» 3 / Âl-i Imrân  51:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 51
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. رَبِّي (RBY) = rabbī : benim Rabbimdir
4. وَرَبُّكُمْ (VRBKM) = ve rabbukum : ve sizin de Rabbinizdir
5. فَاعْبُدُوهُ (FEABD̃VH) = feǎ'budūhu : O'na kulluk edin
6. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : budur
7. صِرَاطٌ (ṦREŦ) = SirāTun : yol
8. مُسْتَقِيمٌ (MSTGYM) = musteḳīmun : doğru
şüphesiz | Allah | benim Rabbimdir | ve sizin de Rabbinizdir | O'na kulluk edin | budur | yol | doğru |

[] [] [RBB] [RBB] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÎN ELLH RBY VRBKM FEABD̃VH HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

inne llahe rabbī ve rabbukum feǎ'budūhu hāƶā SirāTun musteḳīmun
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbimdir (is) my Lord
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum ve sizin de Rabbinizdir and your Lord,
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him.
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) the path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru "straight."""

3:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah | benim Rabbimdir | ve sizin de Rabbinizdir | O'na kulluk edin | budur | yol | doğru |

[] [] [RBB] [RBB] [ABD̃] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÎN ELLH RBY VRBKM FEABD̃VH HZ̃E ṦREŦ MSTGYM

inne llahe rabbī ve rabbukum feǎ'budūhu hāƶā SirāTun musteḳīmun
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

[] [] [ر ب ب] [ر ب ب] [ع ب د] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī benim Rabbimdir (is) my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum ve sizin de Rabbinizdir and your Lord,
Vav,Re,Be,Kef,Mim,
6,200,2,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاعبدوه ع ب د | ABD̃ FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him.
Fe,Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,He,
80,1,70,2,4,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
هذا | HZ̃E hāƶā budur This
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTun yol (is) the path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmun doğru "straight."""
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
ADJ – nominative masculine indefinite (form X) active participle
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | رَبِّي: benim Rabbimdir | وَرَبُّكُمْ: ve sizin de Rabbinizdir | فَاعْبُدُوهُ: O'na kulluk edin | هَٰذَا: budur | صِرَاطٌ: yol | مُسْتَقِيمٌ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | ربي RBY benim Rabbimdir | وربكم WRBKM ve sizin de Rabbinizdir | فاعبدوه FEABD̃WH O'na kulluk edin | هذا HZ̃E budur | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah | rabbī: benim Rabbimdir | ve rabbukum: ve sizin de Rabbinizdir | feǎ'budūhu: O'na kulluk edin | hāƶā: budur | SirāTun: yol | musteḳīmun: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | RBY: benim Rabbimdir | VRBKM: ve sizin de Rabbinizdir | FEABD̃VH: O'na kulluk edin | HZ̃E: budur | ṦREŦ: yol | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbiniz; ona kulluk edin, budur doğru yol.
Adem Uğur : Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur.
Ahmed Hulusi : "Allâh kesinlikle (El Esmâ'sıyla) Rabbimdir ve Rabbinizdir! O hâlde O'na kullukta olduğunuzun farkındalığına erin ve ona göre yaşayın. Bu Sırat-ı Müstakim'dir. "
Ahmet Tekin : 'Allah benim Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’nu ilâh tanıyın, candan müslüman olarak O’na teslim olun, saygıyla O’na kulluk ve ibadet edin, O’nun şeriatına bağlanın, O’na boyun eğin. İşte bu dosdoğru, muhkem, güvenli yoldur, İslâmî hayattır.'
Ahmet Varol : 'Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk edin. İşte bu, doğru olan yoldur.'
Ali Bulaç : "Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur."
Ali Fikri Yavuz : Şüphe yok ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse, ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur.”
Bekir Sadak : (50-51) «enden once gelen Tevrat'i tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kismini helal kilmak uzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin; cunku Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, bu dogru yoldur".
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Allah benim de, sizin de Rabbinizdir; artık O'na kulluk edin. Doğru yol da budur.» .
Diyanet İşleri : “Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur.”
Diyanet İşleri (eski) : (50-51) 'Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin; çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, bu doğru yoldur'.
Diyanet Vakfi : Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur.
Edip Yüksel : ' ' ALLAH benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz; O'na kulluk edin. Budur doğru yol.''
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep O'na kulluk edin! İşte bu, doğru yoldur».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphe yok ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep O'na kulluk edin! İşte bu doğru yoldur.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Şüphe yok ki Allah benim de Rabbım sizin de Rabbınızdır, onun için hep ona ibadet edin, bu işte doğru yoldur
Fizilal-il Kuran : Allah benim de sizin de Rabbimizdir, O'na kulluk ediniz, doğru yol işte budur.
Gültekin Onan : "Gerçekten Tanrı, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdoğru olan yol İşte budur".
Hakkı Yılmaz : (49-51) "Ve o'nu İsrâîloğulları'na; ‘Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir alâmet /gösterge getirdim/ gösterge ile geldim; şüphesiz ben, sizin için, çamurdan; kilden; seramikten kuş şekli gibi bir şey; “buhurdan (tütsülük”) tasarlarım. Sonra onun içine üflerim; aerosol oluştururum da Allah'ın izniyle hastalık yapan şeyler kuş oluverir/uçar gider. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, sosyal ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Yiyeceklerinizi ve evlerinizde zahire yapacaklarınızı; biriktirip sonra yiyeceklerinizi size haber veririm. -Eğer inananlarsanız bunda sizin için kesinlikle bir alâmet/gösterge vardır.- Tevrât'tan sadece İncîl'de yer alanları doğrulayıcıyım. Size yasaklanmış olanların bir kısmını serbest edeceğim. Rabbinizden bir alâmet/gösterge de getirdim size. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah, benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Onun için O'na kulluk edin! İşte bu, doğru yoldur’ diye bir elçi yapacak” demişlerdi. "
Hasan Basri Çantay : «Şübhe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Öyleyse ona kulluk edin. (İşte) doğru yol budur».
Hayrat Neşriyat : 'Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyle ise O’na ibâdetedin! Bu, dosdoğru bir yoldur.'
İbni Kesir : Şüphe yok ki Allah; benim de Rabbım, sizin de Rabbınızdır. Öyleyse O'na kulluk edin, dosdoğru yol işte budur.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz'dir. O halde O'na kul olun. (İşte) bu “Sırâtı Mustakîm'dir (Allah'a ulaştıran yoldur).”
Muhammed Esed : "Kuşkusuz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyleyse (yalnız) O'na kulluk edin: Bu, dosdoğru bir yoldur."
Ömer Nasuhi Bilmen : «Şüphe yok ki, Allah Teâlâ benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Artık O'na ibadet ediniz. Dosdoğru yol budur.»
Ömer Öngüt : “Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. ”
Şaban Piriş : (50-51) -Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik etmekle beraber size haram edilen şeylerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin! Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin! doğru yol budur.
Suat Yıldırım : Şüphe yok ki Allah hem sizin, hem de benim Rabbimdir. Öyleyse, yalnız O’na ibadet edin. İşte doğru yol budur.
Süleyman Ateş : "Allâh benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk edin, doğru yol budur."
Tefhim-ul Kuran : «Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur.»
Ümit Şimşek : Sizin de, benim de Rabbimiz Allah'tır; Ona kulluk edin. Dosdoğru yol işte budur.
Yaşar Nuri Öztürk : "Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir; o halde, O'na kulluk edin. İşte bu, dosdoğru bir yoldur."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}