» 3 / Âl-i Imrân  97:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 97
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
2. ايَاتٌ ( ËYET) = āyātun : deliller
3. بَيِّنَاتٌ (BYNET) = beyyinātun : açıklayıcı
4. مَقَامُ (MGEM) = meḳāmu : doğrultan
5. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahimi
6. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve -den/dan
7. دَخَلَهُ (D̃ḢLH) = deḣalehu : girenler / dahil olanlar
8. كَانَ (KEN) = kāne : olur
9. امِنًا ( ËMNE) = āminen : doğrulamış / emin
10. وَلِلَّهِ (VLLH) = velillahi : ve Allah için
11. عَلَى (AL) = ǎlā : -üzerine
12. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar
13. حِجُّ (ḪC) = Hiccu : -haccetmek/tartışmak
14. الْبَيْتِ (ELBYT) = l-beyti : Yapıyı
15. مَنِ (MN) = meni : -den/dan
16. اسْتَطَاعَ (ESTŦEA) = steTāǎ : uyacaklar
17. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : onun
18. سَبِيلًا (SBYLE) = sebīlen : yoluna
19. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve -den/dan
20. كَفَرَ (KFR) = kefera : yalanlayan
21. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : şüphesiz
22. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
23. غَنِيٌّ (ĞNY) = ğaniyyun : zengindir
24. عَنِ (AN) = ǎni : -den
25. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : bütün alemler-
onda | deliller | açıklayıcı | doğrultan | İbrahimi | ve -den/dan | girenler / dahil olanlar | olur | doğrulamış / emin | ve Allah için | -üzerine | insanlar | -haccetmek/tartışmak | Yapıyı | -den/dan | uyacaklar | onun | yoluna | ve -den/dan | yalanlayan | şüphesiz | Allah | zengindir | -den | bütün alemler- |

[] [EYY] [BYN] [GVM] [] [] [D̃ḢL] [KVN] [EMN] [] [] [NVS] [ḪCC] [BYT] [] [ŦVA] [] [SBL] [] [KFR] [] [] [ĞNY] [] [ALM]
FYH ËYET BYNET MGEM ÎBREHYM VMN D̃ḢLH KEN ËMNE VLLH AL ELNES ḪC ELBYT MN ESTŦEA ÎLYH SBYLE VMN KFR FÎN ELLH ĞNY AN ELAELMYN

fīhi āyātun beyyinātun meḳāmu ibrāhīme ve men deḣalehu kāne āminen velillahi ǎlā n-nāsi Hiccu l-beyti meni steTāǎ ileyhi sebīlen ve men kefera feinne llahe ğaniyyun ǎni l-ǎālemīne
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 97
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فيه | FYH fīhi onda In it
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātun deliller (are) signs
بينات ب ي ن | BYN BYNET beyyinātun açıklayıcı clear,
مقام ق و م | GVM MGEM meḳāmu doğrultan standing place
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahimi (of) Ibrahim,
ومن | VMN ve men ve -den/dan and whoever
دخله د خ ل | D̃ḢL D̃ḢLH deḣalehu girenler / dahil olanlar enters it -
كان ك و ن | KVN KEN kāne olur is
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āminen doğrulamış / emin safe.
ولله | VLLH velillahi ve Allah için And (due) to Allah
على | AL ǎlā -üzerine upon
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the mankind
حج ح ج ج | ḪCC ḪC Hiccu -haccetmek/tartışmak (is) pilgrimage
البيت ب ي ت | BYT ELBYT l-beyti Yapıyı (of) the House
من | MN meni -den/dan (for one) who
استطاع ط و ع | ŦVA ESTŦEA steTāǎ uyacaklar is able
إليه | ÎLYH ileyhi onun to [it]
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen yoluna (find) a way.
ومن | VMN ve men ve -den/dan And whoever
كفر ك ف ر | KFR KFR kefera yalanlayan disbelieved
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
غني غ ن ي | ĞNY ĞNY ğaniyyun zengindir (is) free from need
عن | AN ǎni -den of
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne bütün alemler- the universe.

3:97 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onda | deliller | açıklayıcı | doğrultan | İbrahimi | ve -den/dan | girenler / dahil olanlar | olur | doğrulamış / emin | ve Allah için | -üzerine | insanlar | -haccetmek/tartışmak | Yapıyı | -den/dan | uyacaklar | onun | yoluna | ve -den/dan | yalanlayan | şüphesiz | Allah | zengindir | -den | bütün alemler- |

[] [EYY] [BYN] [GVM] [] [] [D̃ḢL] [KVN] [EMN] [] [] [NVS] [ḪCC] [BYT] [] [ŦVA] [] [SBL] [] [KFR] [] [] [ĞNY] [] [ALM]
FYH ËYET BYNET MGEM ÎBREHYM VMN D̃ḢLH KEN ËMNE VLLH AL ELNES ḪC ELBYT MN ESTŦEA ÎLYH SBYLE VMN KFR FÎN ELLH ĞNY AN ELAELMYN

fīhi āyātun beyyinātun meḳāmu ibrāhīme ve men deḣalehu kāne āminen velillahi ǎlā n-nāsi Hiccu l-beyti meni steTāǎ ileyhi sebīlen ve men kefera feinne llahe ğaniyyun ǎni l-ǎālemīne
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

[] [ا ي ي] [ب ي ن] [ق و م] [] [] [د خ ل] [ك و ن] [ا م ن] [] [] [ن و س] [ح ج ج] [ب ي ت] [] [ط و ع] [] [س ب ل] [] [ك ف ر] [] [] [غ ن ي] [] [ع ل م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 97
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فيه | FYH fīhi onda In it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātun deliller (are) signs
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
بينات ب ي ن | BYN BYNET beyyinātun açıklayıcı clear,
Be,Ye,Nun,Elif,Te,
2,10,50,1,400,
ADJ – nominative feminine plural indefinite adjective
صفة مرفوعة
مقام ق و م | GVM MGEM meḳāmu doğrultan standing place
Mim,Gaf,Elif,Mim,
40,100,1,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahimi (of) Ibrahim,
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
ومن | VMN ve men ve -den/dan and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
دخله د خ ل | D̃ḢL D̃ḢLH deḣalehu girenler / dahil olanlar enters it -
Dal,Hı,Lam,He,
4,600,30,5,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
كان ك و ن | KVN KEN kāne olur is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āminen doğrulamış / emin safe.
,Mim,Nun,Elif,
,40,50,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
ولله | VLLH velillahi ve Allah için And (due) to Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو استئنافية
جار ومجرور
على | AL ǎlā -üzerine upon
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
حج ح ج ج | ḪCC ḪC Hiccu -haccetmek/tartışmak (is) pilgrimage
Ha,Cim,
8,3,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
البيت ب ي ت | BYT ELBYT l-beyti Yapıyı (of) the House
Elif,Lam,Be,Ye,Te,
1,30,2,10,400,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
من | MN meni -den/dan (for one) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
استطاع ط و ع | ŦVA ESTŦEA steTāǎ uyacaklar is able
Elif,Sin,Te,Tı,Elif,Ayn,
1,60,400,9,1,70,
V – 3rd person masculine singular (form X) perfect verb
فعل ماض
إليه | ÎLYH ileyhi onun to [it]
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen yoluna (find) a way.
Sin,Be,Ye,Lam,Elif,
60,2,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ومن | VMN ve men ve -den/dan And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
كفر ك ف ر | KFR KFR kefera yalanlayan disbelieved
Kef,Fe,Re,
20,80,200,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
غني غ ن ي | ĞNY ĞNY ğaniyyun zengindir (is) free from need
Ğayn,Nun,Ye,
1000,50,10,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
عن | AN ǎni -den of
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne bütün alemler- the universe.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فِيهِ: onda | ايَاتٌ: deliller | بَيِّنَاتٌ: açıklayıcı | مَقَامُ: doğrultan | إِبْرَاهِيمَ: İbrahimi | وَمَنْ: ve -den/dan | دَخَلَهُ: girenler / dahil olanlar | كَانَ: olur | امِنًا: doğrulamış / emin | وَلِلَّهِ: ve Allah için | عَلَى: -üzerine | النَّاسِ: insanlar | حِجُّ: -haccetmek/tartışmak | الْبَيْتِ: Yapıyı | مَنِ: -den/dan | اسْتَطَاعَ: uyacaklar | إِلَيْهِ: onun | سَبِيلًا: yoluna | وَمَنْ: ve -den/dan | كَفَرَ: yalanlayan | فَإِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | غَنِيٌّ: zengindir | عَنِ: -den | الْعَالَمِينَ: bütün alemler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فيه FYH onda | آيات ËYET deliller | بينات BYNET açıklayıcı | مقام MGEM doğrultan | إبراهيم ÎBREHYM İbrahimi | ومن WMN ve -den/dan | دخله D̃ḢLH girenler / dahil olanlar | كان KEN olur | آمنا ËMNE doğrulamış / emin | ولله WLLH ve Allah için | على AL -üzerine | الناس ELNES insanlar | حج ḪC -haccetmek/tartışmak | البيت ELBYT Yapıyı | من MN -den/dan | استطاع ESTŦEA uyacaklar | إليه ÎLYH onun | سبيلا SBYLE yoluna | ومن WMN ve -den/dan | كفر KFR yalanlayan | فإن FÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | غني ĞNY zengindir | عن AN -den | العالمين ELAELMYN bütün alemler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |fīhi: onda | āyātun: deliller | beyyinātun: açıklayıcı | meḳāmu: doğrultan | ibrāhīme: İbrahimi | ve men: ve -den/dan | deḣalehu: girenler / dahil olanlar | kāne: olur | āminen: doğrulamış / emin | velillahi: ve Allah için | ǎlā: -üzerine | n-nāsi: insanlar | Hiccu: -haccetmek/tartışmak | l-beyti: Yapıyı | meni: -den/dan | steTāǎ: uyacaklar | ileyhi: onun | sebīlen: yoluna | ve men: ve -den/dan | kefera: yalanlayan | feinne: şüphesiz | llahe: Allah | ğaniyyun: zengindir | ǎni: -den | l-ǎālemīne: bütün alemler- |
Kırık Meal (Transcript) : |FYH: onda | ËYET: deliller | BYNET: açıklayıcı | MGEM: doğrultan | ÎBREHYM: İbrahimi | VMN: ve -den/dan | D̃ḢLH: girenler / dahil olanlar | KEN: olur | ËMNE: doğrulamış / emin | VLLH: ve Allah için | AL: -üzerine | ELNES: insanlar | ḪC: -haccetmek/tartışmak | ELBYT: Yapıyı | MN: -den/dan | ESTŦEA: uyacaklar | ÎLYH: onun | SBYLE: yoluna | VMN: ve -den/dan | KFR: yalanlayan | FÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | ĞNY: zengindir | AN: -den | ELAELMYN: bütün alemler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Oradadır apaçık deliller ve İbrahîm'in durağı ve kim oraya girerse emin olur. İnsanlardan, oraya gitmeye gücü yetene, Allah için gidip o evi ziyaret ederek haccetmesi farzdır. İnkâr eden eder, Allah şüphe yok ki bütün âlemlerden müstağnîdir.
Adem Uğur : Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.
Ahmed Hulusi : Onda apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı var. Kim Ona dâhil olursa güvende olur. Gitmeye imkânı olan herkese Beyt'i hac etmek, insanlar üzerindeki Allâh hakkıdır. Kim (gücü yettiği hâlde) bunu inkâr ederse, muhakkak Allâh âlemlerden Ğaniyy'dir.
Ahmet Tekin : Orada apaçık, Allah’a saygıyı çağrıştıran deliller, nişâneler ve Makam-ı İbrahim vardır. Oraya giren emniyet ve huzur bulur. Yoluna gücü yeten herkesin hac ibadetini ifa etme, hayır ve bereket elde etme ümidiyle Beytullah’ı ziyareti Allah’ın insanlar, müslümanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bu hakkı inkâr eder, tanımazsa Allah’ın azabından kurtulamaz. Bilmelidir ki, Allah insanlara, âlemlere muhtaç olmayacak kadar zengindir.
Ahmet Varol : Orada apaçık işaretler, İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvende olur. Oraya ulaşmaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim de inkar ederse Allah'ın alemlerden bir şeye ihtiyacı yoktur.
Ali Bulaç : Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.
Ali Fikri Yavuz : Orada açık alâmetlerle İbrahim’in makâmı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Azık ve binek bakımından yoluna gücü yeten her kimsenin o Beyt’i haccetmesi, insanlar üzerinde Allah’ın hakkıdır, farzdır. Kim bu farzı tanımazsa, her halde Allah’ın ihtiyacı yok, O bütün âlemlerden müstağnidir.
Bekir Sadak : Orada apacik deliller vardir, Ibrahim'in makami vardir; kim oraya girerse, guvenlik icinde olur; oraya yol bulabilen insana Allah icin Kabe'yi haccetmesi gereklidir. Kim inkar ederse, bilsin ki; dogrusu Allah alemlerden mustagnidir.
Celal Yıldırım : Onda açık âyetler, İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse (her türlü saldırıdan) güven içinde olur. Yol bulmaya güç getirebilenin Beyt'i (Kabe'yi) haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hak ve vecîbesidir. Kim bu hakkı inkâr (ya da küçümseyerek terk) ederse, şüphesiz Allah âlemlerden müstağnidir (hiç kimsenin ibâdetine ihtiyacı yoktur).
Diyanet İşleri : Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)
Diyanet İşleri (eski) : Orada apaçık deliller vardır, İbrahim'in makamı vardır; kim oraya girerse, güvenlik içinde olur; oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi haccetmesi gereklidir. Kim inkar ederse, bilsin ki; doğrusu Allah alemlerden müstağnidir.
Diyanet Vakfi : Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.
Edip Yüksel : Orada apaçık işaretler var: İbrahim'in (putperestliğe karşı) duruş yeridir. Oraya giren güvenlik içinde olmalı. Halktan yolculuğa gücü yetenler o Ev'i (Kabeyi) ALLAH için haccetmekle yükümlüdür. Kim inkar ederse bilsin ki ALLAH kimseye muhtaç değildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyt'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağni (kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaç)dir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onda açık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o İbadet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa, Allah'ın kesinlikle ihtiyacı yoktur. O, bütün alemlerden müstağnidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onda açık âyetler var, İbrahimin makamı var ve ona dehalet eden eman bulur, yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti haccetmesi de insanlar üzerine Allahın bir hakkıdır ve kim bu hakkı tanımazsa her halde Allahın ihtiyacı yok, o bütün âlemînden ganîdir
Fizilal-il Kuran : Orada apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenliğe erer. Ona yol bulabilenlerin Kâbe'ye haccetmesi Allah'ın, insanlar üzerinde hakkıdır. Kim küfrederse bilsin ki Allah alemlerden müstağnidir.
Gültekin Onan : Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir (amina). Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Tanrı'nın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de küfrederse, şüphesiz, Tanrı alemlere karşı muhtaç olmayandır.
Hakkı Yılmaz : (96,97) "Şüphesiz, insanlar için bereketli ve âlemlere yol gösterme olarak konulan ilk ev, Mekke'dekidir. Onda apaçık alâmetler/göstergeler; İbrâhîm'in görev yaptığı yer [eğitilip, yetiştirilip ortak koşmaya karşı ayaklandığı yer] vardır. Ve oraya kim girerse güvende olmuştur. Ve yoluna gücü yeten herkesin Beyt'i/ilâhiyat eğitim merkezini kastetmesi, ilâhiyat eğitimi için oraya gitmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim de gerçeği örtbas ederse, bilsin ki, şüphesiz Allah bütün âlemlerden zengindir. "
Hasan Basri Çantay : Orada apaçık alâmetler, İbrâhîmin makaamı vardır. Kim oraya girerse (taarruzdan) emîn olur. Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hacc (ve ziyaret) etmesi Allahın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse şübhesiz ki Allah âlemlerden ganî (müstağni) dir.
Hayrat Neşriyat : Orada apaçık alâmetler, İbrâhîm’in makamı vardır. Oraya giren ise emniyette olur(ona dokunulmaz). Hem ona (, oraya gitmek için) bir yola gücü yeten bir kimsenin o evi(Kâ'be’yi) haccetmesi, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır. Kim de inkâr ederse, artık şübhe yok ki Allah, âlemlerden müstağnîdir (hiçbir şeye muhtaç değildir)!
İbni Kesir : Orada apaçık alametlerle, İbrahim'in makamı vardır. Kim, oraya girerse emin olur. Ona yol bulabilen herkesin, Ka'be'yi haccetmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim inkar ederse; bilsin ki doğrusu Allah, alemlerden müstağni'dir.
İskender Evrenosoğlu : Orada (Beytullah'da) açık beyyineler, Hz.İbrâhîm'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin (emniyette) olur. Ona yol bulmaya (Hacc'a gitmeye) gücü yetenlere, Allah için o Beyt'in hac edilmesi, insanların üzerine (farz)dır. Ve kim inkâr ederse, artık muhakkak ki Allah, âlemlerden ganidir (hiçbir şeye muhtaç değildir).
Muhammed Esed : apaçık işaretlerle dopdolu. (Orası) bir zamanlar İbrahim'in durduğu yer(dir); kim içine girerse huzur bulur. Bundan dolayı, mabedi haccetmek, gücü yeten bütün insanların Allah'a karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir görevdir. Hakikati inkar edenlere gelince, bilsinler ki, Allah, yarattığı alemlerden bağımsızdır, her bakımdan Kendine yeterlidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onda açık alâmetler, İbrahim'in makamı vardır. Ve her kim ona girerse emîn olur. Ve onun yoluna gücü yeten kimseler üzerine de o beyti haccetmek Allah Teâlâ için bir haktır. Ve her kim inkar ederse şüphe yok ki, Allah Teâlâ bütün âlemlerden ganîdir.
Ömer Öngüt : Orada apaçık alâmetler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Hacca gidip gelmeye gücü yeten herkesin Kâbe'yi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz ki Allah âlemlerden müstağnidir.
Şaban Piriş : Orada apaçık işaretlerle İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse, güvenliktedir. Oraya yol bulabilen insanların beyti/Kâbe'yi haccetmesi Allah’ın hakkıdır. Kim bunu inkar ederse, Allah’ın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.
Suat Yıldırım : Orada apaçık alâmetler ve deliller, İbrâhimin makamı vardır. Kim Beytullaha girerse korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese Beytullahı ziyaret etmek, Allah’ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanımayana Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur, o bütün âlemlerden müstağnidir.
Süleyman Ateş : Onda açık açık deliller, İbrâhim'in Makâmı vardır. Ona giren, güvene erer. Yoluna gücü yeten herkesin, o Ev'e gi(dip haccet)mesi, insanlar üzerinde Allâh'ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse şüphesiz Allâh, bütün âlemlerden zengindir.
Tefhim-ul Kuran : Orda apaçık ayetler (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de küfre saparsa, kuşku yok, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.
Ümit Şimşek : Onda apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlikte olur. Hac için bir yol bulabilenin Beyti ziyaret etmesi ise, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. İnkâr edenlere gelince, Allah'ın âlemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk : Açık-seçik deliller, İbrahim'in makamı vardır orada. Oraya giren, güvene ermiş olur. Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse hiç kuşkusuz, Allah bütün âlemlere muhtaç olmayacak bir Ganî'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}