» 8 / Enfâl  59:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 8 / Enfâl  Suresi: 59
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā :
2. يَحْسَبَنَّ (YḪSBN) = yeHsebenne : sanmasınlar
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar edenler
5. سَبَقُوا (SBGVE) = sebeḳū : kaçabileceklerini
6. إِنَّهُمْ (ÎNHM) = innehum : şüphesiz onlar
7. لَا (LE) = lā :
8. يُعْجِزُونَ (YACZVN) = yuǎ'cizūne : (bizi) aciz bırakamazlar
| sanmasınlar | kimseler | inkar edenler | kaçabileceklerini | şüphesiz onlar | | (bizi) aciz bırakamazlar |

[] [ḪSB] [] [KFR] [SBG] [] [] [ACZ]
VLE YḪSBN ELZ̃YN KFRVE SBGVE ÎNHM LE YACZVN

ve lā yeHsebenne elleƶīne keferū sebeḳū innehum yuǎ'cizūne
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

 » 8 / Enfâl  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (let) not
يحسبن ح س ب | ḪSB YḪSBN yeHsebenne sanmasınlar think
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edenler disbelieve
سبقوا س ب ق | SBG SBGVE sebeḳū kaçabileceklerini they can outstrip.
إنهم | ÎNHM innehum şüphesiz onlar Indeed, they
لا | LE (can) not
يعجزون ع ج ز | ACZ YACZVN yuǎ'cizūne (bizi) aciz bırakamazlar escape.

8:59 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| sanmasınlar | kimseler | inkar edenler | kaçabileceklerini | şüphesiz onlar | | (bizi) aciz bırakamazlar |

[] [ḪSB] [] [KFR] [SBG] [] [] [ACZ]
VLE YḪSBN ELZ̃YN KFRVE SBGVE ÎNHM LE YACZVN

ve lā yeHsebenne elleƶīne keferū sebeḳū innehum yuǎ'cizūne
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

[] [ح س ب] [] [ك ف ر] [س ب ق] [] [] [ع ج ز]

 » 8 / Enfâl  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (let) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
يحسبن ح س ب | ḪSB YḪSBN yeHsebenne sanmasınlar think
Ye,Ha,Sin,Be,Nun,
10,8,60,2,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
فعل مضارع والنون للتوكيد
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edenler disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سبقوا س ب ق | SBG SBGVE sebeḳū kaçabileceklerini they can outstrip.
Sin,Be,Gaf,Vav,Elif,
60,2,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إنهم | ÎNHM innehum şüphesiz onlar Indeed, they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لا | LE (can) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعجزون ع ج ز | ACZ YACZVN yuǎ'cizūne (bizi) aciz bırakamazlar escape.
Ye,Ayn,Cim,Ze,Vav,Nun,
10,70,3,7,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | يَحْسَبَنَّ: sanmasınlar | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar edenler | سَبَقُوا: kaçabileceklerini | إِنَّهُمْ: şüphesiz onlar | لَا: | يُعْجِزُونَ: (bizi) aciz bırakamazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | يحسبن YḪSBN sanmasınlar | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar edenler | سبقوا SBGWE kaçabileceklerini | إنهم ÎNHM şüphesiz onlar | لا LE | يعجزون YACZWN (bizi) aciz bırakamazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | yeHsebenne: sanmasınlar | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar edenler | sebeḳū: kaçabileceklerini | innehum: şüphesiz onlar | : | yuǎ'cizūne: (bizi) aciz bırakamazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: | YḪSBN: sanmasınlar | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar edenler | SBGVE: kaçabileceklerini | ÎNHM: şüphesiz onlar | LE: | YACZVN: (bizi) aciz bırakamazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfirler, işin geçip gittiğini, kendilerinin unutulduğunu ve bir daha da horlanmayacaklarını, âciz bir hâle getirilmeyeceklerini sanmasınlar.
Adem Uğur : İnkâr edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar (bizi) âciz bırakamazlar.
Ahmed Hulusi : O hakikat bilgisini inkâr edenler, sakın kaçarak kendilerini kurtaracaklarını sanmasınlar. . . Kesinlikle onlar (Allâh'ı) dilediğini yapmaktan âciz bırakamazlar!
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kâfirler, ilâhî kanunların dışına çıkarak yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü onlar bizi âciz bırakamazlar.
Ahmet Varol : İnkar edenler yakalarını kurtarıp geçtiklerini sanmasınlar. Onlar (bizi) acze düşüremezler. [9]
Ali Bulaç : İnkâr edenler, kaçıp kurtulduklarını sanmasınlar; gerçek şu ki, onlar (bizi) aciz bırakamazlar.
Ali Fikri Yavuz : (Bedir savaşında) kurtulan kâfirler, aslâ zannetmesinler ki, azabımızdan kurtulmuşlardır. Onlar, kendilerine azabımızın ulaşmasından bizi âciz bırakamazlar.
Bekir Sadak : Inkar edenler, asla one gectiklerini sanmasinlar, cunku onlar sizi aciz birakamiyacaklardir.
Celal Yıldırım : O inkâr edenler, öne geçtiklerini (ve geçeceklerini) hiç de sanmasınlar. Çünkü onlar (bizi ve sizi) âciz bırakamazlar.
Diyanet İşleri : İnkâr edenler, asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar (sizi) âciz bırakamazlar.
Diyanet İşleri (eski) : İnkar edenler, asla öne geçtiklerini sanmasınlar, çünkü onlar bizi aciz bırakamıyacaklardır.
Diyanet Vakfi : İnkâr edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar (bizi) âciz bırakamazlar.
Edip Yüksel : Kafirler, kurtulduklarını sanmasınlar. Kaçamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O kâfirler ileri geçip kurtulduklarını sanmasınlar. Onlar kesinlikle (bizi) aciz bırakamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve sakın küfredenler ileri gidip kurtulduklarını sanmasınlar, çünkü onlar aciz bırakamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o küfr edenler asla zannetmesinler ki ileri gitmişlerdir çünkü onlar âciz bırakamazlar
Fizilal-il Kuran : Kâfirler sakın yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi kesinlikle aciz bırakamazlar.
Gültekin Onan : Küfredenler kaçıp kurtulduklarını sanmasınlar; gerçek şu ki, onlar (bizi) aciz bırakamazlar.
Hakkı Yılmaz : "Kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan o kimseler, kendilerinin öne geçtiklerini de sanmasınlar. Şüphesiz onlar âciz bırakamazlar. "
Hasan Basri Çantay : O küfredenler (yakalarını kurtarıb) geçdiklerini ve (sizi) âciz bırakacaklarını asla zannetmesin (ler).
Hayrat Neşriyat : İnkâr edenler sakın öne geçtiklerini (kaçıp kurtulduklarını) sanmasınlar! Şübhe yok ki onlar (Allah’ı) âciz bırakamazlar.
İbni Kesir : Küfredenler; asla öne geçtiklerini ve bizi aciz bırakacaklarını sanmasınlar.
İskender Evrenosoğlu : İnkâr edenler, sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar, (Allah'ı) aciz bırakamazlar.
Muhammed Esed : (Bunun için) o hakkı inkara şartlanmış olanlar, (Allahtan) kaçıp kurtulacaklarını sanmasınlar: (Onun murad ettiği şeyin gerçekleşmesine) asla engel olamayacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kâfirler asla zannetmesinler ki, ilerleyip kurtulmuşlardır. Şüphe yok ki, onlar aciz bırakamayacaklardır.
Ömer Öngüt : Kâfirler (kendilerini kurtarıp) geçtiklerini sanmasınlar. Şüphesiz ki onlar (Allah'ı) âciz bırakamazlar.
Şaban Piriş : O kafirler asla üstün geldiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar (sizi) aciz bırakamazlar.
Suat Yıldırım : İnkâr edenler, öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar.
Süleyman Ateş : İnkâr edenler (bizim elimizden kurtulup) geçtiklerini sanmasınlar. Onlar (bizi) âciz bırakamazlar.
Tefhim-ul Kuran : Küfre sapanlar, kaçıp kurtulduklarını sanmasınlar; gerçek şu ki, onlar (bizi) aciz bırakamazlar.
Ümit Şimşek : İnkâr edenler kimseyi atlattıklarını sanmasın; onlar Allah'ı âciz bırakamazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Küfre sapanlar sakın öne geçtiklerini düşünmesinler. Onlar bizi âciz bırakamazlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}