» 8 / Enfâl  9:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 8 / Enfâl  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
2. تَسْتَغِيثُونَ (TSTĞYS̃VN) = testeğīṧūne : siz yardım istiyordunuz
3. رَبَّكُمْ (RBKM) = rabbekum : Rabbinizden
4. فَاسْتَجَابَ (FESTCEB) = festecābe : karşılık vermişti
5. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
6. أَنِّي (ÊNY) = ennī : şüphesiz ben
7. مُمِدُّكُمْ (MMD̃KM) = mumiddukum : size yardım edeceğim
8. بِأَلْفٍ (BÊLF) = bielfin : bin
9. مِنَ (MN) = mine : ile
10. الْمَلَائِكَةِ (ELMLEÙKT) = l-melāiketi : melekler
11. مُرْدِفِينَ (MRD̃FYN) = murdifīne : birbiri ardınca
hani | siz yardım istiyordunuz | Rabbinizden | karşılık vermişti | size | şüphesiz ben | size yardım edeceğim | bin | ile | melekler | birbiri ardınca |

[] [ĞVS̃] [RBB] [CVB] [] [] [MD̃D̃] [ELF] [] [MLK] [RD̃F]
ÎZ̃ TSTĞYS̃VN RBKM FESTCEB LKM ÊNY MMD̃KM BÊLF MN ELMLEÙKT MRD̃FYN

testeğīṧūne rabbekum festecābe lekum ennī mumiddukum bielfin mine l-melāiketi murdifīne
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

 » 8 / Enfâl  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذ | ÎZ̃ hani When
تستغيثون غ و ث | ĞVS̃ TSTĞYS̃VN testeğīṧūne siz yardım istiyordunuz you were seeking help
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekum Rabbinizden (of) your Lord
فاستجاب ج و ب | CVB FESTCEB festecābe karşılık vermişti and He answered
لكم | LKM lekum size [to] you,
أني | ÊNY ennī şüphesiz ben """Indeed, I am"
ممدكم م د د | MD̃D̃ MMD̃KM mumiddukum size yardım edeceğim going to reinforce you
بألف ا ل ف | ELF BÊLF bielfin bin with a thousand
من | MN mine ile of
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekler the Angels
مردفين ر د ف | RD̃F MRD̃FYN murdifīne birbiri ardınca "one after another."""

8:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hani | siz yardım istiyordunuz | Rabbinizden | karşılık vermişti | size | şüphesiz ben | size yardım edeceğim | bin | ile | melekler | birbiri ardınca |

[] [ĞVS̃] [RBB] [CVB] [] [] [MD̃D̃] [ELF] [] [MLK] [RD̃F]
ÎZ̃ TSTĞYS̃VN RBKM FESTCEB LKM ÊNY MMD̃KM BÊLF MN ELMLEÙKT MRD̃FYN

testeğīṧūne rabbekum festecābe lekum ennī mumiddukum bielfin mine l-melāiketi murdifīne
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

[] [غ و ث] [ر ب ب] [ج و ب] [] [] [م د د] [ا ل ف] [] [م ل ك] [ر د ف]

 » 8 / Enfâl  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذ | ÎZ̃ hani When
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
تستغيثون غ و ث | ĞVS̃ TSTĞYS̃VN testeğīṧūne siz yardım istiyordunuz you were seeking help
Te,Sin,Te,Ğayn,Ye,Se,Vav,Nun,
400,60,400,1000,10,500,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekum Rabbinizden (of) your Lord
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاستجاب ج و ب | CVB FESTCEB festecābe karşılık vermişti and He answered
Fe,Elif,Sin,Te,Cim,Elif,Be,
80,1,60,400,3,1,2,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 3rd person masculine singular (form X) perfect verb
الفاء سببية
فعل ماض
لكم | LKM lekum size [to] you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أني | ÊNY ennī şüphesiz ben """Indeed, I am"
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
ممدكم م د د | MD̃D̃ MMD̃KM mumiddukum size yardım edeceğim going to reinforce you
Mim,Mim,Dal,Kef,Mim,
40,40,4,20,40,
N – nominative masculine (form IV) active participle
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بألف ا ل ف | ELF BÊLF bielfin bin with a thousand
Be,,Lam,Fe,
2,,30,80,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
من | MN mine ile of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekler the Angels
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
مردفين ر د ف | RD̃F MRD̃FYN murdifīne birbiri ardınca "one after another."""
Mim,Re,Dal,Fe,Ye,Nun,
40,200,4,80,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِذْ: hani | تَسْتَغِيثُونَ: siz yardım istiyordunuz | رَبَّكُمْ: Rabbinizden | فَاسْتَجَابَ: karşılık vermişti | لَكُمْ: size | أَنِّي: şüphesiz ben | مُمِدُّكُمْ: size yardım edeceğim | بِأَلْفٍ: bin | مِنَ: ile | الْمَلَائِكَةِ: melekler | مُرْدِفِينَ: birbiri ardınca |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إذ ÎZ̃ hani | تستغيثون TSTĞYS̃WN siz yardım istiyordunuz | ربكم RBKM Rabbinizden | فاستجاب FESTCEB karşılık vermişti | لكم LKM size | أني ÊNY şüphesiz ben | ممدكم MMD̃KM size yardım edeceğim | بألف BÊLF bin | من MN ile | الملائكة ELMLEÙKT melekler | مردفين MRD̃FYN birbiri ardınca |
Kırık Meal (Okunuş) : |: hani | testeğīṧūne: siz yardım istiyordunuz | rabbekum: Rabbinizden | festecābe: karşılık vermişti | lekum: size | ennī: şüphesiz ben | mumiddukum: size yardım edeceğim | bielfin: bin | mine: ile | l-melāiketi: melekler | murdifīne: birbiri ardınca |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎZ̃: hani | TSTĞYS̃VN: siz yardım istiyordunuz | RBKM: Rabbinizden | FESTCEB: karşılık vermişti | LKM: size | ÊNY: şüphesiz ben | MMD̃KM: size yardım edeceğim | BÊLF: bin | MN: ile | ELMLEÙKT: melekler | MRD̃FYN: birbiri ardınca |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hani, siz, Rabbinizden imdat istemiştiniz de Rabbiniz, şüphe yok ki ben, birbiri ardınca binlerce melekle size yardım edeceğim diye duânızı kabûl etmişti.
Adem Uğur : Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.
Ahmed Hulusi : Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da: "Muhakkak ki ben, birbiri ardınca bin melâike ile size yardım ediyorum" diye size icabet etmişti.
Ahmet Tekin : Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz: 'Ben de, işte ardarda bin melekle size yardım gönderiyorum' diye duanızı kabul buyurarak Rabbiniz dileğinizi yerine getirmiştir.
Ahmet Varol : Siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: 'Birbirini izleyen bin melekle size yardım edeceğim' diye dileğinizi kabul etmişti.
Ali Bulaç : Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: "Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim" diye cevap vermişti.
Ali Fikri Yavuz : O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da O size: “- Gerçekten ben arka arkaya bin Melâike ile imdad ediyorum.” diye duanızı kabul buyurmuştu.
Bekir Sadak : Rabbinizin yardimina siginiyordunuz. O, «Ben size, birbiri pesinden bin melekle yardim ederim» diye cevap vermisti.
Celal Yıldırım : Hani Rabbinizden yalvarıp yardım bekliyordunuz; 0 da, ben sizi ardarda bin melekle destekleyip yardım ediyorum, diye bildirmişti.
Diyanet İşleri : Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbinizin yardımına sığınıyordunuz. O, 'Ben size, birbiri peşinden bin melekle yardım ederim' diye cevap vermişti.
Diyanet Vakfi : Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.
Edip Yüksel : Sizi kurtarması için Rabbinize yalvarıyordunuz, ve O da, 'Ben sizi birbiri ardınca bin melekle destekleyeceğim,' diye size karşılık vermişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O vakit siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: «Ben işte ardarda bin melekle size yardım ediyorum» diye duanızı kabul buyurmuştu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O zaman siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da size: «İşte Ben birbiri ardınca bin melekle yardım ediyorum!» diye duanızı kabul buyurmuştu.
Elmalılı Hamdi Yazır : O vakıt siz, rabbınızdan istimdad ediyordunuz da size ben işte ardı ârdına bin Melâike ile ımdad ediyorum diye icabet buyurmuştu
Fizilal-il Kuran : Hani siz Rabbinizden yardım istediğinizde Allah bu çağrınıza 'Ben size ardarda gelecek bin kişilik bir melek ordusu ile yardım edeceğim' diye cevap verdi.
Gültekin Onan : Siz rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Kuşkusuz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim" diye cevap vermişti.
Hakkı Yılmaz : Hani siz, Rabbinizden yardım diliyordunuz da Rabbiniz, “Şüphesiz Ben, işte ardarda haberci âyetlerden binlercesiyle size yardım ediyorum” diye karşılık vermişti.
Hasan Basri Çantay : Hani siz Rabbinizden imdâd istiyordunuz da O da: «Muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin (lercesi) ile imdâd ediciyim» diyerek duanızı kabul buyurmuşdu.
Hayrat Neşriyat : Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da: 'Şübhesiz ben size ardı ardına (gelen)bin melekle yardım ediciyim!' diye duânızı kabûl etmişti.
İbni Kesir : Hani siz, Rabbınızdan imdad istiyordunuz da: Birbiri ardında bin melekle size imdad ederim, diyerek duanıza icabet etmişti.
İskender Evrenosoğlu : Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O, size icabet etti. Muhakkak ki Ben, birbirini izleyerek gelen bin melekle, size yardım edenim (yardım eden Benim).
Muhammed Esed : Hani, yardım için Rabbinize yakınıyordunuz; ve O da bunun üzerine size şöyle cevap vermişti: "Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim!"
Ömer Nasuhi Bilmen : O zaman ki, Rabbinizden imdat istiyordunuz. «Şüphe yok ki, size ardı ardına meleklerden bini ile imdat ediciyim,» diye sizin için (duanıza) icabet buyurdu.
Ömer Öngüt : Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Buna karşılık O: “Ben sizi birbiri peşinden bin melekle destekleyip yardım edeceğim. ” diyerek duânızı kabul etmişti.
Şaban Piriş : Rabbinizden yardım dilemiştiniz de size: -Birbiri ardınca bin melek ile size yardım ulaştıracağız, diye cevap vermişti.
Suat Yıldırım : O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da: "Ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdad edeceğim" diye duanızı kabul buyurdu.
Süleyman Ateş : Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duânızı kabul buyurmuştu.
Tefhim-ul Kuran : Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: «Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim» diye cevap vermişti.
Ümit Şimşek : Siz Rabbinizden yardım istediğinizde, O sizin duanıza, 'İmdadınıza meleklerden bin tanesini peş peşe gönderiyorum' diye cevap vermişti.
Yaşar Nuri Öztürk : Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: "Hiç kuşkunuz olmasın, ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}