» 9 / Tevbe  73:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 73
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّبِيُّ (ELNBY) = n-nebiyyu : peygamber
4. جَاهِدِ (CEHD̃) = cāhidi : cihadet
5. الْكُفَّارَ (ELKFER) = l-kuffāra : kafirlerle
6. وَالْمُنَافِقِينَ (VELMNEFGYN) = velmunāfiḳīne : ve münafıklarla
7. وَاغْلُظْ (VEĞLƵ) = veğluZ : ve sert davran
8. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
9. وَمَأْوَاهُمْ (VMÊVEHM) = ve me'vāhum : ve onların varacakları yer
10. جَهَنَّمُ (CHNM) = cehennemu : cehennemdir
11. وَبِئْسَ (VBÙS) = ve bi'se : ne kötü
12. الْمَصِيرُ (ELMṦYR) = l-meSīru : bir gidiş yeridir
EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | cihadet | kafirlerle | ve münafıklarla | ve sert davran | onlara | ve onların varacakları yer | cehennemdir | ne kötü | bir gidiş yeridir |

[Y] [EYH] [NBE] [CHD̃] [KFR] [NFG] [ĞLƵ] [] [EVY] [] [BES] [ṦYR]
YE ÊYHE ELNBY CEHD̃ ELKFER VELMNEFGYN VEĞLƵ ALYHM VMÊVEHM CHNM VBÙS ELMṦYR

eyyuhā n-nebiyyu cāhidi l-kuffāra velmunāfiḳīne veğluZ ǎleyhim ve me'vāhum cehennemu ve bi'se l-meSīru
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

 » 9 / Tevbe  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber O Prophet!
جاهد ج ه د | CHD̃ CEHD̃ cāhidi cihadet Strive (against)
الكفار ك ف ر | KFR ELKFER l-kuffāra kafirlerle the disbelievers
والمنافقين ن ف ق | NFG VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklarla and the hypocrites
واغلظ غ ل ظ | ĞLƵ VEĞLƵ veğluZ ve sert davran and be stern
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara with them.
ومأواهم ا و ي | EVY VMÊVEHM ve me'vāhum ve onların varacakları yer And their abode
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (is) Hell,
وبئس ب ا س | BES VBÙS ve bi'se ne kötü and wretched
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru bir gidiş yeridir (is) the destination.

9:73 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | cihadet | kafirlerle | ve münafıklarla | ve sert davran | onlara | ve onların varacakları yer | cehennemdir | ne kötü | bir gidiş yeridir |

[Y] [EYH] [NBE] [CHD̃] [KFR] [NFG] [ĞLƵ] [] [EVY] [] [BES] [ṦYR]
YE ÊYHE ELNBY CEHD̃ ELKFER VELMNEFGYN VEĞLƵ ALYHM VMÊVEHM CHNM VBÙS ELMṦYR

eyyuhā n-nebiyyu cāhidi l-kuffāra velmunāfiḳīne veğluZ ǎleyhim ve me'vāhum cehennemu ve bi'se l-meSīru
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

[ي] [أ ي ه] [ن ب ا] [ج ه د] [ك ف ر] [ن ف ق] [غ ل ظ] [] [ا و ي] [] [ب ا س] [ص ي ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber O Prophet!
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,
1,30,50,2,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
جاهد ج ه د | CHD̃ CEHD̃ cāhidi cihadet Strive (against)
Cim,Elif,He,Dal,
3,1,5,4,
V – 2nd person masculine singular (form III) imperative verb
فعل أمر
الكفار ك ف ر | KFR ELKFER l-kuffāra kafirlerle the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Fe,Elif,Re,
1,30,20,80,1,200,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
والمنافقين ن ف ق | NFG VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklarla and the hypocrites
Vav,Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
6,1,30,40,50,1,80,100,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural (form III) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
واغلظ غ ل ظ | ĞLƵ VEĞLƵ veğluZ ve sert davran and be stern
Vav,Elif,Ğayn,Lam,Zı,
6,1,1000,30,900,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara with them.
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ومأواهم ا و ي | EVY VMÊVEHM ve me'vāhum ve onların varacakları yer And their abode
Vav,Mim,,Vav,Elif,He,Mim,
6,40,,6,1,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (is) Hell,
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – nominative proper noun → Hell"
اسم علم مرفوع
وبئس ب ا س | BES VBÙS ve bi'se ne kötü and wretched
Vav,Be,,Sin,
6,2,,60,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru bir gidiş yeridir (is) the destination.
Elif,Lam,Mim,Sad,Ye,Re,
1,30,40,90,10,200,
N – nominative noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّبِيُّ: peygamber | جَاهِدِ: cihadet | الْكُفَّارَ: kafirlerle | وَالْمُنَافِقِينَ: ve münafıklarla | وَاغْلُظْ: ve sert davran | عَلَيْهِمْ: onlara | وَمَأْوَاهُمْ: ve onların varacakları yer | جَهَنَّمُ: cehennemdir | وَبِئْسَ: ne kötü | الْمَصِيرُ: bir gidiş yeridir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | النبي ELNBY peygamber | جاهد CEHD̃ cihadet | الكفار ELKFER kafirlerle | والمنافقين WELMNEFGYN ve münafıklarla | واغلظ WEĞLƵ ve sert davran | عليهم ALYHM onlara | ومأواهم WMÊWEHM ve onların varacakları yer | جهنم CHNM cehennemdir | وبئس WBÙS ne kötü | المصير ELMṦYR bir gidiş yeridir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nebiyyu: peygamber | cāhidi: cihadet | l-kuffāra: kafirlerle | velmunāfiḳīne: ve münafıklarla | veğluZ: ve sert davran | ǎleyhim: onlara | ve me'vāhum: ve onların varacakları yer | cehennemu: cehennemdir | ve bi'se: ne kötü | l-meSīru: bir gidiş yeridir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNBY: peygamber | CEHD̃: cihadet | ELKFER: kafirlerle | VELMNEFGYN: ve münafıklarla | VEĞLƵ: ve sert davran | ALYHM: onlara | VMÊVEHM: ve onların varacakları yer | CHNM: cehennemdir | VBÙS: ne kötü | ELMṦYR: bir gidiş yeridir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey Peygamber, kâfirlerle ve münâfıklarla savaş, onlara karşı şiddetli davran. Onların yurdu cehennemdir ve orası, ne de kötü dönülüp varılacak bir yerdir.
Adem Uğur : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!
Ahmed Hulusi : Ey En Nebi! Hakikat bilgisini inkâr edenler ve münafıklar ile mücahede et ve onlara tavizsiz ol! Onların barınağı Cehennemdir! Ne kötü bir dönüş yeridir o!
Ahmet Tekin : Ey peygamber, hak dini inkâr eden kâfirlere ve müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıklara karşı hayatlarınızı ortaya koyarak, mallarınızı harcamakta sınır tanımayarak, basın-yayın yoluyla ve cezalar uygulayarak fiilen cihad ilân et, mücadele et, savaş. Onlara karşı, katı, sert, kararlı ve tavizsiz davran. Onların mekânları cehennemdir. Orası ne kötü bir cezalandırma ve nihaî dönüş yeridir.
Ahmet Varol : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Ali Bulaç : Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o!..
Ali Fikri Yavuz : Ey yüce Peygamber! Kâfirlere karşı silâhla, münafıklara delil ve hüccet getirerek muharebe et. Onlara karşı çetin ol. Onların barınağı cehennemdir ve O, ne kötü bir dönüş yeridir!..
Bekir Sadak : Ey Peygamber! Inkarcilarla, ikiyuzlulerle savas; onlara karsi sert davran. Varacaklari yer cehennemdir, ne kotu donustur.
Celal Yıldırım : Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla savaş ; onlara karşı sert davran ; onların eyleşecekleri yer Cehennem'dir. Orası ne kötü gidilecek yerdir!
Diyanet İşleri : Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!
Diyanet İşleri (eski) : Ey Peygamber! İnkarcılarla, ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür.
Diyanet Vakfi : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!
Edip Yüksel : Ey peygamber, kafirler ve ikiyüzlülerle mücadele et ve onlara karşı güçlü ve sert ol. Varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı katı ol. Onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey şanlı peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara karşı kalın (sert) ol! Onların varacakları yer cehennemdir; ne kötü bir varış yeridir orası!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o şanlı Peygamber kâfirlere, münafıklara mücahede et ve onlara karşı kalın ol, onların varacakları yer Cehennemdir ki o, ne kötü meaddır!
Fizilal-il Kuran : Ey peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert ol, onların varacakları yer cehennemdir, orası ne kötü bir varılacak yerdir.
Gültekin Onan : Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o!..
Hakkı Yılmaz : "Ey Peygamber! İnkârcılar ve münâfıklar ile çaba göster. Ve onlara karşı sert ol. Onların barınma yerleri de cehennemdir. Ve o, ne kötü bir oluş yeri; son duraktır! "
Hasan Basri Çantay : Ey peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Karşılarında çetin ol. Onların yurdu cehennemdir. O, ne kötü bir dönüş yeridir!
Hayrat Neşriyat : Ey peygamber! Kâfirlerle ve münâfıklarla cihâd et ve onlara sert davran! Onların varacağı yer ise, Cehennemdir. Ve o ne kötü varılacak yerdir!
İbni Kesir : Ey peygamber; kafirler ve münafıklar ile cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer, cehennemdir ve o, ne kötü dönüş yeridir.
İskender Evrenosoğlu : Ey nebî (peygamber)! Münafıklarla ve kâfirlerle cihad et (savaş). Ve onlara sert (katı) davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer (dönüş yeri), ne kötü.
Muhammed Esed : Ey Peygamber! Hakkı inkar edenlerle ve münafıklarla yılmadan savaş; ve onlara karşı kararlı ve ödünsüz davran, ki (pişman olup tevbe etmezlerse) varacakları yer cehennemdir; ne kötü bir duraktır orası!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey peygamber-i Zîşan! Kâfirler ile ve münafıklar ile mücâhedede bulun ve onların üzerine şiddetli davran ve onların varacakları yer cehennemdir. Ve ne fena bir dönülecek yer!
Ömer Öngüt : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!
Şaban Piriş : -Ey Nebi, Kafirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran! Barınakları cehennemdir. Ne kötü dönüş yeri!
Suat Yıldırım : Ey şanlı Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası!
Süleyman Ateş : Ey peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihâd et, onlara sert davran; onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir gidiş yeridir o!
Tefhim-ul Kuran : Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o!..
Ümit Şimşek : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların yurdu Cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk : Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et! Onlara sert davran! Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}