» 9 / Tevbe  33:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 33
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. أَرْسَلَ (ÊRSL) = ersele : gönderdi
4. رَسُولَهُ (RSVLH) = rasūlehu : Elçisini
5. بِالْهُدَىٰ (BELHD̃) = bil-hudā : hidayetle
6. وَدِينِ (VD̃YN) = ve dīni : ve din ile
7. الْحَقِّ (ELḪG) = l-Haḳḳi : hak
8. لِيُظْهِرَهُ (LYƵHRH) = liyuZhirahu : onu çıkarsın diye
9. عَلَى (AL) = ǎlā : üstüne
10. الدِّينِ (ELD̃YN) = d-dīni : din(ler)in
11. كُلِّهِ (KLH) = kullihi : bütün
12. وَلَوْ (VLV) = velev : şeayet
13. كَرِهَ (KRH) = kerihe : hoşlanmasa da
14. الْمُشْرِكُونَ (ELMŞRKVN) = l-muşrikūne : ortak koşanlar
O | ki | gönderdi | Elçisini | hidayetle | ve din ile | hak | onu çıkarsın diye | üstüne | din(ler)in | bütün | şeayet | hoşlanmasa da | ortak koşanlar |

[] [] [RSL] [RSL] [HD̃Y] [D̃YN] [ḪGG] [ƵHR] [] [D̃YN] [KLL] [] [KRH] [ŞRK]
HV ELZ̃Y ÊRSL RSVLH BELHD̃ VD̃YN ELḪG LYƵHRH AL ELD̃YN KLH VLV KRH ELMŞRKVN

huve lleƶī ersele rasūlehu bil-hudā ve dīni l-Haḳḳi liyuZhirahu ǎlā d-dīni kullihi velev kerihe l-muşrikūne
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
أرسل ر س ل | RSL ÊRSL ersele gönderdi has sent
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūlehu Elçisini His Messenger
بالهدى ه د ي | HD̃Y BELHD̃ bil-hudā hidayetle with the guidance
ودين د ي ن | D̃YN VD̃YN ve dīni ve din ile and the religion
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hak (of) [the] truth,
ليظهره ظ ه ر | ƵHR LYƵHRH liyuZhirahu onu çıkarsın diye to manifest it
على | AL ǎlā üstüne over
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni din(ler)in all religions.
كله ك ل ل | KLL KLH kullihi bütün all religions.
ولو | VLV velev şeayet Even if
كره ك ر ه | KRH KRH kerihe hoşlanmasa da dislike (it)
المشركون ش ر ك | ŞRK ELMŞRKVN l-muşrikūne ortak koşanlar the polytheists.

9:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | ki | gönderdi | Elçisini | hidayetle | ve din ile | hak | onu çıkarsın diye | üstüne | din(ler)in | bütün | şeayet | hoşlanmasa da | ortak koşanlar |

[] [] [RSL] [RSL] [HD̃Y] [D̃YN] [ḪGG] [ƵHR] [] [D̃YN] [KLL] [] [KRH] [ŞRK]
HV ELZ̃Y ÊRSL RSVLH BELHD̃ VD̃YN ELḪG LYƵHRH AL ELD̃YN KLH VLV KRH ELMŞRKVN

huve lleƶī ersele rasūlehu bil-hudā ve dīni l-Haḳḳi liyuZhirahu ǎlā d-dīni kullihi velev kerihe l-muşrikūne
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

[] [] [ر س ل] [ر س ل] [ه د ي] [د ي ن] [ح ق ق] [ظ ه ر] [] [د ي ن] [ك ل ل] [] [ك ر ه] [ش ر ك]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أرسل ر س ل | RSL ÊRSL ersele gönderdi has sent
,Re,Sin,Lam,
,200,60,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūlehu Elçisini His Messenger
Re,Sin,Vav,Lam,He,
200,60,6,30,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالهدى ه د ي | HD̃Y BELHD̃ bil-hudā hidayetle with the guidance
Be,Elif,Lam,He,Dal,,
2,1,30,5,4,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ودين د ي ن | D̃YN VD̃YN ve dīni ve din ile and the religion
Vav,Dal,Ye,Nun,
6,4,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hak (of) [the] truth,
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ليظهره ظ ه ر | ƵHR LYƵHRH liyuZhirahu onu çıkarsın diye to manifest it
Lam,Ye,Zı,He,Re,He,
30,10,900,5,200,5,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā üstüne over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni din(ler)in all religions.
Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
1,30,4,10,50,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
كله ك ل ل | KLL KLH kullihi bütün all religions.
Kef,Lam,He,
20,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولو | VLV velev şeayet Even if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
كره ك ر ه | KRH KRH kerihe hoşlanmasa da dislike (it)
Kef,Re,He,
20,200,5,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
المشركون ش ر ك | ŞRK ELMŞRKVN l-muşrikūne ortak koşanlar the polytheists.
Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
1,30,40,300,200,20,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | الَّذِي: ki | أَرْسَلَ: gönderdi | رَسُولَهُ: Elçisini | بِالْهُدَىٰ: hidayetle | وَدِينِ: ve din ile | الْحَقِّ: hak | لِيُظْهِرَهُ: onu çıkarsın diye | عَلَى: üstüne | الدِّينِ: din(ler)in | كُلِّهِ: bütün | وَلَوْ: şeayet | كَرِهَ: hoşlanmasa da | الْمُشْرِكُونَ: ortak koşanlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الذي ELZ̃Y ki | أرسل ÊRSL gönderdi | رسوله RSWLH Elçisini | بالهدى BELHD̃ hidayetle | ودين WD̃YN ve din ile | الحق ELḪG hak | ليظهره LYƵHRH onu çıkarsın diye | على AL üstüne | الدين ELD̃YN din(ler)in | كله KLH bütün | ولو WLW şeayet | كره KRH hoşlanmasa da | المشركون ELMŞRKWN ortak koşanlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | lleƶī: ki | ersele: gönderdi | rasūlehu: Elçisini | bil-hudā: hidayetle | ve dīni: ve din ile | l-Haḳḳi: hak | liyuZhirahu: onu çıkarsın diye | ǎlā: üstüne | d-dīni: din(ler)in | kullihi: bütün | velev: şeayet | kerihe: hoşlanmasa da | l-muşrikūne: ortak koşanlar |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELZ̃Y: ki | ÊRSL: gönderdi | RSVLH: Elçisini | BELHD̃: hidayetle | VD̃YN: ve din ile | ELḪG: hak | LYƵHRH: onu çıkarsın diye | AL: üstüne | ELD̃YN: din(ler)in | KLH: bütün | VLV: şeayet | KRH: hoşlanmasa da | ELMŞRKVN: ortak koşanlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur ki müşrikler istemese de, zorlarına gitse de Peygamberini, insanları doğru yola sevkeden apaçık ve kesin delillerle ve bütün dinlere üst olmak üzere gerçek dinle göndermiştir.
Adem Uğur : O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki, Rasûlünü hakikatin ta kendisi olarak ve Hak Din (geçerli Sünnetullah, sistem bilgisi) ile irsâl etti, bütün din anlayışlarının üstüne geçirmek için. . . İsterse müşriklerin hoşuna gitmesin!
Ahmet Tekin : Allah, Rasulünü toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmek için, hak yolu aydınlatan bilgiler ve Hak Din ile hak bir şeriatla, âdil medenî kurallarla özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderendir. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan, başka otoriteleri de olan müşrikler hoşlanmasalar da, dinini, şeriatını bütün inançlara, rejimlere üstün ve hâkim kılmak için göndermiştir.
Ahmet Varol : Allah'a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamber'ini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Ali Bulaç : Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Ali Fikri Yavuz : Peygamberini hidayetle ve hak din ile, bütün dinlerin üzerine geçirmek için gönderen O’dur; İsterse müşrikler hoş görmesinler.
Bekir Sadak : Puta tapanlar hoslanmasa da, dinini butun dinlerden ustun kilmak uzere, peygamberini dogru yol ve hak dinle gonderen Allah'tir.
Celal Yıldırım : O Allah ki, müşrikler hoşlanmasa da, istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamberini doğru yol ve hak din ile göndermiştir.
Diyanet İşleri : O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.
Diyanet İşleri (eski) : Puta tapanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah'tır.
Diyanet Vakfi : O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.
Edip Yüksel : O, elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın. Putperestler istemese de...
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O öyle bir Allah'dır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, peygamberini doğru yol kanunu ve hak dini ile gönderendir, onu bütün dinlerden üstün kılmak için; isterse müşrikler hoşlanmasın.
Elmalılı Hamdi Yazır : O Allahdır ki o, Resulünü hidâyet kanunu ve hak dini ile bütün dinlerin üzerine geçirmek için gönderdi, müşrikler, isterlerse hoşlanmasınlar
Fizilal-il Kuran : Müşriklerin hoşuna gitmese de kendi dinini diğer bütün dinlere karşı üstün getirmek üzere peygamberini doğru yol ve gerçek din ile gönderen O'dur.
Gültekin Onan : Müşrikler istemese de O dini (islamı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Hakkı Yılmaz : "Allah, ortak koşanlar hoşlanmasa da, kendisini, Din'in; hepsinin üzerine çıkarması için Elçisi'ni, doğru yol kılavuzu ve hak din ile gönderendir. "
Hasan Basri Çantay : O, resulünü hidâyetle, hak dîn ile — (sırf) o dîni her dine gaalib kılmak için — gönderendir, isterse müşrikler hoş görmesin.
Hayrat Neşriyat : Müşrikler hoşlanmasa da, onu (İslâm’ı) dinlerin hepsine üstün kılmak için, Resûlünü hidâyet ve hak dîn ile gönderen O’dur.
İbni Kesir : Dinini bütün dinlere üstün kılmak için; Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.
İskender Evrenosoğlu : Resûl'ünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile (bu dîni) bütün dînler üzerine izhar etmesi (hak dîn olduğunu ispat etmesi) için gönderen O'dur.
Muhammed Esed : Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.
Ömer Nasuhi Bilmen : O bir Hâlik-ı Zîşan'dır ki, Peygamberini hidâyet ile ve hak din ile gönderdi ki, onu bütün dinlerin üzerine yükseltsin. Velev ki, müşriklerin hoşuna gitmesin.
Ömer Öngüt : Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber'ini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.
Şaban Piriş : Müşriklerin hoşuna gitmese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere resulünü kılavuz ve hak din ile gönderen Allah’tır!
Suat Yıldırım : O’dur ki Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak için hidâyetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar!
Süleyman Ateş : O, Elçisini hidâyetle ve hak dinle gönderdi ki (Allah'a) ortak koşanlar hoşlanmasa da o (hak di)ni, bütün din(ler)in üstüne çıkarsın.
Tefhim-ul Kuran : Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Ümit Şimşek : Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen Odur-müşrikler isterse hoşlanmasınlar.
Yaşar Nuri Öztürk : O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da o dini dinlerin tümünün üstüne çıkarsın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}