» 9 / Tevbe  2:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَسِيحُوا (FSYḪVE) = fesīHū : dolaşın
2. فِي (FY) = fī :
3. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
4. أَرْبَعَةَ (ÊRBAT) = erbeǎte : dört
5. أَشْهُرٍ (ÊŞHR) = eşhurin : ay
6. وَاعْلَمُوا (VEALMVE) = veǎ'lemū : ve bilin ki
7. أَنَّكُمْ (ÊNKM) = ennekum : siz
8. غَيْرُ (ĞYR) = ğayru : değilsiniz
9. مُعْجِزِي (MACZY) = muǎ'cizī : aciz bırakacak
10. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ı
11. وَأَنَّ (VÊN) = ve enne : ve şüphesiz
12. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
13. مُخْزِي (MḢZY) = muḣzī : rezil, perişan edecektir
14. الْكَافِرِينَ (ELKEFRYN) = l-kāfirīne : kafirleri
dolaşın | | yeryüzünde | dört | ay | ve bilin ki | siz | değilsiniz | aciz bırakacak | Allah'ı | ve şüphesiz | Allah | rezil, perişan edecektir | kafirleri |

[SYḪ] [] [ERŽ] [RBA] [ŞHR] [ALM] [] [ĞYR] [ACZ] [] [] [] [ḢZY] [KFR]
FSYḪVE FY ELÊRŽ ÊRBAT ÊŞHR VEALMVE ÊNKM ĞYR MACZY ELLH VÊN ELLH MḢZY ELKEFRYN

fesīHū l-erDi erbeǎte eşhurin veǎ'lemū ennekum ğayru muǎ'cizī llahi ve enne llahe muḣzī l-kāfirīne
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين

 » 9 / Tevbe  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فسيحوا س ي ح | SYḪ FSYḪVE fesīHū dolaşın So move about
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land
أربعة ر ب ع | RBA ÊRBAT erbeǎte dört (during) four
أشهر ش ه ر | ŞHR ÊŞHR eşhurin ay months
واعلموا ع ل م | ALM VEALMVE veǎ'lemū ve bilin ki but know
أنكم | ÊNKM ennekum siz that you
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayru değilsiniz (can) not
معجزي ع ج ز | ACZ MACZY muǎ'cizī aciz bırakacak escape
الله | ELLH llahi Allah'ı Allah
وأن | VÊN ve enne ve şüphesiz and that
الله | ELLH llahe Allah Allah
مخزي خ ز ي | ḢZY MḢZY muḣzī rezil, perişan edecektir (is) the One Who (will) disgrace
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers.

9:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dolaşın | | yeryüzünde | dört | ay | ve bilin ki | siz | değilsiniz | aciz bırakacak | Allah'ı | ve şüphesiz | Allah | rezil, perişan edecektir | kafirleri |

[SYḪ] [] [ERŽ] [RBA] [ŞHR] [ALM] [] [ĞYR] [ACZ] [] [] [] [ḢZY] [KFR]
FSYḪVE FY ELÊRŽ ÊRBAT ÊŞHR VEALMVE ÊNKM ĞYR MACZY ELLH VÊN ELLH MḢZY ELKEFRYN

fesīHū l-erDi erbeǎte eşhurin veǎ'lemū ennekum ğayru muǎ'cizī llahi ve enne llahe muḣzī l-kāfirīne
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين

[س ي ح] [] [ا ر ض] [ر ب ع] [ش ه ر] [ع ل م] [] [غ ي ر] [ع ج ز] [] [] [] [خ ز ي] [ك ف ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فسيحوا س ي ح | SYḪ FSYḪVE fesīHū dolaşın So move about
Fe,Sin,Ye,Ha,Vav,Elif,
80,60,10,8,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
أربعة ر ب ع | RBA ÊRBAT erbeǎte dört (during) four
,Re,Be,Ayn,Te merbuta,
,200,2,70,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
أشهر ش ه ر | ŞHR ÊŞHR eşhurin ay months
,Şın,He,Re,
,300,5,200,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
واعلموا ع ل م | ALM VEALMVE veǎ'lemū ve bilin ki but know
Vav,Elif,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,1,70,30,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنكم | ÊNKM ennekum siz that you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayru değilsiniz (can) not
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
معجزي ع ج ز | ACZ MACZY muǎ'cizī aciz bırakacak escape
Mim,Ayn,Cim,Ze,Ye,
40,70,3,7,10,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وأن | VÊN ve enne ve şüphesiz and that
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
مخزي خ ز ي | ḢZY MḢZY muḣzī rezil, perişan edecektir (is) the One Who (will) disgrace
Mim,Hı,Ze,Ye,
40,600,7,10,
N – genitive masculine (form IV) active participle
اسم مجرور
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers.
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
1,30,20,1,80,200,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَسِيحُوا: dolaşın | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | أَرْبَعَةَ: dört | أَشْهُرٍ: ay | وَاعْلَمُوا: ve bilin ki | أَنَّكُمْ: siz | غَيْرُ: değilsiniz | مُعْجِزِي: aciz bırakacak | اللَّهِ: Allah'ı | وَأَنَّ: ve şüphesiz | اللَّهَ: Allah | مُخْزِي: rezil, perişan edecektir | الْكَافِرِينَ: kafirleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فسيحوا FSYḪWE dolaşın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | أربعة ÊRBAT dört | أشهر ÊŞHR ay | واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أنكم ÊNKM siz | غير ĞYR değilsiniz | معجزي MACZY aciz bırakacak | الله ELLH Allah'ı | وأن WÊN ve şüphesiz | الله ELLH Allah | مخزي MḢZY rezil, perişan edecektir | الكافرين ELKEFRYN kafirleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |fesīHū: dolaşın | : | l-erDi: yeryüzünde | erbeǎte: dört | eşhurin: ay | veǎ'lemū: ve bilin ki | ennekum: siz | ğayru: değilsiniz | muǎ'cizī: aciz bırakacak | llahi: Allah'ı | ve enne: ve şüphesiz | llahe: Allah | muḣzī: rezil, perişan edecektir | l-kāfirīne: kafirleri |
Kırık Meal (Transcript) : |FSYḪVE: dolaşın | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | ÊRBAT: dört | ÊŞHR: ay | VEALMVE: ve bilin ki | ÊNKM: siz | ĞYR: değilsiniz | MACZY: aciz bırakacak | ELLH: Allah'ı | VÊN: ve şüphesiz | ELLH: Allah | MḢZY: rezil, perişan edecektir | ELKEFRYN: kafirleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz Allah'ı âciz bir hâle getiremezsiniz ve şüphe yok ki Allah, kâfirleri aşağılık bir hâle getirecektir.
Adem Uğur : (Ey müşrikler!) Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise kâfirleri rezil (ve perişan) edecektir.
Ahmed Hulusi : Yeryüzünde dört ay daha gezip dolaşın. . . İyi bilin ki, Allâh'ı âciz bırakamazsınız. . . Allâh (sonunda) hakikat bilgisini inkâr edenleri rezil rüsva eder.
Ahmet Tekin : Bu ilan tarihinden itibaren, ekonomik ve ticarî menfaatlerinizden yoksun kalarak dört ay süre ile, güvenlik içinde ülkeye serbestçe girip çıkabilir, yeryüzünde yaşayabileceğiniz yerler arayabilirsiniz. İyi bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakacak, onun koyduğu kuralların dışına çıkarak yakalarınızı kurtaracak değilsiniz. Allah kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri kesinlikle rezil, rüsvay edecektir.
Ahmet Varol : Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki Allah'ı aciz bırakamayacaksınız ve Allah kâfirleri rezil edecektir.
Ali Bulaç : Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay dolaşın. Ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkâr edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.
Ali Fikri Yavuz : Ey müşrikler! Bundan böyle yeryüzünde dört ay serbestçe dolaşın. Şunu da biliniz ki, siz, Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz. Allah mutlaka kâfirleri (dünya ve âhirette) rüsvay edecektir.
Bekir Sadak : (1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.
Celal Yıldırım : Artık (siz ey müşrikler!) yeryüzünde dört ay (istediğiniz gibi) gezip dolaşın ve bilin ki siz elbette Allah'ı âciz kılacak değilsiniz; Allah ise inkarcı sapıkları şüphe yok ki rezîl ve rüsvay edecektir.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları perişan edecektir.
Diyanet İşleri (eski) : (1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.
Diyanet Vakfi : (Ey müşrikler!) Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise kâfirleri rezil (ve perişan) edecektir.
Edip Yüksel : Yeryüzünde dört ay daha dolaşın, bilin ki siz ALLAH'ı aciz bırakamazsınız ve ALLAH inkarcıları rezil eder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bundan böyle yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın; şunu da bilin ki, siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ve Allah, herhalde kafirleri rezil edecek!
Elmalılı Hamdi Yazır : bundan böyle yer yüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın, şunu da bilin ki siz, Allahı âciz bırakacak değilsiniz, Allah her halde kâfirleri rusvay edecek
Fizilal-il Kuran : Dört ay daha yeryüzünde serbestçe dolaşınız. Allah'ın yapacaklarına engel olamayacağınızı ve Allah'ın kâfirleri perişan edeceğini biliniz.
Gültekin Onan : Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay dolaşın. Ve bilin ki Tanrı'yı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Tanrı, kafirleri hor ve aşağılık kılıcıdır.
Hakkı Yılmaz : (1,2) "Allah'tan ve Elçisi'nden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ültümatom, kesin uyarı: “Artık yeryüzünde dört ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin, Allah'ı âciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah'ın, kâfirleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseleri rezil-rüsva eden olduğunu bilin.” "
Hasan Basri Çantay : (Ey müşrikler, haydi) yer yüzünde dört ay daha (güvenlikle) dolaşın. Bilin ki siz Allâhı aaciz bırakabilecekler değilsiniz. Allah her halde kâfirleri (dilediği zaman) rüsvay edicidir.
Hayrat Neşriyat : (Ey müşrikler! Öyleyse ahdinizin bozulduğu şu andan i'tibâren) artık yeryüzünde dört ay daha dolaşın; ama bilin ki siz, Allah’ı aslâ âciz bırakıcılar değilsiniz ve muhakkak ki Allah, kâfirleri rezîl edicidir!
İbni Kesir : Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Ve bilin ki; siz, Allah'ı aciz bırakamazsınız. Hem Allah, gerçekten kafirleri rüsvay edendir.
İskender Evrenosoğlu : Artık yeryüzünde dört ay dolaşın. Ve muhakkak ki siz, Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kâfirleri alçaltıcı olduğunu biliniz.
Muhammed Esed : (Duyur onlara:) "Yeryüzünde dört ay daha (serbestçe) dolaşın, fakat bilin ki, asla Allahın gözetiminden kaçamazsınız; ve (yine bilin ki,) Allah hakkı tanımaya yanaşmayan kimseleri, er geç utanç içinde bırakacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık (ey müşrikler!) siz yeryüzünde dört ay dolaşınız ve biliniz ki, siz şüphe yok, Allah Teâlâ'yı aciz bırakacak değilsinizdir ve muhakkak ki, Allah Teâlâ kâfirleri zelil edicidir.
Ömer Öngüt : Ey müşrikler! Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir.
Şaban Piriş : Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah’tan kaçıp kurtulamayacağınızı, Allah’ın kafirleri rezil edeceğini bilin!
Suat Yıldırım : Bu günden itibaren yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın ve şunu bilin ki siz Allah’ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız ve Allah kâfirleri rüsvay edecektir.
Süleyman Ateş : Dört ay daha yeryüzünde dolaşın, bilin ki siz, Allâh'ı âciz bırakamazsınız ve Allâh, kâfirleri rezil, perişan edecektir!
Tefhim-ul Kuran : Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay dolaşın. Ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, küfre sapanları hor ve aşağılık kılıcıdır.
Ümit Şimşek : Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşın. Ancak Allah'ın elinden kurtulamayacağınızı ve kâfirleri Allah'ın mutlaka rezil edeceğini de bilin.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz, Allah'ı âciz bırakamazsınız. Şu da bir gerçek ki, Allah küfre batanları rezil eder.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}