» 9 / Tevbe  98:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 98
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine : ve
2. الْأَعْرَابِ (ELÊAREB) = l-eǎ'rābi : bedevi Araplardan
3. مَنْ (MN) = men : kimi var ki
4. يَتَّخِذُ (YTḢZ̃) = yetteḣiƶu : sayar
5. مَا (ME) = mā : şeyi
6. يُنْفِقُ (YNFG) = yunfiḳu : verdiği
7. مَغْرَمًا (MĞRME) = meğramen : angarya
8. وَيَتَرَبَّصُ (VYTRBṦ) = ve yeterabbeSu : ve gözetler
9. بِكُمُ (BKM) = bikumu : size
10. الدَّوَائِرَ (ELD̃VEÙR) = d-devāira : belalar gelmesini
11. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların
12. دَائِرَةُ (D̃EÙRT) = dāiratu : bela başına gelsin
13. السَّوْءِ (ELSVÙ) = s-sev'i : kötü
14. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
15. سَمِيعٌ (SMYA) = semīǔn : işitendir
16. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilendir
ve | bedevi Araplardan | kimi var ki | sayar | şeyi | verdiği | angarya | ve gözetler | size | belalar gelmesini | onların | bela başına gelsin | kötü | Allah | işitendir | bilendir |

[] [ARB] [] [EḢZ̃] [] [NFG] [ĞRM] [RBṦ] [] [D̃VR] [] [D̃VR] [SVE] [] [SMA] [ALM]
VMN ELÊAREB MN YTḢZ̃ ME YNFG MĞRME VYTRBṦ BKM ELD̃VEÙR ALYHM D̃EÙRT ELSVÙ VELLH SMYA ALYM

ve mine l-eǎ'rābi men yetteḣiƶu yunfiḳu meğramen ve yeterabbeSu bikumu d-devāira ǎleyhim dāiratu s-sev'i vallahu semīǔn ǎlīmun
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 98
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine ve And among
الأعراب ع ر ب | ARB ELÊAREB l-eǎ'rābi bedevi Araplardan the bedouins
من | MN men kimi var ki (is he) who
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶu sayar takes
ما | ME şeyi what
ينفق ن ف ق | NFG YNFG yunfiḳu verdiği he spends
مغرما غ ر م | ĞRM MĞRME meğramen angarya (as) a loss,
ويتربص ر ب ص | RBṦ VYTRBṦ ve yeterabbeSu ve gözetler and he awaits
بكم | BKM bikumu size for you
الدوائر د و ر | D̃VR ELD̃VEÙR d-devāira belalar gelmesini the turns (of misfortune).
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların Upon them
دائرة د و ر | D̃VR D̃EÙRT dāiratu bela başına gelsin (will be) the turn
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sev'i kötü (of) the evil.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
سميع س م ع | SMA SMYA semīǔn işitendir (is) All-Hearer,
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir All-Knower.

9:98 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | bedevi Araplardan | kimi var ki | sayar | şeyi | verdiği | angarya | ve gözetler | size | belalar gelmesini | onların | bela başına gelsin | kötü | Allah | işitendir | bilendir |

[] [ARB] [] [EḢZ̃] [] [NFG] [ĞRM] [RBṦ] [] [D̃VR] [] [D̃VR] [SVE] [] [SMA] [ALM]
VMN ELÊAREB MN YTḢZ̃ ME YNFG MĞRME VYTRBṦ BKM ELD̃VEÙR ALYHM D̃EÙRT ELSVÙ VELLH SMYA ALYM

ve mine l-eǎ'rābi men yetteḣiƶu yunfiḳu meğramen ve yeterabbeSu bikumu d-devāira ǎleyhim dāiratu s-sev'i vallahu semīǔn ǎlīmun
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

[] [ع ر ب] [] [ا خ ذ ] [] [ن ف ق] [غ ر م] [ر ب ص] [] [د و ر] [] [د و ر] [س و ا] [] [س م ع] [ع ل م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 98
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine ve And among
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الأعراب ع ر ب | ARB ELÊAREB l-eǎ'rābi bedevi Araplardan the bedouins
Elif,Lam,,Ayn,Re,Elif,Be,
1,30,,70,200,1,2,
"N – genitive masculine plural noun → Bedouin"
اسم مجرور
من | MN men kimi var ki (is he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶu sayar takes
Ye,Te,Hı,Zel,
10,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
ينفق ن ف ق | NFG YNFG yunfiḳu verdiği he spends
Ye,Nun,Fe,Gaf,
10,50,80,100,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
مغرما غ ر م | ĞRM MĞRME meğramen angarya (as) a loss,
Mim,Ğayn,Re,Mim,Elif,
40,1000,200,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ويتربص ر ب ص | RBṦ VYTRBṦ ve yeterabbeSu ve gözetler and he awaits
Vav,Ye,Te,Re,Be,Sad,
6,10,400,200,2,90,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
بكم | BKM bikumu size for you
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الدوائر د و ر | D̃VR ELD̃VEÙR d-devāira belalar gelmesini the turns (of misfortune).
Elif,Lam,Dal,Vav,Elif,,Re,
1,30,4,6,1,,200,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların Upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
دائرة د و ر | D̃VR D̃EÙRT dāiratu bela başına gelsin (will be) the turn
Dal,Elif,,Re,Te merbuta,
4,1,,200,400,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
السوء س و ا | SVE ELSVÙ s-sev'i kötü (of) the evil.
Elif,Lam,Sin,Vav,,
1,30,60,6,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
سميع س م ع | SMA SMYA semīǔn işitendir (is) All-Hearer,
Sin,Mim,Ye,Ayn,
60,40,10,70,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir All-Knower.
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: ve | الْأَعْرَابِ: bedevi Araplardan | مَنْ: kimi var ki | يَتَّخِذُ: sayar | مَا: şeyi | يُنْفِقُ: verdiği | مَغْرَمًا: angarya | وَيَتَرَبَّصُ: ve gözetler | بِكُمُ: size | الدَّوَائِرَ: belalar gelmesini | عَلَيْهِمْ: onların | دَائِرَةُ: bela başına gelsin | السَّوْءِ: kötü | وَاللَّهُ: Allah | سَمِيعٌ: işitendir | عَلِيمٌ: bilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve | الأعراب ELÊAREB bedevi Araplardan | من MN kimi var ki | يتخذ YTḢZ̃ sayar | ما ME şeyi | ينفق YNFG verdiği | مغرما MĞRME angarya | ويتربص WYTRBṦ ve gözetler | بكم BKM size | الدوائر ELD̃WEÙR belalar gelmesini | عليهم ALYHM onların | دائرة D̃EÙRT bela başına gelsin | السوء ELSWÙ kötü | والله WELLH Allah | سميع SMYA işitendir | عليم ALYM bilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: ve | l-eǎ'rābi: bedevi Araplardan | men: kimi var ki | yetteḣiƶu: sayar | : şeyi | yunfiḳu: verdiği | meğramen: angarya | ve yeterabbeSu: ve gözetler | bikumu: size | d-devāira: belalar gelmesini | ǎleyhim: onların | dāiratu: bela başına gelsin | s-sev'i: kötü | vallahu: Allah | semīǔn: işitendir | ǎlīmun: bilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve | ELÊAREB: bedevi Araplardan | MN: kimi var ki | YTḢZ̃: sayar | ME: şeyi | YNFG: verdiği | MĞRME: angarya | VYTRBṦ: ve gözetler | BKM: size | ELD̃VEÙR: belalar gelmesini | ALYHM: onların | D̃EÙRT: bela başına gelsin | ELSVÙ: kötü | VELLH: Allah | SMYA: işitendir | ALYM: bilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bedevîlerden öyleleri vardır ki sarfedileni ziyan sayar ve size belâlar gelip çatmasını gözetir durur, bekledikleri kötü belâlar, kendi başlarına gelsin ve Allah, her şeyi duyar, bilir.
Adem Uğur : Bedevîlerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Bekledikleri) o kötü belâ kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir.
Ahmed Hulusi : Bedevîlerden kimi vardır ki, infak ettiğini boşa gitmiş sayar ve sizde devranın belâsının açığa çıkmasını umarlar. . . Devranın belâsı üzerlerine olsun! Allâh Semi'dir, Aliym'dir.
Ahmet Tekin : Bedevî Araplar içinde, Allah yolunda harcayacağını angarya, ziyan sayanlar, sizin başınıza belâlar gelmesini bekleyenler var. O belâ çemberi onların boyunlarına geçsin. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.
Ahmet Varol : Bedevilerden öyleleri var ki, verdiklerini bir angarya saymakta ve sizin başınıza belaların gelmesini beklemektedirler. Kötü belalar onların başlarına gelecektir. Allah duyandır, bilendir.
Ali Bulaç : Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın. Allah işitendir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Bedevî’lerden kimi vardır ki, Allah yolunda harcadığını ziyan sayar ve bundan kurtulmak için, size, inkılâp ve devrimlerin gelmesini bekler. O kötü devir kendi başlarına olsun. Allah, onların söylediklerini işitir, kalblerindekini bilir.
Bekir Sadak : Bedevilerden, Allah yolunda sarfettitlerini angarya sayanlar ve sizin basiniza belalar gelmesini bekleyenler vardir. Belalar onlara olsun; Allah isitir ve bilir.
Celal Yıldırım : Bedevilerden öylesi de var ki, (Allah yolunda harcadığını) cerime sayar ve (kurtulmak için) başınıza türlü belâların gelmesini bekleyip dururlar; belâlar onların başına... Allah her şeyi işitendir, bilendir.
Diyanet İşleri : Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) size belâlar gelmesini beklerler. Kötü belâlar kendi başlarına olsun. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Bedevilerden, Allah yolunda sarfettiklerini angarya sayanlar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekleyenler vardır. Belalar onlara olsun; Allah işitir ve bilir.
Diyanet Vakfi : Bedevîlerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Bekledikleri) o kötü belâ kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir.
Edip Yüksel : Bazı Araplar, yardımlarını bir kayıp ve angarya sayar ve sizin için felaketler gözetlerler. En kötü felaketler onlar içindir. ALLAH İşitendir, Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bedevilerden kimi de var ki, verdiğini angarya sayar ve sizin üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına olsun! Allah herşeyi işitendir, bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bedevilerden kimi de vardır ki, verdiğini angarya sayar ve size zamanın türlü türlü belalarını gözetir. O kötü devir kendi başlarına olsun! Allah, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ârâbîlerden kimi vardır ki verdiğini cerîme sayar, size zamanın türlü türlü devr-ü inkılâbını gözetir, kötü devir kendi başlarına, Allah semi'dir, alîmdir
Fizilal-il Kuran : Kimi Bedeviler Allah'ın emri uyarınca yaptıkları harcamaları cerime, angarya sayarlar. Ve başınıza belaların geleceği günü gözlerler. Gözledikleri o bela kendi başlarına gelesiceler! Allah herşeyi işitir, herşeyi bilir.
Gültekin Onan : Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın. Tanrı işitendir, bilendir.
Hakkı Yılmaz : Bedevi Araplardan kimi de var ki, kamu yararına harcadığını zorla ödenmiş borç sayar ve size belalar gelmesini bekler. –O çirkin bela kendi üzerlerine!– Ve Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Bedevilerden öyle kimse vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını bir angarye sayar ve (ondan kurtulmak için) sizin üstünüze belalar gelmesini bekler durur. O belâlar kendi başlarına olsun! Allah hakkıyle işiden, kemâliyle bilendir.
Hayrat Neşriyat : Hem bedevîlerden öylesi vardır ki, (Allah yolunda) harcadığını zarar sayar ve(bundan kurtulmak için) sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (O) kötü belâ kendi başlarına gelsin! Hâlbuki Allah, Semî' (onların sözlerini hakkıyla işiten)dir, Alîm(niyetlerini hakkıyla bilen)dir.
İbni Kesir : Bedevilerden öyleleri de vardır ki; infak edeceğini angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Belalar kendi başlarına olsun. Va Allah; Semi'dir, Alim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve bedevî Araplar'dan, infâk ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler vardır. Ve devrin değişmesini, size (başınıza) kötü devirlerin (felâketlerin) gelmesini beklerler. Kötü dönemler (felâketli olaylar) onların üzerine olsun! Ve Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Ve (yine) bedeviler arasında (Allah yolunda) harcadığı her şeye kayıp gözüyle bakan ve (ey inananlar,) sizin darlık ve sıkıntıya düşmenizi bekleyenler var; (fakat) darlığa, sıkıntıya düşecek olan onlardır; çünkü Allah her şeyin özünü, iç yüzünü bilen, olup biten her şeyi işitendir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiği şeyi bir ziyan sayar. Ve sizin hakkınızda hadiselerin gelmesine intizarda bulunur. Kötü bir hadise onların üzerlerine olsun. Ve Allah Teâlâ kemaliyle işiticidir ve bilicidir.
Ömer Öngüt : Bedevilerden öylesi var ki, Allah yolunda sarfettiğini de angarya sayar ve sizin başınıza belâların gelmesini bekler. En kötü belâlar kendi başlarına gelsin! Allah işitendir, bilendir.
Şaban Piriş : Bedevilerden yaptıkları infakı zarar sayanlar ve hezimete uğramanızı bekleyenler vardır. Onlar hezimete uğrayacak olanlardır. Allah işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım : Kimi bedevîler, Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar; bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun!Allah, her şey gibi, onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
Süleyman Ateş : Bedevi Araplardan kimi var ki, verdiğini angarya sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini gözetler. Kötü belâ onların başına gelsin. Allâh işitendir, bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve sizi felâketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felâket onları sarıversin. Allah işitendir, bilendir.
Ümit Şimşek : Bedevîlerden öylesi vardır ki, hayır için harcadığını ziyan olmuş sayar ve başınıza felâketlerin gelmesini bekler. Felâket onların başına insin! Allah herşeyi işitiyor, herşeyi biliyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Çöl Araplarından öylesi vardır ki, infak ettiğini bir angarya/bir ceza ödeme sayar ve sizin başınıza belaların gelmesini bekler durur. En kötü bela onların başına olsun! Allah çok iyi işitir, çok iyi bilir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}