"innehum" ifadesi tarandı:
# İçinde "innehum" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|إنهمÎNHMinnehumçünkü"""Indeed, [they]"62x
| إنهم ÎNHM innehum muhakkak indeed they 2:12
| إنهم ÎNHM innehum doğrusu onlardır certainly they 2:13
| إنهم ÎNHM innehum elbette onlar Indeed, they 3:176
| إنهم ÎNHM innehum kesinlikle indeed, they 5:53
| إنهم ÎNHM innehumu çünkü onlar Indeed, they 7:30
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 7:64
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 7:82
| إنهم ÎNHM innehum şüphesiz onlar Indeed, they 8:59
| إنهم ÎNHM innehum gerçekten Indeed, 9:9
| إنهم ÎNHM innehum çünkü indeed, they - 9:12
| إنهم ÎNHM innehum onların (that) indeed, they 9:42
| إنهم ÎNHM innehum muhakkak onlar indeed, they 9:56
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 9:84
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar indeed, they 9:95
| إنهم ÎNHM innehum onların indeed, they 9:107
| إنهم ÎNHM innehum onlar They 11:5
| إنهم ÎNHM innehum şüphesiz onlar Indeed, they 11:29
| إنهم ÎNHM innehum onlar indeed, they (are) 11:37
| إنهم ÎNHM innehum onlar indeed, they 15:72
| إنهم ÎNHM innehum muhakkak onlar Indeed, they (were) 18:13
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar """Indeed, [they]" 18:20
| إنهم ÎNHM innehum gerçekten onlar Indeed, they 21:74
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 21:77
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 21:86
| إنهم ÎNHM innehum gerçekten onlar Indeed, they 21:90
| إنهم ÎNHM innehum onlar mutlaka indeed, they 23:27
| إنهم ÎNHM innehum şüphesiz onlar indeed, they 25:20
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 26:212
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 27:12
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 27:56
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 28:32
| إنهم ÎNHM innehum elbette onlar Indeed, they 29:12
| إنهم ÎNHM innehum zaten onlar da Indeed, they 32:30
| إنهم ÎNHM innehum doğrusu onlar Indeed, they 34:54
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar indeed, they 37:24
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 37:35
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 37:69
| إنهم ÎNHM innehum elbette onlar indeed, they 37:151
| إنهم ÎNHM innehum kendilerinin that they 37:158
| إنهم ÎNHM innehum mutlaka onlar Indeed they, 37:172
| إنهم ÎNHM innehum onlar Indeed, they 38:59
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 41:25
| إنهم ÎNHM innehum onlar they 41:54
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 43:54
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 44:24
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar indeed, they 44:37
| إنهم ÎNHM innehum onlar da indeed, they 44:59
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 45:19
| إنهم ÎNHM innehum gerçekten onlar Indeed, they 46:18
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 51:16
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar indeed, they 51:46
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 53:52
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 56:45
| إنهم ÎNHM innehum şüphesiz onlar Indeed, [they] 58:15
| إنهم ÎNHM innehum elbette onlar Indeed, they 58:18
| إنهم ÎNHM innehum onların that they 59:11
| إنهم ÎNHM innehum elbette onların Indeed, [they] 63:2
| إنهم ÎNHM innehum onlar Indeed, they 70:6
| إنهم ÎNHM innehum elbette onlar Indeed, they 71:21
| إنهم ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they 78:27
| إنهم ÎNHM innehum doğrusu onlar Indeed, they 83:15
| إنهم ÎNHM innehum onlar indeed, they 83:16
| إنهم ÎNHM innehum elbette onlar Indeed, they 86:15


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}