» 3 / Âl-i Imrân  101:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 101
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَيْفَ (VKYF) = ve keyfe : ve nasıl?
2. تَكْفُرُونَ (TKFRVN) = tekfurūne : inkar edersiniz
3. وَأَنْتُمْ (VÊNTM) = veentum : ve üstelik size
4. تُتْلَىٰ (TTL) = tutlā : okunmakta
5. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
6. ايَاتُ ( ËYET) = āyātu : ayetleri
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
8. وَفِيكُمْ (VFYKM) = ve fīkum : ve aranızda iken
9. رَسُولُهُ (RSVLH) = rasūluhu : O'nun Elçisi
10. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
11. يَعْتَصِمْ (YATṦM) = yeǎ'teSim : sarılırsa
12. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
13. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : muhakkak ki o
14. هُدِيَ (HD̃Y) = hudiye : iletilmiştir
15. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
16. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yola
17. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
ve nasıl? | inkar edersiniz | ve üstelik size | okunmakta | size | ayetleri | Allah'ın | ve aranızda iken | O'nun Elçisi | ve kim | sarılırsa | Allah'a | muhakkak ki o | iletilmiştir | | yola | doğru |

[KYF] [KFR] [] [TLV] [] [EYY] [] [] [RSL] [] [AṦM] [] [] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
VKYF TKFRVN VÊNTM TTL ALYKM ËYET ELLH VFYKM RSVLH VMN YATṦM BELLH FGD̃ HD̃Y ÎL ṦREŦ MSTGYM

ve keyfe tekfurūne veentum tutlā ǎleykum āyātu llahi ve fīkum rasūluhu ve men yeǎ'teSim billahi feḳad hudiye ilā SirāTin musteḳīmin
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 101
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكيف ك ي ف | KYF VKYF ve keyfe ve nasıl? And how (could)
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRVN tekfurūne inkar edersiniz you disbelieve
وأنتم | VÊNTM veentum ve üstelik size while [you]
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunmakta is recited
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleri (the) Verses
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
وفيكم | VFYKM ve fīkum ve aranızda iken and among you
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūluhu O'nun Elçisi (is) His Messenger?
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
يعتصم ع ص م | AṦM YATṦM yeǎ'teSim sarılırsa holds firmly
بالله | BELLH billahi Allah'a to Allah,
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak ki o then surely
هدي ه د ي | HD̃Y HD̃Y hudiye iletilmiştir he is guided
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.

3:101 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve nasıl? | inkar edersiniz | ve üstelik size | okunmakta | size | ayetleri | Allah'ın | ve aranızda iken | O'nun Elçisi | ve kim | sarılırsa | Allah'a | muhakkak ki o | iletilmiştir | | yola | doğru |

[KYF] [KFR] [] [TLV] [] [EYY] [] [] [RSL] [] [AṦM] [] [] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
VKYF TKFRVN VÊNTM TTL ALYKM ËYET ELLH VFYKM RSVLH VMN YATṦM BELLH FGD̃ HD̃Y ÎL ṦREŦ MSTGYM

ve keyfe tekfurūne veentum tutlā ǎleykum āyātu llahi ve fīkum rasūluhu ve men yeǎ'teSim billahi feḳad hudiye ilā SirāTin musteḳīmin
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

[ك ي ف] [ك ف ر] [] [ت ل و] [] [ا ي ي] [] [] [ر س ل] [] [ع ص م] [] [] [ه د ي] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 101
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكيف ك ي ف | KYF VKYF ve keyfe ve nasıl? And how (could)
Vav,Kef,Ye,Fe,
6,20,10,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
INTG – interrogative noun
الواو عاطفة
اسم استفهام
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRVN tekfurūne inkar edersiniz you disbelieve
Te,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
400,20,80,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وأنتم | VÊNTM veentum ve üstelik size while [you]
Vav,,Nun,Te,Mim,
6,,50,400,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunmakta is recited
Te,Te,Lam,,
400,400,30,,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleri (the) Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وفيكم | VFYKM ve fīkum ve aranızda iken and among you
Vav,Fe,Ye,Kef,Mim,
6,80,10,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
رسوله ر س ل | RSL RSVLH rasūluhu O'nun Elçisi (is) His Messenger?
Re,Sin,Vav,Lam,He,
200,60,6,30,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يعتصم ع ص م | AṦM YATṦM yeǎ'teSim sarılırsa holds firmly
Ye,Ayn,Te,Sad,Mim,
10,70,400,90,40,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بالله | BELLH billahi Allah'a to Allah,
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak ki o then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
هدي ه د ي | HD̃Y HD̃Y hudiye iletilmiştir he is guided
He,Dal,Ye,
5,4,10,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
ADJ – genitive masculine indefinite (form X) active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَيْفَ: ve nasıl? | تَكْفُرُونَ: inkar edersiniz | وَأَنْتُمْ: ve üstelik size | تُتْلَىٰ: okunmakta | عَلَيْكُمْ: size | ايَاتُ: ayetleri | اللَّهِ: Allah'ın | وَفِيكُمْ: ve aranızda iken | رَسُولُهُ: O'nun Elçisi | وَمَنْ: ve kim | يَعْتَصِمْ: sarılırsa | بِاللَّهِ: Allah'a | فَقَدْ: muhakkak ki o | هُدِيَ: iletilmiştir | إِلَىٰ: | صِرَاطٍ: yola | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكيف WKYF ve nasıl? | تكفرون TKFRWN inkar edersiniz | وأنتم WÊNTM ve üstelik size | تتلى TTL okunmakta | عليكم ALYKM size | آيات ËYET ayetleri | الله ELLH Allah'ın | وفيكم WFYKM ve aranızda iken | رسوله RSWLH O'nun Elçisi | ومن WMN ve kim | يعتصم YATṦM sarılırsa | بالله BELLH Allah'a | فقد FGD̃ muhakkak ki o | هدي HD̃Y iletilmiştir | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve keyfe: ve nasıl? | tekfurūne: inkar edersiniz | veentum: ve üstelik size | tutlā: okunmakta | ǎleykum: size | āyātu: ayetleri | llahi: Allah'ın | ve fīkum: ve aranızda iken | rasūluhu: O'nun Elçisi | ve men: ve kim | yeǎ'teSim: sarılırsa | billahi: Allah'a | feḳad: muhakkak ki o | hudiye: iletilmiştir | ilā: | SirāTin: yola | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |VKYF: ve nasıl? | TKFRVN: inkar edersiniz | VÊNTM: ve üstelik size | TTL: okunmakta | ALYKM: size | ËYET: ayetleri | ELLH: Allah'ın | VFYKM: ve aranızda iken | RSVLH: O'nun Elçisi | VMN: ve kim | YATṦM: sarılırsa | BELLH: Allah'a | FGD̃: muhakkak ki o | HD̃Y: iletilmiştir | ÎL: | ṦREŦ: yola | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat siz nasıl kâfir olabilirsiniz ki Allah'ın âyetleri size okunmada, Allah'ın Resûlü de içinizde. Kim Allah'a sımsıkı yapışırsa şüphe yok ki o, dosdoğru yola sevk edilmiştir.
Abdullah Aydın : Allah'ın ayetleri size okunduğu ve Allah'ın resulü aranızda bulunduğu halde nasıl inkar edersiniz? Kim ki Allah'a sımsıkı sarılmışsa, o, muhakkak ki doğru yola iletilmiştir.
Adem Uğur : Size Allah'ın âyetleri okunurken, üstelik Allah Resûlü de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir.
Ahmed Hulusi : Allâh işaretleri önünüze serilirken, içinizde de Rasûlü varken, nasıl hakikati inkâr edenlerden olursunuz? Kim varlığını oluşturan özü olan Allâh'a (gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, işte o Hak yola hidâyet olunmuştur.
Ahmet Davudoğlu : Nasıl küfredebilirsiniz ki, size Allah'ın âyetleri okunmakta ve içinizde Resûlû bulunmaktadır! Kim Allah'ın dinine sımsıkı tutunursa, o, muhakkak doğru bir yola ulaştırılır.
Ahmet Tekin : Size birliği, karşılıklı sevgiyi, ihtilâftan uzaklaşmayı emreden Allah’ın âyetleri okunurken, Allah’ın Rasulü de aranızda, sünneti, hadisleri elinizde iken, nasıl inkâra, küfre saparsınız? Kim Allah’a, Allah’ın dinine, sımsıkı bağlanır, himayesine sığınırsa, doğru, muhkem, güvenli yolu, İslâmî hayatı bulmuş olur.
Ahmet Varol : Size Allah'ın ayetleri okunduğu halde ve içinizde O'nun peygamberi varken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a tutunursa dosdoğru yola iletilmiş olur.
Ali Arslan : Kim Allah(ın kitabı'n)a sanlırsa, muhakkak o da doğru bir yola eriştirilir.
Ali Bulaç : Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve O'nun elçisi içinizdeyken nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir.
Ali Fikri Yavuz : Size Allah’ın âyetleri (Kur’an’ı) okunduğu ve içinizde Rasûlü bulunduğu halde nasıl küfredersiniz? Kim Allah’ın dinine sımsıkı tutunursa, o, muhakkak doğru bir yola iletilmiştir.
Arif Pamuk : Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da Peygamber'i bulunurken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın Kitab'ına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir.
Ayntabî Mehmet Efendi : Halbuki siz nasıl kafir olursunuz ki, size Allah Teala'nın ayetleri okunuyor ve Resûlüllah içinizdedir. Kim Allah'a sımsıkı sanlırsa, muhakkak doğru yola hidayet olunmuştur.
Bahaeddin Sağlam : (Sizden) kim samimi olarak Allah'a bağlanırsa, o gerçekten doğru yolu bulmuş demektir.
Bekir Sadak : Allah'in ayetleri size okunur, aranizda da peygamberi bulunurken nasil inkar edersiniz? Kim Allah'in Kitab'ina sarilirsa suphesiz dogru yola erisir. *
Bir Heyet : Her kim Allah'a dayanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.
Celal Yıldırım : Üzerinize Allah'ın âyetleri okunurken ve aranızda da O'nun Resulü (Muhammed A.S.) bulunurken nasıl küfre dönersiniz ? Kim Allah'a (gönülden inanıp samimiyetle) sımsıkı bağlanırsa, gerçekten o doğru yola eriştirilmiştir.
Diyanet İşleri : Size Allah’ın âyetleri okunup dururken ve Allah’ın Resûlü de aranızda iken dönüp nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da Peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın Kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir.
Diyanet Vakfi : Size Allah'ın âyetleri okunurken, üstelik Allah Resûlü de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir.
Diyanet Vakfı (1993) : Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın ayetleri size okunduğu ve O'nun elçisi aranızda olduğu halde nasıl olur da inkar edersiniz? Kim ALLAH'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Size Allah'ın âyetleri okunup dururken ve Allah'ın elçisi de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Önünüzde Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda O'nun elçisi var iken sizler nasıl olur da inkara dönersiniz? Oysa her kim Allah'a sıkıca tutunursa, o, kesinlikle bir doğru yola çıkarılmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sizler ise küfre nasıl dönersiniz ki önünüzde Allahın âyetleri okunuyor, içinizde Resulü bulunuyor? halbuki her kim Allaha sıkı tutunursa o, muhakkak bir doğru yola çıkarılmıştır
Fizilal-il Kuran : Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve O'nun Peygamberi aranızdayken nasıl kafir olabilirsiniz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa doğru yola iletilmiş olur.
Gültekin Onan : Tanrı'nın ayetleri size okunuyorken ve O'nun elçisi içinizdeyken nasıl oluyor da küfrediyorsunuz? Kim Tanrı'ya sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir.
Hakkı Yılmaz : "Size Allah'ın âyetleri okunup dururken ve O'nun Elçisi de aranızda iken nasıl olur da küfredersiniz; Allah'ın ilâhlığını, rabliğini bilerek reddedip durursunuz? Kim de Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, dosdoğru kılavuzlanmıştır. "
Hasan Basri Çantay : Halbuki siz Allaha nasıl küfreder (Onu inkâr eder) siniz ki karşınızda Allanın âyetleri okunub durmakdadır. Onun peygamberi de içinizde, Kim Allaha sımsıkı tutunursa muhakkak ki doğru bir yola ile tilmişdir o.
Hasan Tahsin Feyizli : Kim (küfürden sakınıp) sımsıkı Allah'(ın dinine) sanlırsa muhakkak o, doğru bir yola iletilmiş olur.
Hayrat Neşriyat : Ve siz, Allah’ın âyetleri kendinize okunurken, hem içinizde peygamberi varken, nasıl inkâr edersiniz? Artık kim Allah’a (O’nun dînine) sımsıkı tutunursa, böylece muhakkak dosdoğru bir yola hidâyet edilmiştir.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Kim Allah'ın kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir.
Hüseyin Kaleli : “Size Allâh’ın âyetleri okunurken. Onun Rasulü de içinizde olduğu halde nasıl küfredersiniz? Artık kim Allâh’a sarılırsa, işte o, dosdoğru yola iletilmiştir.”
İbni Kesir : Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda peygamberi bulunurken nasıl küfredersiniz? Kim, Allah'a sımsıkı sarılırsa; muhakkak doğru yola iletilmiştir.
İskender Evrenosoğlu : Ve size, Allah'ın âyetleri okunurken ve aranızda O'nun (Allah'ın) Resûl'ü varken, siz nasıl inkâr edersiniz. Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o Sıratı Mustakim'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet olunmuştur.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Üzerinize Allah'ın ayetleri okunduğu ve aranızda O'nun Resulu bulunduğu halde, nasıl küfre dönersiniz? Her kim Allah'a sığınır ve O'nun dinine yapışırsa, işte o küfre düşmekten korunup doğru yola ulaştırılmıştır.
Muhammed Esed : Allah'ın mesajları size iletildiği halde ve Elçisi aranızda yaşarken hakikati nasıl inkar edebilirsiniz? Ama Allah'a sımsıkı tutunan, dosdoğru yola ulaştırılmıştır.
Mustafa İslamoğlu : (Onlar böyle yapabilirler), ama siz nasıl olur da Allah’ın âyetleri size okunup dururken ve O’nun elçisi aranızdayken inkâra yeltenebilirsiniz? Ne var ki Allah’a sımsıkı yapışan, dosdoğru bir yola yöneltilecektir.
Nedim Yılmaz : Size Allah’ın âyetleri okunup dururken ve O’nun elçisi de aranızdayken nasıl olur da Allah’ı inkâr edersiniz? Kim Allah’a bağlanırsa şüphesiz o, dosdoğru bir yola ulaştırılmış demektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve nasıl küfre dönersiniz ki, sizlerin üzerinize Allah Teâlâ'nın âyetleri okunuyor, ve aranızda da peygamberi bulunuyor. Artık her kim Allah Teâlâ'ya sığınırsa muhakkak doğru bir yola çıkarılmış olur.
Ömer Öngüt : Size Allah'ın âyetleri okunurken ve aranızda O'nun Resul'ü bulunurken nasıl küfre dönersiniz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa, muhakkak ki o doğru bir yola iletilmiştir.
Ömer Rıza Doğrul : Halbuki nasıl küfre dönersiniz ki size Allah'ın âyetleri okunuyor, Allah'ın elçisi içinizde bulunuyor. Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiş olur.
Şaban Piriş : Allah’ın ayetleri size okunur, aranızda Resulü bulunurken nasıl inkar edersiniz?! Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa o şüphesiz, dosdoğru yola yöneltir.
Suat Yıldırım : Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki, önünüzde Allah’ın âyetleri okunuyor, aranızda Allah’ın Resulü bulunuyor? Kim Allah’a gönülden sımsıkı bağlanırsa muhakkak ki o doğru yola konulmuştur.
Süleyman Ateş : Size Allâh'ın âyetleri okunmakta ve O'nun Elçisi de aranızda iken nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah'a sarılırsa muhakkak ki o, doğru yola iletilmiştir.
Talat Koçyiğit : Her kim Allah'a sımsıkı tutunursa doğru yola muhakkak iletilir.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve O'nun Resulü içinizdeyken nasıl oluyor da inkâr ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir.
Ümit Şimşek : Size Allah'ın âyetleri okunurken, Allah'ın Resulü de aranızda iken siz nasıl inkâra dönersiniz? Kim Allah'a sığınır ve Ona bağlanırsa, işte o zaman dosdoğru bir yola iletilmiş demektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın ayetleri size okunuyor, Resulü de aranızda; peki, nasıl küfre sapıyorsunuz? Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir o...
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Allah'a tutunan muhakkak doğru olan bir yola iletilmiştir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}