» 3 / Âl-i Imrân  9:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. رَبَّنَا (RBNE) = rabbenā : Rabbimiz
2. إِنَّكَ (ÎNK) = inneke : sen mutlaka
3. جَامِعُ (CEMA) = cāmiǔ : toplayacaksın
4. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanları
5. لِيَوْمٍ (LYVM) = liyevmin : bir günde
6. لَا (LE) = lā :
7. رَيْبَ (RYB) = raybe : asla şüphe olmayan
8. فِيهِ (FYH) = fīhi : kendisinde
9. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
10. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
11. لَا (LE) = lā :
12. يُخْلِفُ (YḢLF) = yuḣlifu : dönmez
13. الْمِيعَادَ (ELMYAED̃) = l-mīǎāde : sözünden
Rabbimiz | sen mutlaka | toplayacaksın | insanları | bir günde | | asla şüphe olmayan | kendisinde | şüphesiz | Allah | | dönmez | sözünden |

[RBB] [] [CMA] [NVS] [YVM] [] [RYB] [] [] [] [] [ḢLF] [VAD̃]
RBNE ÎNK CEMA ELNES LYVM LE RYB FYH ÎN ELLH LE YḢLF ELMYAED̃

rabbenā inneke cāmiǔ n-nāsi liyevmin raybe fīhi inne llahe yuḣlifu l-mīǎāde
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord!
إنك | ÎNK inneke sen mutlaka Indeed, You
جامع ج م ع | CMA CEMA cāmiǔ toplayacaksın will gather
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanları [the] mankind
ليوم ي و م | YVM LYVM liyevmin bir günde on a Day,
لا | LE (there is) no
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe asla şüphe olmayan doubt
فيه | FYH fīhi kendisinde in it.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يخلف خ ل ف | ḢLF YḢLF yuḣlifu dönmez break
الميعاد و ع د | VAD̃ ELMYAED̃ l-mīǎāde sözünden "the Promise."""

3:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Rabbimiz | sen mutlaka | toplayacaksın | insanları | bir günde | | asla şüphe olmayan | kendisinde | şüphesiz | Allah | | dönmez | sözünden |

[RBB] [] [CMA] [NVS] [YVM] [] [RYB] [] [] [] [] [ḢLF] [VAD̃]
RBNE ÎNK CEMA ELNES LYVM LE RYB FYH ÎN ELLH LE YḢLF ELMYAED̃

rabbenā inneke cāmiǔ n-nāsi liyevmin raybe fīhi inne llahe yuḣlifu l-mīǎāde
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد

[ر ب ب] [] [ج م ع] [ن و س] [ي و م] [] [ر ي ب] [] [] [] [] [خ ل ف] [و ع د]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord!
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنك | ÎNK inneke sen mutlaka Indeed, You
,Nun,Kef,
,50,20,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
جامع ج م ع | CMA CEMA cāmiǔ toplayacaksın will gather
Cim,Elif,Mim,Ayn,
3,1,40,70,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanları [the] mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ليوم ي و م | YVM LYVM liyevmin bir günde on a Day,
Lam,Ye,Vav,Mim,
30,10,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
لا | LE (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe asla şüphe olmayan doubt
Re,Ye,Be,
200,10,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
فيه | FYH fīhi kendisinde in it.
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يخلف خ ل ف | ḢLF YḢLF yuḣlifu dönmez break
Ye,Hı,Lam,Fe,
10,600,30,80,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الميعاد و ع د | VAD̃ ELMYAED̃ l-mīǎāde sözünden "the Promise."""
Elif,Lam,Mim,Ye,Ayn,Elif,Dal,
1,30,40,10,70,1,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |رَبَّنَا: Rabbimiz | إِنَّكَ: sen mutlaka | جَامِعُ: toplayacaksın | النَّاسِ: insanları | لِيَوْمٍ: bir günde | لَا: | رَيْبَ: asla şüphe olmayan | فِيهِ: kendisinde | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَا: | يُخْلِفُ: dönmez | الْمِيعَادَ: sözünden |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ربنا RBNE Rabbimiz | إنك ÎNK sen mutlaka | جامع CEMA toplayacaksın | الناس ELNES insanları | ليوم LYWM bir günde | لا LE | ريب RYB asla şüphe olmayan | فيه FYH kendisinde | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يخلف YḢLF dönmez | الميعاد ELMYAED̃ sözünden |
Kırık Meal (Okunuş) : |rabbenā: Rabbimiz | inneke: sen mutlaka | cāmiǔ: toplayacaksın | n-nāsi: insanları | liyevmin: bir günde | : | raybe: asla şüphe olmayan | fīhi: kendisinde | inne: şüphesiz | llahe: Allah | : | yuḣlifu: dönmez | l-mīǎāde: sözünden |
Kırık Meal (Transcript) : |RBNE: Rabbimiz | ÎNK: sen mutlaka | CEMA: toplayacaksın | ELNES: insanları | LYVM: bir günde | LE: | RYB: asla şüphe olmayan | FYH: kendisinde | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LE: | YḢLF: dönmez | ELMYAED̃: sözünden |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbimiz, muhakkak sen, geleceğinde şüphe bulunmayan günde insanları toplayansın. Şüphe yok ki Allah, vaadinden dönmez.
Adem Uğur : Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez.
Ahmed Hulusi : "Rabbimiz, muhakkak ki sen, oluşacağı konusunda şek, şüphe olmayan süreçte insanları cem edeceksin. Şüphesiz ki Allâh vaadinden dönmez. "
Ahmet Tekin : 'Ey Rabbimiz, gerçekleşeceği, hesapların görüleceği konusunda şüphe olmayan bir gün dolayısıyle Sen bütün insanları mutlaka toplayacaksın. Allah, belirlenmiş hesap gününü gerçekleştirme sözünden dönmeyecek ve ertelemeyecektir.'
Ahmet Varol : 'Ey Rabbimiz! Muhakkak sen insanları, geleceğinde şüphe olmayan bir günde biraraya getireceksin. Şüphe yok ki, Allah verdiği sözden dönmez.'
Ali Bulaç : "Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, va'dinden cayıp dönmez."
Ali Fikri Yavuz : Rabbimiz! Muhakkak ki sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez. (1) Müteşâbih: Kasd olunan mânayı bilmek, mümkün olmayan Kur’ân-ı Kerimdeki âyetlere denir. Müteşabih iki nevidir: Lâfzı müteşâbih olan âyet ki, bundan hiç bir mâna anaşılmaz. Sûrelerin evvelinde bulunan Sâd Tâ-hâ gibi (Mukattaa) harfler. Anlamı müteşâbih olan âyet ki, zâhiri mânasını kasdetmek muhâldır. Allah’ın eli, onların elleri üstündedir. Bû âyet-i kerimeye böyle mâna vermek muhâldır. Çünkü, Allah’ın eli olamaz. Ancak, el ya kudret ile tevil edilir, ya da Allah tarafından murad edilen mânaya inanç beslenir.
Bekir Sadak : Rabbimiz! Dogrusu gelecegi suphe goturmeyen gunde, insanlari toplayacak olan Sensin. suphesiz ki Allah verdigi sozden caymaz.*
Celal Yıldırım : Rabbimiz! Şüphesiz ki (meydana gelmesinde) hiç şüphe olmayan (Kıyamet) gününde insanları toplayan Sensin. Doğrusu Allah va'dinden caymaz..
Diyanet İşleri : “Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.”
Diyanet İşleri (eski) : Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan Sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.
Diyanet Vakfi : Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez.
Edip Yüksel : 'Rabbimiz, gerçekleşmesi kuşku gütürmeyen günde insanları toplayacak olan sensin.' ALLAH sözünden dönmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Rabbimiz! Muhakkak ki, Sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Muhakkak ki Allah, hiç sözünden caymaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, insanları, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir güne toplayacaksın. Şüphesiz Allah, belirlediği süreyi şaşırmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya rabbena! muhakkak ki sen insanları geleceğinde hiç şüphe olmıyan bir güne toplıyacaksın, şüphesiz ki Allah mi'adını şaşırmaz.
Fizilal-il Kuran : Ey Rabbimiz, sen geleceği kuşkusuz olan bir günde insanları kesinlikle biraraya getireceksin. Hiç şüphesiz Allah sözünden caymaz.
Gültekin Onan : "Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten Sen toplayacaksın. Doğrusu Tanrı, va'dinden cayıp dönmez".
Hakkı Yılmaz : (7-9) Allah, sana bu kitabı indirendir. Bu kitaptan bir kısmı yasa içeren âyetlerdir ki bunlar, kitabın anasıdır. Diğerleri de benzeşen anlamlılardır. Amma, durum bu iken, kalplerinde kaypaklık/tutarsızlık olan kimseler, insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya sürüklemek ve onun anlamlarından en uygununun tesbitine yeltenmek için hemen ondan benzeşen anlamlı olanlarının peşine düşerler. Hâlbuki onun anlamlarından en uygun olanının tesbitini ancak Allah ve –“Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Rabbimiz! Bize kılavuzluk ettikten sonra kalplerimizi çevirme! Bize Kendi nezdinden rahmet lütfet! Şüphesiz Sen, bol bol lütfedenin ta kendisisin. Rabbimiz! Şüphesiz Sen, insanları, kendisinde hiçbir şüphe olmayan gün için toplayansın. Şüphesiz Allah, verdiği sözden dönmez” diyen– o bilgide uzman olanlar bilirler. Ve sadece kavrama yetenekleri olanlar öğüt alırlar.
Hasan Basri Çantay : Ey Rabbimiz, muhakkak ki Sen, (vukuunda) hiç bir şübhe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Şübhesiz Allah sözünden caymaz.
Hayrat Neşriyat : 'Rabbimiz! Hakkında şübhe olmayan (geleceği muhakkak) bir günde insanları bir araya getirici olan muhakkak ki sensin!' Şübhesiz Allah, va'dinden dönmez.
İbni Kesir : Ey Rabbımız; muhakkak ki geleceğinden şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak Sen'sin. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.
İskender Evrenosoğlu : Rabbimiz muhakkak ki insanları, hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan Sen'sin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.
Muhammed Esed : "Ey Rabbimiz! (Geleceğine) hiç şüphe olmayan o Gün'ü görüp yaşamaları için mutlaka insanlığı bir araya toplayacaksın: Allah vaadini yerine getirmekten asla kaçınmaz."
Ömer Nasuhi Bilmen : Rabbimiz! Şüphe yok ki, nâsı kendisinde şüphe olmayan bir gün için toplayan ancak Sen'sin. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ vaadinde hulf etmez.
Ömer Öngüt : “Ey Rabbimiz! Gelmesinde aslâ şüphe olmayan bir günde sen insanları mutlaka toplayacaksın. ” Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.
Şaban Piriş : -Rabbimiz, geleceği şüphe götürmeyen günde bütün insanları toplayacak olan şüphesiz sensin. Allah sözünden dönmez.
Suat Yıldırım : "Sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez."
Süleyman Ateş : "Rabbimiz, sen mutlaka insanları, asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın." Allâh sözünden dönmez.
Tefhim-ul Kuran : «Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, vâ'dinden cayıp dönmez.»
Ümit Şimşek : Rabbimiz! Geleceğinde kuşku olmayan bir günde insanları huzurunda toplayacak olan da Sensin. Şüphesiz ki Allah sözünden asla dönmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey Rabbimiz! Sen Câmî'sin; insanları varlığında kuşku bulunmayan bir günde mutlaka toplayacaksın. Allah, sözünü yerine getireceği yer ve zamanı asla şaşırmaz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}