» 9 / Tevbe  27:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 27
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. يَتُوبُ (YTVB) = yetūbu : tevbesini kabul eder
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. مِنْ (MN) = min :
5. بَعْدِ (BAD̃) = beǎ'di : ardından
6. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunun
7. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
8. مَنْ (MN) = men : kimsenin
9. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
10. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ve Allah
11. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : bağışlayandır
12. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : esirgeyendir
sonra | tevbesini kabul eder | Allah | | ardından | bunun | | kimsenin | dilediği | ve Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [TVB] [] [] [BAD̃] [] [] [] [ŞYE] [] [ĞFR] [RḪM]
S̃M YTVB ELLH MN BAD̃ Z̃LK AL MN YŞEÙ VELLH ĞFVR RḪYM

ṧumme yetūbu llahu min beǎ'di ƶālike ǎlā men yeşā'u vallahu ğafūrun raHīmun
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
يتوب ت و ب | TVB YTVB yetūbu tevbesini kabul eder Allah accepts repentance
الله | ELLH llahu Allah Allah accepts repentance
من | MN min after
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di ardından after
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun that
على | AL ǎlā for
من | MN men kimsenin whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.

9:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | tevbesini kabul eder | Allah | | ardından | bunun | | kimsenin | dilediği | ve Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [TVB] [] [] [BAD̃] [] [] [] [ŞYE] [] [ĞFR] [RḪM]
S̃M YTVB ELLH MN BAD̃ Z̃LK AL MN YŞEÙ VELLH ĞFVR RḪYM

ṧumme yetūbu llahu min beǎ'di ƶālike ǎlā men yeşā'u vallahu ğafūrun raHīmun
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم

[] [ت و ب] [] [] [ب ع د] [] [] [] [ش ي ا] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يتوب ت و ب | TVB YTVB yetūbu tevbesini kabul eder Allah accepts repentance
Ye,Te,Vav,Be,
10,400,6,2,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah accepts repentance
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
من | MN min after
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di ardından after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
على | AL ǎlā for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
من | MN men kimsenin whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | يَتُوبُ: tevbesini kabul eder | اللَّهُ: Allah | مِنْ: | بَعْدِ: ardından | ذَٰلِكَ: bunun | عَلَىٰ: | مَنْ: kimsenin | يَشَاءُ: dilediği | وَاللَّهُ: ve Allah | غَفُورٌ: bağışlayandır | رَحِيمٌ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | يتوب YTWB tevbesini kabul eder | الله ELLH Allah | من MN | بعد BAD̃ ardından | ذلك Z̃LK bunun | على AL | من MN kimsenin | يشاء YŞEÙ dilediği | والله WELLH ve Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | yetūbu: tevbesini kabul eder | llahu: Allah | min: | beǎ'di: ardından | ƶālike: bunun | ǎlā: | men: kimsenin | yeşā'u: dilediği | vallahu: ve Allah | ğafūrun: bağışlayandır | raHīmun: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | YTVB: tevbesini kabul eder | ELLH: Allah | MN: | BAD̃: ardından | Z̃LK: bunun | AL: | MN: kimsenin | YŞEÙ: dilediği | VELLH: ve Allah | ĞFVR: bağışlayandır | RḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bundan sonra da Allah, dilediğine tövbe nasîb etmiş ve tövbesini kabûl eylemişti ve Allah suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Sonra Allah, bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, esirgeyendir.
Ahmed Hulusi : Sonra Allâh, bunun ardından, dilediğinin tövbesini kabul eder. . . Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Sonra, bütün bu olup bitenlerin ardından Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere, günah işlemekten vazgeçme, kendisine itaate yönelme, tevbe nasip eder. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.
Ali Bulaç : Bunun ardından Allah, dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Bu savaştan sonra Allah, onlardan dilediğini tevbe ve İslâm ile aziz kılar. Allah Gafûr’dur, Rahîmdir.
Bekir Sadak : Allah bundan sonra da dilediginin tevbesini kabul eder. Allah bagislar ve merhamet eder.
Celal Yıldırım : Bundan sonra da Allah dilediğine tevbe idrâkini verip dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar ve merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Sonra Allah, bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, esirgeyendir.
Edip Yüksel : Nitekim ALLAH, sonunda dilediğinin tevbesini kabul eder. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah, dilediğine tevbe nasib eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra Allah, bunun ardından dilediğine tevbe nasip eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra Allah bunun arkasından dilediğini tevbe nasîb eder, ve Allah gafûr, rahîmdir
Fizilal-il Kuran : Bundan sonra Allah dilediği kimselerin tevbelerini kabul eder. Allah affedicidir, merhametlidir.
Gültekin Onan : Bunun ardından Tanrı, dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Tanrı, bağışlayandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : Sonra, bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah, dilediği kimseye dönüş nasip eder. Ve Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Hasan Basri Çantay : Sonra Allah bunun ardından kimi dilerse onun tevbesini kabul eder. Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabûl eder (hikmetine binâen kendi lütfundan ona tevbe nasîb eder). Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Daha sonra da bunun ardından Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah, Gafur'dur (mağfiret edendir) ve Rahîm'dir (rahmet nurunu yollayandır).
Muhammed Esed : Ama bütün bunlara rağmen, Allah dilediğini merhamet edip bağışlayacaktır; çünkü Allah çok acıyan-esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra Allah Teâlâ bunu müteakip dilediğini tevbeye muvaffak kılar ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
Şaban Piriş : Allah, bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlayan, merhamet edendir.
Suat Yıldırım : Sonra Allah, bu savaşın peşinden, onlardan dilediği kimseleri küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder. Zira Allah gafurdur, rahîmdir (affı ve merhameti boldur).
Süleyman Ateş : Sonra Allâh, bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Sonra bunun ardından Allah, dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Fakat Allah bunun ardından dilediğine de tevbe nasip eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}