» 8 / Enfâl  70:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 8 / Enfâl  Suresi: 70
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّبِيُّ (ELNBY) = n-nebiyyu : peygamber
4. قُلْ (GL) = ḳul : söyle
5. لِمَنْ (LMN) = limen : kimselere
6. فِي (FY) = fī : bulunan
7. أَيْدِيكُمْ (ÊYD̃YKM) = eydīkum : ellerinizde
8. مِنَ (MN) = mine : -den
9. الْأَسْرَىٰ (ELÊSR) = l-esrā : esirler-
10. إِنْ (ÎN) = in : eğer
11. يَعْلَمِ (YALM) = yeǎ'lemi : bilirse
12. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
13. فِي (FY) = fī : olduğunu
14. قُلُوبِكُمْ (GLVBKM) = ḳulūbikum : sizin kalblerinizde
15. خَيْرًا (ḢYRE) = ḣayran : bir hayır
16. يُؤْتِكُمْ (YÙTKM) = yu'tikum : size verir
17. خَيْرًا (ḢYRE) = ḣayran : daha hayırlısını
18. مِمَّا (MME) = mimmā : (fidye)den
19. أُخِذَ (ÊḢZ̃) = uḣiƶe : alınan
20. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
21. وَيَغْفِرْ (VYĞFR) = ve yeğfir : ve bağışlar
22. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizi
23. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
24. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : bağışlayandır
25. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : esirgeyendir
EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | söyle | kimselere | bulunan | ellerinizde | -den | esirler- | eğer | bilirse | Allah | olduğunu | sizin kalblerinizde | bir hayır | size verir | daha hayırlısını | (fidye)den | alınan | sizden | ve bağışlar | sizi | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[Y] [EYH] [NBE] [GVL] [] [] [YD̃Y] [] [ESR] [] [ALM] [] [] [GLB] [ḢYR] [ETY] [ḢYR] [] [EḢZ̃] [] [ĞFR] [] [] [ĞFR] [RḪM]
YE ÊYHE ELNBY GL LMN FY ÊYD̃YKM MN ELÊSR ÎN YALM ELLH FY GLVBKM ḢYRE YÙTKM ḢYRE MME ÊḢZ̃ MNKM VYĞFR LKM VELLH ĞFVR RḪYM

eyyuhā n-nebiyyu ḳul limen eydīkum mine l-esrā in yeǎ'lemi llahu ḳulūbikum ḣayran yu'tikum ḣayran mimmā uḣiƶe minkum ve yeğfir lekum vallahu ğafūrun raHīmun
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم

 » 8 / Enfâl  Suresi: 70
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber Prophet!
قل ق و ل | GVL GL ḳul söyle Say
لمن | LMN limen kimselere to whoever
في | FY bulunan (is) in
أيديكم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YKM eydīkum ellerinizde your hands
من | MN mine -den of
الأسرى ا س ر | ESR ELÊSR l-esrā esirler- the captives,
إن | ÎN in eğer """If"
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemi bilirse knows
الله | ELLH llahu Allah Allah
في | FY olduğunu in
قلوبكم ق ل ب | GLB GLVBKM ḳulūbikum sizin kalblerinizde your hearts
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran bir hayır any good,
يؤتكم ا ت ي | ETY YÙTKM yu'tikum size verir He will give you
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran daha hayırlısını better
مما | MME mimmā (fidye)den than what
أخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃ uḣiƶe alınan was taken
منكم | MNKM minkum sizden from you,
ويغفر غ ف ر | ĞFR VYĞFR ve yeğfir ve bağışlar and He will forgive
لكم | LKM lekum sizi you.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir "Most Merciful."""

8:70 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | söyle | kimselere | bulunan | ellerinizde | -den | esirler- | eğer | bilirse | Allah | olduğunu | sizin kalblerinizde | bir hayır | size verir | daha hayırlısını | (fidye)den | alınan | sizden | ve bağışlar | sizi | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[Y] [EYH] [NBE] [GVL] [] [] [YD̃Y] [] [ESR] [] [ALM] [] [] [GLB] [ḢYR] [ETY] [ḢYR] [] [EḢZ̃] [] [ĞFR] [] [] [ĞFR] [RḪM]
YE ÊYHE ELNBY GL LMN FY ÊYD̃YKM MN ELÊSR ÎN YALM ELLH FY GLVBKM ḢYRE YÙTKM ḢYRE MME ÊḢZ̃ MNKM VYĞFR LKM VELLH ĞFVR RḪYM

eyyuhā n-nebiyyu ḳul limen eydīkum mine l-esrā in yeǎ'lemi llahu ḳulūbikum ḣayran yu'tikum ḣayran mimmā uḣiƶe minkum ve yeğfir lekum vallahu ğafūrun raHīmun
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم

[ي] [أ ي ه] [ن ب ا] [ق و ل] [] [] [ي د ي] [] [ا س ر] [] [ع ل م] [] [] [ق ل ب] [خ ي ر] [ا ت ي] [خ ي ر] [] [ا خ ذ ] [] [غ ف ر] [] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 8 / Enfâl  Suresi: 70
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber Prophet!
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,
1,30,50,2,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
قل ق و ل | GVL GL ḳul söyle Say
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لمن | LMN limen kimselere to whoever
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
في | FY bulunan (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أيديكم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YKM eydīkum ellerinizde your hands
,Ye,Dal,Ye,Kef,Mim,
,10,4,10,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الأسرى ا س ر | ESR ELÊSR l-esrā esirler- the captives,
Elif,Lam,,Sin,Re,,
1,30,,60,200,,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
إن | ÎN in eğer """If"
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemi bilirse knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
في | FY olduğunu in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوبكم ق ل ب | GLB GLVBKM ḳulūbikum sizin kalblerinizde your hearts
Gaf,Lam,Vav,Be,Kef,Mim,
100,30,6,2,20,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran bir hayır any good,
Hı,Ye,Re,Elif,
600,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
يؤتكم ا ت ي | ETY YÙTKM yu'tikum size verir He will give you
Ye,,Te,Kef,Mim,
10,,400,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran daha hayırlısını better
Hı,Ye,Re,Elif,
600,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
مما | MME mimmā (fidye)den than what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
أخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃ uḣiƶe alınan was taken
,Hı,Zel,
,600,700,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
منكم | MNKM minkum sizden from you,
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ويغفر غ ف ر | ĞFR VYĞFR ve yeğfir ve bağışlar and He will forgive
Vav,Ye,Ğayn,Fe,Re,
6,10,1000,80,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم
لكم | LKM lekum sizi you.
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir "Most Merciful."""
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّبِيُّ: peygamber | قُلْ: söyle | لِمَنْ: kimselere | فِي: bulunan | أَيْدِيكُمْ: ellerinizde | مِنَ: -den | الْأَسْرَىٰ: esirler- | إِنْ: eğer | يَعْلَمِ: bilirse | اللَّهُ: Allah | فِي: olduğunu | قُلُوبِكُمْ: sizin kalblerinizde | خَيْرًا: bir hayır | يُؤْتِكُمْ: size verir | خَيْرًا: daha hayırlısını | مِمَّا: (fidye)den | أُخِذَ: alınan | مِنْكُمْ: sizden | وَيَغْفِرْ: ve bağışlar | لَكُمْ: sizi | وَاللَّهُ: Allah | غَفُورٌ: bağışlayandır | رَحِيمٌ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | النبي ELNBY peygamber | قل GL söyle | لمن LMN kimselere | في FY bulunan | أيديكم ÊYD̃YKM ellerinizde | من MN -den | الأسرى ELÊSR esirler- | إن ÎN eğer | يعلم YALM bilirse | الله ELLH Allah | في FY olduğunu | قلوبكم GLWBKM sizin kalblerinizde | خيرا ḢYRE bir hayır | يؤتكم YÙTKM size verir | خيرا ḢYRE daha hayırlısını | مما MME (fidye)den | أخذ ÊḢZ̃ alınan | منكم MNKM sizden | ويغفر WYĞFR ve bağışlar | لكم LKM sizi | والله WELLH Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nebiyyu: peygamber | ḳul: söyle | limen: kimselere | : bulunan | eydīkum: ellerinizde | mine: -den | l-esrā: esirler- | in: eğer | yeǎ'lemi: bilirse | llahu: Allah | : olduğunu | ḳulūbikum: sizin kalblerinizde | ḣayran: bir hayır | yu'tikum: size verir | ḣayran: daha hayırlısını | mimmā: (fidye)den | uḣiƶe: alınan | minkum: sizden | ve yeğfir: ve bağışlar | lekum: sizi | vallahu: Allah | ğafūrun: bağışlayandır | raHīmun: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNBY: peygamber | GL: söyle | LMN: kimselere | FY: bulunan | ÊYD̃YKM: ellerinizde | MN: -den | ELÊSR: esirler- | ÎN: eğer | YALM: bilirse | ELLH: Allah | FY: olduğunu | GLVBKM: sizin kalblerinizde | ḢYRE: bir hayır | YÙTKM: size verir | ḢYRE: daha hayırlısını | MME: (fidye)den | ÊḢZ̃: alınan | MNKM: sizden | VYĞFR: ve bağışlar | LKM: sizi | VELLH: Allah | ĞFVR: bağışlayandır | RḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey Peygamber, ellerinizde bulunan tutsaklara de ki: Allah, yüreklerinizde bir hayırlı niyet bulunduğunu bilirse size, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve suçlarınızı örter ve Allah suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan (fidyeden) daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ahmed Hulusi : Ey Nebi! Esirlerden elinizde bulunanlara de ki: "Eğer Allâh kalplerinizde bir hayır (iman) bilirse, size, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar! Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. "
Ahmet Tekin : Ey Peygamber, elinizdeki esirlere: 'Eğer Allah sizin kalblerinizde, düşüncelerinizde bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir. Günahlarınızı bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir' de.
Ahmet Varol : Ey Peygamber! Ellerinizde bulunan esirlere de ki: 'Eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse size, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, rahmet edendir.'
Ali Bulaç : Ey Peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki: "Eğer Allah, sizin kalblerinizde bir hayır olduğunu bilirse (görürse) size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
Ali Fikri Yavuz : Ey Peygamber! Ellerinizdeki esirlere şöyle de: “- Eğer Allah’ın ezelî ilminde, kalblerinizde bir iman varsa, Allah size, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.
Bekir Sadak : Elinizde bulunan esirlere, «Allah kalblerinizde bir iyilik bulursa, size sizden alinanin daha hayirlisini verir, sizi bagislar, Allah bagislayandir, merhamet edendir» de.
Celal Yıldırım : Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah sizin kalbinizde bir hayır (imân ve irfan ortamı) bulunduğunu bilirse, sizden alınanın daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah, kalplerinizde (iman, ihlâs, iyi niyet gibi) bir hayır (olduğunu) bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Elinizde bulunan esirlere, 'Allah kalblerinizde bir iyilik bulursa, size sizden alınanın daha hayırlısını verir, sizi bağışlar, Allah bağışlayandır, merhamet edendir' de.
Diyanet Vakfi : Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan (fidyeden) daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Edip Yüksel : Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki: 'ALLAH kalbinizde bir iyilik bilse, yitirdiklerinizden daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Peygamber, elinizdeki esirlere de ki: «Eğer Allah sizin kalblerinizde bir hayır bulursa, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah bağışlayıcıdır.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey peygamber, elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah, sizin kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse, size, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve günahlarınızı bağışlar. Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey Peygamber, elinizdeki esirlere de ki: eğer Allah, sizin kalblerinizde bir hayır bilirse size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve günahlarınızı mağfiret buyurur, Allah gafur, rahîmdir
Fizilal-il Kuran : Ey peygamber elinizdeki esirlere de ki; «Eğer Allah kalplerinizde hayırlı bir yaklaşım olduğunu görürse size elinizden alınandan daha iyisini verir ve sizi affeder. Hiç şüphesiz, Allah affedicidir ve merhametlidir.
Gültekin Onan : Ey Peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki: "Eğer Tanrı, sizin kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse (görürse) size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir."
Hakkı Yılmaz : Ey Nebi! Esirlerden elinizde olan kimselere de ki: “Eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Ve Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Hasan Basri Çantay : Ey peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki: «Eğer Allahın ezelî ilmine göre yüreklerinizde bir hayır (îman ve ihlâs) varsa O, size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi yarlığar da. Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Ey peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki: 'Eğer Allah kalblerinizde bir hayır olduğunu bilirse (kalblerinizde bir hayır ve îmân varsa), size sizden alınan (fidye)den daha hayırlısını verir ve size mağfiret eder.' Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Ey peygamber; elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse; sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ey Nebî (Peygamber)! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki: “Eğer Allah, kalbinizde hayır olduğunu bilirse; size, sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah; Gafur'dur, Rahîm'dir.”
Muhammed Esed : (Öyleyse) ey Peygamber, elindeki esirlere de ki: "Allah yüreklerinizde bir güzellik bulursa, bütün o sizden alınan şeylerden daha güzelini bahşedecektir size: Çünkü Allah, çok esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey Peygamber! Ellerinizde esirlerden olan kimselere de ki: «Eğer Allah Teâlâ sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, sizden alınmış olan şeyden daha hayırlısını size verir ve sizin için mağfiret buyurur. Ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.»
Ömer Öngüt : Ey Peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki: “Eğer Allah kalplerinizde bir iyilik bulursa, sizden alınan (fidyeden) daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. ”
Şaban Piriş : -Ey Peygamber, elinizde bulunan esirlere: -Allah kalbinizde bir iyilik bulursa, size sizden alınanın daha hayırlısını verir. Sizi bağışlar, Allah bağışlayandır, merhamet edendir, de!
Suat Yıldırım : Ey Peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki"Eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlâs istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Ey peygamber, ellerinizde bulunan esirlere söyle: "Eğer Allâh, sizin kalblerinizde bir hayır olduğunu bilirse, size, sizden alınan(fidye)den daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Ey Peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki: «Eğer Allah, sizin kalblerinizde bir hayır olduğunu bilirse (görürse) size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.»
Ümit Şimşek : Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Allah sizin kalbinizde bir hayır bulunduğunu bilirse, sizden alınanın daha hayırlısını size verir; üstelik sizi bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey Peygamber! Elinizde esir olarak bulunanlara de ki: "Eğer Allah, kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse size, sizden alınandan daha değerlisini verir ve sizi affeder. Allah çok affedici, çok esirgeyicidir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}