» 9 / Tevbe  20:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
2. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
3. وَهَاجَرُوا (VHECRVE) = ve hācerū : ve hicret eden(ler)
4. وَجَاهَدُوا (VCEHD̃VE) = ve cāhedū : ve cihad eden(ler)
5. فِي (FY) = fī :
6. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
8. بِأَمْوَالِهِمْ (BÊMVELHM) = biemvālihim : mallarıyla
9. وَأَنْفُسِهِمْ (VÊNFSHM) = ve enfusihim : ve canlarıyla
10. أَعْظَمُ (ÊAƵM) = eǎ'Zemu : daha büyüktür
11. دَرَجَةً (D̃RCT) = deraceten : dereceleri
12. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : katında
13. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
14. وَأُولَٰئِكَ (VÊVLÙK) = ve ulāike : ve işte
15. هُمُ (HM) = humu : onlardır
16. الْفَائِزُونَ (ELFEÙZVN) = l-fāizūne : kurtuluşa erenler
kimseler | inanan(lar) | ve hicret eden(ler) | ve cihad eden(ler) | | yolunda | Allah | mallarıyla | ve canlarıyla | daha büyüktür | dereceleri | katında | Allah | ve işte | onlardır | kurtuluşa erenler |

[] [EMN] [HCR] [CHD̃] [] [SBL] [] [MVL] [NFS] [AƵM] [D̃RC] [AND̃] [] [] [] [FVZ]
ELZ̃YN ËMNVE VHECRVE VCEHD̃VE FY SBYL ELLH BÊMVELHM VÊNFSHM ÊAƵM D̃RCT AND̃ ELLH VÊVLÙK HM ELFEÙZVN

elleƶīne āmenū ve hācerū ve cāhedū sebīli llahi biemvālihim ve enfusihim eǎ'Zemu deraceten ǐnde llahi ve ulāike humu l-fāizūne
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed
وهاجروا ه ج ر | HCR VHECRVE ve hācerū ve hicret eden(ler) and emigrated
وجاهدوا ج ه د | CHD̃ VCEHD̃VE ve cāhedū ve cihad eden(ler) and strove
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah
بأموالهم م و ل | MVL BÊMVELHM biemvālihim mallarıyla with their wealth
وأنفسهم ن ف س | NFS VÊNFSHM ve enfusihim ve canlarıyla and their lives
أعظم ع ظ م | AƵM ÊAƵM eǎ'Zemu daha büyüktür (are) greater
درجة د ر ج | D̃RC D̃RCT deraceten dereceleri (in) rank
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında near
الله | ELLH llahi Allah Allah.
وأولئك | VÊVLÙK ve ulāike ve işte And those -
هم | HM humu onlardır they
الفائزون ف و ز | FVZ ELFEÙZVN l-fāizūne kurtuluşa erenler (are) the successful.

9:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimseler | inanan(lar) | ve hicret eden(ler) | ve cihad eden(ler) | | yolunda | Allah | mallarıyla | ve canlarıyla | daha büyüktür | dereceleri | katında | Allah | ve işte | onlardır | kurtuluşa erenler |

[] [EMN] [HCR] [CHD̃] [] [SBL] [] [MVL] [NFS] [AƵM] [D̃RC] [AND̃] [] [] [] [FVZ]
ELZ̃YN ËMNVE VHECRVE VCEHD̃VE FY SBYL ELLH BÊMVELHM VÊNFSHM ÊAƵM D̃RCT AND̃ ELLH VÊVLÙK HM ELFEÙZVN

elleƶīne āmenū ve hācerū ve cāhedū sebīli llahi biemvālihim ve enfusihim eǎ'Zemu deraceten ǐnde llahi ve ulāike humu l-fāizūne
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون

[] [ا م ن] [ه ج ر] [ج ه د] [] [س ب ل] [] [م و ل] [ن ف س] [ع ظ م] [د ر ج] [ع ن د] [] [] [] [ف و ز]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وهاجروا ه ج ر | HCR VHECRVE ve hācerū ve hicret eden(ler) and emigrated
Vav,He,Elif,Cim,Re,Vav,Elif,
6,5,1,3,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form III) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وجاهدوا ج ه د | CHD̃ VCEHD̃VE ve cāhedū ve cihad eden(ler) and strove
Vav,Cim,Elif,He,Dal,Vav,Elif,
6,3,1,5,4,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form III) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
بأموالهم م و ل | MVL BÊMVELHM biemvālihim mallarıyla with their wealth
Be,,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
2,,40,6,1,30,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنفسهم ن ف س | NFS VÊNFSHM ve enfusihim ve canlarıyla and their lives
Vav,,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
6,,50,80,60,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أعظم ع ظ م | AƵM ÊAƵM eǎ'Zemu daha büyüktür (are) greater
,Ayn,Zı,Mim,
,70,900,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
درجة د ر ج | D̃RC D̃RCT deraceten dereceleri (in) rank
Dal,Re,Cim,Te merbuta,
4,200,3,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında near
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وأولئك | VÊVLÙK ve ulāike ve işte And those -
Vav,,Vav,Lam,,Kef,
6,,6,30,,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
DEM – plural demonstrative pronoun
الواو عاطفة
اسم اشارة
هم | HM humu onlardır they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
الفائزون ف و ز | FVZ ELFEÙZVN l-fāizūne kurtuluşa erenler (are) the successful.
Elif,Lam,Fe,Elif,,Ze,Vav,Nun,
1,30,80,1,,7,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | وَهَاجَرُوا: ve hicret eden(ler) | وَجَاهَدُوا: ve cihad eden(ler) | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | اللَّهِ: Allah | بِأَمْوَالِهِمْ: mallarıyla | وَأَنْفُسِهِمْ: ve canlarıyla | أَعْظَمُ: daha büyüktür | دَرَجَةً: dereceleri | عِنْدَ: katında | اللَّهِ: Allah | وَأُولَٰئِكَ: ve işte | هُمُ: onlardır | الْفَائِزُونَ: kurtuluşa erenler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | وهاجروا WHECRWE ve hicret eden(ler) | وجاهدوا WCEHD̃WE ve cihad eden(ler) | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | بأموالهم BÊMWELHM mallarıyla | وأنفسهم WÊNFSHM ve canlarıyla | أعظم ÊAƵM daha büyüktür | درجة D̃RCT dereceleri | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah | وأولئك WÊWLÙK ve işte | هم HM onlardır | الفائزون ELFEÙZWN kurtuluşa erenler |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | ve hācerū: ve hicret eden(ler) | ve cāhedū: ve cihad eden(ler) | : | sebīli: yolunda | llahi: Allah | biemvālihim: mallarıyla | ve enfusihim: ve canlarıyla | eǎ'Zemu: daha büyüktür | deraceten: dereceleri | ǐnde: katında | llahi: Allah | ve ulāike: ve işte | humu: onlardır | l-fāizūne: kurtuluşa erenler |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | VHECRVE: ve hicret eden(ler) | VCEHD̃VE: ve cihad eden(ler) | FY: | SBYL: yolunda | ELLH: Allah | BÊMVELHM: mallarıyla | VÊNFSHM: ve canlarıyla | ÊAƵM: daha büyüktür | D̃RCT: dereceleri | AND̃: katında | ELLH: Allah | VÊVLÙK: ve işte | HM: onlardır | ELFEÙZVN: kurtuluşa erenler |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananların, yurtlarından göçenlerin ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanların Allah katında dereceleri pek büyüktür ve onlardır muratlarına erenlerin, kurtulup nusrat bulanların ta kendileri.
Adem Uğur : İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.
Ahmed Hulusi : İman eden, hicret eden ve Allâh yolunda mallarıyla canlarıyla mücahede edenler, derece itibarıyla Allâh indînde daha azîmdir. . . İşte bunlardır kurtuluşa erenlerin ta kendileri!
Ahmet Tekin : İman edip, özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret edenler, Allah yolunda, İslâm uğrunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler, Allah katında en büyük rütbeye, makama sahip olacaklar. İşte bunlar mutluluğa eren, kazançlı kimselerdir.
Ahmet Varol : İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad edenler Allah katında daha büyük dereceye sahiptirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.
Ali Bulaç : İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.
Ali Fikri Yavuz : İman edenler, hicret yapanlar, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Allah katında daha büyük dereceye sahibdirler. İşte bunlar, dünya ve ahîret saadetine kavuşanlardır.
Bekir Sadak : Inanan, hicret eden ve Allah yolunda mallariyla, canlariyla cihat eden kimselere Allah katinda en buyuk dereceler vardir. Iste kurtulanlar onlardir.
Celal Yıldırım : Onlar ki imân edip (yurtlarını bırakarak Allah yolunda) hicret ettiler ve Allah yolunda mallariyle, canlariyle savaştılar, derece bakımından Allah yanında çok daha büyüktürler ve işte kurtuluşa erenler bunlardır.
Diyanet İşleri : İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.
Diyanet İşleri (eski) : İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.
Diyanet Vakfi : İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.
Edip Yüksel : İnananlar, göç edenler, paralarıyla canlarıyla ALLAH yolunda çaba gösterenler için ALLAH yanında daha büyük bir derece vardır. Onlar kazananlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edip de hicret edip, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edip hicret etmiş ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş kimseler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler ve işte muradına erenler onlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edib hicret etmiş ve mallarıyle, canlarıyle fîsebilillâh cihad etmekte bulunmuş olan kimseler Allah ındinde derece cihetiyle daha büyüktür ve bunlar işte o murada eren fâizîndir
Fizilal-il Kuran : İman edip Medine'ye hicret edenlerin ve malları, canları ile Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri en üstündür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Gültekin Onan : İnananlar, hicret edenler ve Tanrı yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Tanrı katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.
Hakkı Yılmaz : İman eden, hicret eden ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda çaba gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte bunlar, kurtulanların ta kendileridir.
Hasan Basri Çantay : İman edenlerin, hicret edenlerin, Allah yolunda mallariyle, canlariyle savaşanların Allah yanında derecesi çok büyükdür. Kurtuluşa (dünyâ ve âhiret seaadetine) erenler de işte onların ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat : Îmân edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihâd edenler, Allah katında derece i'tibârıyla daha büyüktürler. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir!
İbni Kesir : Onlar ki iman etmişler, hicret etmişler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir. Derece bakımından Allah katında çok büyüktürler. Ve işte onlar, kurtuluşa erenlerin kendileridir.
İskender Evrenosoğlu : Âmenû olan ve hicret (göç) eden kimselerin, malları ve canları ile Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar, onlar kurtuluşa erenlerdir.
Muhammed Esed : (Ama) inanan, zulüm ve kötülük diyarını terk eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı gösteren kimseler(e gelince,) Allah katında en yüksek onur payesi onlarındır; ve onlardır, (sonunda) kazanacak olan!
Ömer Nasuhi Bilmen : O zâtlar ki, imân ettiler ve muhâcerette bulundular ve Allah Teâlâ'nın yolunda mallarıyla, nefisleriyle cihada atıldılar. İnd-i İlâhide dereceleri pek büyüktür. Ve işte necâta erenler de onlardır.
Ömer Öngüt : İman edenler, hicret edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında büyük dereceye sahiptirler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.
Şaban Piriş : İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.
Suat Yıldırım : İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar.
Süleyman Ateş : İnanan, hicret eden ve Allâh yolunda mallarıyle, canlarıyle savaşanların, Allâh katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Tefhim-ul Kuran : İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.
Ümit Şimşek : İman eden, hicret eden ve Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler, Allah katında en yüksek mertebededirler. Muradına erenler de işte onlardır.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla didinenler derece bakımından Allah katında daha yücedirler. Kurtuluşa erenler de işte bunlardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}