» 9 / Tevbe  84:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 84
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
2. تُصَلِّ (TṦL) = tuSalli : destekleşmesin
3. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : -üzerine
4. أَحَدٍ (ÊḪD̃) = eHadin : birisi-
5. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
6. مَاتَ (MET) = māte : -ölü
7. أَبَدًا (ÊBD̃E) = ebeden : ebedi-
8. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
9. تَقُمْ (TGM) = teḳum : durma
10. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : başında
11. قَبْرِهِ (GBRH) = ḳabrihi : onun kabri
12. إِنَّهُمْ (ÎNHM) = innehum : çünkü onlar
13. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar ettiler
14. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'ı
15. وَرَسُولِهِ (VRSVLH) = ve rasūlihi : ve Elçisini
16. وَمَاتُوا (VMETVE) = ve mātū : ve öldüler
17. وَهُمْ (VHM) = vehum : onlar
18. فَاسِقُونَ (FESGVN) = fāsiḳūne : yoldan çıkmış olarak
ve | destekleşmesin | -üzerine | birisi- | onlardan | -ölü | ebedi- | ve | durma | başında | onun kabri | çünkü onlar | inkar ettiler | Allah'ı | ve Elçisini | ve öldüler | onlar | yoldan çıkmış olarak |

[] [ṦLV] [] [EḪD̃] [] [MVT] [EBD̃] [] [GVM] [] [GBR] [] [KFR] [] [RSL] [MVT] [] [FSG]
VLE TṦL AL ÊḪD̃ MNHM MET ÊBD̃E VLE TGM AL GBRH ÎNHM KFRVE BELLH VRSVLH VMETVE VHM FESGVN

ve lā tuSalli ǎlā eHadin minhum māte ebeden ve lā teḳum ǎlā ḳabrihi innehum keferū billahi ve rasūlihi ve mātū vehum fāsiḳūne
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And not
تصل ص ل و | ṦLV TṦL tuSalli destekleşmesin you pray
على | AL ǎlā -üzerine for
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadin birisi- any
منهم | MNHM minhum onlardan of them
مات م و ت | MVT MET māte -ölü who dies,
أبدا ا ب د | EBD̃ ÊBD̃E ebeden ebedi- ever,
ولا | VLE ve lā ve and not
تقم ق و م | GVM TGM teḳum durma you stand
على | AL ǎlā başında by
قبره ق ب ر | GBR GBRH ḳabrihi onun kabri his grave.
إنهم | ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisini and His Messenger,
وماتوا م و ت | MVT VMETVE ve mātū ve öldüler and died
وهم | VHM vehum onlar while they were
فاسقون ف س ق | FSG FESGVN fāsiḳūne yoldan çıkmış olarak defiantly disobedient.

9:84 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | destekleşmesin | -üzerine | birisi- | onlardan | -ölü | ebedi- | ve | durma | başında | onun kabri | çünkü onlar | inkar ettiler | Allah'ı | ve Elçisini | ve öldüler | onlar | yoldan çıkmış olarak |

[] [ṦLV] [] [EḪD̃] [] [MVT] [EBD̃] [] [GVM] [] [GBR] [] [KFR] [] [RSL] [MVT] [] [FSG]
VLE TṦL AL ÊḪD̃ MNHM MET ÊBD̃E VLE TGM AL GBRH ÎNHM KFRVE BELLH VRSVLH VMETVE VHM FESGVN

ve lā tuSalli ǎlā eHadin minhum māte ebeden ve lā teḳum ǎlā ḳabrihi innehum keferū billahi ve rasūlihi ve mātū vehum fāsiḳūne
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

[] [ص ل و] [] [ا ح د] [] [م و ت] [ا ب د] [] [ق و م] [] [ق ب ر] [] [ك ف ر] [] [ر س ل] [م و ت] [] [ف س ق]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تصل ص ل و | ṦLV TṦL tuSalli destekleşmesin you pray
Te,Sad,Lam,
400,90,30,
V – 3rd person feminine singular (form II) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
على | AL ǎlā -üzerine for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadin birisi- any
,Ha,Dal,
,8,4,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
منهم | MNHM minhum onlardan of them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
مات م و ت | MVT MET māte -ölü who dies,
Mim,Elif,Te,
40,1,400,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أبدا ا ب د | EBD̃ ÊBD̃E ebeden ebedi- ever,
,Be,Dal,Elif,
,2,4,1,
T – accusative masculine indefinite time adverb
ظرف زمان منصوب
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تقم ق و م | GVM TGM teḳum durma you stand
Te,Gaf,Mim,
400,100,40,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
على | AL ǎlā başında by
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
قبره ق ب ر | GBR GBRH ḳabrihi onun kabri his grave.
Gaf,Be,Re,He,
100,2,200,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنهم | ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ورسوله ر س ل | RSL VRSVLH ve rasūlihi ve Elçisini and His Messenger,
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وماتوا م و ت | MVT VMETVE ve mātū ve öldüler and died
Vav,Mim,Elif,Te,Vav,Elif,
6,40,1,400,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وهم | VHM vehum onlar while they were
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
فاسقون ف س ق | FSG FESGVN fāsiḳūne yoldan çıkmış olarak defiantly disobedient.
Fe,Elif,Sin,Gaf,Vav,Nun,
80,1,60,100,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve | تُصَلِّ: destekleşmesin | عَلَىٰ: -üzerine | أَحَدٍ: birisi- | مِنْهُمْ: onlardan | مَاتَ: -ölü | أَبَدًا: ebedi- | وَلَا: ve | تَقُمْ: durma | عَلَىٰ: başında | قَبْرِهِ: onun kabri | إِنَّهُمْ: çünkü onlar | كَفَرُوا: inkar ettiler | بِاللَّهِ: Allah'ı | وَرَسُولِهِ: ve Elçisini | وَمَاتُوا: ve öldüler | وَهُمْ: onlar | فَاسِقُونَ: yoldan çıkmış olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve | تصل TṦL destekleşmesin | على AL -üzerine | أحد ÊḪD̃ birisi- | منهم MNHM onlardan | مات MET -ölü | أبدا ÊBD̃E ebedi- | ولا WLE ve | تقم TGM durma | على AL başında | قبره GBRH onun kabri | إنهم ÎNHM çünkü onlar | كفروا KFRWE inkar ettiler | بالله BELLH Allah'ı | ورسوله WRSWLH ve Elçisini | وماتوا WMETWE ve öldüler | وهم WHM onlar | فاسقون FESGWN yoldan çıkmış olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve | tuSalli: destekleşmesin | ǎlā: -üzerine | eHadin: birisi- | minhum: onlardan | māte: -ölü | ebeden: ebedi- | ve lā: ve | teḳum: durma | ǎlā: başında | ḳabrihi: onun kabri | innehum: çünkü onlar | keferū: inkar ettiler | billahi: Allah'ı | ve rasūlihi: ve Elçisini | ve mātū: ve öldüler | vehum: onlar | fāsiḳūne: yoldan çıkmış olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve | TṦL: destekleşmesin | AL: -üzerine | ÊḪD̃: birisi- | MNHM: onlardan | MET: -ölü | ÊBD̃E: ebedi- | VLE: ve | TGM: durma | AL: başında | GBRH: onun kabri | ÎNHM: çünkü onlar | KFRVE: inkar ettiler | BELLH: Allah'ı | VRSVLH: ve Elçisini | VMETVE: ve öldüler | VHM: onlar | FESGVN: yoldan çıkmış olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onlardan biri ölürse kesin olarak namazını kılma ve mezarının başında durma. Şüphe yok ki onlar Allah'a ve Peygamberine kâfir oldular ve buyruktan çıkmış kötü kişi olarak öldüler.
Adem Uğur : Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.
Ahmed Hulusi : Ebeden, onlardan ölen hiç kimseye cenaze namazı kılma ve onun kabri başında dua etme! Muhakkak ki onlar, Esmâ'sıyla onların hakikati olan Allâh'ı ve Rasûlünü inkâr ettiler ve onlar fâsıklar (bilinçleri hakikate kapalı - bozuk inançlı) olarak öldüler.
Ahmet Tekin : Onların ölmüş olanlarından hiçbirine dua ve niyazda bulunarak cenaze namazı kılma. Kabrinin başında durup dua etme. Onlar Allah’ı ve Rasulünü inkârda ısrar ettiler, küfre saplandılar. Hak dinin, dışına çıkan fâsıklar, âsiler, bozguncular olarak öldüler.
Ahmet Varol : Onlardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma ve kabrinin başında da bulunma. Onlar Allah'ı ve Peygamberini inkar ettiler ve fasık kimseler olarak öldüler.
Ali Bulaç : Onlardan ölen birinin namazını hiç bir zaman kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar, Allah'a ve elçisine (karşı) inkâra saptılar ve fasık kimseler olarak öldüler.
Ali Fikri Yavuz : Münafıklardan ölen hiç bir kimse üzerine, hiç bir zaman namaz kılma; kabri başında (gömülürken veya ziyaret için) durma. Çünkü onlar, Allah’ı ve Rasûlünü tanımadılar ve kâfir olarak can verdiler.
Bekir Sadak : Onlardan olen kimsenin namazini sakin kilma, mezari basinda da durma! Cunku onlar Allah'i ve peygamberini inkar ettiler, fasik olarak olduler.
Celal Yıldırım : Ve onlardan ölenin namazını kesinlikle kılma, kabri başında (duâ ve istiğfar için) durma ! Çünkü onlar gerçekten Allah ve Peygamberini inkâr edip fâsık olarak (ilâhî buyrukları çiğneyip hiçe sayarak) can verdiler.
Diyanet İşleri : Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.
Diyanet İşleri (eski) : Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler, fasık olarak öldüler.
Diyanet Vakfi : Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.
Edip Yüksel : Onlardan ölen birisi için namaz kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar ALLAH'a ve elçisine karşı geldiler ve yoldan çıkmışlar olalarak öldüler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabirinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar. Ve fasık olarak can verdiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve içlerinden ölen birinin asla namazını kılma ve kabri başında da durma; çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve kafir olarak can verdiler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve içlerinde ölen birinin ebedâ namazını kılma ve kabrinin üzerinde durma, çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar ve kâfir olarak can verdiler
Fizilal-il Kuran : Onlardan biri ölünce asla namazı kılma ve sakın mezarı başında dikilme. Çünkü onlar Allah'ı ve Peygamber'i tanımadılar ve yoldân çıkmış olarak öldüler.
Gültekin Onan : Onlardan ölen birinin namazını ebediyen kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar, Tanrı'ya ve elçisine küfrettiler ve fasıklar (olarak) öldüler.
Hakkı Yılmaz : "Ve onlardan ölen biri için destek olma, onun kabrinin üzerine dikilme. Şüphesiz onlar, kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden, O'nun Elçisi'nin gerçek elçi olduğunu bilerek reddedenlerdir. Ve onlar, hak yoldan çıkmış olarak ölmüşlerdir. "
Hasan Basri Çantay : Onlardan ölen hiç bir kimseye ebedî düâ etme (Defn veya ziyaret için) kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allâhı ve Resulünü inkâr ile kâfir oldular, onlar faasık (adam) lar olarak öldüler.
Hayrat Neşriyat : Onlardan ölen birinin üzerine, ebedî olarak aslâ namaz kılma ve onun kabri başında durma! Çünki onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve onlar, fâsık kimseler olarak öldüler.
İbni Kesir : Onlardan ölen hiç birinin namazını asla kılma, kabrinin başında durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasulüne küfrettiler ve fasıklar olarak öldüler.
İskender Evrenosoğlu : Onlardan ölen bir kimsenin üzerine, namazı ebediyyen (hiçbir zaman) kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar, Allah'ı ve O'nun Resûl'ünü inkâr ettiler ve onlar fasık(lar) olarak öldüler.
Muhammed Esed : Ve onlardan ölen kimsenin asla namazını kılma; mezarı başında da durma sakın: çünkü onlar Allahı ve Onun Elçisini inkara yeltendiler ve bu günah içinde öldüler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlardan hiçbir şahsın üzerine ölmüş olunca ebedîyyen namaz kılma ve kabrinin üzerinde durma. Çünkü onlar Allah Teâlâ'yı ve Resûlünü inkar ettiler ve onlar fâsık olarak öldüler.
Ömer Öngüt : Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma! Mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah'ı ve Peygamber'ini inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.
Şaban Piriş : Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah’a ve Resulü’ne nankörlük ettiler ve fasık olarak öldüler.
Suat Yıldırım : Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma.Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.
Süleyman Ateş : Ve Onlardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma, onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allâh'ı ve Elçisini tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.
Tefhim-ul Kuran : Onlardan ölen birinin namazını hiç bir zaman kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Resulüne (karşı) küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler.
Ümit Şimşek : Öldüklerinde onlardan hiçbirinin namazını kılma, kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlardan ölen biri üzerine sonsuza dek dua etme; böyle birinin mezarı başında da durma. Bunlar Allah'a ve resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış olarak ölüp gittiler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}