» 9 / Tevbe  35:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 35
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : O gün
2. يُحْمَىٰ (YḪM) = yuHmā : kızdırılır
3. عَلَيْهَا (ALYHE) = ǎleyhā : üzerleri
4. فِي (FY) = fī : içinde
5. نَارِ (NER) = nāri : ateşi
6. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennem
7. فَتُكْوَىٰ (FTKV) = fe tukvā : dağlanır
8. بِهَا (BHE) = bihā : bunlarla
9. جِبَاهُهُمْ (CBEHHM) = cibāhuhum : onların alınları
10. وَجُنُوبُهُمْ (VCNVBHM) = ve cunūbuhum : ve yanları
11. وَظُهُورُهُمْ (VƵHVRHM) = ve Zuhūruhum : ve sırtları
12. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : (işte) budur
13. مَا (ME) = mā : şeyler
14. كَنَزْتُمْ (KNZTM) = keneztum : yığdıklarınız
15. لِأَنْفُسِكُمْ (LÊNFSKM) = lienfusikum : nefisleriniz için
16. فَذُوقُوا (FZ̃VGVE) = feƶūḳū : o halde tadın
17. مَا (ME) = mā : şeyleri
18. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : olduğunuz
19. تَكْنِزُونَ (TKNZVN) = teknizūne : yığıyor(lar)
O gün | kızdırılır | üzerleri | içinde | ateşi | cehennem | dağlanır | bunlarla | onların alınları | ve yanları | ve sırtları | (işte) budur | şeyler | yığdıklarınız | nefisleriniz için | o halde tadın | şeyleri | olduğunuz | yığıyor(lar) |

[YVM] [ḪMY] [] [] [NVR] [] [KVY] [] [CBH] [CNB] [ƵHR] [] [] [KNZ] [NFS] [Z̃VG] [] [KVN] [KNZ]
YVM YḪM ALYHE FY NER CHNM FTKV BHE CBEHHM VCNVBHM VƵHVRHM HZ̃E ME KNZTM LÊNFSKM FZ̃VGVE ME KNTM TKNZVN

yevme yuHmā ǎleyhā nāri cehenneme fe tukvā bihā cibāhuhum ve cunūbuhum ve Zuhūruhum hāƶā keneztum lienfusikum feƶūḳū kuntum teknizūne
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme O gün (The) Day
يحمى ح م ي | ḪMY YḪM yuHmā kızdırılır it will be heated [on it]
عليها | ALYHE ǎleyhā üzerleri it will be heated [on it]
في | FY içinde in
نار ن و ر | NVR NER nāri ateşi the Fire
جهنم | CHNM cehenneme cehennem (of) Hell,
فتكوى ك و ي | KVY FTKV fe tukvā dağlanır and will be branded
بها | BHE bihā bunlarla with it
جباههم ج ب ه | CBH CBEHHM cibāhuhum onların alınları their foreheads
وجنوبهم ج ن ب | CNB VCNVBHM ve cunūbuhum ve yanları and their flanks
وظهورهم ظ ه ر | ƵHR VƵHVRHM ve Zuhūruhum ve sırtları and their backs,
هذا | HZ̃E hāƶā (işte) budur """This"
ما | ME şeyler (is) what
كنزتم ك ن ز | KNZ KNZTM keneztum yığdıklarınız you hoarded
لأنفسكم ن ف س | NFS LÊNFSKM lienfusikum nefisleriniz için for yourselves,
فذوقوا ذ و ق | Z̃VG FZ̃VGVE feƶūḳū o halde tadın so taste
ما | ME şeyleri what
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you used to
تكنزون ك ن ز | KNZ TKNZVN teknizūne yığıyor(lar) "hoard."""

9:35 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O gün | kızdırılır | üzerleri | içinde | ateşi | cehennem | dağlanır | bunlarla | onların alınları | ve yanları | ve sırtları | (işte) budur | şeyler | yığdıklarınız | nefisleriniz için | o halde tadın | şeyleri | olduğunuz | yığıyor(lar) |

[YVM] [ḪMY] [] [] [NVR] [] [KVY] [] [CBH] [CNB] [ƵHR] [] [] [KNZ] [NFS] [Z̃VG] [] [KVN] [KNZ]
YVM YḪM ALYHE FY NER CHNM FTKV BHE CBEHHM VCNVBHM VƵHVRHM HZ̃E ME KNZTM LÊNFSKM FZ̃VGVE ME KNTM TKNZVN

yevme yuHmā ǎleyhā nāri cehenneme fe tukvā bihā cibāhuhum ve cunūbuhum ve Zuhūruhum hāƶā keneztum lienfusikum feƶūḳū kuntum teknizūne
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

[ي و م] [ح م ي] [] [] [ن و ر] [] [ك و ي] [] [ج ب ه] [ج ن ب] [ظ ه ر] [] [] [ك ن ز] [ن ف س] [ذ و ق] [] [ك و ن] [ك ن ز]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme O gün (The) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
يحمى ح م ي | ḪMY YḪM yuHmā kızdırılır it will be heated [on it]
Ye,Ha,Mim,,
10,8,40,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
عليها | ALYHE ǎleyhā üzerleri it will be heated [on it]
Ayn,Lam,Ye,He,Elif,
70,30,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
نار ن و ر | NVR NER nāri ateşi the Fire
Nun,Elif,Re,
50,1,200,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
جهنم | CHNM cehenneme cehennem (of) Hell,
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
فتكوى ك و ي | KVY FTKV fe tukvā dağlanır and will be branded
Fe,Te,Kef,Vav,,
80,400,20,6,,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
بها | BHE bihā bunlarla with it
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
جباههم ج ب ه | CBH CBEHHM cibāhuhum onların alınları their foreheads
Cim,Be,Elif,He,He,Mim,
3,2,1,5,5,40,
"N – nominative masculine plural noun → Forehead
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وجنوبهم ج ن ب | CNB VCNVBHM ve cunūbuhum ve yanları and their flanks
Vav,Cim,Nun,Vav,Be,He,Mim,
6,3,50,6,2,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وظهورهم ظ ه ر | ƵHR VƵHVRHM ve Zuhūruhum ve sırtları and their backs,
Vav,Zı,He,Vav,Re,He,Mim,
6,900,5,6,200,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هذا | HZ̃E hāƶā (işte) budur """This"
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
ما | ME şeyler (is) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كنزتم ك ن ز | KNZ KNZTM keneztum yığdıklarınız you hoarded
Kef,Nun,Ze,Te,Mim,
20,50,7,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
لأنفسكم ن ف س | NFS LÊNFSKM lienfusikum nefisleriniz için for yourselves,
Lam,,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
30,,50,80,60,20,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فذوقوا ذ و ق | Z̃VG FZ̃VGVE feƶūḳū o halde tadın so taste
Fe,Zel,Vav,Gaf,Vav,Elif,
80,700,6,100,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you used to
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تكنزون ك ن ز | KNZ TKNZVN teknizūne yığıyor(lar) "hoard."""
Te,Kef,Nun,Ze,Vav,Nun,
400,20,50,7,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: O gün | يُحْمَىٰ: kızdırılır | عَلَيْهَا: üzerleri | فِي: içinde | نَارِ: ateşi | جَهَنَّمَ: cehennem | فَتُكْوَىٰ: dağlanır | بِهَا: bunlarla | جِبَاهُهُمْ: onların alınları | وَجُنُوبُهُمْ: ve yanları | وَظُهُورُهُمْ: ve sırtları | هَٰذَا: (işte) budur | مَا: şeyler | كَنَزْتُمْ: yığdıklarınız | لِأَنْفُسِكُمْ: nefisleriniz için | فَذُوقُوا: o halde tadın | مَا: şeyleri | كُنْتُمْ: olduğunuz | تَكْنِزُونَ: yığıyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM O gün | يحمى YḪM kızdırılır | عليها ALYHE üzerleri | في FY içinde | نار NER ateşi | جهنم CHNM cehennem | فتكوى FTKW dağlanır | بها BHE bunlarla | جباههم CBEHHM onların alınları | وجنوبهم WCNWBHM ve yanları | وظهورهم WƵHWRHM ve sırtları | هذا HZ̃E (işte) budur | ما ME şeyler | كنزتم KNZTM yığdıklarınız | لأنفسكم LÊNFSKM nefisleriniz için | فذوقوا FZ̃WGWE o halde tadın | ما ME şeyleri | كنتم KNTM olduğunuz | تكنزون TKNZWN yığıyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: O gün | yuHmā: kızdırılır | ǎleyhā: üzerleri | : içinde | nāri: ateşi | cehenneme: cehennem | fe tukvā: dağlanır | bihā: bunlarla | cibāhuhum: onların alınları | ve cunūbuhum: ve yanları | ve Zuhūruhum: ve sırtları | hāƶā: (işte) budur | : şeyler | keneztum: yığdıklarınız | lienfusikum: nefisleriniz için | feƶūḳū: o halde tadın | : şeyleri | kuntum: olduğunuz | teknizūne: yığıyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: O gün | YḪM: kızdırılır | ALYHE: üzerleri | FY: içinde | NER: ateşi | CHNM: cehennem | FTKV: dağlanır | BHE: bunlarla | CBEHHM: onların alınları | VCNVBHM: ve yanları | VƵHVRHM: ve sırtları | HZ̃E: (işte) budur | ME: şeyler | KNZTM: yığdıklarınız | LÊNFSKM: nefisleriniz için | FZ̃VGVE: o halde tadın | ME: şeyleri | KNTM: olduğunuz | TKNZVN: yığıyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün, cehennem, o altını, gümüşü alevleyecek ve onlar, cehennem ateşinde kızdırılıp alınlarına, yanlarına, sırtlarına bastırılacak, onlarla dağlanacaklar ve işte bunlardır kendiniz için biriktirdiğiniz şeyler denecek, tadın biriktirdiklerinizin azâbını.
Adem Uğur : (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): "İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!"
Ahmed Hulusi : Cehennem Nârı'nda, altın - gümüşün üzeri kızdırılıp, bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı (çepeçevre azap görecekleri) süreçte (denilecek ki): "İşte bu nefsleriniz için toplayıp sakladıklarınız; artık tadın hazine edindiğinizi (sonuçlarını)!"
Ahmet Tekin : Biriktirilen, saklanan altın ve gümüşler, Cehennem ateşinde kızdırılıp, sahiplerinin alınlarının, yanlarının ve sırtlarının dağlanacağı gün: 'İşte bunlar dinî ve insanî yardımlardan esirgeyip de kendiniz için, birbiriniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azâbını tadın.' denir.
Ahmet Varol : Bunların cehennem ateşinde kızdırılacağı gün alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanır. 'Bunlar sizin kendiniz için biriktirdiklerinizdir. Şimdi biriktirmekte olduğunuz şeyleri tadın bakalım!'
Ali Bulaç : Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve:) "İşte bu, kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır; yığıp sakladıklarınızı tadın" (denilecek).
Ali Fikri Yavuz : Kıyamette, o biriktirilen altın ve gümüşlerin üzerleri cehennem ateşinde kızdırcak da, bu mal toplayanların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecektir; “- İşte bu, nefisleriniz için kasalara tıkıp sakladıklarınız! Artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım!...”
Bekir Sadak : Bunlar cehennem atesinde kizdirildigi gun, alinlari, bogurleri ve sirtlari onlarla daglanacak, «Bu, kendiniz icin biriktirdiginizdir; biriktirdinizi tadin» denecek.
Celal Yıldırım : Öyle bir günde ki bunlar Cehennem ateşinde kızdırılarak onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacak ve «İşte bu sizin kendiniz hesabına toplayıp hazine edindiğinizdir. Toplayıp hazine edindiğinizi tadın bakalım !» (denilecek).
Diyanet İşleri : O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım, biriktirip sakladıklarınızı!” denilecek.
Diyanet İşleri (eski) : Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak, 'Bu, kendiniz için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın' denecek.
Diyanet Vakfi : (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): «İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!»
Edip Yüksel : Gün gelir o biriktirdikleri altınlar ve paralar cehennem ateşinde ısıtılarak onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanır: 'Kendiniz için biriktirdiğiniz işte budur. Biriktirdiğinizi tadın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): «İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!» denilecek.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün ki, bunların üzeri cehennem ateşinden kızdırılacak ve kendilerinin alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak ve: «İşte bu, sizin kendiniz için derip tıktıklarınız; haydi, tadın bakalım derip tıktıklarınızı!» denilecek.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki bunların üzeri Cehennem ateşinde kızdırılacak da kendilerinin alınları, böğürleri, sırtları bunlarla dağlanacak: işte bu diye sizin nefisleriniz için derib tıktıklarınız, haydi dadın bakalım ne derib tıkıyordunuz
Fizilal-il Kuran : O gün biriktirdikleri altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır ve onlarla alınları, yan tarafları ve sırtları dağlanır; kendilerine «Bunlar biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir şimdi biriktirdiklerinizin azabını tadın bakalım» denir.
Gültekin Onan : Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve:) "İşte bu, kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır; yığıp sakladıklarınızı tadın" (denilecek).
Hakkı Yılmaz : O gün, biriktirdikleri altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak: “İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi, şimdi tadın şu biriktirmiş olduğunuz şeyleri!”
Hasan Basri Çantay : O gün ki bunlar, üzerlerinde (yakılacak) cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak, «İşte bu, (denilecek), nefisleriniz için toblayıb sakladıklarınız! Artık saklayıb istifçilik etdiğiniz bu nesneleri (n acısını haydi) tadın!»
Hayrat Neşriyat : Cehennem ateşi bunların (bu biriktirilen malların) üzerlerinde kızdırılacağı gün, artık onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak! (Kendilerine o gün:) '(İşte) bu, kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; öyleyse biriktirmekte olduklarınız (sebebiyle hakettiğiniz azâb)ı tadın!' (denilecek).
İbni Kesir : O gün cehennem ateşinde bunların üzeri kızdırılır ve bunlarla onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanır. İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz, tadın biriktirmiş olduğunuzu, denir.
İskender Evrenosoğlu : Cehennem ateşinde üzerlerinde (demir) kızdırıldığı gün, böylece onunla, onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu, kendiniz (nefsiniz) için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın!
Muhammed Esed : Bu (toplanıp saklanan altının, gümüşün) cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınlarının, böğürlerinin ve sırtlarının damgalanacağı Gün, (bu günahkarlara:) "İşte, kendiniz için topladığınız hazineler!" denecek, "Şimdi tadın bakalım, sarılıp sakladığınız hazinelerin (başınıza açtığı belanın) tadını!"
Ömer Nasuhi Bilmen : O günde ki, bunların üstü cehennemin ateşinde kızdırılıp, onunla alınları, yanları ve arkaları dağlanır. İşte bu kendi şahıslarınız için hazine haline getirdiğinizdir, artık toplayıp biriktirdiğinizin tadını tadınız (denilir).
Ömer Öngüt : O biriktirilen altın ve gümüşlerin üzerleri o gün cehennem ateşinde kızdırılır, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. (Onlara denir ki:) “İşte bu kendiniz için yığdıklarınızdır. Yığdıklarınızı tadın!”
Şaban Piriş : Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak, ‘bu kendiniz için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın!’ denecektir.
Suat Yıldırım : Yığılan bu altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara:"İşte! denilecek, sizin nefisleriniz için yığıp hazineye tıktıklarınız! Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri!"
Süleyman Ateş : O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılı(p pullanı)r; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!" (denilir).
Tefhim-ul Kuran : Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve:) «işte bu, kendileriniz için yığıp sakladıklarınızdır; yığıp sakladıklarınızı tadın» (denilecek) .
Ümit Şimşek : Birgün bu altın ve gümüşler Cehennem ateşinde kızdırılır da onunla alınları, böğürleri ve sırtları dağlanır. 'Kendiniz için biriktirdiğiniz işte bu,' denir. 'Şimdi tadın biriktirdiklerinizi!'
Yaşar Nuri Öztürk : Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: "İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi tadın biriktirmiş olduklarınızı!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}