» 3 / Âl-i Imrân  109:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 109
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (VLLH) = velillahi : Allah'ındır
2. مَا (ME) = mā : olanlar
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
5. وَمَا (VME) = ve mā : ve olanlar
6. فِي (FY) = fī :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
8. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā :
9. اللَّهِ (ELLH) = llahi : ve Allah'a
10. تُرْجَعُ (TRCA) = turceǔ : döndürülür
11. الْأُمُورُ (ELÊMVR) = l-umūru : bütün işler
Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | | ve Allah'a | döndürülür | bütün işler |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [] [RCA] [EMR]
VLLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve ilā llahi turceǔ l-umūru
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 109
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi Allah'ındır And to Allah (belongs)
ما | ME olanlar whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve olanlar and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
وإلى | VÎL ve ilā And to
الله | ELLH llahi ve Allah'a Allah
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülür will be returned
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler the matters.

3:109 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | | ve Allah'a | döndürülür | bütün işler |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [] [RCA] [EMR]
VLLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve ilā llahi turceǔ l-umūru
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور

[] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [] [ر ج ع] [ا م ر]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 109
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi Allah'ındır And to Allah (belongs)
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو استئنافية
جار ومجرور
ما | ME olanlar whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve olanlar and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وإلى | VÎL ve ilā And to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الله | ELLH llahi ve Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülür will be returned
Te,Re,Cim,Ayn,
400,200,3,70,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler the matters.
Elif,Lam,,Mim,Vav,Re,
1,30,,40,6,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: Allah'ındır | مَا: olanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve olanlar | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَإِلَى: | اللَّهِ: ve Allah'a | تُرْجَعُ: döndürülür | الْأُمُورُ: bütün işler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH Allah'ındır | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve olanlar | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وإلى WÎL | الله ELLH ve Allah'a | ترجع TRCA döndürülür | الأمور ELÊMWR bütün işler |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: Allah'ındır | : olanlar | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve olanlar | : | l-erDi: yerde | ve ilā: | llahi: ve Allah'a | turceǔ: döndürülür | l-umūru: bütün işler |
Kırık Meal (Transcript) : |VLLH: Allah'ındır | ME: olanlar | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve olanlar | FY: | ELÊRŽ: yerde | VÎL: | ELLH: ve Allah'a | TRCA: döndürülür | ELÊMVR: bütün işler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ındır ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve işler, dönüp ona varır.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah'a varır.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allâh'ındır (O'nun Esmâ'sının varlığıyla var ve kaîmdirler). Hepsi Allâh'a döner (bir zaman gelir hakikatlerinin ne olduğunu görürler, bunu değerlendirmemiş olanlar da yanarlar)!
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıklar ve imkânlar, yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah’tır.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İşler de Allah'a döndürülür.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ın yaratığıdır ve bütün işler Allah’a döndürülür (karşılık görür).
Bekir Sadak : Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'indir. Isler Allah'a varacaktir.*
Celal Yıldırım : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İşler (eninde sonunda) ancak O'na döndürülecektir.
Diyanet İşleri : Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. İşler Allah'a varacaktır.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah'a varır.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır ve tüm işler ALLAH tarafından kontrol edilir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve bütün işler, Allah'a döndürülür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır, bütün işler de Allaha irca' olunur
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Her işin mercii Allah'tır.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olanlar Tanrı'nındır ve (bütün) buyruklar Tanrı'ya döndürülür.
Hakkı Yılmaz : Ve göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allahın. (Bütün) işler ancak Allâha döndürülür.
Hayrat Neşriyat : Ve göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. (Bütün) işler ise ancak Allah’a döndürülür.
İbni Kesir : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür.
İskender Evrenosoğlu : Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler (bütün işler), Allah'a döndürülür.
Muhammed Esed : Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir ve hepsi (asıl kaynağı olan) Allah'a döner.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde olan da, yer de olan da Allah Teâlâ'nındır. Ve bütün işler de Allah Teâlâ'ya döndürülür.
Ömer Öngüt : Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Bütün işler de Allah’a döndürülür.
Suat Yıldırım : Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır, ve bütün işler sonunda O’na raci olur, bütün işleri O hükme bağlar.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır; sonunda bütün işler Allah'a döner.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}