» 9 / Tevbe  32:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 32
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُرِيدُونَ (YRYD̃VN) = yurīdūne : istiyorlar
2. أَنْ (ÊN) = en :
3. يُطْفِئُوا (YŦFÙVE) = yuTfiū : söndürmek
4. نُورَ (NVR) = nūra : nurunu
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
6. بِأَفْوَاهِهِمْ (BÊFVEHHM) = biefvāhihim : ağızlariyle
7. وَيَأْبَى (VYÊB) = veye'bā : halbuki istemez
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
9. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkasını
10. أَنْ (ÊN) = en :
11. يُتِمَّ (YTM) = yutimme : tamamlamaktan
12. نُورَهُ (NVRH) = nūrahu : nurunu
13. وَلَوْ (VLV) = velev : şayet
14. كَرِهَ (KRH) = kerihe : hoşlanmasa da
15. الْكَافِرُونَ (ELKEFRVN) = l-kāfirūne : kafirler
istiyorlar | | söndürmek | nurunu | Allah'ın | ağızlariyle | halbuki istemez | Allah | başkasını | | tamamlamaktan | nurunu | şayet | hoşlanmasa da | kafirler |

[RVD̃] [] [ŦFE] [NVR] [] [FVH] [EBY] [] [] [] [TMM] [NVR] [] [KRH] [KFR]
YRYD̃VN ÊN YŦFÙVE NVR ELLH BÊFVEHHM VYÊB ELLH ÎLE ÊN YTM NVRH VLV KRH ELKEFRVN

yurīdūne en yuTfiū nūra llahi biefvāhihim veye'bā llahu illā en yutimme nūrahu velev kerihe l-kāfirūne
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يريدون ر و د | RVD̃ YRYD̃VN yurīdūne istiyorlar They want
أن | ÊN en to
يطفئوا ط ف ا | ŦFE YŦFÙVE yuTfiū söndürmek extinguish
نور ن و ر | NVR NVR nūra nurunu Allah's light
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah's light
بأفواههم ف و ه | FVH BÊFVEHHM biefvāhihim ağızlariyle with their mouths,
ويأبى ا ب ي | EBY VYÊB veye'bā halbuki istemez but Allah refuses
الله | ELLH llahu Allah but Allah refuses
إلا | ÎLE illā başkasını except
أن | ÊN en to
يتم ت م م | TMM YTM yutimme tamamlamaktan perfect
نوره ن و ر | NVR NVRH nūrahu nurunu His Light
ولو | VLV velev şayet even if
كره ك ر ه | KRH KRH kerihe hoşlanmasa da the disbelievers dislike (it).
الكافرون ك ف ر | KFR ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers dislike (it).

9:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

istiyorlar | | söndürmek | nurunu | Allah'ın | ağızlariyle | halbuki istemez | Allah | başkasını | | tamamlamaktan | nurunu | şayet | hoşlanmasa da | kafirler |

[RVD̃] [] [ŦFE] [NVR] [] [FVH] [EBY] [] [] [] [TMM] [NVR] [] [KRH] [KFR]
YRYD̃VN ÊN YŦFÙVE NVR ELLH BÊFVEHHM VYÊB ELLH ÎLE ÊN YTM NVRH VLV KRH ELKEFRVN

yurīdūne en yuTfiū nūra llahi biefvāhihim veye'bā llahu illā en yutimme nūrahu velev kerihe l-kāfirūne
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون

[ر و د] [] [ط ف ا] [ن و ر] [] [ف و ه] [ا ب ي] [] [] [] [ت م م] [ن و ر] [] [ك ر ه] [ك ف ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يريدون ر و د | RVD̃ YRYD̃VN yurīdūne istiyorlar They want
Ye,Re,Ye,Dal,Vav,Nun,
10,200,10,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يطفئوا ط ف ا | ŦFE YŦFÙVE yuTfiū söndürmek extinguish
Ye,Tı,Fe,,Vav,Elif,
10,9,80,,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نور ن و ر | NVR NVR nūra nurunu Allah's light
Nun,Vav,Re,
50,6,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah's light
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
بأفواههم ف و ه | FVH BÊFVEHHM biefvāhihim ağızlariyle with their mouths,
Be,,Fe,Vav,Elif,He,He,Mim,
2,,80,6,1,5,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويأبى ا ب ي | EBY VYÊB veye'bā halbuki istemez but Allah refuses
Vav,Ye,,Be,,
6,10,,2,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah but Allah refuses
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
إلا | ÎLE illā başkasını except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يتم ت م م | TMM YTM yutimme tamamlamaktan perfect
Ye,Te,Mim,
10,400,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
نوره ن و ر | NVR NVRH nūrahu nurunu His Light
Nun,Vav,Re,He,
50,6,200,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولو | VLV velev şayet even if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
كره ك ر ه | KRH KRH kerihe hoşlanmasa da the disbelievers dislike (it).
Kef,Re,He,
20,200,5,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الكافرون ك ف ر | KFR ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers dislike (it).
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Vav,Nun,
1,30,20,1,80,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُرِيدُونَ: istiyorlar | أَنْ: | يُطْفِئُوا: söndürmek | نُورَ: nurunu | اللَّهِ: Allah'ın | بِأَفْوَاهِهِمْ: ağızlariyle | وَيَأْبَى: halbuki istemez | اللَّهُ: Allah | إِلَّا: başkasını | أَنْ: | يُتِمَّ: tamamlamaktan | نُورَهُ: nurunu | وَلَوْ: şayet | كَرِهَ: hoşlanmasa da | الْكَافِرُونَ: kafirler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يريدون YRYD̃WN istiyorlar | أن ÊN | يطفئوا YŦFÙWE söndürmek | نور NWR nurunu | الله ELLH Allah'ın | بأفواههم BÊFWEHHM ağızlariyle | ويأبى WYÊB halbuki istemez | الله ELLH Allah | إلا ÎLE başkasını | أن ÊN | يتم YTM tamamlamaktan | نوره NWRH nurunu | ولو WLW şayet | كره KRH hoşlanmasa da | الكافرون ELKEFRWN kafirler |
Kırık Meal (Okunuş) : |yurīdūne: istiyorlar | en: | yuTfiū: söndürmek | nūra: nurunu | llahi: Allah'ın | biefvāhihim: ağızlariyle | veye'bā: halbuki istemez | llahu: Allah | illā: başkasını | en: | yutimme: tamamlamaktan | nūrahu: nurunu | velev: şayet | kerihe: hoşlanmasa da | l-kāfirūne: kafirler |
Kırık Meal (Transcript) : |YRYD̃VN: istiyorlar | ÊN: | YŦFÙVE: söndürmek | NVR: nurunu | ELLH: Allah'ın | BÊFVEHHM: ağızlariyle | VYÊB: halbuki istemez | ELLH: Allah | ÎLE: başkasını | ÊN: | YTM: tamamlamaktan | NVRH: nurunu | VLV: şayet | KRH: hoşlanmasa da | ELKEFRVN: kafirler |
Abdulbaki Gölpınarlı : İsterler ki Allah'ın nûrunu nefesleriyle söndürsünler, halbuki Allah, kâfirler istemese de, onlara zor gelse de nûrunu yüceltip itmâm etmekten başka hiçbir şeye râzı değildir.
Adem Uğur : Allah'ın nûrunu ağızlarıyla (üfleyip) söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nûrunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Ahmed Hulusi : Allâh nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. . . Allâh, nurunun tamamlanmasından başka bir şeye razı değildir! İsterse hakikat bilgisini inkâr edenlerin hoşuna gitmesin!
Ahmet Tekin : Onlar laf ebeliği ile, birkaç üfürüklük nefesle Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler hoşlanmasalar da, Allah nurunu tamamlamaktan, İslâm’ı hakim kılmaktan asla vazgeçmez.
Ahmet Varol : Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kâfirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
Ali Bulaç : Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, Allah’ın nurunu (Şeriatını) ağızlarıyla (sözleriyle) söndürmek istiyorlar. Fakat kâfirler hoşlanmasalar bile, Allah, muhakkak nurunu tamamlamak diliyor.
Bekir Sadak : Allah'in nurunu agizlariyla sondurmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktir.
Celal Yıldırım : Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Kâfirler hoşlanmasalar bile Allah öyle istemiyor. O mutlaka nurunu tamamlamayı diliyor.
Diyanet İşleri : Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
Diyanet Vakfi : Allah'ın nûrunu ağızlarıyla (üfleyip) söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nûrunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Edip Yüksel : ALLAH'ın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de ALLAH ışığını tamamlayacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Allah da razı olmuyor. Fakat kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar; Allah ise, kafirler hoşlanmasalar da, yalnızca kendi nurunu tamamlamaktan başkasına razı olmuyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : İstiyorlar ki Allahın nurunu ağızlariyle söndürsünler, Allah da razı olmuyor, ancak nurunu itmam eylemek dileyor, kâfirler isterlerse hoşlanmasınlar
Fizilal-il Kuran : Onlar Allah'ın nurunu ağızları ile söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kâfirlerin hoşuna gitmese de, nurunu kesinlikle tamama erdirmekte kararlıdır.
Gültekin Onan : Ağızlarıyla Tanrı'nın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Tanrı, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.
Hakkı Yılmaz : "Onlar, Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Hâlbuki Allah, sadece, kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler hoş görmeseler de Kendi nûrunu tamamlamaya dayatıyor. "
Hasan Basri Çantay : Dilerler ki Allahın nuurunu ağızlariyle (püf deyib) söndürsünler. Halbuki Allah kendi nuurunu kendisi tamamlamakdan (ilâ etmekden) başkasına raazî olmaz. İsterse kâfirler hoş görmesin.
Hayrat Neşriyat : Allah’ın nûrunu ağızlarıyla (güyâ) söndürmek istiyorlar; hâlbuki kâfirler hoşlanmasa da Allah, mutlaka nûrunu tamamlamak ister.
İbni Kesir : Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. İsterse kafirler hoşlanmasınlar.
İskender Evrenosoğlu : (Onlar) ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez.
Muhammed Esed : Allahın (yol gösterici) ışığını, laf kalabalığıyla söndürmek istiyorlar: Fakat Allah (bunun gerçekleşmesine) izin vermeyecektir, çünkü O, ışığının olanca aydınlığıyla yayılmasına irade etmiştir, hakkı inkar edenler bundan hoşlanmasa da!
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar Allah Teâlâ'nın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Allah Teâlâ ise nûrunu tamamlamaktan başka birşeye razı olmaz. Velev ki kâfirler hoşlanmasınlar.
Ömer Öngüt : Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
Şaban Piriş : Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
Suat Yıldırım : Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise, nûrunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar!
Süleyman Ateş : Allâh'ın nurunu ağızlariyle söndürmek istiyorlar. Halbuki, kâfirler hoşlanmasa da Allâh, mutlaka nurunu tamamlamak ister, (bundan başka bir şeye râzı olmaz).
Tefhim-ul Kuran : Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.
Ümit Şimşek : Onlar Allah'ın nurunu üfleyerek söndürmek istiyorlar. Allah ise nurunu tamamlamayı murad eder-kâfirler isterse hoşlanmasınlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise kâfirler hoşlanmasa da nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemiyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}