» 9 / Tevbe  57:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 57
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَوْ (LV) = lev : eğer
2. يَجِدُونَ (YCD̃VN) = yecidūne : bulsalardı
3. مَلْجَأً (MLCÊ) = melceen : sığınacak bir yer
4. أَوْ (ÊV) = ev : yahut
5. مَغَارَاتٍ (MĞERET) = meğārātin : mağaralar
6. أَوْ (ÊV) = ev : ya da
7. مُدَّخَلًا (MD̃ḢLE) = muddeḣalen : sokulacak bir delik
8. لَوَلَّوْا (LVLVE) = levellev : koşarlardı
9. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : oraya doğru
10. وَهُمْ (VHM) = ve hum : ve onlar
11. يَجْمَحُونَ (YCMḪVN) = yecmeHūne : hemen
eğer | bulsalardı | sığınacak bir yer | yahut | mağaralar | ya da | sokulacak bir delik | koşarlardı | oraya doğru | ve onlar | hemen |

[] [VCD̃] [LCE] [] [ĞVR] [] [D̃ḢL] [VLY] [] [] [CMḪ]
LV YCD̃VN MLCÊ ÊV MĞERET ÊV MD̃ḢLE LVLVE ÎLYH VHM YCMḪVN

lev yecidūne melceen ev meğārātin ev muddeḣalen levellev ileyhi ve hum yecmeHūne
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لو | LV lev eğer If
يجدون و ج د | VCD̃ YCD̃VN yecidūne bulsalardı they could find
ملجأ ل ج ا | LCE MLCÊ melceen sığınacak bir yer a refuge
أو | ÊV ev yahut or
مغارات غ و ر | ĞVR MĞERET meğārātin mağaralar caves
أو | ÊV ev ya da or
مدخلا د خ ل | D̃ḢL MD̃ḢLE muddeḣalen sokulacak bir delik a place to enter,
لولوا و ل ي | VLY LVLVE levellev koşarlardı surely, they would turn
إليه | ÎLYH ileyhi oraya doğru to it,
وهم | VHM ve hum ve onlar and they
يجمحون ج م ح | CMḪ YCMḪVN yecmeHūne hemen run wild.

9:57 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | bulsalardı | sığınacak bir yer | yahut | mağaralar | ya da | sokulacak bir delik | koşarlardı | oraya doğru | ve onlar | hemen |

[] [VCD̃] [LCE] [] [ĞVR] [] [D̃ḢL] [VLY] [] [] [CMḪ]
LV YCD̃VN MLCÊ ÊV MĞERET ÊV MD̃ḢLE LVLVE ÎLYH VHM YCMḪVN

lev yecidūne melceen ev meğārātin ev muddeḣalen levellev ileyhi ve hum yecmeHūne
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

[] [و ج د] [ل ج ا] [] [غ و ر] [] [د خ ل] [و ل ي] [] [] [ج م ح]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لو | LV lev eğer If
Lam,Vav,
30,6,
COND – conditional particle
حرف شرط
يجدون و ج د | VCD̃ YCD̃VN yecidūne bulsalardı they could find
Ye,Cim,Dal,Vav,Nun,
10,3,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ملجأ ل ج ا | LCE MLCÊ melceen sığınacak bir yer a refuge
Mim,Lam,Cim,,
40,30,3,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊV ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
مغارات غ و ر | ĞVR MĞERET meğārātin mağaralar caves
Mim,Ğayn,Elif,Re,Elif,Te,
40,1000,1,200,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
أو | ÊV ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
مدخلا د خ ل | D̃ḢL MD̃ḢLE muddeḣalen sokulacak bir delik a place to enter,
Mim,Dal,Hı,Lam,Elif,
40,4,600,30,1,
N – accusative masculine indefinite (form VIII) passive participle
اسم منصوب
لولوا و ل ي | VLY LVLVE levellev koşarlardı surely, they would turn
Lam,Vav,Lam,Vav,Elif,
30,6,30,6,1,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليه | ÎLYH ileyhi oraya doğru to it,
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وهم | VHM ve hum ve onlar and they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
يجمحون ج م ح | CMḪ YCMḪVN yecmeHūne hemen run wild.
Ye,Cim,Mim,Ha,Vav,Nun,
10,3,40,8,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَوْ: eğer | يَجِدُونَ: bulsalardı | مَلْجَأً: sığınacak bir yer | أَوْ: yahut | مَغَارَاتٍ: mağaralar | أَوْ: ya da | مُدَّخَلًا: sokulacak bir delik | لَوَلَّوْا: koşarlardı | إِلَيْهِ: oraya doğru | وَهُمْ: ve onlar | يَجْمَحُونَ: hemen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لو LW eğer | يجدون YCD̃WN bulsalardı | ملجأ MLCÊ sığınacak bir yer | أو ÊW yahut | مغارات MĞERET mağaralar | أو ÊW ya da | مدخلا MD̃ḢLE sokulacak bir delik | لولوا LWLWE koşarlardı | إليه ÎLYH oraya doğru | وهم WHM ve onlar | يجمحون YCMḪWN hemen |
Kırık Meal (Okunuş) : |lev: eğer | yecidūne: bulsalardı | melceen: sığınacak bir yer | ev: yahut | meğārātin: mağaralar | ev: ya da | muddeḣalen: sokulacak bir delik | levellev: koşarlardı | ileyhi: oraya doğru | ve hum: ve onlar | yecmeHūne: hemen |
Kırık Meal (Transcript) : |LV: eğer | YCD̃VN: bulsalardı | MLCÊ: sığınacak bir yer | ÊV: yahut | MĞERET: mağaralar | ÊV: ya da | MD̃ḢLE: sokulacak bir delik | LVLVE: koşarlardı | ÎLYH: oraya doğru | VHM: ve onlar | YCMḪVN: hemen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir sığınacak yer, yahut mağaralar, yahut da bir delik bulsalardı yüzlerini derhal o tarafa döndürüverirlerdi.
Adem Uğur : Eğer sığınacak bir yer yahut (barınabilecek) mağaralar veya (sokulabilecek) bir delik bulsalardı, koşarak o tarafa yönelip giderlerdi.
Ahmed Hulusi : Eğer sığınacak bir yer yahut mağaralar ya da içine girilecek bir delik bulsalar, korkuyla oraya sığınırlardı; onlar şaşkın hâldedirler!
Ahmet Tekin : Eğer sığınacak bir yer veya barınabilecek mağaralar, girilebilecek bir delik bulabilselerdi, önünü ardını düşünmeden panik içinde başlarını oraya sokarlardı.
Ahmet Varol : Eğer onlar bir sığınak veya barınabilecekleri mağaralar yahut girebilecekleri bir yer bulabilselerdi hemen hızla o tarafa doğru koşarlardı.
Ali Bulaç : Eğer onlar bir sığınak ya da (kalacak) mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı.
Ali Fikri Yavuz : Eğer sığınacak bir yer, veya barınacak mağaralar, veya sokulacak bir delik bulsalardı, başlarını diker ve sizden uzak olmak için oraya doğru koşarlardı.
Bekir Sadak : Bir siginak veya magara yahut girecek bir yer bulmus olsalardi, carcabuk oraya yonelirlerdi.
Celal Yıldırım : Eğer sığınacak bir yer veya barınacak bir takım mağaralar veya sokulacak bir çukur bulsalardı, önlerine geçilmiyecek şekilde yüzçevirip oraya koşarlardı.
Diyanet İşleri : Eğer sığınacak bir yer veya (gizlenecek) mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı, hemen koşarak oraya kaçarlardı.
Diyanet İşleri (eski) : Bir sığınak veya mağara yahut girecek bir yer bulmuş olsalardı, çarçabuk oraya yönelirlerdi.
Diyanet Vakfi : Eğer sığınacak bir yer yahut (barınabilecek) mağaralar veya (sokulabilecek) bir delik bulsalardı, koşarak o tarafa yönelip giderlerdi.
Edip Yüksel : Nitekim onlar, sığınacak bir yer, mağaralar yahut girilecek bir yer bulsalardı panik içinde oraya yönelirlerdi-
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veyahut girilecek bir delik bulsalardı başlarını diker o tarafa doğru koşarlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar ya da sokulacak bir delik bulsalardı, başlarını dikip ona doğru koşarlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veya sokulacak bir delik bulsalardı başlarını diker ona doğru koşarlardı
Fizilal-il Kuran : Eğer bir sığınak, bir mağara ya da geçilecek bir yeraltı deliği bulsalar, dolu dizgin buralara koşarlardı.
Gültekin Onan : Eğer onlar bir sığınak ya da (kalacak) mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı.
Hakkı Yılmaz : Eğer onlar, sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veyahut girilecek bir delik bulsalardı, kesinlikle başlarını dikerek o tarafa doğru yönelirlerdi.
Hasan Basri Çantay : Eğer sığınacak bir yer, yahud (barınabilecekleri) mağaralar, veya (sokulacak şöyle) bir delik bulsalardı yüzlerini koşa koşa o tarafa çevirirdi onlar.
Hayrat Neşriyat : Eğer bir sığınak veya mağaralar veya girecek herhangi bir delik bulsalardı, elbette onlar koşarak oraya yönelirlerdi.
İbni Kesir : Eğer sığınılacak bir yer, yahut mağaralar veya bir delik bulsalardı; çabucak oraya yönelirlerdi.
İskender Evrenosoğlu : Eğer onlar, sığınacak bir yer veya mağara(lar) veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip, süratle koşarlardı (kaçarlardı).
Muhammed Esed : (oysa) (yeryüzünde) sığınacak bir yer yahut bir mağara, bir kovuk bulabilselerdi önünü ardını düşünmeden panik içinde dönüp oraya başlarını sokarlardı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer bir sığınılacak yer veya mağaralar veya girecek bir delik bulsalardı, onlar koşar oldukları halde oraya dönerlerdi.
Ömer Öngüt : Eğer onlar sığınılacak bir yer, yahut mağaralar, ya da bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.
Şaban Piriş : Bir sığınak, mağara veya girecek bir delik bulsalar kaçarak oraya yönelirler.
Suat Yıldırım : Şayet sığınacakları bir yer, yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı derhal o tarafa seğirtirlerdi.
Süleyman Ateş : Eğer (sizden korunmak için) sığınacak bir yer, yahut (barınacak) mağaralar, ya da sokulacak bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru koşarlardı.
Tefhim-ul Kuran : Eğer onlar bir sığınak ya da (kalacak) mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı.
Ümit Şimşek : Eğer sığınacak bir yer, bir mağara, girecek bir delik bulsalardı o tarafa seğirtirlerdi.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer bir sığınak yahut bazı mağaralar veya girilecek bir delik bulsalar, yüzlerini döner o tarafa koşarlardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}