» 9 / Tevbe  53:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 53
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. أَنْفِقُوا (ÊNFGVE) = enfiḳū : sadaka verin
3. طَوْعًا (ŦVAE) = Tav'ǎn : gönüllü
4. أَوْ (ÊV) = ev : veya
5. كَرْهًا (KRHE) = kerhen : gönülsüz
6. لَنْ (LN) = len :
7. يُتَقَبَّلَ (YTGBL) = yuteḳabbele : kabul edilmeyecektir
8. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
9. إِنَّكُمْ (ÎNKM) = innekum : çünkü siz
10. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : oldunuz
11. قَوْمًا (GVME) = ḳavmen : bir kavim
12. فَاسِقِينَ (FESGYN) = fāsiḳīne : yoldan çıkan
de ki | sadaka verin | gönüllü | veya | gönülsüz | | kabul edilmeyecektir | sizden | çünkü siz | oldunuz | bir kavim | yoldan çıkan |

[GVL] [NFG] [ŦVA] [] [KRH] [] [GBL] [] [] [KVN] [GVM] [FSG]
GL ÊNFGVE ŦVAE ÊV KRHE LN YTGBL MNKM ÎNKM KNTM GVME FESGYN

ḳul enfiḳū Tav'ǎn ev kerhen len yuteḳabbele minkum innekum kuntum ḳavmen fāsiḳīne
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين

 » 9 / Tevbe  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
أنفقوا ن ف ق | NFG ÊNFGVE enfiḳū sadaka verin """Spend"
طوعا ط و ع | ŦVA ŦVAE Tav'ǎn gönüllü willingly
أو | ÊV ev veya or
كرها ك ر ه | KRH KRHE kerhen gönülsüz "unwillingly;"
لن | LN len never
يتقبل ق ب ل | GBL YTGBL yuteḳabbele kabul edilmeyecektir will be accepted
منكم | MNKM minkum sizden from you.
إنكم | ÎNKM innekum çünkü siz Indeed, you
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum oldunuz [you] are
قوما ق و م | GVM GVME ḳavmen bir kavim a people
فاسقين ف س ق | FSG FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkan "defiantly disobedient."""

9:53 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | sadaka verin | gönüllü | veya | gönülsüz | | kabul edilmeyecektir | sizden | çünkü siz | oldunuz | bir kavim | yoldan çıkan |

[GVL] [NFG] [ŦVA] [] [KRH] [] [GBL] [] [] [KVN] [GVM] [FSG]
GL ÊNFGVE ŦVAE ÊV KRHE LN YTGBL MNKM ÎNKM KNTM GVME FESGYN

ḳul enfiḳū Tav'ǎn ev kerhen len yuteḳabbele minkum innekum kuntum ḳavmen fāsiḳīne
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين

[ق و ل] [ن ف ق] [ط و ع] [] [ك ر ه] [] [ق ب ل] [] [] [ك و ن] [ق و م] [ف س ق]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
أنفقوا ن ف ق | NFG ÊNFGVE enfiḳū sadaka verin """Spend"
,Nun,Fe,Gaf,Vav,Elif,
,50,80,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
طوعا ط و ع | ŦVA ŦVAE Tav'ǎn gönüllü willingly
Tı,Vav,Ayn,Elif,
9,6,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊV ev veya or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
كرها ك ر ه | KRH KRHE kerhen gönülsüz "unwillingly;"
Kef,Re,He,Elif,
20,200,5,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لن | LN len never
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يتقبل ق ب ل | GBL YTGBL yuteḳabbele kabul edilmeyecektir will be accepted
Ye,Te,Gaf,Be,Lam,
10,400,100,2,30,
V – 3rd person masculine singular (form V) passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
منكم | MNKM minkum sizden from you.
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إنكم | ÎNKM innekum çünkü siz Indeed, you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum oldunuz [you] are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
قوما ق و م | GVM GVME ḳavmen bir kavim a people
Gaf,Vav,Mim,Elif,
100,6,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فاسقين ف س ق | FSG FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkan "defiantly disobedient."""
Fe,Elif,Sin,Gaf,Ye,Nun,
80,1,60,100,10,50,
ADJ – accusative masculine plural active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | أَنْفِقُوا: sadaka verin | طَوْعًا: gönüllü | أَوْ: veya | كَرْهًا: gönülsüz | لَنْ: | يُتَقَبَّلَ: kabul edilmeyecektir | مِنْكُمْ: sizden | إِنَّكُمْ: çünkü siz | كُنْتُمْ: oldunuz | قَوْمًا: bir kavim | فَاسِقِينَ: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | أنفقوا ÊNFGWE sadaka verin | طوعا ŦWAE gönüllü | أو ÊW veya | كرها KRHE gönülsüz | لن LN | يتقبل YTGBL kabul edilmeyecektir | منكم MNKM sizden | إنكم ÎNKM çünkü siz | كنتم KNTM oldunuz | قوما GWME bir kavim | فاسقين FESGYN yoldan çıkan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | enfiḳū: sadaka verin | Tav'ǎn: gönüllü | ev: veya | kerhen: gönülsüz | len: | yuteḳabbele: kabul edilmeyecektir | minkum: sizden | innekum: çünkü siz | kuntum: oldunuz | ḳavmen: bir kavim | fāsiḳīne: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÊNFGVE: sadaka verin | ŦVAE: gönüllü | ÊV: veya | KRHE: gönülsüz | LN: | YTGBL: kabul edilmeyecektir | MNKM: sizden | ÎNKM: çünkü siz | KNTM: oldunuz | GVME: bir kavim | FESGYN: yoldan çıkan |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: İster gönül rızâsiyle, ister zorla ve istemeyerek Tanrı uğrunda mal harcedin, kesin olarak bu harcayışınız kabûl edilmeyecek, şüphe yok ki siz, buyruktan çıkmış kötü bir topluluksunuz.
Adem Uğur : De ki: İster gönüllü verin ister gönülsüz, sizden (sadaka) asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz.
Ahmed Hulusi : De ki: "Kendi arzunuzla veya isteksizce, Allâh uğruna, diyerek bağış yapın, sizden asla kabul olunmayacaktır. . . Çünkü siz fâsık (inanç sistemi bozulmuş) bir grup oldunuz!"
Ahmet Tekin : 'İster gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizin infakınız, harcamalarınız asla kabul edilmeyecek. Çünkü siz hak dinin, doğru ve mantıklı düşünmenin dışına çıkan fâsık, âsi, bozguncu bir kavimsiniz.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'İster gönüllü olarak isterse gönülsüz bir şekilde sadaka verin, verdikleriniz kabul edilmeyecektir. Şüphesiz siz fasık bir topluluk oldunuz.'
Ali Bulaç : De ki: "İsteyerek veya istemiyerek infak edin; sizden kesin olarak kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz."
Ali Fikri Yavuz : Ey Rasûlüm, münafıklara de ki: “- İster gönül rızası ile ve ister rıza göstermiyerek harcayın, sizden asla harcadıklarınız kabul edilmiyecektir. Çünkü siz, bir fasıklar toplulğu oldunuz.
Bekir Sadak : De ki: «Istekli yahut isteksiz olarak verin, nasil olsa kabul edilmeyecektir. Siz suphesiz fasik bir topluluksunuz.»
Celal Yıldırım : De ki: Gerek isteyerek, gerek istemiyerek harcayın, elbetteki sizden kabul edilmiyecektir. Çünkü siz (ilâhî emri dinlemeyen) hak yolundan çıkmış bir topluluksunuz.
Diyanet İşleri : Yine de ki: “İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'İstekli yahut isteksiz olarak verin, nasıl olsa kabul edilmeyecektir. Siz şüphesiz fasık bir topluluksunuz.'
Diyanet Vakfi : De ki: İster gönüllü verin ister gönülsüz, sizden (sadaka) asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz.
Edip Yüksel : De ki: 'Yoksullara ister gönüllü, ister gönülsüz yardım edin; sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O münafıklara şunu da de ki; gerek isteyerek, gerek istemeyerek infak edip durun. O infak ettikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «İster gönüllü, ister zoraki verin, verdikleriniz hiçbir zaman kabul edilmeyecektir, çünkü siz yoldan çıkmış bir güruh oldunuz.»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: gerek tav'an infak edin gerek kerhen sizden hiç bir zaman nefakalarınız kabul edilmiyecek, çünkü siz fasık bir kavm oldunuz
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki, «İster gönüllü, ister gönülsüz olarak sadaka veriniz, verdiğiniz sadakalar kabul edilmeyecektir, sizler yoldan çıkmışlar güruhusunuz.»
Gültekin Onan : De ki: "İsteyerek veya istemiyerek infak edin; sizden kesin olarak kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasıklar kavmi oldunuz."
Hakkı Yılmaz : "De ki: “İsteyerek veya istemeyerek Allah yolunda harcama yapın; sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Şüphesiz siz, hak yoldan çıkanların toplumu oldunuz.” "
Hasan Basri Çantay : De ki: «Gerek gönül rızaasıyla harcedin, gerek istemeyerek (verin). Sizden (çıkan) hiç bir (nafaka) kat'iyyen kabul olunmayacakdır. Çünkü siz (Allah yolunda cihâddan geri kalmak suretiyle) faasıklar güruhu (na iltihak etmiş) oldunuz».
Hayrat Neşriyat : De ki: '(Allah yolunda) ister gönüllü ister gönülsüz harcayın, (verdikleriniz)sizden (aslâ) kabûl edilmeyecektir. Çünki siz, bir fâsıklar topluluğu oldunuz!'
İbni Kesir : De ki: Gerek istekli, gerek isteksiz olarak infak edin, nasıl olsa kabul edilmeyecektir. Çünkü siz, gerçekten fasıklık eden bir kavim oldunuz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Kerih görerek veya gönül rızası ile de infâk etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz.”
Muhammed Esed : De ki: "(Allah uğruna olduğu görüntüsü altında) ister gönüllü harcayın, ister gönülsüzce: bu sizden asla kabul edilmeyecektir; çünkü siz kötülüğe gömülüp gitmeye niyetli bir topluluksunuz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «İster gönül rızasıyla ve ister kerhen infakta bulunun, elbette sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz şüphe yok fâsıklar olan bir kavim olmuş oldunuz.»
Ömer Öngüt : De ki: “İster gönüllü ister gönülsüz infak edip durun, sizden aslâ kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. ”
Şaban Piriş : De ki: -İstekli veya isteksiz olarak infak edin, nasıl olsa kabul edilmeyecektir. Siz, şüphesiz fasık bir topluluksunuz.
Suat Yıldırım : De ki: "Allah yolunda, ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin, verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir.Çünkü siz, hak yoldan çıkmış fâsıklar güruhusunuz."
Süleyman Ateş : De ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin: sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkan bir kavimsiniz!"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «İsteyerek ya da istemiyerek infak edin; sizden kesin olarak kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz.»
Ümit Şimşek : De ki: Allah yolunda gönülden de harcasanız, gönülsüzce de harcasanız, bu sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış bir güruhsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu da söyle: "İster kendi arzunuzla ister baskı ve zorla infak edin; sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz, yoldan çıkan bir topluluk oldunuz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}