"yoluna" ifadesi tarandı:
# İçinde "yoluna" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
س ب ل|SBLسبيلSBYLsebīleyoluna(the) path4x
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 2:154
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:190
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:195
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 2:217
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:218
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:244
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 2:246
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:246
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:261
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:262
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 2:273
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 3:13
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlun bir yol (sorumluluk) "any [way] (accountability).""" 3:75
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 3:99
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 3:146
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 3:157
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 3:167
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 3:169
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlin yoldan (through) a way 4:43
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:74
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:74
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:75
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:76
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:76
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli (the) way 4:84
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:89
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:94
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 4:95
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu (the) way 4:100
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolundan (the) way 4:115
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolundan (the) way 4:160
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yol- (the) way 4:167
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 5:54
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlu yolu (the) way 6:55
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 6:116
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 7:45
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 7:86
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīle yoluna (the) way 7:142
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīle yolu (the) way 7:146
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīle yolunu (the) way 7:146
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yoluna (the) way 8:36
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 8:47
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 8:60
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 8:72
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 8:74
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:19
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:20
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 9:34
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:34
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:38
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:41
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli ve yoluna (the) way 9:60
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:81
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlin yol way (for blame). 9:91
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:111
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 9:120
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīle yollarına (the) way 10:89
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolundan (the) way 11:19
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) Path 14:3
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 16:88
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 16:94
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yoluna (the) way 16:125
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 22:9
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 22:25
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 22:58
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 24:22
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) path 31:6
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīle yoluna (the) path 31:15
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 38:26
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 38:26
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlin bir yol "way?""" 40:11
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīle yoldan (to the) path 40:29
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīle yola (to the) way, 40:38
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlin yol way. 42:41
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlin yol "way?""" 42:44
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīlin yol way. 42:46
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli (Allah) yolu- (the) way of Allah, 47:1
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli (Allah) yolunda (the) way of Allah, 47:4
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way of Allah 47:32
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way 47:34
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 47:38
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 49:15
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 57:10
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) way of Allah, 58:16
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 61:11
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolu- (the) Way 63:2
س ب ل|SBL سبيل SBYL sebīli yolunda (the) way 73:20
س ب ل|SBLسبيلاSBYLEsebīlenyoluna(find) a way.1x
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yoluna (find) a way. 3:97
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol a way. 4:15
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yoldur way. 4:22
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen başka bir yol a way. 4:34
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolda(dırlar) (as to the) way. 4:51
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol a way. 4:88
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol a way. 4:90
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yol (to) a way. 4:98
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen (doğru) yola (to) a (right) way. 4:137
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol a way. 4:141
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir (çıkar) yol a way. 4:143
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol a way. 4:150
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yol (as) a way, 7:146
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yol (as) a way. 7:146
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol (to) a way? 7:148
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yoldur way. 17:32
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol "a way.""" 17:42
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolu (find) a way. 17:48
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolu (from the) path. 17:72
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yoldadır "(in) way.""" 17:84
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolun "a way.""" 17:110
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolu a way. 25:9
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol a way. 25:27
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolları (from the) way. 25:34
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolunun (from the) way. 25:42
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolca (from the) way. 25:44
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolu "a way.""" 25:57
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen bir yol a way. 73:19
س ب ل|SBL سبيلا SBYLE sebīlen yolu a way. 76:29
ص ر ط|ṦRŦصراطṦREŦSirāTayoluna(The) path6x
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTa yoluna (The) path 1:7
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yol- a path 2:142
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola a path 2:213
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTun yol (is) the path 3:51
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola a path 3:101
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin bir yola (the) way, 5:16
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yol (the) way, 6:39
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola a path, 6:87
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTu yolu (is the) way 6:126
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola a path, 6:161
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola path 7:86
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola (the) straight path. 10:25
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yol a path 11:56
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTi yoluna the Path 14:1
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTun yol (is) the way 15:41
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yol a path 16:76
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola the way 16:121
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTun yol (is) a path 19:36
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTi yoluna (the) path 22:24
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola a Path 22:54
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin bir yola (the) Path 23:73
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola a path 24:46
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTi yoluna (the) Path 34:6
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin bir yol a Path 36:4
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTun yol (is) a Path 36:61
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTi yoluna (the) Path 37:23
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yola (the) Path 42:52
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTi yoluna (The) path 42:53
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yol a Path 43:43
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTun yol (is the) Path 43:61
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTun yol (is) a Path 43:64
ص ر ط|ṦRŦ صراط ṦREŦ SirāTin yol (the) Path 67:22
م ل ل|MLLملةMLTmilleteyoluna(the) religion1x
م ل ل|MLL ملة MLT milleti milletinden (dininden) (the) religion 2:130
م ل ل|MLL ملة MLT millete milletine (dinine) (the) religion 2:135
م ل ل|MLL ملة MLT millete dinine (the) religion 3:95
م ل ل|MLL ملة MLT millete dinine (the) religion 4:125
م ل ل|MLL ملة MLT millete dinine religion 6:161
م ل ل|MLL ملة MLT millete dinini (the) religion 12:37
م ل ل|MLL ملة MLT millete dinine (the) religion 12:38
م ل ل|MLL ملة MLT millete yoluna (the) religion 16:123
م ل ل|MLL ملة MLT millete dinine (The) religion 22:78


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}