» 9 / Tevbe  49:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 49
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنْهُمْ (VMNHM) = ve minhum : ve içlerinden
2. مَنْ (MN) = men : kimseler
3. يَقُولُ (YGVL) = yeḳūlu : derler
4. ائْذَنْ (EÙZ̃N) = 'ƶen : izin ver
5. لِي (LY) = lī : bana
6. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
7. تَفْتِنِّي (TFTNY) = teftinnī : beni fitneye düşürme
8. أَلَا (ÊLE) = elā : iyi bilinki
9. فِي (FY) = fī :
10. الْفِتْنَةِ (ELFTNT) = l-fitneti : onlar zaten fitneye
11. سَقَطُوا (SGŦVE) = seḳaTū : düşmüşlerdir
12. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
13. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennem
14. لَمُحِيطَةٌ (LMḪYŦT) = lemuHīTatun : kuşatacaktır
15. بِالْكَافِرِينَ (BELKEFRYN) = bil-kāfirīne : kafirleri
ve içlerinden | kimseler | derler | izin ver | bana | ve | beni fitneye düşürme | iyi bilinki | | onlar zaten fitneye | düşmüşlerdir | ve şüphesiz | cehennem | kuşatacaktır | kafirleri |

[] [] [GVL] [EZ̃N] [] [] [FTN] [] [] [FTN] [SGŦ] [] [] [ḪVŦ] [KFR]
VMNHM MN YGVL EÙZ̃N LY VLE TFTNY ÊLE FY ELFTNT SGŦVE VÎN CHNM LMḪYŦT BELKEFRYN

ve minhum men yeḳūlu 'ƶen ve lā teftinnī elā l-fitneti seḳaTū ve inne cehenneme lemuHīTatun bil-kāfirīne
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

 » 9 / Tevbe  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومنهم | VMNHM ve minhum ve içlerinden And among them
من | MN men kimseler (is he) who
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu derler says,
ائذن ا ذ ن | EZ̃N EÙZ̃N 'ƶen izin ver """Grant me leave"
لي | LY bana """Grant me leave"
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تفتني ف ت ن | FTN TFTNY teftinnī beni fitneye düşürme "put me to trial."""
ألا | ÊLE elā iyi bilinki Surely,
في | FY in
الفتنة ف ت ن | FTN ELFTNT l-fitneti onlar zaten fitneye the trial
سقطوا س ق ط | SGŦ SGŦVE seḳaTū düşmüşlerdir they have fallen.
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
جهنم | CHNM cehenneme cehennem Hell
لمحيطة ح و ط | ḪVŦ LMḪYŦT lemuHīTatun kuşatacaktır (will) surely surround
بالكافرين ك ف ر | KFR BELKEFRYN bil-kāfirīne kafirleri the disbelievers.

9:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve içlerinden | kimseler | derler | izin ver | bana | ve | beni fitneye düşürme | iyi bilinki | | onlar zaten fitneye | düşmüşlerdir | ve şüphesiz | cehennem | kuşatacaktır | kafirleri |

[] [] [GVL] [EZ̃N] [] [] [FTN] [] [] [FTN] [SGŦ] [] [] [ḪVŦ] [KFR]
VMNHM MN YGVL EÙZ̃N LY VLE TFTNY ÊLE FY ELFTNT SGŦVE VÎN CHNM LMḪYŦT BELKEFRYN

ve minhum men yeḳūlu 'ƶen ve lā teftinnī elā l-fitneti seḳaTū ve inne cehenneme lemuHīTatun bil-kāfirīne
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

[] [] [ق و ل] [ا ذ ن] [] [] [ف ت ن] [] [] [ف ت ن] [س ق ط] [] [] [ح و ط] [ك ف ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومنهم | VMNHM ve minhum ve içlerinden And among them
Vav,Mim,Nun,He,Mim,
6,40,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
من | MN men kimseler (is he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu derler says,
Ye,Gaf,Vav,Lam,
10,100,6,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ائذن ا ذ ن | EZ̃N EÙZ̃N 'ƶen izin ver """Grant me leave"
Elif,,Zel,Nun,
1,,700,50,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لي | LY bana """Grant me leave"
Lam,Ye,
30,10,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person singular personal pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تفتني ف ت ن | FTN TFTNY teftinnī beni fitneye düşürme "put me to trial."""
Te,Fe,Te,Nun,Ye,
400,80,400,50,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ألا | ÊLE elā iyi bilinki Surely,
,Lam,Elif,
,30,1,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الفتنة ف ت ن | FTN ELFTNT l-fitneti onlar zaten fitneye the trial
Elif,Lam,Fe,Te,Nun,Te merbuta,
1,30,80,400,50,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
سقطوا س ق ط | SGŦ SGŦVE seḳaTū düşmüşlerdir they have fallen.
Sin,Gaf,Tı,Vav,Elif,
60,100,9,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
جهنم | CHNM cehenneme cehennem Hell
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
لمحيطة ح و ط | ḪVŦ LMḪYŦT lemuHīTatun kuşatacaktır (will) surely surround
Lam,Mim,Ha,Ye,Tı,Te merbuta,
30,40,8,10,9,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative feminine indefinite (form IV) active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
بالكافرين ك ف ر | KFR BELKEFRYN bil-kāfirīne kafirleri the disbelievers.
Be,Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
2,1,30,20,1,80,200,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنْهُمْ: ve içlerinden | مَنْ: kimseler | يَقُولُ: derler | ائْذَنْ: izin ver | لِي: bana | وَلَا: ve | تَفْتِنِّي: beni fitneye düşürme | أَلَا: iyi bilinki | فِي: | الْفِتْنَةِ: onlar zaten fitneye | سَقَطُوا: düşmüşlerdir | وَإِنَّ: ve şüphesiz | جَهَنَّمَ: cehennem | لَمُحِيطَةٌ: kuşatacaktır | بِالْكَافِرِينَ: kafirleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومنهم WMNHM ve içlerinden | من MN kimseler | يقول YGWL derler | ائذن EÙZ̃N izin ver | لي LY bana | ولا WLE ve | تفتني TFTNY beni fitneye düşürme | ألا ÊLE iyi bilinki | في FY | الفتنة ELFTNT onlar zaten fitneye | سقطوا SGŦWE düşmüşlerdir | وإن WÎN ve şüphesiz | جهنم CHNM cehennem | لمحيطة LMḪYŦT kuşatacaktır | بالكافرين BELKEFRYN kafirleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve minhum: ve içlerinden | men: kimseler | yeḳūlu: derler | 'ƶen: izin ver | : bana | ve lā: ve | teftinnī: beni fitneye düşürme | elā: iyi bilinki | : | l-fitneti: onlar zaten fitneye | seḳaTū: düşmüşlerdir | ve inne: ve şüphesiz | cehenneme: cehennem | lemuHīTatun: kuşatacaktır | bil-kāfirīne: kafirleri |
Kırık Meal (Transcript) : |VMNHM: ve içlerinden | MN: kimseler | YGVL: derler | EÙZ̃N: izin ver | LY: bana | VLE: ve | TFTNY: beni fitneye düşürme | ÊLE: iyi bilinki | FY: | ELFTNT: onlar zaten fitneye | SGŦVE: düşmüşlerdir | VÎN: ve şüphesiz | CHNM: cehennem | LMḪYŦT: kuşatacaktır | BELKEFRYN: kafirleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlardan bana izin ver de bir muhâlefete, bir fitneye düşürme beni diyenler de var. Bil ki onlar, muhâlefetin tam içine düşmüşlerdir ve şüphe yok ki cehennem, kâfirleri muhakkak sûrette tamamıyla kavramış, kuşatmıştır.
Adem Uğur : Onlardan öylesi de var ki: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacaktır.
Ahmed Hulusi : Onlardan bazısı: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" der. . . Dikkat edin, fitnenin tâ içindedirler zaten! Muhakkak ki Cehennem (yanma şartları), hakikat bilgisini inkâr edenleri (Esmâ'sıyla onların hakikati olarak) ihâta eder!
Ahmet Tekin : İçlerinden: 'Aman bana izin ver. Başımı derde sokma' diyen de var. Asıl şimdi onların başları dertte. Sıkıntının, felâketin gayyasına düştüler. Cehennem kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri abluka altına almıştır.
Ahmet Varol : Onlardan bir de: 'Bana izin ver, beni fitneye düşürme' diyen var. İyi bilin ki, onlar zaten fitnenin içine düşmüşlerdir. Cehennem de kâfirleri kuşatacaktır.
Ali Bulaç : Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o inkâr edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.
Ali Fikri Yavuz : O münafıklardan kimi de şöyle diyecektir: “-Bana izin ver, (bu savaştan geri kalayım), beni fitne ve isyana düşürme. “ Bilmiş ol ki fitneye onlar düşmüşlerdir. Şüphe yok ki, cehennem, kâfirleri kuşatıcıdır.
Bekir Sadak : Onlardan, «Bana izin ver, beni fitneye dusurme» diyen vardir. Bilin ki onlar zaten fitneye dusmuslerdi. Cehennem, inkar edenleri suphesiz kusatacaktir.
Celal Yıldırım : Onlardan bir kısmı «Bana izin ver de beni fitneye düşürme» diyordu. Haberiniz olsun ki kendileri fitneye düşmüşlerdir ve şüphesiz ki Cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır.
Diyanet İşleri : Onlardan “Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevk etme” diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem, kâfirleri elbette kuşatacaktır.
Diyanet İşleri (eski) : Onlardan, 'Bana izin ver, beni fitneye düşürme' diyen vardır. Bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Cehennem, inkar edenleri şüphesiz kuşatacaktır.
Diyanet Vakfi : Onlardan öylesi de var ki: «Bana izin ver, beni fitneye düşürme» der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacaktır.
Edip Yüksel : Onlardan bazıları, 'Bana izin ver, beni sıkıntıya sokma,' diyor. Onlar zaten bu tavırlarıyla sıkıntının içine düşmüşlerdir; kafirleri cehennem kuşatmaktadır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçlerinden «Aman bana izin ver, başımı derde sokma» diyen de var. Dikkat et, başlarını asıl kendileri derde soktular. Hiç şüphesiz cehennem, kâfirleri elbette kuşatacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İçlerinden: «Aman bize izin ver, başımı derde sokma!» diyen de var. Bilmiş ol ki, asıl kendileri derde düştüler ve kesinlikle cehennem kafirleri kaplayacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : İçlerinden «aman bana izin ver, başımı derde sokma» diyen de var. Bilmiş ol ki derde asıl kendileri düştüler ve her halde Cehennem kaplar elbette kâfirleri
Fizilal-il Kuran : Onlardan bazıları, «Bana savaşa katılmama izni ver de beni fitneye düşürme» derler. Haberiniz olsun ki, onlar fitnenin içine düşmüşlerdir ve cehennem kâfirleri kuşatacaktır.
Gültekin Onan : Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o kafirleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.
Hakkı Yılmaz : "Onlardan bazı kimseler, “Bana izin ver, beni sosyal yangına düşürme/başımı belaya sokma!” derler. Gözünüzü açın! Onlar sosyal yangının içine düştüler. Cehennem de kâfirleri; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseleri çepeçevre kuşatıcıdır. "
Hasan Basri Çantay : Onlardan kimi de: «Bana izin ver, beni fitneye (isyana ve muhaalefete) düşürme» diyeceklerdir. Haberin olsun ki onlar zâten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Cehennem ise o kâfirleri her halde ve her halde çepçevre kuşatıcıdır.
Hayrat Neşriyat : Onlardan öylesi de vardır ki: 'Bana izin ver de beni fitneye düşürme!' der. Dikkat edin, (onlar zâten) fitneye düşmüşlerdir! Muhakkak ki Cehennem, kâfirleri elbette çepeçevre kuşatıcıdır.
İbni Kesir : Onlardan kimi de: Bana izin ver, beni fitneye düşürme, der. İyi bilin ki; onlar fitne içine düşmüşlerdir. Ve muhakkak ki cehennem, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlardan biri: “Bana izin ver ve beni fitneye düşürme.” der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki; cehennem, kâfirleri mutlaka ihata edicidir (kuşatıcıdır).
Muhammed Esed : Ve onların arasında, "(Evde kalmam için) bana izin ver; beni böylesine çetin bir sınava sokma!" diyen (niceleri) vardı. Ama işte (tam da böyle bir istekte bulunmakla sınavı zaten başından kaybetmiş ve) kötülüğün ayartısına yenik düşmüş oldular; ve (bunun bir sonucu olarak da) bilin ki, cehennem, hakkı tanımaktan kaçınanların hepsini er geç kuşatacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlardan, «Bana izin ver ve beni fitneye düşürme,» diyen de vardır. Haberiniz olsun ki, onlar fitnenin içine düşmüşlerdir. Ve şüphesiz ki cehennem, kâfirleri elbette kuşatmıştır.
Ömer Öngüt : İçlerinde öylesi de var ki: “Bana izin ver, beni fitneye düşürme!” der. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kâfirleri kuşatacaktır.
Şaban Piriş : Onlardan: -Bana izin ver, beni fitneye düşürme, diyenler vardır. Haberiniz olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Cehennem ise o kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.
Suat Yıldırım : İçlerinden bazıları: "Bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma!" der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır.
Süleyman Ateş : İçlerinden öylesi var ki: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" der. İyi bilin ki, onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem de kâfirleri kuşatacaktır.
Tefhim-ul Kuran : Onlardan bir kısmı: «Bana izin ver ve beni fitneye katma» der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o küfre sapanları mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.
Ümit Şimşek : Onlardan 'İzin ver de beni fitneye düşürme' diyenler var. Heyhat! Onlar fitnenin tâ içine düştüler. Cehennem ise o kâfirleri kuşatmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : İçlerinden bazısı: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme." der. Dikkat edin, fitnenin ta içine kendileri düşmüşlerdir. Ve cehennem o nankörleri elbette çepeçevre kuşatacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}