» 8 / Enfâl  2:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 8 / Enfâl  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : gerçekten
2. الْمُؤْمِنُونَ (ELMÙMNVN) = l-mu'minūne : Mü'minler
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : o kimselerdir ki
4. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
5. ذُكِرَ (Z̃KR) = ƶukira : anıldığı
6. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
7. وَجِلَتْ (VCLT) = vecilet : ürperir
8. قُلُوبُهُمْ (GLVBHM) = ḳulūbuhum : yürekleri
9. وَإِذَا (VÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
10. تُلِيَتْ (TLYT) = tuliyet : okunduğu
11. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : kendilerine
12. ايَاتُهُ ( ËYETH) = āyātuhu : O'nun ayetleri
13. زَادَتْهُمْ (ZED̃THM) = zādethum : artırır
14. إِيمَانًا (ÎYMENE) = īmānen : imanlarını
15. وَعَلَىٰ (VAL) = ve ǎlā : ve
16. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerine
17. يَتَوَكَّلُونَ (YTVKLVN) = yetevekkelūne : tevekkül ederler
gerçekten | Mü'minler | o kimselerdir ki | zaman | anıldığı | Allah | ürperir | yürekleri | ve zaman | okunduğu | kendilerine | O'nun ayetleri | artırır | imanlarını | ve | Rablerine | tevekkül ederler |

[] [EMN] [] [] [Z̃KR] [] [VCL] [GLB] [] [TLV] [] [EYY] [ZYD̃] [EMN] [] [RBB] [VKL]
ÎNME ELMÙMNVN ELZ̃YN ÎZ̃E Z̃KR ELLH VCLT GLVBHM VÎZ̃E TLYT ALYHM ËYETH ZED̃THM ÎYMENE VAL RBHM YTVKLVN

innemā l-mu'minūne elleƶīne iƶā ƶukira llahu vecilet ḳulūbuhum ve iƶā tuliyet ǎleyhim āyātuhu zādethum īmānen ve ǎlā rabbihim yetevekkelūne
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون

 » 8 / Enfâl  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā gerçekten Only
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNVN l-mu'minūne Mü'minler the believers
الذين | ELZ̃YN elleƶīne o kimselerdir ki (are) those who
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukira anıldığı is mentioned
الله | ELLH llahu Allah Allah
وجلت و ج ل | VCL VCLT vecilet ürperir feel fear
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbuhum yürekleri their hearts,
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when
تليت ت ل و | TLV TLYT tuliyet okunduğu are recited
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine to them
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātuhu O'nun ayetleri His Verses,
زادتهم ز ي د | ZYD̃ ZED̃THM zādethum artırır they increase them
إيمانا ا م ن | EMN ÎYMENE īmānen imanlarını (in) faith,
وعلى | VAL ve ǎlā ve and upon
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerine their Lord
يتوكلون و ك ل | VKL YTVKLVN yetevekkelūne tevekkül ederler they put their trust.

8:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gerçekten | Mü'minler | o kimselerdir ki | zaman | anıldığı | Allah | ürperir | yürekleri | ve zaman | okunduğu | kendilerine | O'nun ayetleri | artırır | imanlarını | ve | Rablerine | tevekkül ederler |

[] [EMN] [] [] [Z̃KR] [] [VCL] [GLB] [] [TLV] [] [EYY] [ZYD̃] [EMN] [] [RBB] [VKL]
ÎNME ELMÙMNVN ELZ̃YN ÎZ̃E Z̃KR ELLH VCLT GLVBHM VÎZ̃E TLYT ALYHM ËYETH ZED̃THM ÎYMENE VAL RBHM YTVKLVN

innemā l-mu'minūne elleƶīne iƶā ƶukira llahu vecilet ḳulūbuhum ve iƶā tuliyet ǎleyhim āyātuhu zādethum īmānen ve ǎlā rabbihim yetevekkelūne
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون

[] [ا م ن] [] [] [ذ ك ر] [] [و ج ل] [ق ل ب] [] [ت ل و] [] [ا ي ي] [ز ي د] [ا م ن] [] [ر ب ب] [و ك ل]

 » 8 / Enfâl  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā gerçekten Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNVN l-mu'minūne Mü'minler the believers
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Vav,Nun,
1,30,40,,40,50,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne o kimselerdir ki (are) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukira anıldığı is mentioned
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
وجلت و ج ل | VCL VCLT vecilet ürperir feel fear
Vav,Cim,Lam,Te,
6,3,30,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbuhum yürekleri their hearts,
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – nominative feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
تليت ت ل و | TLV TLYT tuliyet okunduğu are recited
Te,Lam,Ye,Te,
400,30,10,400,
V – 3rd person feminine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātuhu O'nun ayetleri His Verses,
,Ye,Elif,Te,He,
,10,1,400,5,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
زادتهم ز ي د | ZYD̃ ZED̃THM zādethum artırır they increase them
Ze,Elif,Dal,Te,He,Mim,
7,1,4,400,5,40,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إيمانا ا م ن | EMN ÎYMENE īmānen imanlarını (in) faith,
,Ye,Mim,Elif,Nun,Elif,
,10,40,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم منصوب
وعلى | VAL ve ǎlā ve and upon
Vav,Ayn,Lam,,
6,70,30,,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
الواو استئنافية
حرف جر
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerine their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يتوكلون و ك ل | VKL YTVKLVN yetevekkelūne tevekkül ederler they put their trust.
Ye,Te,Vav,Kef,Lam,Vav,Nun,
10,400,6,20,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّمَا: gerçekten | الْمُؤْمِنُونَ: Mü'minler | الَّذِينَ: o kimselerdir ki | إِذَا: zaman | ذُكِرَ: anıldığı | اللَّهُ: Allah | وَجِلَتْ: ürperir | قُلُوبُهُمْ: yürekleri | وَإِذَا: ve zaman | تُلِيَتْ: okunduğu | عَلَيْهِمْ: kendilerine | ايَاتُهُ: O'nun ayetleri | زَادَتْهُمْ: artırır | إِيمَانًا: imanlarını | وَعَلَىٰ: ve | رَبِّهِمْ: Rablerine | يَتَوَكَّلُونَ: tevekkül ederler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنما ÎNME gerçekten | المؤمنون ELMÙMNWN Mü'minler | الذين ELZ̃YN o kimselerdir ki | إذا ÎZ̃E zaman | ذكر Z̃KR anıldığı | الله ELLH Allah | وجلت WCLT ürperir | قلوبهم GLWBHM yürekleri | وإذا WÎZ̃E ve zaman | تليت TLYT okunduğu | عليهم ALYHM kendilerine | آياته ËYETH O'nun ayetleri | زادتهم ZED̃THM artırır | إيمانا ÎYMENE imanlarını | وعلى WAL ve | ربهم RBHM Rablerine | يتوكلون YTWKLWN tevekkül ederler |
Kırık Meal (Okunuş) : |innemā: gerçekten | l-mu'minūne: Mü'minler | elleƶīne: o kimselerdir ki | iƶā: zaman | ƶukira: anıldığı | llahu: Allah | vecilet: ürperir | ḳulūbuhum: yürekleri | ve iƶā: ve zaman | tuliyet: okunduğu | ǎleyhim: kendilerine | āyātuhu: O'nun ayetleri | zādethum: artırır | īmānen: imanlarını | ve ǎlā: ve | rabbihim: Rablerine | yetevekkelūne: tevekkül ederler |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNME: gerçekten | ELMÙMNVN: Mü'minler | ELZ̃YN: o kimselerdir ki | ÎZ̃E: zaman | Z̃KR: anıldığı | ELLH: Allah | VCLT: ürperir | GLVBHM: yürekleri | VÎZ̃E: ve zaman | TLYT: okunduğu | ALYHM: kendilerine | ËYETH: O'nun ayetleri | ZED̃THM: artırır | ÎYMENE: imanlarını | VAL: ve | RBHM: Rablerine | YTVKLVN: tevekkül ederler |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananlar, ancak onlardır ki Allah anılınca yürekleri titrer, onlara âyetleri okununca da inançlarını arttırır ve Rablerine dayanırlar.
Adem Uğur : Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle iman edenler o kimselerdir ki, "Allâh"ı anıp düşündüklerinde onların şuurlarında ürperti olur (o azamet yanında kendi acziyetlerini düşünmekten); onlara O'nun işaretleri okunduğunda, onların imanlarını arttırır (düşünebildikleri oranda). . . Onlar Rablerine tevekkül ederler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine iman ederler).
Ahmet Tekin : Allah zikredilirken, Allah’a ibadet edilirken, Allah’ın dini, şeriatı anlatılırken mü’minler, lâyıkı veçhile ilgilenememe endişesiyle kalpleri ürperenlerdir; Allah’ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artıranlardır; sadece Rablerine dayanıp güvenenlerdir.
Ahmet Varol : Mü'minler öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine O'nun ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır ve ancak Rabblerine dayanıp güvenirler.
Ali Bulaç : Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
Ali Fikri Yavuz : Gerçek müminler, yalnız o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalbleri korkarak ürperir; onlara âyetleri okunduğu zaman, imanlarını artırır; ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler.
Bekir Sadak : (2-3) Inananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anildigi zaman kalbleri titrer ayetleri okundugu zaman bu onlarin imanlarini artirir. Ve Rablerine guvenirler; namaz kilarlar; kendilerine verdigimiz riziktan yerli yerince sarfederler.
Celal Yıldırım : Gerçek mü'minler o kimselerdir ki, Allah anildığı zaman kalbleri ürperir; karşılarında âyetleri okununca bu onların imânını artırır ve onlar. Rablarına güvenip dayanırlar.
Diyanet İşleri : Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.
Diyanet İşleri (eski) : (2-3) İnananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Ve Rablerine güvenirler; namaz kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler.
Diyanet Vakfi : Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.
Edip Yüksel : İnananlar öyle kimselerdir ki, ALLAH anıldığında yürekleri titrer, O'nun ayetleri kendilerine okunduğunda inançları artar ve Rab'lerine güvenirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçek mü'minler ancak o mü'minlerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; karşılarında ayetleri okunduğu zaman, imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gerçekten mü'minler ancak o mü'minlerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, karşılarında âyetleri okunduğu zaman iymanlarını artırır ve rablarına tevekkül ederler.
Fizilal-il Kuran : Müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir, yanlarında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu ayetler imanlarını arttırır, pekiştirir ve sadece Rabblerine dayanırlar.
Gültekin Onan : İnançlılar ancak o kimselerdir ki, Tanrı anıldığında kalpleri titrer, O'nun ayetlerinin kendilerine okunması inançlarını arttırır ve yalnızca rablerine tevekkül ederler.
Hakkı Yılmaz : (2-4) "Hiç şüphesiz mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, O'nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman, iman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan] ve Bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte bunlar, gerçekten inananların ta kendisidir. Onlara Rableri katında dereceler, bağışlama ve saygın bir rızık vardır. "
Hasan Basri Çantay : Mü'minler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer, karşılarında âyetleri okununca (bu), onların îmanını artırır, onlar ancak Rablerine dayanıb güvenirler.
Hayrat Neşriyat : Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalbleri ürperir; kendilerine O’nun âyetleri okunduğunda (bu, onların) îmanlarını artırır ve (onlar yalnız) Rablerine tevekkül ederler.
İbni Kesir : Mü'minler, ancak onlardır ki; Allah anıldığı zaman kalbleri ürperir, Allah' ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar ve Rabblarına tevekkül ederler.
İskender Evrenosoğlu : Gerçek mü'minler onlardır ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir). Ve onlara Allah'ın âyetleri okunduğu zaman onların îmânlarını arttırır ve Rab'lerine tevekkül ederler.
Muhammed Esed : İnananlar ancak o kimselerdir ki, her ne zaman Allahtan söz edilse kalpleri korkuyla titrer; ve kendilerine her ne zaman Onun ayetleri ulaştırılsa inançları güçlenir; ve Rablerine güven beslerler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Filhakika mü'min olanlar o kimselerdir ki, Allah Teâlâ zikredildiği zaman yürekleri titrer ve onlara Cenâb-ı Hakk'ın âyetleri okunduğu vakit imânlarını arttırır ve Rablerine tevekkülde bulunurlar.
Ömer Öngüt : Müminler o kimselerdir ki, Allah zikredilince kalpleri titrer, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler.
Şaban Piriş : Müminler ancak, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, ayetleri kendilerine okununca imanları artan ve Rablerine tevekkül eden kimselerdir.
Suat Yıldırım : Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rab’lerine güvenip dayanırlar.
Süleyman Ateş : Mü'minler o kimselerdir ki, Allâh anıldığı zaman yürekleri ürperir, O'nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.
Tefhim-ul Kuran : Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
Ümit Şimşek : Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir; kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir; bir de yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
Yaşar Nuri Öztürk : İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}