» 9 / Tevbe  52:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 52
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. هَلْ (HL) = hel :
3. تَرَبَّصُونَ (TRBṦVN) = terabbeSūne : gözetiyor musunuz?
4. بِنَا (BNE) = binā : bizim için
5. إِلَّا (ÎLE) = illā : yalnız
6. إِحْدَى (ÎḪD̃) = iHdā : birini
7. الْحُسْنَيَيْنِ (ELḪSNYYN) = l-Husneyeyni : iki iyilikten
8. وَنَحْنُ (VNḪN) = veneHnu : ama biz
9. نَتَرَبَّصُ (NTRBṦ) = neterabbeSu : gözetiyoruz
10. بِكُمْ (BKM) = bikum : size
11. أَنْ (ÊN) = en :
12. يُصِيبَكُمُ (YṦYBKM) = yuSībekumu : ulaştırmasını
13. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
14. بِعَذَابٍ (BAZ̃EB) = biǎƶābin : bir azab
15. مِنْ (MN) = min :
16. عِنْدِهِ (AND̃H) = ǐndihi : kendi tarafından
17. أَوْ (ÊV) = ev : veya
18. بِأَيْدِينَا (BÊYD̃YNE) = bieydīnā : bizim ellerimizle
19. فَتَرَبَّصُوا (FTRBṦVE) = feterabbeSū : haydi gözetin
20. إِنَّا (ÎNE) = innā : biz de
21. مَعَكُمْ (MAKM) = meǎkum : sizinle beraber
22. مُتَرَبِّصُونَ (MTRBṦVN) = muterabbiSūne : gözetenleriz
de ki | | gözetiyor musunuz? | bizim için | yalnız | birini | iki iyilikten | ama biz | gözetiyoruz | size | | ulaştırmasını | Allah'ın | bir azab | | kendi tarafından | veya | bizim ellerimizle | haydi gözetin | biz de | sizinle beraber | gözetenleriz |

[GVL] [] [RBṦ] [] [] [EḪD̃] [ḪSN] [] [RBṦ] [] [] [ṦVB] [] [AZ̃B] [] [AND̃] [] [YD̃Y] [RBṦ] [] [] [RBṦ]
GL HL TRBṦVN BNE ÎLE ÎḪD̃ ELḪSNYYN VNḪN NTRBṦ BKM ÊN YṦYBKM ELLH BAZ̃EB MN AND̃H ÊV BÊYD̃YNE FTRBṦVE ÎNE MAKM MTRBṦVN

ḳul hel terabbeSūne binā illā iHdā l-Husneyeyni veneHnu neterabbeSu bikum en yuSībekumu llahu biǎƶābin min ǐndihi ev bieydīnā feterabbeSū innā meǎkum muterabbiSūne
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 52
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
هل | HL hel """Do"
تربصون ر ب ص | RBṦ TRBṦVN terabbeSūne gözetiyor musunuz? you await
بنا | BNE binā bizim için for us
إلا | ÎLE illā yalnız except
إحدى ا ح د | EḪD̃ ÎḪD̃ iHdā birini one
الحسنيين ح س ن | ḪSN ELḪSNYYN l-Husneyeyni iki iyilikten (of) the two best (things)
ونحن | VNḪN veneHnu ama biz while we
نتربص ر ب ص | RBṦ NTRBṦ neterabbeSu gözetiyoruz [we] await
بكم | BKM bikum size for you
أن | ÊN en that
يصيبكم ص و ب | ṦVB YṦYBKM yuSībekumu ulaştırmasını Allah will afflict you
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah will afflict you
بعذاب ع ذ ب | AZ̃B BAZ̃EB biǎƶābin bir azab with a punishment
من | MN min from
عنده ع ن د | AND̃ AND̃H ǐndihi kendi tarafından [near] Him,
أو | ÊV ev veya or
بأيدينا ي د ي | YD̃Y BÊYD̃YNE bieydīnā bizim ellerimizle by our hands?
فتربصوا ر ب ص | RBṦ FTRBṦVE feterabbeSū haydi gözetin So wait,
إنا | ÎNE innā biz de indeed, we
معكم | MAKM meǎkum sizinle beraber with you
متربصون ر ب ص | RBṦ MTRBṦVN muterabbiSūne gözetenleriz "(are) waiting."""

9:52 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | | gözetiyor musunuz? | bizim için | yalnız | birini | iki iyilikten | ama biz | gözetiyoruz | size | | ulaştırmasını | Allah'ın | bir azab | | kendi tarafından | veya | bizim ellerimizle | haydi gözetin | biz de | sizinle beraber | gözetenleriz |

[GVL] [] [RBṦ] [] [] [EḪD̃] [ḪSN] [] [RBṦ] [] [] [ṦVB] [] [AZ̃B] [] [AND̃] [] [YD̃Y] [RBṦ] [] [] [RBṦ]
GL HL TRBṦVN BNE ÎLE ÎḪD̃ ELḪSNYYN VNḪN NTRBṦ BKM ÊN YṦYBKM ELLH BAZ̃EB MN AND̃H ÊV BÊYD̃YNE FTRBṦVE ÎNE MAKM MTRBṦVN

ḳul hel terabbeSūne binā illā iHdā l-Husneyeyni veneHnu neterabbeSu bikum en yuSībekumu llahu biǎƶābin min ǐndihi ev bieydīnā feterabbeSū innā meǎkum muterabbiSūne
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

[ق و ل] [] [ر ب ص] [] [] [ا ح د] [ح س ن] [] [ر ب ص] [] [] [ص و ب] [] [ع ذ ب] [] [ع ن د] [] [ي د ي] [ر ب ص] [] [] [ر ب ص]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 52
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
هل | HL hel """Do"
He,Lam,
5,30,
INTG – interrogative particle
حرف استفهام
تربصون ر ب ص | RBṦ TRBṦVN terabbeSūne gözetiyor musunuz? you await
Te,Re,Be,Sad,Vav,Nun,
400,200,2,90,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بنا | BNE binā bizim için for us
Be,Nun,Elif,
2,50,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
إلا | ÎLE illā yalnız except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
إحدى ا ح د | EḪD̃ ÎḪD̃ iHdā birini one
,Ha,Dal,,
,8,4,,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الحسنيين ح س ن | ḪSN ELḪSNYYN l-Husneyeyni iki iyilikten (of) the two best (things)
Elif,Lam,Ha,Sin,Nun,Ye,Ye,Nun,
1,30,8,60,50,10,10,50,
ADJ – nominative feminine dual adjective
صفة مرفوعة
ونحن | VNḪN veneHnu ama biz while we
Vav,Nun,Ha,Nun,
6,50,8,50,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 1st person plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
نتربص ر ب ص | RBṦ NTRBṦ neterabbeSu gözetiyoruz [we] await
Nun,Te,Re,Be,Sad,
50,400,200,2,90,
V – 1st person plural (form V) imperfect verb
فعل مضارع
بكم | BKM bikum size for you
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يصيبكم ص و ب | ṦVB YṦYBKM yuSībekumu ulaştırmasını Allah will afflict you
Ye,Sad,Ye,Be,Kef,Mim,
10,90,10,2,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah will afflict you
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بعذاب ع ذ ب | AZ̃B BAZ̃EB biǎƶābin bir azab with a punishment
Be,Ayn,Zel,Elif,Be,
2,70,700,1,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عنده ع ن د | AND̃ AND̃H ǐndihi kendi tarafından [near] Him,
Ayn,Nun,Dal,He,
70,50,4,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊV ev veya or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
بأيدينا ي د ي | YD̃Y BÊYD̃YNE bieydīnā bizim ellerimizle by our hands?
Be,,Ye,Dal,Ye,Nun,Elif,
2,,10,4,10,50,1,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
جار ومجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فتربصوا ر ب ص | RBṦ FTRBṦVE feterabbeSū haydi gözetin So wait,
Fe,Te,Re,Be,Sad,Vav,Elif,
80,400,200,2,90,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form V) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إنا | ÎNE innā biz de indeed, we
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
معكم | MAKM meǎkum sizinle beraber with you
Mim,Ayn,Kef,Mim,
40,70,20,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
متربصون ر ب ص | RBṦ MTRBṦVN muterabbiSūne gözetenleriz "(are) waiting."""
Mim,Te,Re,Be,Sad,Vav,Nun,
40,400,200,2,90,6,50,
N – nominative masculine plural (form V) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | هَلْ: | تَرَبَّصُونَ: gözetiyor musunuz? | بِنَا: bizim için | إِلَّا: yalnız | إِحْدَى: birini | الْحُسْنَيَيْنِ: iki iyilikten | وَنَحْنُ: ama biz | نَتَرَبَّصُ: gözetiyoruz | بِكُمْ: size | أَنْ: | يُصِيبَكُمُ: ulaştırmasını | اللَّهُ: Allah'ın | بِعَذَابٍ: bir azab | مِنْ: | عِنْدِهِ: kendi tarafından | أَوْ: veya | بِأَيْدِينَا: bizim ellerimizle | فَتَرَبَّصُوا: haydi gözetin | إِنَّا: biz de | مَعَكُمْ: sizinle beraber | مُتَرَبِّصُونَ: gözetenleriz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | هل HL | تربصون TRBṦWN gözetiyor musunuz? | بنا BNE bizim için | إلا ÎLE yalnız | إحدى ÎḪD̃ birini | الحسنيين ELḪSNYYN iki iyilikten | ونحن WNḪN ama biz | نتربص NTRBṦ gözetiyoruz | بكم BKM size | أن ÊN | يصيبكم YṦYBKM ulaştırmasını | الله ELLH Allah'ın | بعذاب BAZ̃EB bir azab | من MN | عنده AND̃H kendi tarafından | أو ÊW veya | بأيدينا BÊYD̃YNE bizim ellerimizle | فتربصوا FTRBṦWE haydi gözetin | إنا ÎNE biz de | معكم MAKM sizinle beraber | متربصون MTRBṦWN gözetenleriz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | hel: | terabbeSūne: gözetiyor musunuz? | binā: bizim için | illā: yalnız | iHdā: birini | l-Husneyeyni: iki iyilikten | veneHnu: ama biz | neterabbeSu: gözetiyoruz | bikum: size | en: | yuSībekumu: ulaştırmasını | llahu: Allah'ın | biǎƶābin: bir azab | min: | ǐndihi: kendi tarafından | ev: veya | bieydīnā: bizim ellerimizle | feterabbeSū: haydi gözetin | innā: biz de | meǎkum: sizinle beraber | muterabbiSūne: gözetenleriz |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | HL: | TRBṦVN: gözetiyor musunuz? | BNE: bizim için | ÎLE: yalnız | ÎḪD̃: birini | ELḪSNYYN: iki iyilikten | VNḪN: ama biz | NTRBṦ: gözetiyoruz | BKM: size | ÊN: | YṦYBKM: ulaştırmasını | ELLH: Allah'ın | BAZ̃EB: bir azab | MN: | AND̃H: kendi tarafından | ÊV: veya | BÊYD̃YNE: bizim ellerimizle | FTRBṦVE: haydi gözetin | ÎNE: biz de | MAKM: sizinle beraber | MTRBṦVN: gözetenleriz |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Bizim ya gazi yahut şehît olmamızdan, o iki güzel âkibetten birine uğramamızdan başka bir şey mi gözetmedesiniz? Ve biz de sizin ya Allah katından, yahut da bizim elimizle, bizim tarafımızdan bir azâba uğramanızı gözleyip beklemedeyiz. Haydi siz gözetleyedurun, biz de sizinle berâber gözetlemekteyiz.
Adem Uğur : De ki: Siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de, Allah'ın, ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Haydi bekleyin; şüphesiz biz de sizinle beraber beklemekteyiz.
Ahmed Hulusi : De ki: "İki güzellikten (ganimet veya şehîd olmak) hangisi gelecek diye mi bizi izliyorsunuz? Biz de, Allâh'ın, kendi indînden (içinizden, hastalık vs. ) yahut bizim ellerimiz olarak bir azap vermesini bekliyoruz. . . O hâlde umutla bekleyin (başımıza gelmesini istediğinizi); biz de sizinle beraber bekleyenleriz. "
Ahmet Tekin : 'Siz, bizim için, ancak iki iyilikten, zafer veya şehadetten birini beklemektesiniz. Biz de, Allah’ın, ya kendi katından veya bizim ellerimizle size bir ceza vermesini bekliyoruz. Haydi bekleyin. Biz de sizinle beraber beklemekteyiz.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Siz bize iki iyilikten biri dışında bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? [5] Bizse Allah'ın ya kendi katından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, biz de sizinle birlikte beklemekteyiz!'
Ali Bulaç : De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya zaferden) birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azab dokunduracağını bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz."
Ali Fikri Yavuz : Münafıklara şöyle de: “- Siz bize, ancak iki güzelliğin (zafer ile şehitliğin) birini gözetleyip bekliyorsunuz. Biz ise, Allah’ın kendi tarafından veya bizim elimizle size bir azab indirmesini gözetliyoruz. Haydi bekleyin durun, biz de sizinle beraber gözetleyeciyiz. “
Bekir Sadak : De ki: «Bize iki iyiden, gazilik ve sehidlikten baska bir seyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'in kendi katindan veya elimizle, sizi bir azaba ugratmasini bekliyoruz. Bekleyiniz, dogrusu biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.»
Celal Yıldırım : De ki: Bizim hakkımızda bekleyedurduğunuz, gözetleyip beklediğiniz, iki iyilikten başkası mıdır ? (Yo gazi, ya da şehîd olmak). Biz de Allah'ın kendi tarafından veya bizim elimizle size bir azâb dokunduracağını bekliyoruz. Siz de bekleyin ; doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.
Diyanet İşleri : De ki: “Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de, Allah’ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Bize iki iyiden, gazilik ve şehidlikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi katından veya elimizle, sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyiniz, doğrusu biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.'
Diyanet Vakfi : De ki: Siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de, Allah'ın, ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Haydi bekleyin; şüphesiz biz de sizinle beraber beklemekteyiz.
Edip Yüksel : De ki: 'Biz sizin için, ALLAH'ın, ya kendi tarafından veya bizim elimizle sizi cezalandırmasını umarken siz bizim için ancak iki güzelden birini (gazilik veya şehitlik) umabilirsiniz. Umutla bekleyin, biz de umutla bekliyoruz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Siz bizde iki güzelliğin (zafer veya şehitliğin) birinden başkasını mı gözetirsiniz? Biz ise size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi siz gözetedurun, biz de sizinle beraber gözetmekteyiz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Siz, bizim için ancak iki güzel şeyden birini bekleyebilirsiniz. Biz ise size, Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini bekliyoruz. O halde bekleyin, biz de sizinle birlikte bekliyoruz!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: siz, bize ancak iki güzelliğin birini gözetebilirsiniz, biz ise size Allahın kendi tarafından veya bizim ellerimizle bir azâb indirmesini gözetiyoruz, onun için gözetin çünkü biz beraberinizde gözetiyoruz
Fizilal-il Kuran : De ki; «Bizim için beklediğiniz sonuç iki iyiden, yani zaferden veya şehit düşmekten biri değil mi? Biz ise Allah'ın sizi ya doğrudan doğruya kendi tarafından ya da bizim elimizle azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyiniz bakalım, biz de sizinle birlikte bekliyoruz.»
Gültekin Onan : De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya zaferden) birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de, Tanrı'nın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azab dokunduracağını bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Siz, bize iki güzelliğin birinden başkasını mı gözetirsiniz? Biz ise size, Allah'ın Kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi, siz gözetedurun, şüphesiz biz de sizinle beraber gözetenleriz.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Siz bizde iki güzelliğin birinden başkasını mı gözetiyorsunuz? Halbuki biz Allahın size ya kendi katından, yahud bizim elimizle bir azâb getireceğini bekliyoruz. Haydi siz (bizim akıbetimizi) gözetleye durun, biz de sizinle beraber (kendi feci' akıbetlerinizi) bekleyiciyiz».
Hayrat Neşriyat : De ki: '(Siz) bizim için iki iyiliğin (zafer veya şehâdetin) birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Biz ise sizin için, Allah’ın ya kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azab vermesini bekliyoruz. Öyleyse bekleyin, doğrusu biz de (Allah’ın size nasıl muâmele edeceğini görmek üzere) sizinle berâber bekleyicileriz!'
İbni Kesir : De ki: Bize iki güzelliğin birinden başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Halbuki biz, Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle size bir azab getireceğini bekliyoruz. Öyleyse bekleyin, doğrusu biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz (de) Allah'ın, O'nun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz (de) bekleyin! Muhakkak ki; biz de sizinle beraber bekleyenleriz.
Muhammed Esed : De ki: "Bize (olması mümkün) iyiler iyisi iki şeyden birisi değil de, ille de (kötü) bir şey olmasını mı umup gözlüyorsunuz? Fakat, bilin ki, sizin kadar biz de gözlüyoruz, Allahın (ya) kendi katından ya da bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını! O halde, umutla gözleyin; bilin ki, biz de sizinle birlikte gözleyeceğiz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Siz bizim hakkımızda iki güzellikten birinden başkasını mı beklersiniz? Ve bizler ise size Cenâb-ı Hakk'ın katından veya bizim ellerimizle bir azabın isabetini bekliyoruz. Artık bekleyiniz. Biz de sizinle beraber bekleyicileriz.»
Ömer Öngüt : De ki: “Siz bize iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Halbuki biz Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azap getireceğini bekliyoruz. Öyleyse bekleyedurun. Biz de sizinle beraber bekleyenleriz. ”
Şaban Piriş : De ki: -Bize iki iyiden başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz, Allah’ın kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin siz, biz de sizinle bekleyenleriz!
Suat Yıldırım : Münafıklara de ki: "Bizim hakkımızda bekleyip gözlediğiniz, iki güzel şeyden, yani zaferden veya şehid olmaktan başka bir şey midir?Biz ise Allah’ın, ya kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz!
Süleyman Ateş : De ki: "Bize yalnız iki iyilikten (ya gâzilik veya şehidlikten) birini gözetmiyor musunuz? Ama biz, Allâh'ın size ya kendi tarafından veya bizim ellerimizle bir azâb ulaştırmasını gözetiyoruz. Haydi gözetin, biz de sizinle beraber gözetenleriz."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya zaferden) birinin dışında başkasını mı beklemektesiniz? Oysa biz de, Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azab dokunduracağını beklemekteyiz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz.»
Ümit Şimşek : De ki: Bizim hakkımızda bekleyip durduğunuz şey, iki güzellikten biridir. Sizin hakkınızda bizim beklediğimiz şey ise, Allah'ın size bir azap göndermesidir-ya kendi katından, ya da bizim elimizle. Siz bekleyedurun; sizinle beraber biz de bekliyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Biz de size Allah'ın, kendi katından veya bizim ellerimizle bir azap çarptırmasını bekliyoruz. Artık bekleyin, sizinle beraber biz de bekliyoruz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}