» 3 / Âl-i Imrân  5:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
3. لَا (LE) = lā :
4. يَخْفَىٰ (YḢF) = yeḣfā : gizli kalmaz
5. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona
6. شَيْءٌ (ŞYÙ) = şey'un : hiçbir şey
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
9. وَلَا (VLE) = ve lā :
10. فِي (FY) = fī :
11. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : ve gökte
şüphesiz | Allah'a | | gizli kalmaz | ona | hiçbir şey | | yerde | | | ve gökte |

[] [] [] [ḢFY] [] [ŞYE] [] [ERŽ] [] [] [SMV]
ÎN ELLH LE YḢF ALYH ŞYÙ FY ELÊRŽ VLE FY ELSMEÙ

inne llahe yeḣfā ǎleyhi şey'un l-erDi ve lā s-semāi
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed
الله | ELLH llahe Allah'a Allah -
لا | LE not
يخفى خ ف ي | ḢFY YḢF yeḣfā gizli kalmaz is hidden
عليه | ALYH ǎleyhi ona from Him
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'un hiçbir şey anything
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
ولا | VLE ve lā and not
في | FY in
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi ve gökte the heaven.

3:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah'a | | gizli kalmaz | ona | hiçbir şey | | yerde | | | ve gökte |

[] [] [] [ḢFY] [] [ŞYE] [] [ERŽ] [] [] [SMV]
ÎN ELLH LE YḢF ALYH ŞYÙ FY ELÊRŽ VLE FY ELSMEÙ

inne llahe yeḣfā ǎleyhi şey'un l-erDi ve lā s-semāi
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

[] [] [] [خ ف ي] [] [ش ي ا] [] [ا ر ض] [] [] [س م و]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah'a Allah -
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يخفى خ ف ي | ḢFY YḢF yeḣfā gizli kalmaz is hidden
Ye,Hı,Fe,,
10,600,80,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
عليه | ALYH ǎleyhi ona from Him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'un hiçbir şey anything
Şın,Ye,,
300,10,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi ve gökte the heaven.
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah'a | لَا: | يَخْفَىٰ: gizli kalmaz | عَلَيْهِ: ona | شَيْءٌ: hiçbir şey | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَلَا: | فِي: | السَّمَاءِ: ve gökte |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah'a | لا LE | يخفى YḢF gizli kalmaz | عليه ALYH ona | شيء ŞYÙ hiçbir şey | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | ولا WLE | في FY | السماء ELSMEÙ ve gökte |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah'a | : | yeḣfā: gizli kalmaz | ǎleyhi: ona | şey'un: hiçbir şey | : | l-erDi: yerde | ve lā: | : | s-semāi: ve gökte |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah'a | LE: | YḢF: gizli kalmaz | ALYH: ona | ŞYÙ: hiçbir şey | FY: | ELÊRŽ: yerde | VLE: | FY: | ELSMEÙ: ve gökte |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki ne yeryüzünde bir şey Allah'a gizli kalır, ne gökyüzünde.
Adem Uğur : Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Ahmed Hulusi : İşte Allâh! Semâda (gökte - bilinç boyutunda - melekî boyutta - maddenin hakikati kuantsal boyutta) ve arzda (madde boyutunda - bedende - yeryüzünde) hiçbir şey O'na (hafî) gizli değildir! (Çünkü O Esmâ'sı itibarıyla her "şey"in hakikatidir. Ki gizlilik veya açıklık şey'iyet için söz konusudur. )
Ahmet Tekin : Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.
Ahmet Varol : Allah'a yeryüzünde de, gökte de hiç bir şey gizli kalmaz.
Ali Bulaç : Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir şey gizli kalmaz.
Ali Fikri Yavuz : Yerde ve gökte hiç bir şey kat’iyyen Allah’a gizli kalmaz.
Bekir Sadak : suphesiz gokte ve yerde hicbir sey Allah'tan gizli kalmaz.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki, yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Diyanet İşleri : Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.
Diyanet İşleri (eski) : Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Edip Yüksel : Yerde ve gökte hiçbir şey ALLAH'a gizli kalmaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şu da kesindir ki, ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz yerde ve gökte ne varsa hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah şüphesiz ki ona ne yerde ve ne gökde hiç bir şey gizli kalmaz.
Fizilal-il Kuran : Hiç şüphesiz, ne yerde ve ne gökteki hiçbir şey Allah için gizli değildir.
Gültekin Onan : Şüphesiz, yerde ve gökte Tanrı'ya hiç bir şey gizli kalmaz.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz Allah, yeryüzünde ve gökte hiçbir şey Kendisine gizli kalmayandır.
Hasan Basri Çantay : Şübhe yok ki ne yerde, ne gökde hiç bir şey Allaha gizli kalmaz.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki ne yerde ne de gökte, hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz!
İbni Kesir : Şüphesiz ki; gökte ve yerde hiç bir şey Allah'a gizli kalmaz.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde (hiç) bir şey gizli değildir ve gökte de…
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'tan saklı değildir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'ya ne yerde ve ne de gökte hiç bir şey gizli kalmaz.
Ömer Öngüt : Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Şaban Piriş : Allah’a yer ve gökte olanlardan hiç bir şey gizli kalmaz.
Suat Yıldırım : Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.
Süleyman Ateş : Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir şey gizli kalmaz.
Ümit Şimşek : Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah... Gökte ve yerde hiçbir şey O'na gizli kalmaz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}