» 3 / Âl-i Imrân  68:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 68
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
2. أَوْلَى (ÊVL) = evlā : en yakın olanı
3. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
4. بِإِبْرَاهِيمَ (BÎBREHYM) = biibrāhīme : İbrahim'e
5. لَلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lelleƶīne : kimselerdir
6. اتَّبَعُوهُ (ETBAVH) = ttebeǔhu : ona uyan(lar)
7. وَهَٰذَا (VHZ̃E) = ve hāƶā : ve bu
8. النَّبِيُّ (ELNBY) = n-nebiyyu : peygamber
9. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimselerdir
10. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
11. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah da
12. وَلِيُّ (VLY) = veliyyu : dostudur
13. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'minlerin
doğrusu | en yakın olanı | insanların | İbrahim'e | kimselerdir | ona uyan(lar) | ve bu | peygamber | ve kimselerdir | inanan(lar) | Allah da | dostudur | mü'minlerin |

[] [VLY] [NVS] [] [] [TBA] [] [NBE] [] [EMN] [] [VLY] [EMN]
ÎN ÊVL ELNES BÎBREHYM LLZ̃YN ETBAVH VHZ̃E ELNBY VELZ̃YN ËMNVE VELLH VLY ELMÙMNYN

inne evlā n-nāsi biibrāhīme lelleƶīne ttebeǔhu ve hāƶā n-nebiyyu velleƶīne āmenū vallahu veliyyu l-mu'minīne
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
أولى و ل ي | VLY ÊVL evlā en yakın olanı the best to claim relationship
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) people
بإبراهيم | BÎBREHYM biibrāhīme İbrahim'e with Ibrahim
للذين | LLZ̃YN lelleƶīne kimselerdir (are) those who
اتبعوه ت ب ع | TBA ETBAVH ttebeǔhu ona uyan(lar) follow him
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā ve bu and this
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber [the] Prophet
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerdir and those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe[d].
والله | VELLH vallahu Allah da And Allah
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyu dostudur (is) a Guardian
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlerin (of) the believers.

3:68 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

doğrusu | en yakın olanı | insanların | İbrahim'e | kimselerdir | ona uyan(lar) | ve bu | peygamber | ve kimselerdir | inanan(lar) | Allah da | dostudur | mü'minlerin |

[] [VLY] [NVS] [] [] [TBA] [] [NBE] [] [EMN] [] [VLY] [EMN]
ÎN ÊVL ELNES BÎBREHYM LLZ̃YN ETBAVH VHZ̃E ELNBY VELZ̃YN ËMNVE VELLH VLY ELMÙMNYN

inne evlā n-nāsi biibrāhīme lelleƶīne ttebeǔhu ve hāƶā n-nebiyyu velleƶīne āmenū vallahu veliyyu l-mu'minīne
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين

[] [و ل ي] [ن و س] [] [] [ت ب ع] [] [ن ب ا] [] [ا م ن] [] [و ل ي] [ا م ن]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
أولى و ل ي | VLY ÊVL evlā en yakın olanı the best to claim relationship
,Vav,Lam,,
,6,30,,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
بإبراهيم | BÎBREHYM biibrāhīme İbrahim'e with Ibrahim
Be,,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
2,,2,200,1,5,10,40,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive masculine proper noun → Ibrahim"
جار ومجرور
للذين | LLZ̃YN lelleƶīne kimselerdir (are) those who
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
EMPH – emphatic prefix lām
REL – masculine plural relative pronoun
اللام لام التوكيد
اسم موصول
اتبعوه ت ب ع | TBA ETBAVH ttebeǔhu ona uyan(lar) follow him
Elif,Te,Be,Ayn,Vav,He,
1,400,2,70,6,5,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā ve bu and this
Vav,He,Zel,Elif,
6,5,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو عاطفة
اسم اشارة
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber [the] Prophet
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,
1,30,50,2,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerdir and those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe[d].
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والله | VELLH vallahu Allah da And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyu dostudur (is) a Guardian
Vav,Lam,Ye,
6,30,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlerin (of) the believers.
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: doğrusu | أَوْلَى: en yakın olanı | النَّاسِ: insanların | بِإِبْرَاهِيمَ: İbrahim'e | لَلَّذِينَ: kimselerdir | اتَّبَعُوهُ: ona uyan(lar) | وَهَٰذَا: ve bu | النَّبِيُّ: peygamber | وَالَّذِينَ: ve kimselerdir | امَنُوا: inanan(lar) | وَاللَّهُ: Allah da | وَلِيُّ: dostudur | الْمُؤْمِنِينَ: mü'minlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN doğrusu | أولى ÊWL en yakın olanı | الناس ELNES insanların | بإبراهيم BÎBREHYM İbrahim'e | للذين LLZ̃YN kimselerdir | اتبعوه ETBAWH ona uyan(lar) | وهذا WHZ̃E ve bu | النبي ELNBY peygamber | والذين WELZ̃YN ve kimselerdir | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | والله WELLH Allah da | ولي WLY dostudur | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: doğrusu | evlā: en yakın olanı | n-nāsi: insanların | biibrāhīme: İbrahim'e | lelleƶīne: kimselerdir | ttebeǔhu: ona uyan(lar) | ve hāƶā: ve bu | n-nebiyyu: peygamber | velleƶīne: ve kimselerdir | āmenū: inanan(lar) | vallahu: Allah da | veliyyu: dostudur | l-mu'minīne: mü'minlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: doğrusu | ÊVL: en yakın olanı | ELNES: insanların | BÎBREHYM: İbrahim'e | LLZ̃YN: kimselerdir | ETBAVH: ona uyan(lar) | VHZ̃E: ve bu | ELNBY: peygamber | VELZ̃YN: ve kimselerdir | ËMNVE: inanan(lar) | VELLH: Allah da | VLY: dostudur | ELMÙMNYN: mü'minlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : İbrahîm'e gerçekten de en yakın olanlar, ona inananlarla bu Peygamberdir ve iman edenlerdir. Allah, inananların dostu ve yardımcısıdır.
Adem Uğur : İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.
Ahmed Hulusi : Gerçekte İbrahim'deki hakikate en yakın olanlar; Onun anlayışı üzere yürüyenler, bu Nebi (Hz. Muhammed) ve Ona iman edenleridir. Allâh iman edenlerin Veliyy'idir.
Ahmet Tekin : İnsanların İbrahim’e en yakın olanları, ona, onun sünnetine tâbi olanlardır, şu peygamber Muhammed’dir, bir de iman edenlerdir. Allah mü’minlerin velisi, koruyucusu, emrinde oldukları otoritedir.
Ahmet Varol : Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanları ona uyanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah da iman edenlerin dostudur.
Ali Bulaç : Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.
Ali Fikri Yavuz : Gerekten İbrahim Aleyhisselâm’a insanların en yakını, zamanında ona bağlı olanlarla şu Peygamber (Hazreti Muhammed Aleyhisselâm) ve ona iman edenlerdir (müminlerdir). Allah müminlerin yardımcısıdır.
Bekir Sadak : Dogrusu Ibrahim'e en yakin olanlar, ona uyanlar, bu peygamber ve inananlardir. Allah inananlarin dostudur.
Celal Yıldırım : Doğrusu insanların İbrahim'e en yakını" (O'nun çağında) O'na (inanıp) uyanlarla şu Peygamber (Muhammed) ve (O'na) imân edenlerdir. Allah imân edenlerin en yakın dostu ve işlerini düzeltip yürüteni, sahibidir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz, insanların İbrahim’e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü’minlerdir. Allah da mü’minlerin dostudur.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu Peygamber ve inananlardır. Allah inananların dostudur.
Diyanet Vakfi : İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.
Edip Yüksel : İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, onu izleyenler, bu peygamber ve inananlardır. ALLAH inananların egemeni ve dostudur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Doğrusu onların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakını, elbette onun izinden gidenler, şu peygamber ve inananlardır. Allah, inananların velisidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Doğrusu insanların İbrahime en yakını her halde onun izince gidenler ve şu Peygamber ve iman edenlerdir, Allah da mü'minlerin velîsidir
Fizilal-il Kuran : Gerçekten İbrahim'e en yakın insanlar O'na uymuş olanlar ile bu peygamber ile O'na inananlardır. Allah müminlerin dostudur.
Gültekin Onan : Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile inananlardır. Tanrı inançlıların velisidir.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz, insanların İbrâhîm'e en yakın olanları, elbette o'na uyanlar, bu Peygamber ve şu iman eden kimselerdir. Allah, mü’minlerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınıdır. ***
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, İbrâhîme insanların en yakıyni, her halde (zamanında) ona tâbi olanlarla şu Peygamber ve (şu) îman edenlerdir. Allah, o îman edenlerin yâri (yardımcısı) dır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki İbrâhîm’e insanların en yakını, elbette ona tâbi' olanlar ile bu peygamber(Muhammed) ve (ona) îmân edenlerdir. Allah ise, mü’minlerin dostudur.
İbni Kesir : Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar; o'na uyanlar, peygamber ve iman edenler. Ve o, müşriklerden de değildi. Ve Allah mü'minlerin velisidir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Hz.İbrâhîm'e insanların en yakın olanı elbette ona tâbî olanlar ve bu peygamber (Hz. Muhammed) ve âmenû olanlardır (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir). Ve Allah, mü'minlerin dostudur.
Muhammed Esed : Gerçekte İbrahim'e en yakın olanlar, muhakkak ki -bu Peygamber'in ve (o'na) inanan herkesin yaptığı gibi- o'na tabi olanlardır; Allah da inananlara yakındır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, İbrahim'e nâsın en yakını, O'na tâbi olmuş olanlardır. Ve bu Peygamberdir ve imân eden kimselerdir. Allah Teâlâ ise mü'minlerin velîsidir.
Ömer Öngüt : İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ile, bu peygamber (Muhammed) ve müminlerdir. Allah müminlerin dostudur.
Şaban Piriş : Doğrusu İbrahim’e en yakın olanlar, Ona uyanlarla şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah, müminlerin velisidir.
Suat Yıldırım : İnsanlar içinde İbrâhim’e en yakın olanlar, ona tâbi olanlar, bu Peygamber ve bu Peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.
Süleyman Ateş : Doğrusu, insanların İbrâhim'e en yakın olanı, ona uyanlar, bu peygamber ve mü'minlerdir. Allâh da mü'minlerin dostudur.
Tefhim-ul Kuran : Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamberle iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.
Ümit Şimşek : İnsanlardan İbrahim'e en yakın olanlar ise, ona uyanlar ile şu Peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da mü'minlerin dostu ve yardımcısıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}