» 9 / Tevbe  9:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اشْتَرَوْا (EŞTRVE) = İşterav : sattılar
2. بِايَاتِ (B ËYET) = biāyāti : ayetlerini
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
4. ثَمَنًا (S̃MNE) = ṧemenen : bir paraya
5. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : azıcık
6. فَصَدُّوا (FṦD̃VE) = fe Saddū : engel oldular
7. عَنْ (AN) = ǎn : -ndan
8. سَبِيلِهِ (SBYLH) = sebīlihi : O'nun yolu-
9. إِنَّهُمْ (ÎNHM) = innehum : gerçekten
10. سَاءَ (SEÙ) = sā'e : ne kötüdür
11. مَا (ME) = mā : şeyler
12. كَانُوا (KENVE) = kānū : oldukları
13. يَعْمَلُونَ (YAMLVN) = yeǎ'melūne : yapıyor(lar)
sattılar | ayetlerini | Allah'ın | bir paraya | azıcık | engel oldular | -ndan | O'nun yolu- | gerçekten | ne kötüdür | şeyler | oldukları | yapıyor(lar) |

[ŞRY] [EYY] [] [S̃MN] [GLL] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [SVE] [] [KVN] [AML]
EŞTRVE B ËYET ELLH S̃MNE GLYLE FṦD̃VE AN SBYLH ÎNHM SEÙ ME KENVE YAMLVN

İşterav biāyāti llahi ṧemenen ḳalīlen fe Saddū ǎn sebīlihi innehum sā'e kānū yeǎ'melūne
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اشتروا ش ر ي | ŞRY EŞTRVE İşterav sattılar They exchange
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini [with] the Verses of Allah
الله | ELLH llahi Allah'ın [with] the Verses of Allah
ثمنا ث م ن | S̃MN S̃MNE ṧemenen bir paraya (for) a little price,
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen azıcık (for) a little price,
فصدوا ص د د | ṦD̃D̃ FṦD̃VE fe Saddū engel oldular and they hinder (people)
عن | AN ǎn -ndan from
سبيله س ب ل | SBL SBYLH sebīlihi O'nun yolu- His way.
إنهم | ÎNHM innehum gerçekten Indeed,
ساء س و ا | SVE SEÙ sā'e ne kötüdür evil
ما | ME şeyler (is) what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used to
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyor(lar) do.

9:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sattılar | ayetlerini | Allah'ın | bir paraya | azıcık | engel oldular | -ndan | O'nun yolu- | gerçekten | ne kötüdür | şeyler | oldukları | yapıyor(lar) |

[ŞRY] [EYY] [] [S̃MN] [GLL] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [SVE] [] [KVN] [AML]
EŞTRVE B ËYET ELLH S̃MNE GLYLE FṦD̃VE AN SBYLH ÎNHM SEÙ ME KENVE YAMLVN

İşterav biāyāti llahi ṧemenen ḳalīlen fe Saddū ǎn sebīlihi innehum sā'e kānū yeǎ'melūne
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون

[ش ر ي] [ا ي ي] [] [ث م ن] [ق ل ل] [ص د د] [] [س ب ل] [] [س و ا] [] [ك و ن] [ع م ل]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اشتروا ش ر ي | ŞRY EŞTRVE İşterav sattılar They exchange
Elif,Şın,Te,Re,Vav,Elif,
1,300,400,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini [with] the Verses of Allah
Be,,Ye,Elif,Te,
2,,10,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın [with] the Verses of Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ثمنا ث م ن | S̃MN S̃MNE ṧemenen bir paraya (for) a little price,
Se,Mim,Nun,Elif,
500,40,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen azıcık (for) a little price,
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
فصدوا ص د د | ṦD̃D̃ FṦD̃VE fe Saddū engel oldular and they hinder (people)
Fe,Sad,Dal,Vav,Elif,
80,90,4,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عن | AN ǎn -ndan from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
سبيله س ب ل | SBL SBYLH sebīlihi O'nun yolu- His way.
Sin,Be,Ye,Lam,He,
60,2,10,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنهم | ÎNHM innehum gerçekten Indeed,
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
ساء س و ا | SVE SEÙ sā'e ne kötüdür evil
Sin,Elif,,
60,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ما | ME şeyler (is) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyor(lar) do.
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اشْتَرَوْا: sattılar | بِايَاتِ: ayetlerini | اللَّهِ: Allah'ın | ثَمَنًا: bir paraya | قَلِيلًا: azıcık | فَصَدُّوا: engel oldular | عَنْ: -ndan | سَبِيلِهِ: O'nun yolu- | إِنَّهُمْ: gerçekten | سَاءَ: ne kötüdür | مَا: şeyler | كَانُوا: oldukları | يَعْمَلُونَ: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |اشتروا EŞTRWE sattılar | بآيات B ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | ثمنا S̃MNE bir paraya | قليلا GLYLE azıcık | فصدوا FṦD̃WE engel oldular | عن AN -ndan | سبيله SBYLH O'nun yolu- | إنهم ÎNHM gerçekten | ساء SEÙ ne kötüdür | ما ME şeyler | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |İşterav: sattılar | biāyāti: ayetlerini | llahi: Allah'ın | ṧemenen: bir paraya | ḳalīlen: azıcık | fe Saddū: engel oldular | ǎn: -ndan | sebīlihi: O'nun yolu- | innehum: gerçekten | sā'e: ne kötüdür | : şeyler | kānū: oldukları | yeǎ'melūne: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |EŞTRVE: sattılar | B ËYET: ayetlerini | ELLH: Allah'ın | S̃MNE: bir paraya | GLYLE: azıcık | FṦD̃VE: engel oldular | AN: -ndan | SBYLH: O'nun yolu- | ÎNHM: gerçekten | SEÙ: ne kötüdür | ME: şeyler | KENVE: oldukları | YAMLVN: yapıyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın âyetlerini satarlar da karşılık olarak pek az ve âdî bir şey elde ederler ve halkı Allah yolundan menederler. Gerçekten de yaptıkları şey, ne de kötü şeydir.
Adem Uğur : Allah'ın âyetlerine karşılık az bir değeri (dünya malını ve nefsânî istekleri) satın aldılar da (insanları) O'nun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür!
Ahmed Hulusi : (Onlar) Allâh işaretlerini az bir değer (dünyalık zevkler) karşılığında sattılar da O'nun yolundan engellediler. Yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür!
Ahmet Tekin : Onlar, Allah’ın âyetlerini, servet, makam, mevki gibi geçici dünya menfaatlerine birkaç pula değiştiler. İnsanları Allah yolundan, İslâm’a girmekten alıkoydular. İslâmî hayatı yaşamalarına, İslâmî faaliyet göstermelerine engel oldular. İşlemeye devam ettikleri ameller ne kötüdür.
Ahmet Varol : Allah'ın ayetlerini az bir değere sattılar ve O'nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kadar kötüdür!
Ali Bulaç : Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar, böylece O'nun yolunu engellediler. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, Allah’ın âyetlerini (Kur’an’ı) az bir bahaya (nefis arzusuna karşılık) sattılar da, insanları Allah yolundan çevirdiler. Gerçekten, onların yaptıkları şeyler ne kötüdür!...
Bekir Sadak : Allah'in ayetlerini az bir degere degisip, O'nun yolundan alikoydular. Onlarin isledikleri gercekten ne kotudur!
Celal Yıldırım : Allah'ın âyetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar da Allah yolundan alıkoydular. Bunlar gerçekten ne kötü şeyler işlemektedirler!
Diyanet İşleri : Allah’ın âyetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları O’nun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür!
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın ayetlerini az bir değere değişip, O'nun yolundan alıkoydular. Onların işledikleri gerçekten ne kötüdür!
Diyanet Vakfi : Allah'ın âyetlerine karşılık az bir değeri (dünya malını ve nefsânî istekleri) satın aldılar da (insanları) O'nun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür!
Edip Yüksel : ALLAH'ın ayetlerini az bir fiyata satıp onun yolundan saptılar. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın âyetlerini az bir çıkara değiştirdiler de Allah yolundan engellediler. Gerçekten de bunlar ne fena şeyler yapageldiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten bunlar, ne kötü şeyler yapmaktalar!
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın âyetlerini bir semeni kalile sattılar da Allah yolundan men'ettiler, hakıkat bunlar ne fena şeyler yapmaktalar!
Fizilal-il Kuran : Allah'ın ayetlerini birkaç paraya sattılar ve insanları O'nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kadar kötüdür!
Gültekin Onan : Tanrı'nın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar, böylece O'nun yolunu engellediler. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür.
Hakkı Yılmaz : (8-10) Nasıl olabilir ki? Ve eğer onlar, size üstünlük sağlarlarsa, sizin hakkınızda bir yemin ve antlaşma gözetmezler. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar, kalpleri ise dayatır. Ve onların çoğu hak yoldan çıkmış kimselerdir: Onlar, Allah'ın âyetlerini çok az bir bedelle sattılar da Allah'ın yolundan alıkoydular. Şüphesiz onlar, yapmış oldukları kötü olanlardır. Onlar, herhangi bir mü’min hakkında yemin ve antlaşma gözetmezler. Ve işte bunlar, sınırı aşanların ta kendileridir.
Hasan Basri Çantay : Onlar Allahın âyetleri mukaabilinde az bir bahâyı satın aldılar da onun yolundan (halkı zorla) men'etdiler. Hakıykat, onların yapa geldikleri şeyler ne kötüdür!..
Hayrat Neşriyat : Allah’ın âyetlerini az bir bedel karşılığında sattılar da (insanları) O’nun yolundan men' ettiler. Muhakkak ki onların yapmakta oldukları ne kötüdür!
İbni Kesir : Onlar, Allah'ın ayetlerini az bir değere değişip O'nun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapageldikleri şey ne kötüdür.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın âyetlerini az bir bedele sattılar. Böylece O'nun (Allah'ın) yolundan (insanları) men ettiler (Sıratı Mustakîm'e insanların ulaşmasına mani oldular). Muhakkak ki; onların yapmış oldukları kötü (fena) bir şey (muhakkak ki; onlar, kötü bir şey yapmış oldular).
Muhammed Esed : Basit bir kazanç uğruna Allahın ayetlerini gözden çıkarıyor ve böylece Onun yolundan dönü dönüveriyorlar: bakın, ne çirkin bütün bu yapageldikleri,
Ömer Nasuhi Bilmen : (Onlar) Allah Teâlâ'nın âyetlerini az bir bedel mukabilinde sattılar. Sonra da onun yolundan çevirdiler. Şüphesiz ki onların yapar oldukları şey ne kadar fenadır.
Ömer Öngüt : Allah'ın âyetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da insanları O'nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür!
Şaban Piriş : Allah’ın ayetlerini az bir değere değişip, insanları O’nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür!
Suat Yıldırım : Onlar Allah’ın âyetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da Allah’ın yolundan insanları alıkoydular. Gerçekten onlar ne fena iş yapıyorlar!
Süleyman Ateş : Allâh'ın âyetlerini az bir paraya sattılar da O'nun yoluna engel oldular. Onların yaptıkları, gerçekten ne kötüdür!
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar, böylece O'nun yolunu engellediler. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür.
Ümit Şimşek : Onlar Allah'ın âyetlerini az bir paraya satarak halkı Onun yolundan alıkoydular. Ne kötü birşeydir onların yaptıkları!
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın ayetlerini nasıl basit bir ücret karşılığı sattılar da Allah'ın yolundan alıkoydular. Gerçekten ne fena şeylerdir onların yapmakta oldukları.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}