» 3 / Âl-i Imrân  21:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. يَكْفُرُونَ (YKFRVN) = yekfurūne : inkar eden(ler)
4. بِايَاتِ (B ËYET) = biāyāti : ayetlerini
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
6. وَيَقْتُلُونَ (VYGTLVN) = ve yeḳtulūne : ve öldürenler
7. النَّبِيِّينَ (ELNBYYN) = n-nebiyyīne : peygamberleri
8. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmaksızın
9. حَقٍّ (ḪG) = Haḳḳin : hak
10. وَيَقْتُلُونَ (VYGTLVN) = ve yeḳtulūne : ve öldürenler (var ya)
11. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
12. يَأْمُرُونَ (YÊMRVN) = ye'murūne : emreden
13. بِالْقِسْطِ (BELGSŦ) = bil-ḳisTi : adaletle
14. مِنَ (MN) = mine : arasında
15. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar
16. فَبَشِّرْهُمْ (FBŞRHM) = febeşşirhum : onlara müjdele
17. بِعَذَابٍ (BAZ̃EB) = biǎƶābin : bir azabı
18. أَلِيمٍ (ÊLYM) = elīmin : acı
şüphesiz | kimseler | inkar eden(ler) | ayetlerini | Allah'ın | ve öldürenler | peygamberleri | olmaksızın | hak | ve öldürenler (var ya) | kimseleri | emreden | adaletle | arasında | insanlar | onlara müjdele | bir azabı | acı |

[] [] [KFR] [EYY] [] [GTL] [NBE] [ĞYR] [ḪGG] [GTL] [] [EMR] [GSŦ] [] [NVS] [BŞR] [AZ̃B] [ELM]
ÎN ELZ̃YN YKFRVN B ËYET ELLH VYGTLVN ELNBYYN BĞYR ḪG VYGTLVN ELZ̃YN YÊMRVN BELGSŦ MN ELNES FBŞRHM BAZ̃EB ÊLYM

inne elleƶīne yekfurūne biāyāti llahi ve yeḳtulūne n-nebiyyīne biğayri Haḳḳin ve yeḳtulūne elleƶīne ye'murūne bil-ḳisTi mine n-nāsi febeşşirhum biǎƶābin elīmin
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
يكفرون ك ف ر | KFR YKFRVN yekfurūne inkar eden(ler) disbelieve
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini in (the) Signs (of)
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah
ويقتلون ق ت ل | GTL VYGTLVN ve yeḳtulūne ve öldürenler and they kill
النبيين ن ب ا | NBE ELNBYYN n-nebiyyīne peygamberleri the Prophets
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳin hak right
ويقتلون ق ت ل | GTL VYGTLVN ve yeḳtulūne ve öldürenler (var ya) and they kill
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
يأمرون ا م ر | EMR YÊMRVN ye'murūne emreden order
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaletle [with] justice
من | MN mine arasında among
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the people,
فبشرهم ب ش ر | BŞR FBŞRHM febeşşirhum onlara müjdele then give them tidings
بعذاب ع ذ ب | AZ̃B BAZ̃EB biǎƶābin bir azabı of a punishment
أليم ا ل م | ELM ÊLYM elīmin acı painful.

3:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | kimseler | inkar eden(ler) | ayetlerini | Allah'ın | ve öldürenler | peygamberleri | olmaksızın | hak | ve öldürenler (var ya) | kimseleri | emreden | adaletle | arasında | insanlar | onlara müjdele | bir azabı | acı |

[] [] [KFR] [EYY] [] [GTL] [NBE] [ĞYR] [ḪGG] [GTL] [] [EMR] [GSŦ] [] [NVS] [BŞR] [AZ̃B] [ELM]
ÎN ELZ̃YN YKFRVN B ËYET ELLH VYGTLVN ELNBYYN BĞYR ḪG VYGTLVN ELZ̃YN YÊMRVN BELGSŦ MN ELNES FBŞRHM BAZ̃EB ÊLYM

inne elleƶīne yekfurūne biāyāti llahi ve yeḳtulūne n-nebiyyīne biğayri Haḳḳin ve yeḳtulūne elleƶīne ye'murūne bil-ḳisTi mine n-nāsi febeşşirhum biǎƶābin elīmin
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم

[] [] [ك ف ر] [ا ي ي] [] [ق ت ل] [ن ب ا] [غ ي ر] [ح ق ق] [ق ت ل] [] [ا م ر] [ق س ط] [] [ن و س] [ب ش ر] [ع ذ ب] [ا ل م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يكفرون ك ف ر | KFR YKFRVN yekfurūne inkar eden(ler) disbelieve
Ye,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
10,20,80,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini in (the) Signs (of)
Be,,Ye,Elif,Te,
2,,10,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ويقتلون ق ت ل | GTL VYGTLVN ve yeḳtulūne ve öldürenler and they kill
Vav,Ye,Gaf,Te,Lam,Vav,Nun,
6,10,100,400,30,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
النبيين ن ب ا | NBE ELNBYYN n-nebiyyīne peygamberleri the Prophets
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,Ye,Nun,
1,30,50,2,10,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳin hak right
Ha,Gaf,
8,100,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ويقتلون ق ت ل | GTL VYGTLVN ve yeḳtulūne ve öldürenler (var ya) and they kill
Vav,Ye,Gaf,Te,Lam,Vav,Nun,
6,10,100,400,30,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يأمرون ا م ر | EMR YÊMRVN ye'murūne emreden order
Ye,,Mim,Re,Vav,Nun,
10,,40,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaletle [with] justice
Be,Elif,Lam,Gaf,Sin,Tı,
2,1,30,100,60,9,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
من | MN mine arasında among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
فبشرهم ب ش ر | BŞR FBŞRHM febeşşirhum onlara müjdele then give them tidings
Fe,Be,Şın,Re,He,Mim,
80,2,300,200,5,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular (form II) imperative verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بعذاب ع ذ ب | AZ̃B BAZ̃EB biǎƶābin bir azabı of a punishment
Be,Ayn,Zel,Elif,Be,
2,70,700,1,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
أليم ا ل م | ELM ÊLYM elīmin acı painful.
,Lam,Ye,Mim,
,30,10,40,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler | يَكْفُرُونَ: inkar eden(ler) | بِايَاتِ: ayetlerini | اللَّهِ: Allah'ın | وَيَقْتُلُونَ: ve öldürenler | النَّبِيِّينَ: peygamberleri | بِغَيْرِ: olmaksızın | حَقٍّ: hak | وَيَقْتُلُونَ: ve öldürenler (var ya) | الَّذِينَ: kimseleri | يَأْمُرُونَ: emreden | بِالْقِسْطِ: adaletle | مِنَ: arasında | النَّاسِ: insanlar | فَبَشِّرْهُمْ: onlara müjdele | بِعَذَابٍ: bir azabı | أَلِيمٍ: acı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | يكفرون YKFRWN inkar eden(ler) | بآيات B ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | ويقتلون WYGTLWN ve öldürenler | النبيين ELNBYYN peygamberleri | بغير BĞYR olmaksızın | حق ḪG hak | ويقتلون WYGTLWN ve öldürenler (var ya) | الذين ELZ̃YN kimseleri | يأمرون YÊMRWN emreden | بالقسط BELGSŦ adaletle | من MN arasında | الناس ELNES insanlar | فبشرهم FBŞRHM onlara müjdele | بعذاب BAZ̃EB bir azabı | أليم ÊLYM acı |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler | yekfurūne: inkar eden(ler) | biāyāti: ayetlerini | llahi: Allah'ın | ve yeḳtulūne: ve öldürenler | n-nebiyyīne: peygamberleri | biğayri: olmaksızın | Haḳḳin: hak | ve yeḳtulūne: ve öldürenler (var ya) | elleƶīne: kimseleri | ye'murūne: emreden | bil-ḳisTi: adaletle | mine: arasında | n-nāsi: insanlar | febeşşirhum: onlara müjdele | biǎƶābin: bir azabı | elīmin: acı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler | YKFRVN: inkar eden(ler) | B ËYET: ayetlerini | ELLH: Allah'ın | VYGTLVN: ve öldürenler | ELNBYYN: peygamberleri | BĞYR: olmaksızın | ḪG: hak | VYGTLVN: ve öldürenler (var ya) | ELZ̃YN: kimseleri | YÊMRVN: emreden | BELGSŦ: adaletle | MN: arasında | ELNES: insanlar | FBŞRHM: onlara müjdele | BAZ̃EB: bir azabı | ÊLYM: acı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın âyetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan, doğruluğu emredenlerin canlarına kıyanlara gelince: Onları elemli bir azapla müjdele.
Adem Uğur : Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı haber ver!
Ahmed Hulusi : Allâh'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr edenlere, Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürenlere, insanlardan adl ile hükmedenleri öldürenlere gelince; onları feci bir azap ile müjdele!
Ahmet Tekin : Allah’ın âyetlerini, Kur’ân’ını, birliğini gösteren delilleri inkâr edenlere, haklı bir sebep ortada yokken peygamberlerin kanını dökenlere, sosyal adaleti, sosyal güvenliği temin eden, refah payını artırarak dengeli dağıtan, adaleti, nısfeti uygulayarak kamu düzenini, kamu güvenliğini sağlayan insanları, kamu görevlilerini, sosyal, ekonomik, idarî ve siyasî meselelerle ilgilenenleri, liderleri, uzmanları, âlimleri öldürenlere, işte onlara can yakıp inleten müthiş azabı haber ver.
Ahmet Varol : Allah'ın ayetlerini inkar eden, peygamberleri haksız yere öldüren ve insanlardan adaletle emredenleri öldürenler var ya, onları acıklı bir azapla müjdele.
Ali Bulaç : Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın âyetlerini inkâr edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasında insaf ve adâletle emredenleri ezip yok edenler var ya! İşte onları çok acıklı bir azâp ile müjdele...
Bekir Sadak : Allah'in ayetlerini inkar edenlere, haksiz yere peygamberleri oldurenlere, insanlardan adaleti emredenleri oldurenlere elem verici bir azabi mujdele.
Celal Yıldırım : Doğrusu Allah'ın âyetlerini inkâr edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri ve insanlardan adalet ve hakkaniyete uygun iş yapmayı emredenlerin canına kıyanları çok acıklı bir azâb ile müjdele.
Diyanet İşleri : Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azabı müjdele.
Diyanet Vakfi : Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele!
Edip Yüksel : ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın âyetlerini inkâr edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müjdele!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın ayetlerini tanımayanlara, haksızlıkla peygamberleri öldürenlere ve insanlar içinde adaleti ve insafı emreden kimselere kıyanlara acı bir azap müjdele.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde onlar: O Allahın âyetlerini tanımıyanlar ve haksızlıkla Peygamberleri katleyliyenler ve insanlar içinde adl-ü insaf emreden kimseleri katledenler şimdi hep bunlara elîm bir azab müjdele
Fizilal-il Kuran : Allah'ın ayetlerini inkâr edenleri, peygamberleri sebepsiz olarak öldürenleri ve adaleti emreden insanları öldürenleri acıklı bir azapla müjdele!
Gültekin Onan : Tanrı'nın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti buyuranları öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz Allah'ın âyetlerini örtbas eden, haksız yere peygamberleri öldüren ve insanlardan hakkaniyeti emreden kimseleri öldüren kişiler; sen hemen bunları acıklı bir azapla müjdele! "
Hasan Basri Çantay : Allahın âyetlerini inkâr ile kâfir olanlar, haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanların içinden adaleti emredenlerin canına kıyanlar (yok mu?) onları (Habîbim) pek acıklı bir azâb ile muştula!
Hayrat Neşriyat : Doğrusu Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere (haksızlıklarını bile bile)peygamberleri öldürenler ve insanlardan adâleti emredenleri öldürenler yok mu, artık onları(pek) elemli bir azâb ile müjdele!
İbni Kesir : Allah'ın ayetlerini inkar edenlere ve haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte onlara; elem verici bir azabı müjdele.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki, Allah'ın âyetlerini inkâr edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adalet ile emredenleri öldürenleri artık "elîm azap" ile müjdele.
Muhammed Esed : Allah'ın mesajlarını inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince, onlara acıklı azabı bildir.
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, Allah Teâlâ'nın âyetlerini inkar ve peygamberleri haksız yere katlederler ve nâstan adâletle emredenleri de öldürürler, artık onları elîm bir azap ile müjdele!
Ömer Öngüt : Allah'ın âyetlerini inkâr edenlere, haksız yere peygamberlerini öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azabı müjdele!
Şaban Piriş : Allah’ın ayetlerini inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte onlara, acıklı bir azap müjdesi ver.
Suat Yıldırım : Allah’ın âyetlerini inkâr edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele!
Süleyman Ateş : Allâh'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasında adâleti emredenleri öldürenler (var ya), onlara, acı bir azâbı müjdele!
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.
Ümit Şimşek : Allah'ın âyetlerini inkâr eden, peygamberleri haksız yere öldüren, insanlardan da hak ve adaleti teşvik edenleri öldüren kimseleri ise, acı bir azapla müjdele.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}