» 3 / Âl-i Imrân  31:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 31
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. إِنْ (ÎN) = in : eğer
3. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : siz
4. تُحِبُّونَ (TḪBVN) = tuHibbūne : seviyorsanız
5. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
6. فَاتَّبِعُونِي (FETBAVNY) = fettebiǔnī : bana uyun ki
7. يُحْبِبْكُمُ (YḪBBKM) = yuHbibkumu : sizi sevsin
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah da
9. وَيَغْفِرْ (VYĞFR) = ve yeğfir : ve bağışlasın
10. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
11. ذُنُوبَكُمْ (Z̃NVBKM) = ƶunūbekum : günahlarınızı
12. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
13. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : bağışlayandır
14. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : esirgeyendir
de ki | eğer | siz | seviyorsanız | Allah'ı | bana uyun ki | sizi sevsin | Allah da | ve bağışlasın | sizin | günahlarınızı | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[GVL] [] [KVN] [ḪBB] [] [TBA] [ḪBB] [] [ĞFR] [] [Z̃NB] [] [ĞFR] [RḪM]
GL ÎN KNTM TḪBVN ELLH FETBAVNY YḪBBKM ELLH VYĞFR LKM Z̃NVBKM VELLH ĞFVR RḪYM

ḳul in kuntum tuHibbūne llahe fettebiǔnī yuHbibkumu llahu ve yeğfir lekum ƶunūbekum vallahu ğafūrun raHīmun
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
إن | ÎN in eğer """If"
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum siz you
تحبون ح ب ب | ḪBB TḪBVN tuHibbūne seviyorsanız love
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah,
فاتبعوني ت ب ع | TBA FETBAVNY fettebiǔnī bana uyun ki then follow me,
يحببكم ح ب ب | ḪBB YḪBBKM yuHbibkumu sizi sevsin will love you
الله | ELLH llahu Allah da Allah
ويغفر غ ف ر | ĞFR VYĞFR ve yeğfir ve bağışlasın and He will forgive
لكم | LKM lekum sizin for you
ذنوبكم ذ ن ب | Z̃NB Z̃NVBKM ƶunūbekum günahlarınızı your sins.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.

3:31 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | eğer | siz | seviyorsanız | Allah'ı | bana uyun ki | sizi sevsin | Allah da | ve bağışlasın | sizin | günahlarınızı | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[GVL] [] [KVN] [ḪBB] [] [TBA] [ḪBB] [] [ĞFR] [] [Z̃NB] [] [ĞFR] [RḪM]
GL ÎN KNTM TḪBVN ELLH FETBAVNY YḪBBKM ELLH VYĞFR LKM Z̃NVBKM VELLH ĞFVR RḪYM

ḳul in kuntum tuHibbūne llahe fettebiǔnī yuHbibkumu llahu ve yeğfir lekum ƶunūbekum vallahu ğafūrun raHīmun
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

[ق و ل] [] [ك و ن] [ح ب ب] [] [ت ب ع] [ح ب ب] [] [غ ف ر] [] [ذ ن ب] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
إن | ÎN in eğer """If"
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum siz you
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تحبون ح ب ب | ḪBB TḪBVN tuHibbūne seviyorsanız love
Te,Ha,Be,Vav,Nun,
400,8,2,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
فاتبعوني ت ب ع | TBA FETBAVNY fettebiǔnī bana uyun ki then follow me,
Fe,Elif,Te,Be,Ayn,Vav,Nun,Ye,
80,1,400,2,70,6,50,10,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
يحببكم ح ب ب | ḪBB YḪBBKM yuHbibkumu sizi sevsin will love you
Ye,Ha,Be,Be,Kef,Mim,
10,8,2,2,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah da Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ويغفر غ ف ر | ĞFR VYĞFR ve yeğfir ve bağışlasın and He will forgive
Vav,Ye,Ğayn,Fe,Re,
6,10,1000,80,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم
لكم | LKM lekum sizin for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ذنوبكم ذ ن ب | Z̃NB Z̃NVBKM ƶunūbekum günahlarınızı your sins.
Zel,Nun,Vav,Be,Kef,Mim,
700,50,6,2,20,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: siz | تُحِبُّونَ: seviyorsanız | اللَّهَ: Allah'ı | فَاتَّبِعُونِي: bana uyun ki | يُحْبِبْكُمُ: sizi sevsin | اللَّهُ: Allah da | وَيَغْفِرْ: ve bağışlasın | لَكُمْ: sizin | ذُنُوبَكُمْ: günahlarınızı | وَاللَّهُ: Allah | غَفُورٌ: bağışlayandır | رَحِيمٌ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | إن ÎN eğer | كنتم KNTM siz | تحبون TḪBWN seviyorsanız | الله ELLH Allah'ı | فاتبعوني FETBAWNY bana uyun ki | يحببكم YḪBBKM sizi sevsin | الله ELLH Allah da | ويغفر WYĞFR ve bağışlasın | لكم LKM sizin | ذنوبكم Z̃NWBKM günahlarınızı | والله WELLH Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | in: eğer | kuntum: siz | tuHibbūne: seviyorsanız | llahe: Allah'ı | fettebiǔnī: bana uyun ki | yuHbibkumu: sizi sevsin | llahu: Allah da | ve yeğfir: ve bağışlasın | lekum: sizin | ƶunūbekum: günahlarınızı | vallahu: Allah | ğafūrun: bağışlayandır | raHīmun: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÎN: eğer | KNTM: siz | TḪBVN: seviyorsanız | ELLH: Allah'ı | FETBAVNY: bana uyun ki | YḪBBKM: sizi sevsin | ELLH: Allah da | VYĞFR: ve bağışlasın | LKM: sizin | Z̃NVBKM: günahlarınızı | VELLH: Allah | ĞFVR: bağışlayandır | RḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun da Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı yarlıgasın. Allah yarlıgayıcıdır ve rahîmdir.
Adem Uğur : (Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Ahmed Hulusi : De ki: "Eğer Allâh'ı seviyorsanız bana tâbi olun; ki Allâh sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. "
Ahmet Tekin : Onlara: 'Siz Allah’ın affına mazhariyet istiyor, Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun, benim sünnetime uyun, uygulayın ki, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah kullarını koruma kalkanına alan, çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.'
Ali Bulaç : De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
Ali Fikri Yavuz : (Rasûlüm), şöyle de: “-Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, hemen bana uyun ki, Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”
Bekir Sadak : «Allah'i seviyorsaniz bana uyun. Allah da sizi sevsin ve gunahlarinizi bagislasin. Allah affeder ve merhamet eder".
Celal Yıldırım : De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder'.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Edip Yüksel : De ki, ' ALLAH'ı seviyorsanız beni izleyin ki ALLAH da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: eğer siz Allahı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün, Allah gafurdur, rahîmdır
Fizilal-il Kuran : De ki; 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir.'
Gültekin Onan : De ki : "Eğer siz Tanrı'yı seviyorsanız bana uyun; Tanrı da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o zaman bana uyun ki, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Ve Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir.”
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) de ki: «Eğer Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir».
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: 'Eğer Allah’ı seviyorsanız, o hâlde bana tâbi' olun ki, Allah (da) sizi sevsin ve günahlarınızı size bağışlasın!' Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah "Gafur"dur, "Rahîm"dir.”
Muhammed Esed : De ki (ey Peygamber): "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin; zira Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır."
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Eğer Allah Teâlâ'yı seviyor iseniz bana ittiba ediniz ki, Allah Teâlâ da sizi sevsin ve sizin için günahlarınızı yarlığasın. Ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.»
Ömer Öngüt : Resulüm! Onlara söyle: “Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. ”
Şaban Piriş : De ki: -Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.
Suat Yıldırım : Ey Resulüm, de ki: "Ey insanlar, eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir! (çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir).
Süleyman Ateş : De ki: "Eğer Allâh'ı seviyorsanız bana uyun ki Allâh da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın. Allâh bağışlayandır, esirgeyendir."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.»
Ümit Şimşek : De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}