» 8 / Enfâl  19:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 8 / Enfâl  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنْ (ÎN) = in : eğer
2. تَسْتَفْتِحُوا (TSTFTḪVE) = testeftiHū : fetih istiyorsanız
3. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : işte
4. جَاءَكُمُ (CEÙKM) = cā'ekumu : size geldi
5. الْفَتْحُ (ELFTḪ) = l-fetHu : fetih
6. وَإِنْ (VÎN) = ve in : eğer
7. تَنْتَهُوا (TNTHVE) = tentehū : vazgeçerseniz
8. فَهُوَ (FHV) = fehuve : bu
9. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : iyidir
10. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
11. وَإِنْ (VÎN) = vein : ama yine
12. تَعُودُوا (TAVD̃VE) = teǔdū : dönerseniz
13. نَعُدْ (NAD̃) = neǔd : biz de döneriz
14. وَلَنْ (VLN) = velen :
15. تُغْنِيَ (TĞNY) = tuğniye : sağlayamaz
16. عَنْكُمْ (ANKM) = ǎnkum : size
17. فِئَتُكُمْ (FÙTKM) = fietukum : topluluğunuz
18. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir şey (yarar)
19. وَلَوْ (VLV) = velev : şayet
20. كَثُرَتْ (KS̃RT) = keṧurat : çok da olsa
21. وَأَنَّ (VÊN) = ve enne : çünkü
22. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
23. مَعَ (MA) = meǎ : beraberdir
24. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : inananlarla
eğer | fetih istiyorsanız | işte | size geldi | fetih | eğer | vazgeçerseniz | bu | iyidir | sizin için | ama yine | dönerseniz | biz de döneriz | | sağlayamaz | size | topluluğunuz | hiçbir şey (yarar) | şayet | çok da olsa | çünkü | Allah | beraberdir | inananlarla |

[] [FTḪ] [] [CYE] [FTḪ] [] [NHY] [] [ḢYR] [] [] [AVD̃] [AVD̃] [] [ĞNY] [] [FEY] [ŞYE] [] [KS̃R] [] [] [] [EMN]
ÎN TSTFTḪVE FGD̃ CEÙKM ELFTḪ VÎN TNTHVE FHV ḢYR LKM VÎN TAVD̃VE NAD̃ VLN TĞNY ANKM FÙTKM ŞYÙE VLV KS̃RT VÊN ELLH MA ELMÙMNYN

in testeftiHū feḳad cā'ekumu l-fetHu ve in tentehū fehuve ḣayrun lekum vein teǔdū neǔd velen tuğniye ǎnkum fietukum şey'en velev keṧurat ve enne llahe meǎ l-mu'minīne
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين

 » 8 / Enfâl  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
تستفتحوا ف ت ح | FTḪ TSTFTḪVE testeftiHū fetih istiyorsanız you ask for victory
فقد | FGD̃ feḳad işte then certainly
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekumu size geldi has come to you
الفتح ف ت ح | FTḪ ELFTḪ l-fetHu fetih the victory.
وإن | VÎN ve in eğer And if
تنتهوا ن ه ي | NHY TNTHVE tentehū vazgeçerseniz you desist,
فهو | FHV fehuve bu then it (is)
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun iyidir good
لكم | LKM lekum sizin için for you,
وإن | VÎN vein ama yine but if
تعودوا ع و د | AVD̃ TAVD̃VE teǔdū dönerseniz you return,
نعد ع و د | AVD̃ NAD̃ neǔd biz de döneriz We will return (too).
ولن | VLN velen And never
تغني غ ن ي | ĞNY TĞNY tuğniye sağlayamaz will avail
عنكم | ANKM ǎnkum size you
فئتكم ف ا ي | FEY FÙTKM fietukum topluluğunuz your forces
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şey (yarar) anything,
ولو | VLV velev şayet even if
كثرت ك ث ر | KS̃R KS̃RT keṧurat çok da olsa (they are) numerous.
وأن | VÊN ve enne çünkü And that
الله | ELLH llahe Allah Allah
مع | MA meǎ beraberdir (is) with
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne inananlarla the believers.

8:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | fetih istiyorsanız | işte | size geldi | fetih | eğer | vazgeçerseniz | bu | iyidir | sizin için | ama yine | dönerseniz | biz de döneriz | | sağlayamaz | size | topluluğunuz | hiçbir şey (yarar) | şayet | çok da olsa | çünkü | Allah | beraberdir | inananlarla |

[] [FTḪ] [] [CYE] [FTḪ] [] [NHY] [] [ḢYR] [] [] [AVD̃] [AVD̃] [] [ĞNY] [] [FEY] [ŞYE] [] [KS̃R] [] [] [] [EMN]
ÎN TSTFTḪVE FGD̃ CEÙKM ELFTḪ VÎN TNTHVE FHV ḢYR LKM VÎN TAVD̃VE NAD̃ VLN TĞNY ANKM FÙTKM ŞYÙE VLV KS̃RT VÊN ELLH MA ELMÙMNYN

in testeftiHū feḳad cā'ekumu l-fetHu ve in tentehū fehuve ḣayrun lekum vein teǔdū neǔd velen tuğniye ǎnkum fietukum şey'en velev keṧurat ve enne llahe meǎ l-mu'minīne
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين

[] [ف ت ح] [] [ج ي ا] [ف ت ح] [] [ن ه ي] [] [خ ي ر] [] [] [ع و د] [ع و د] [] [غ ن ي] [] [ف ا ي] [ش ي ا] [] [ك ث ر] [] [] [] [ا م ن]

 » 8 / Enfâl  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
تستفتحوا ف ت ح | FTḪ TSTFTḪVE testeftiHū fetih istiyorsanız you ask for victory
Te,Sin,Te,Fe,Te,Ha,Vav,Elif,
400,60,400,80,400,8,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فقد | FGD̃ feḳad işte then certainly
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekumu size geldi has come to you
Cim,Elif,,Kef,Mim,
3,1,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الفتح ف ت ح | FTḪ ELFTḪ l-fetHu fetih the victory.
Elif,Lam,Fe,Te,Ha,
1,30,80,400,8,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وإن | VÎN ve in eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
تنتهوا ن ه ي | NHY TNTHVE tentehū vazgeçerseniz you desist,
Te,Nun,Te,He,Vav,Elif,
400,50,400,5,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فهو | FHV fehuve bu then it (is)
Fe,He,Vav,
80,5,6,
RSLT – prefixed result particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
ضمير منفصل
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun iyidir good
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
لكم | LKM lekum sizin için for you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وإن | VÎN vein ama yine but if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
تعودوا ع و د | AVD̃ TAVD̃VE teǔdū dönerseniz you return,
Te,Ayn,Vav,Dal,Vav,Elif,
400,70,6,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نعد ع و د | AVD̃ NAD̃ neǔd biz de döneriz We will return (too).
Nun,Ayn,Dal,
50,70,4,
V – 1st person plural imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
ولن | VLN velen And never
Vav,Lam,Nun,
6,30,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
تغني غ ن ي | ĞNY TĞNY tuğniye sağlayamaz will avail
Te,Ğayn,Nun,Ye,
400,1000,50,10,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
عنكم | ANKM ǎnkum size you
Ayn,Nun,Kef,Mim,
70,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فئتكم ف ا ي | FEY FÙTKM fietukum topluluğunuz your forces
Fe,,Te,Kef,Mim,
80,,400,20,40,
N – nominative feminine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şey (yarar) anything,
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولو | VLV velev şayet even if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
كثرت ك ث ر | KS̃R KS̃RT keṧurat çok da olsa (they are) numerous.
Kef,Se,Re,Te,
20,500,200,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
وأن | VÊN ve enne çünkü And that
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
مع | MA meǎ beraberdir (is) with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne inananlarla the believers.
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنْ: eğer | تَسْتَفْتِحُوا: fetih istiyorsanız | فَقَدْ: işte | جَاءَكُمُ: size geldi | الْفَتْحُ: fetih | وَإِنْ: eğer | تَنْتَهُوا: vazgeçerseniz | فَهُوَ: bu | خَيْرٌ: iyidir | لَكُمْ: sizin için | وَإِنْ: ama yine | تَعُودُوا: dönerseniz | نَعُدْ: biz de döneriz | وَلَنْ: | تُغْنِيَ: sağlayamaz | عَنْكُمْ: size | فِئَتُكُمْ: topluluğunuz | شَيْئًا: hiçbir şey (yarar) | وَلَوْ: şayet | كَثُرَتْ: çok da olsa | وَأَنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | مَعَ: beraberdir | الْمُؤْمِنِينَ: inananlarla |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN eğer | تستفتحوا TSTFTḪWE fetih istiyorsanız | فقد FGD̃ işte | جاءكم CEÙKM size geldi | الفتح ELFTḪ fetih | وإن WÎN eğer | تنتهوا TNTHWE vazgeçerseniz | فهو FHW bu | خير ḢYR iyidir | لكم LKM sizin için | وإن WÎN ama yine | تعودوا TAWD̃WE dönerseniz | نعد NAD̃ biz de döneriz | ولن WLN | تغني TĞNY sağlayamaz | عنكم ANKM size | فئتكم FÙTKM topluluğunuz | شيئا ŞYÙE hiçbir şey (yarar) | ولو WLW şayet | كثرت KS̃RT çok da olsa | وأن WÊN çünkü | الله ELLH Allah | مع MA beraberdir | المؤمنين ELMÙMNYN inananlarla |
Kırık Meal (Okunuş) : |in: eğer | testeftiHū: fetih istiyorsanız | feḳad: işte | cā'ekumu: size geldi | l-fetHu: fetih | ve in: eğer | tentehū: vazgeçerseniz | fehuve: bu | ḣayrun: iyidir | lekum: sizin için | vein: ama yine | teǔdū: dönerseniz | neǔd: biz de döneriz | velen: | tuğniye: sağlayamaz | ǎnkum: size | fietukum: topluluğunuz | şey'en: hiçbir şey (yarar) | velev: şayet | keṧurat: çok da olsa | ve enne: çünkü | llahe: Allah | meǎ: beraberdir | l-mu'minīne: inananlarla |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: eğer | TSTFTḪVE: fetih istiyorsanız | FGD̃: işte | CEÙKM: size geldi | ELFTḪ: fetih | VÎN: eğer | TNTHVE: vazgeçerseniz | FHV: bu | ḢYR: iyidir | LKM: sizin için | VÎN: ama yine | TAVD̃VE: dönerseniz | NAD̃: biz de döneriz | VLN: | TĞNY: sağlayamaz | ANKM: size | FÙTKM: topluluğunuz | ŞYÙE: hiçbir şey (yarar) | VLV: şayet | KS̃RT: çok da olsa | VÊN: çünkü | ELLH: Allah | MA: beraberdir | ELMÙMNYN: inananlarla |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fetih istiyordunuz ya, işte size fetih. Vazgeçerseniz daha hayırlı olur size, fakat savaşa dönerseniz biz de döneriz ve topluluğunuz çok bile olsa hiçbir işinize yaramaz sizin ve şüphe yok ki Allah, inananlarla berâberdir.
Adem Uğur : (Ey kâfirler!) Eğer siz fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi! (Yenelim derken yenildiniz.) Ve eğer (inkardan) vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yine (Peygamber'e düşmanlığa) dönerseniz, biz de (ona) yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa, sizden hiçbir şeyi savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.
Ahmed Hulusi : Eğer siz fetih (zafer) istiyorsanız, işte size (Bedir'de) fetih geldi. . . Eğer (Rasûlullah'a direnmekten) vazgeçerseniz, o sizin için daha hayırlıdır. . . Şayet (şirke) dönerseniz, biz de döneriz! (O durumda) topluluğunuz çok da olsa size hiçbir faydası olmaz. . . Kesinlikle Allâh iman edenlerledir (kendinde açığa çıkan havl ve kuvvetin Allâh'ın olduğunu yaşayanlarladır)!
Ahmet Tekin : Ey kâfirler, iki gruptan lâyık olana fetih ve yardım ihsanını istiyorsanız eğer, sizden haklı olan tarafa, müslümanlara fetih ve zafer ihsan edilmiştir. Eğer inkârdan ve peygamberle savaşmaktan vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Tekrar peygamber düşmanlığına ve mü’minlerle savaşa teşebbüs ederseniz, biz de ona tekrar yardıma başlarız. Yer götürmez ordularınız bile olsa, aslâ, hiçbir şekilde ordularınız size fayda sağlamayacaktır. Allah mü’minlerle beraberdir.
Ahmet Varol : Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (yapmakta olduklarınızdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa size bir şey kazandırmayacaktır ve muhakkak ki Allah iman edenlerle beraberdir.
Ali Bulaç : Eğer fetih istiyor idiyseniz (ey kâfirler,) işte size fetih; ama eğer (inkârdan ve eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer siz (Ey kâfirler! önce Kâbe’nin örtülerine yapışarak dua edip) zafer istiyordunuzsa, işte müminlerin zaferi ile Allah’ın hükmü size geldi. Eğer küfürden ve Peygambere düşmanlıktan vazgeçerseniz, hakkınızda daha hayırlı olur. Yok yine savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Birliğiniz çok da olsa, size asla hiç bir fayda vermez. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir.
Bekir Sadak : Ey inkarcilar! «Zafer istiyorsaniz, iste zafer geldi (aleyhinize cikti).Peygambere karsi gelmekten vazgecerseniz sizin iyiliginize olur, yok tekrar donerseniz biz de doneriz; toplulugunuz cok da olsa size hicbir fayda vermez. Allah inananlarla beraberdir.*
Celal Yıldırım : (Ey Mekkeliler !) Siz zafer istiyordunuz, işte size zafer gelmiştir, (mü'minler elde ettikleri zaferle sizi kahretmişlerdir). Vazgeçerseniz bu sizin için hayırlıdır. Dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz ne kadar çok olsa da sizi hiçbir şey ile doygun kılamaz (sizi hezimete uğramaktan kurtaramaz). Çünkü Allah gerçekten inananlarla beraberdir.
Diyanet İşleri : (Ey inkârcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inkarcılar! Zafer istiyorsanız, işte zafer geldi (aleyhinize çıktı). Peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz sizin iyiliğinize olur, yok tekrar dönerseniz biz de döneriz; topluluğunuz çok da olsa size hiçbir fayda vermez. Allah inananlarla beraberdir.
Diyanet Vakfi : (Ey kâfirler!) Eğer siz fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi! (Yenelim derken yenildiniz.) Ve eğer (inkardan) vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yine (Peygamber'e düşmanlığa) dönerseniz, biz de (ona) yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa, sizden hiçbir şeyi savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.
Edip Yüksel : Zafer istiyorsanız (ey kafirler), işte size zafer geldi! Saldırmaktan vazgeçerseniz sizin için daha iyi olur. Dönerseniz biz de döneriz ve ordunuz sayıca çok da olsa sizden hiç bir şeyi savamaz. ALLAH inananlarla beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir, eğer aşırı gitmez de son verirseniz, hakkınızda daha hayırlıdır. Yok eğer dönerseniz, biz de döneriz. O vakit askeriniz çok da olsa size hiç bir şekilde fayda vermez. İyi biliniz ki, Allah müminlerle beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fetih istiyorsanız (ey kafirler), işte size fetih; eğer vazgeçerseniz, hakkınızda daha hayırlı olur. Eğer döner yine başlarsanız, Biz de başlarız. O vakit askerleriniz çok da olsa, size zerre kadar fayda vermez, çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Feth istiyorsanız (ey kâfirler) işte size fetih, ve eğer vaz geçerseniz hakkınızda daha hayırlı olur, yok döner yine başlarsanız biz de başlarız, o vakıt askeriniz çok da olsa size zerre kadar faide vermez, çünkü Allah mü'minlerle beraberdir
Fizilal-il Kuran : Ey müşrikler eğer zafer istiyorsanız, size zafer geldi (fakat aleyhinize çıktı). Eğer Peygamber'e karşı çıkmaktan vazgeçerseniz iyiliğinize olur. Yok eğer bir daha aynı şeyi yaparsanız biz de size yine aynı akibeti tattırırız. Topluluğunuz ne kadar kalabalık olursa olsun size hiçbir yarar sağlamayacaktır. Allah kesinlikle mü'minler ile beraberdir.
Gültekin Onan : Eğer fetih istiyor idiyseniz (ey kafirler) işte size fetih; ama eğer [inkardan ve eski yaptıklarınızdan] vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz (sayıca) çok da olsa size bir şey sağlayamaz. Çünkü Tanrı inançlılarla beraberdir.
Hakkı Yılmaz : Fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir. Ve eğer son verirseniz, bu da sizin için daha iyidir. Yok eğer dönerseniz, Biz de döneriz. Her ne kadar toplumunuz çok olsa da size hiçbir şekilde, hiçbir zaman yarar sağlamayacak. Ve şüphesiz Allah, mü’minlerle beraberdir.
Hasan Basri Çantay : Eğer siz (ey kâfirler) feth (-u zafer) istiyor idiyseniz işte o feth size gelmişdir. Eğer (bundan) vaz geçerseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Eğer (tekrar muhaarebeye) dönerseniz biz de döneriz. Cemâatiniz çok da olsa sizden hiç bir şey'i asla def'edemez. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Hayrat Neşriyat : (Ey kâfirler!) Eğer fetih istiyorsanız, işte gerçekten size (istediğinizin aksine, sizin mağlûb olduğunuz) fetih geldi! Eğer (peygambere düşmanlıktan) vazgeçerseniz, artık bu sizin için hayırlıdır. Fakat (savaşa) dönerseniz, (biz de ona yardıma) döneriz. Çok da olsa topluluğunuz, size aslâ bir fayda veremez; çünki Allah, mü’minlerle berâberdir.
İbni Kesir : Eğer, fetih istiyor idiyseniz; işte size fetih gelmiştir. Eğer vazgeçerseniz; bu, sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar dönerseniz; biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa hiç bir şeye yaramaz. Çünkü Allah muhakkak mÜ'minlerle beraberdir.
İskender Evrenosoğlu : Şâyet fetih istiyorsanız, işte size fetih (kerim olan orduya) gelmiştir. Ve şâyet vazgeçerseniz (harbetmekten, karşı gelmekten), artık o (vazgeçmeniz), sizin için daha hayırlıdır. Ve şâyet siz (harbe, inkâra) dönerseniz, Biz de döneriz. Ve grubunuz (cemaatiniz) (sayıca) çok olsa bile size bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, mü'minlerle beraberdir.
Muhammed Esed : (Ey inananlar!) Zafer mi istiyordunuz; işte ulaştı size zafer. Şimdi eğer (günahtan) kaçınmak istiyorsanız, bu sizin kendi iyiliğinize olacaktır; yok, eğer (günaha geri) dönerseniz; ve (bu durumda) topluluğunuzun size bir yararı olmaz, velev ki sayıca çok da olsanız. Çünkü, bilin ki Allah (ancak) inananlarla beraberdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer (ey kâfirler) feth istiyorsanız işte size feth gelmiştir. Ve eğer vazgeçerseniz artık o sizin için hayırlıdır. Ve eğer dönerseniz Biz de döneriz. Ve elbette cemaatiniz çok olsa da size bir şey ile faidebahş olamayacaktır. Ve muhakkak ki, Allah Teâlâ mü'minler ile beraberdir.
Ömer Öngüt : (Ey kâfirler!) Eğer siz fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir. Eğer vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yok, tekrar dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, sizden hiçbir şeyi savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.
Şaban Piriş : Fetih istiyorsanız, size fetih gelmiştir. Eğer son verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer tekrar dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz kalabalık olsa bile size bir fayda vermeyecektir. Çünkü Allah, müminlerle beraberdir.
Suat Yıldırım : Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi!Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz bu, sizin için daha iyi olur; yok döner yine savaşa başlarsanız, Biz de başlarız! Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez, çünkü Allah müminlerle beraberdir.
Süleyman Ateş : Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz, bu sizin için iyidir. Ama yine (eski yaptıklarınıza) dönerseniz, biz de döneriz (size yardım etmekten vazgeçeriz). O zaman topluluğunuz çok da olsa, size hiçbir yarar sağlayamaz. Allâh, inananlarla beraberdir.
Tefhim-ul Kuran : Eğer fetih istiyorduysanız, (ey kafirler,) işte size fetih; ama eğer (küfürden ve eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Ümit Şimşek : Fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Vazgeçerseniz, bu sizin için hayırlı olur. Ama dönecek olursanız Biz de döneriz. O zaman ne kadar kalabalık da olsa, topluluğunuzun size bir yararı olmaz. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Fetih istiyorsanız, fetih size geldi. Eğer vazgeçerseniz hakkınızda daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Cemaatiniz çok da olsa size zerre kadar yarar sağlayamaz. Allah, inananlarla beraberdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}