» 8 / Enfâl  36:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 8 / Enfâl  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
4. يُنْفِقُونَ (YNFGVN) = yunfiḳūne : harcarlar
5. أَمْوَالَهُمْ (ÊMVELHM) = emvālehum : mallarını
6. لِيَصُدُّوا (LYṦD̃VE) = liyeSuddū : engel olmak için
7. عَنْ (AN) = ǎn :
8. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yoluna
9. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
10. فَسَيُنْفِقُونَهَا (FSYNFGVNHE) = feseyunfiḳūnehā : ve harcayacaklar
11. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra (bu)
12. تَكُونُ (TKVN) = tekūnu : olacak
13. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : kendilerine
14. حَسْرَةً (ḪSRT) = Hasraten : dert
15. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : nihayet
16. يُغْلَبُونَ (YĞLBVN) = yuğlebūne : yenilecekler
17. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseler
18. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
19. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
20. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehenneme
21. يُحْشَرُونَ (YḪŞRVN) = yuHşerūne : sürüleceklerdir
şüphesiz | kimseler | inkar eden(ler) | harcarlar | mallarını | engel olmak için | | yoluna | Allah | ve harcayacaklar | sonra (bu) | olacak | kendilerine | dert | nihayet | yenilecekler | ve kimseler | inkar eden(ler) | | cehenneme | sürüleceklerdir |

[] [] [KFR] [NFG] [MVL] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [NFG] [] [KVN] [] [ḪSR] [] [ĞLB] [] [KFR] [] [] [ḪŞR]
ÎN ELZ̃YN KFRVE YNFGVN ÊMVELHM LYṦD̃VE AN SBYL ELLH FSYNFGVNHE S̃M TKVN ALYHM ḪSRT S̃M YĞLBVN VELZ̃YN KFRVE ÎL CHNM YḪŞRVN

inne elleƶīne keferū yunfiḳūne emvālehum liyeSuddū ǎn sebīli llahi feseyunfiḳūnehā ṧumme tekūnu ǎleyhim Hasraten ṧumme yuğlebūne velleƶīne keferū ilā cehenneme yuHşerūne
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

 » 8 / Enfâl  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve,
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne harcarlar they spend
أموالهم م و ل | MVL ÊMVELHM emvālehum mallarını their wealth
ليصدوا ص د د | ṦD̃D̃ LYṦD̃VE liyeSuddū engel olmak için to hinder (people)
عن | AN ǎn from
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yoluna (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah.
فسينفقونها ن ف ق | NFG FSYNFGVNHE feseyunfiḳūnehā ve harcayacaklar So they will spend it,
ثم | S̃M ṧumme sonra (bu) then
تكون ك و ن | KVN TKVN tekūnu olacak it will be
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine for them
حسرة ح س ر | ḪSR ḪSRT Hasraten dert a regret,
ثم | S̃M ṧumme nihayet then
يغلبون غ ل ب | ĞLB YĞLBVN yuğlebūne yenilecekler they will be overcome.
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve,
إلى | ÎL ilā to
جهنم | CHNM cehenneme cehenneme Hell
يحشرون ح ش ر | ḪŞR YḪŞRVN yuHşerūne sürüleceklerdir they will be gathered.

8:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | kimseler | inkar eden(ler) | harcarlar | mallarını | engel olmak için | | yoluna | Allah | ve harcayacaklar | sonra (bu) | olacak | kendilerine | dert | nihayet | yenilecekler | ve kimseler | inkar eden(ler) | | cehenneme | sürüleceklerdir |

[] [] [KFR] [NFG] [MVL] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [NFG] [] [KVN] [] [ḪSR] [] [ĞLB] [] [KFR] [] [] [ḪŞR]
ÎN ELZ̃YN KFRVE YNFGVN ÊMVELHM LYṦD̃VE AN SBYL ELLH FSYNFGVNHE S̃M TKVN ALYHM ḪSRT S̃M YĞLBVN VELZ̃YN KFRVE ÎL CHNM YḪŞRVN

inne elleƶīne keferū yunfiḳūne emvālehum liyeSuddū ǎn sebīli llahi feseyunfiḳūnehā ṧumme tekūnu ǎleyhim Hasraten ṧumme yuğlebūne velleƶīne keferū ilā cehenneme yuHşerūne
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

[] [] [ك ف ر] [ن ف ق] [م و ل] [ص د د] [] [س ب ل] [] [ن ف ق] [] [ك و ن] [] [ح س ر] [] [غ ل ب] [] [ك ف ر] [] [] [ح ش ر]

 » 8 / Enfâl  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve,
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne harcarlar they spend
Ye,Nun,Fe,Gaf,Vav,Nun,
10,50,80,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أموالهم م و ل | MVL ÊMVELHM emvālehum mallarını their wealth
,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
,40,6,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليصدوا ص د د | ṦD̃D̃ LYṦD̃VE liyeSuddū engel olmak için to hinder (people)
Lam,Ye,Sad,Dal,Vav,Elif,
30,10,90,4,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عن | AN ǎn from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yoluna (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فسينفقونها ن ف ق | NFG FSYNFGVNHE feseyunfiḳūnehā ve harcayacaklar So they will spend it,
Fe,Sin,Ye,Nun,Fe,Gaf,Vav,Nun,He,Elif,
80,60,10,50,80,100,6,50,5,1,
REM – prefixed resumption particle
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء استئنافية
حرف استقبال
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ثم | S̃M ṧumme sonra (bu) then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تكون ك و ن | KVN TKVN tekūnu olacak it will be
Te,Kef,Vav,Nun,
400,20,6,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine for them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
حسرة ح س ر | ḪSR ḪSRT Hasraten dert a regret,
Ha,Sin,Re,Te merbuta,
8,60,200,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
ثم | S̃M ṧumme nihayet then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يغلبون غ ل ب | ĞLB YĞLBVN yuğlebūne yenilecekler they will be overcome.
Ye,Ğayn,Lam,Be,Vav,Nun,
10,1000,30,2,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
REM – prefixed resumption particle
REL – masculine plural relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve,
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
جهنم | CHNM cehenneme cehenneme Hell
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
يحشرون ح ش ر | ḪŞR YḪŞRVN yuHşerūne sürüleceklerdir they will be gathered.
Ye,Ha,Şın,Re,Vav,Nun,
10,8,300,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | يُنْفِقُونَ: harcarlar | أَمْوَالَهُمْ: mallarını | لِيَصُدُّوا: engel olmak için | عَنْ: | سَبِيلِ: yoluna | اللَّهِ: Allah | فَسَيُنْفِقُونَهَا: ve harcayacaklar | ثُمَّ: sonra (bu) | تَكُونُ: olacak | عَلَيْهِمْ: kendilerine | حَسْرَةً: dert | ثُمَّ: nihayet | يُغْلَبُونَ: yenilecekler | وَالَّذِينَ: ve kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | إِلَىٰ: | جَهَنَّمَ: cehenneme | يُحْشَرُونَ: sürüleceklerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | ينفقون YNFGWN harcarlar | أموالهم ÊMWELHM mallarını | ليصدوا LYṦD̃WE engel olmak için | عن AN | سبيل SBYL yoluna | الله ELLH Allah | فسينفقونها FSYNFGWNHE ve harcayacaklar | ثم S̃M sonra (bu) | تكون TKWN olacak | عليهم ALYHM kendilerine | حسرة ḪSRT dert | ثم S̃M nihayet | يغلبون YĞLBWN yenilecekler | والذين WELZ̃YN ve kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | إلى ÎL | جهنم CHNM cehenneme | يحشرون YḪŞRWN sürüleceklerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden(ler) | yunfiḳūne: harcarlar | emvālehum: mallarını | liyeSuddū: engel olmak için | ǎn: | sebīli: yoluna | llahi: Allah | feseyunfiḳūnehā: ve harcayacaklar | ṧumme: sonra (bu) | tekūnu: olacak | ǎleyhim: kendilerine | Hasraten: dert | ṧumme: nihayet | yuğlebūne: yenilecekler | velleƶīne: ve kimseler | keferū: inkar eden(ler) | ilā: | cehenneme: cehenneme | yuHşerūne: sürüleceklerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | YNFGVN: harcarlar | ÊMVELHM: mallarını | LYṦD̃VE: engel olmak için | AN: | SBYL: yoluna | ELLH: Allah | FSYNFGVNHE: ve harcayacaklar | S̃M: sonra (bu) | TKVN: olacak | ALYHM: kendilerine | ḪSRT: dert | S̃M: nihayet | YĞLBVN: yenilecekler | VELZ̃YN: ve kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | ÎL: | CHNM: cehenneme | YḪŞRVN: sürüleceklerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki kâfir olanlar, mallarını ancak halkı Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Harcayacaklar da, sonra o harcadıkları mallar, kendilerine bir iç acısı olacak, sonra da alt edilecekler ve kâfir olanlar cehenneme götürülecekler, orada toplanacaklar.
Adem Uğur : Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır.
Ahmed Hulusi : O hakikat bilgisini inkâr edenler, Allâh yolundan engellemek için mallarını bağışlarlar! Kalanları da harcayacaklar! Sonra bu harcamaları onlar için bir yürek acısı oluşturacak! Sonra yenilirler! (Nihayet) hakikat bilgisini inkâr edenler hep bir arada, cehenneme toplanır.
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kâfirler, mallarını, insanları Allah yolundan, İslâm’a girmekten vazgeçirmek, İslâmî düşünceyi, İslâmî hareketi engellemek için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklar. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, küfre saplanıp kalanlar, toplanıp Cehennem’e doldurulacaklar.
Ahmet Varol : İnkar edenler mallarını, Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için yürek acısı olacak, sonra yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, inkâr edenler, (insanları) Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır, sonra bozguna uğratılacaklardır. İnkâr edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayan kâfirler, yakında yine onu harcayacaklardır. Sonra da (gayelerine erişemiyeceklerinden) bu, onlara pişmanlık ve yürek acısı olacak, sonunda mağlûp olacaklardır. Küfürlerinde sebât edenler, toplanıp cehenneme götürüleceklerdir.
Bekir Sadak : (36-37) Dogrusu inkar edenler mallarini Allah'in yolundan insanlari aliyokmak icin safederler ve daha da sarfedeceklerdir; ama sonra icleri yanacak, hem de maglup olacaklardir. Bu, Allah'in, temizi murdardan ayirmasi ve murdarlari ustuste koyup hepsini yigarak cehenneme yerlestirmesi icindir; inkar edenler cehenneme toplanacaklardir. Iste onlar mahvolanlardir. *
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki, o inkâr edenler, Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onu yine de harcayacaklar ; sonra bu kendilerine iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. Ve kâfir olanlar toplatılıp Cehennem'e sürüleceklerdir.
Diyanet İşleri : Şüphe yok ki, inkâr edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkâr edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir.
Diyanet İşleri (eski) : (36-37) Doğrusu inkar edenler mallarını Allah'ın yolundan insanları alıkoymak için sarfederler ve daha da sarfedeceklerdir; ama sonra içleri yanacak, hem de mağlup olacaklardır. Bu, Allah'ın, temizi murdardan ayırması ve murdarları üstüste koyup hepsini yığarak cehenneme yerleştirmesi içindir; inkar edenler cehenneme toplanacaklardır. İşte onlar mahvolanlardır.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır.
Edip Yüksel : İnkar edenler, insanları ALLAH yolundan menetmek için paralarını harcarlar ve daha da harcamaya devam edecekler. Fakat bu, sonradan kendileri için bir üzüntü kaynağı olacak ve ardından yenilecekler. İnkar edenler cehenneme sürüleceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Mallarını, Allah yolundan engellemek için sarfeden o kâfirler, hiç şüphesiz yine onu sarfedecekler. Varsın sarfetsinler, sonra o yüreklerine inen bir acı olacak, sonra da mağlup olacaklar. Zaten kâfirler toplanıp cehenneme gönderilecekler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz ki Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayanlar, onu yine harcayacaklar, sonra bu kendilerine yürek acısı olacak, nihayet mağlup olacaklar. Küfürlerinde ısrar edenler toplanıp cehenneme sürülecekler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şüphe yok ki Allah yolundan men'etmek için mallarını sarfedenler, onu yine sarfedecekler, sonra bu kendilerine yürek acısı olacak, nihayet mağlûb olacaklar. Ve küfürlerinde ısrar edenler toplanıb Cehenneme sevkedilecekler
Fizilal-il Kuran : Kâfirler insanları Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onlar mallarını bu uğurda harcayacaklar, sonra da bu harcama onlar için yürek acısı olacak, arkasından da yenilgiye uğrayacaklardır. Kâfirler cehennemde biraraya getirileceklerdir.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, küfredenler (insanları) Tanrı'nın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır, sonra da bozguna uğratılacaklardır. Küfredenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır.
Hakkı Yılmaz : (36,37) "Şüphesiz, mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcayan, kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini örtmüş olan o kişiler; yine onu sarf edeceklerdir. Sonra onlara, bir pişmanlık olacak, sonra da onlar, Allah'ın, murdarı temizden ayırt etmesi için ve bir de murdar kısmını birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya getirmesi, sonra da topunu birden cehenneme koyması için yenileceklerdir. Ve kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan kişiler cehenneme toplanacaklar. İşte bunlar, kayba, zarara uğrayıp acı çeken o kimselerin içinde kalanların ta kendileridir. "
Hasan Basri Çantay : Küfredenler, şübhe yok ki, mallarını (halkı) Allah yolundan alıkoymaları için harcarlar. Ko harcasınlar onları! Nihayet bu, onlara bir yürek acısı olacakdır. Sonra da mağlub olacaklardır. Küfr (ünde inâd) edenler (ise) en son cehenneme sürüleceklerdir,
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki inkâr edenler, mallarını (insanları) Allah yolundan men' etmek için harcarlar. Onları daha da harcayacaklar; sonra (bu) kendilerine bir pişmanlık (vesîlesi)olacak, sonra da mağlûb olacaklardır. Nihâyet, inkâr edenler Cehenneme (sevk edilerek, orada) toplanacaklardır.
İbni Kesir : Muhakkak ki küfredenler; mallarını, Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha harcayacaklar, sonra içleri yanacak, sonra da mağlup olacaklardır. Küfredenler, cehenneme toplanacaklardır.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki kâfirler, Allah'ın yolundan alıkoymak (men etmek) için mallarını infâk ederler (verirler). Bu şekilde (devam ederek) onu (mallarını), infâk edecekler sonra (bu) onlara hasret (pişmanlık, üzüntü) olacak. Sonra da onlara gâlip olunacak (mağlup olacaklar). Ve kâfir olanlar, cehenneme haşrolunacaklar (toplanacaklar).
Muhammed Esed : Bakın, hakkı inkara şartlanmış olanlar insanları Allahın yolundan çevirmek için (nasıl da) harcıyorlar mallarını; ve (daha da) harcayacaklar, ta ki bu harcadıkları kendileri için derin bir ızdırap ve yerinme (kaynağı) oluncaya kadar; ve sonra haklarından gelinecek! Ve (ölünceye kadar) hakkı inkarda direnen bu kimseler topluca cehenneme tıkılacaklar,
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki, kâfir olmuşlardır, mallarını (Allah Teâlâ'nın yolundan men etmek için) infak ederler. Artık onu yine infak edeceklerdir. Sonra onların üzerine hasret olacaktır. Sonra da mağlup olacaklardır ve kâfir olanlar cehenneme sevkolunacaklardır.
Ömer Öngüt : Kâfirler şüphesiz ki mallarını Allah yolundan alıkoymak için sarfediyorlar. Daha da sarfedecekler. Sonra bu kendilerine bir yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklar. (Küfründe inat eden) kâfirler ise cehenneme sürükleneceklerdir.
Şaban Piriş : Küfre sapanlar mallarını Allah’ın yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha da harcayacaklardır. Sonra pişman olacaklar ve yenilgiye uğrayacaklar. Kafir olanlar cehennemde toplanacaklardır!
Suat Yıldırım : Kâfirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar!Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak, sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler.
Süleyman Ateş : İnkâr edenler, Allâh yoluna engel olmak için mallarını harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu, kendilerine dert olacak, nihâyet yenilecekler ve inkâr edenler cehenneme sürüleceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, küfre sapanlar, (insanları) Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır, sonra bozguna uğratılacaklardır. Küfredenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır.
Ümit Şimşek : İnkâr edenler, halkı Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Daha da harcayacaklar; sonra harcadıkları onlara bir pişmanlık olacak, sonra da mağlûp düşecekler. Âhirette de o kâfirlerin hepsi toplanıp Cehenneme sürülecekler.
Yaşar Nuri Öztürk : O küfre sapanlar mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar, harcayacaklardır da. Sonunda bu kendileri için bir hasret olacak, sonra da mağlup edilecekler. Küfre sapanlar doğruca cehenneme sürülecekler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}