» 3 / Âl-i Imrân  6:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
3. يُصَوِّرُكُمْ (YṦVRKM) = yuSavvirukum : sizi şekillendiren
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْحَامِ (ELÊRḪEM) = l-erHāmi : rahimlerde
6. كَيْفَ (KYF) = keyfe : gibi
7. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
8. لَا (LE) = lā : yoktur
9. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
10. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
11. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
12. الْعَزِيزُ (ELAZYZ) = l-ǎzīzu : azizdir
13. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : hüküm ve hikmet sahibidir
O'dur | | sizi şekillendiren | | rahimlerde | gibi | dilediği | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | azizdir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [] [ṦVR] [] [RḪM] [KYF] [ŞYE] [] [ELH] [] [] [AZZ] [ḪKM]
HV ELZ̃Y YṦVRKM FY ELÊRḪEM KYF YŞEÙ LE ÎLH ÎLE HV ELAZYZ ELḪKYM

huve lleƶī yuSavvirukum l-erHāmi keyfe yeşā'u ilāhe illā huve l-ǎzīzu l-Hakīmu
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
يصوركم ص و ر | ṦVR YṦVRKM yuSavvirukum sizi şekillendiren shapes you
في | FY in
الأرحام ر ح م | RḪM ELÊRḪEM l-erHāmi rahimlerde the wombs
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe gibi how(ever)
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
لا | LE yoktur (There is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HV huve O'ndan Him,
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu azizdir the All-Mighty,
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hüküm ve hikmet sahibidir the All-Wise.

3:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur | | sizi şekillendiren | | rahimlerde | gibi | dilediği | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | azizdir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [] [ṦVR] [] [RḪM] [KYF] [ŞYE] [] [ELH] [] [] [AZZ] [ḪKM]
HV ELZ̃Y YṦVRKM FY ELÊRḪEM KYF YŞEÙ LE ÎLH ÎLE HV ELAZYZ ELḪKYM

huve lleƶī yuSavvirukum l-erHāmi keyfe yeşā'u ilāhe illā huve l-ǎzīzu l-Hakīmu
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم

[] [] [ص و ر] [] [ر ح م] [ك ي ف] [ش ي ا] [] [ا ل ه] [] [] [ع ز ز] [ح ك م]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يصوركم ص و ر | ṦVR YṦVRKM yuSavvirukum sizi şekillendiren shapes you
Ye,Sad,Vav,Re,Kef,Mim,
10,90,6,200,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرحام ر ح م | RḪM ELÊRḪEM l-erHāmi rahimlerde the wombs
Elif,Lam,,Re,Ha,Elif,Mim,
1,30,,200,8,1,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe gibi how(ever)
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
لا | LE yoktur (There is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
هو | HV huve O'ndan Him,
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu azizdir the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hüküm ve hikmet sahibidir the All-Wise.
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O'dur | الَّذِي: | يُصَوِّرُكُمْ: sizi şekillendiren | فِي: | الْأَرْحَامِ: rahimlerde | كَيْفَ: gibi | يَشَاءُ: dilediği | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | الْعَزِيزُ: azizdir | الْحَكِيمُ: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y | يصوركم YṦWRKM sizi şekillendiren | في FY | الأرحام ELÊRḪEM rahimlerde | كيف KYF gibi | يشاء YŞEÙ dilediği | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | العزيز ELAZYZ azizdir | الحكيم ELḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O'dur | lleƶī: | yuSavvirukum: sizi şekillendiren | : | l-erHāmi: rahimlerde | keyfe: gibi | yeşā'u: dilediği | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | l-ǎzīzu: azizdir | l-Hakīmu: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O'dur | ELZ̃Y: | YṦVRKM: sizi şekillendiren | FY: | ELÊRḪEM: rahimlerde | KYF: gibi | YŞEÙ: dilediği | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | ELAZYZ: azizdir | ELḪKYM: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, size, daha analarınızın karnındayken dilediği gibi şekil verir. Yoktur ondan başka üstün, hüküm ve hikmet sahibi tapacak.
Adem Uğur : Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Sizi rahimlerde (ana karnında - Rahıymiyetinde - varlığınızı oluşturan Esmâ mertebesinde) dilediği gibi şekillendiren (oluşturan - programlayan) "HÛ"dur! Tanrı yoktur sadece "HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : O, size, rahimlerde, sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun biçimde, şekil, çehre ve vücut hatları verendir. Hak ilâh yalnızca O’dur. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Sizi ana rahimlerinde istediği gibi şekillendiren O'dur. Yüce ve hikmet sahibi olan o Allah'tan başka ilah yoktur.
Ali Bulaç : Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Rahimlerde dilediği gibi sizi şekillendiren O’dur. Ondan başka bir ilâh yoktur. O, mülkünde gâliptir, işlerinde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Ana rahminde sizi diledigi gibi sekillendiren O'dur. O'ndan baska tanri yoktur, gucludur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Ana rahminde sizi dilediği (hikmet ve kanunla) şekillendiren O'dur. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur; ancak O vardır. O çok güçlüdür, çok üstündür; yüce hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur, güçlüdür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Rahimlerde size dilediği şekilde biçim veren O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur; Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka tanrı olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rahimlerde sizlere dilediği şekli veren O'dur. Başka tanrı yok, ancak O vardır. Güçlü O'dur, hikmet sahibi O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rahimlerde sizi dilediği keyfiyette tasvir eden o, başka Tanrı yok ancak o, azîz o, hakîm o.
Fizilal-il Kuran : Size döl yataklarında dilediği biçimi veren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. O, üstün iradeli ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : O, sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Kendisinden başka ilâh diye bir şey yoktur. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Döl yataklarında size nasıl dilerse öyle kılık veren Odur. Ondan başka hiç bir Tanrı yokdur. (O), mutlak gaalibdir. Yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Sizi (ana) rahimler(in)de nasıl dilerse (öyle) şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur; (O,) Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur. O, Aziz'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu : O (Allah) ki, rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eder (şekil verir). O'ndan başka ilâh yoktur. O Azîz'dir, Hakîm'dir.
Muhammed Esed : Rahimlerde size istediği şekli veren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur, O kudret sahibi, hikmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o Halık-ı Zîşandır ki, sizleri döl yataklarında dilediği gibi tasvir eder. O azîz, hakîm olan Allah Teâlâ'dan başka Ma'bûdü'n bi'l hakk yoktur.
Ömer Öngüt : Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Ana rahminde size dilediği gibi şekil veren O’dur. Kendinden başka ilah olmayan, Aziz ve Hakim olan O’dur.
Suat Yıldırım : O’dur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. O’ndan başka tanrı yoktur. azîzdir, hakîmdir. (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O azizdir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Döl yataklarında size dilediği gibi sûret veren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Rahimlerde size dilediği gibi bir şekil veren Odur. Ondan başka tanrı yoktur; O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahimlerde sizi dilediğince şekillendiren O'dur. İlâh yok O'ndan başka. Azîz'dir O, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}