» 3 / Âl-i Imrân  118:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 118
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : ki onlar
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
5. لَا (LE) = lā : sakın
6. تَتَّخِذُوا (TTḢZ̃VE) = tetteḣiƶū : edinmeyin
7. بِطَانَةً (BŦENT) = biTāneten : kendinize dost
8. مِنْ (MN) = min :
9. دُونِكُمْ (D̃VNKM) = dūnikum : kendinizden başkasını
10. لَا (LE) = lā :
11. يَأْلُونَكُمْ (YÊLVNKM) = ye'lūnekum : onlar sizi geri durmazlar
12. خَبَالًا (ḢBELE) = ḣabālen : bozmaktan
13. وَدُّوا (VD̃VE) = veddū : isterler
14. مَا (ME) = mā : şeyleri
15. عَنِتُّمْ (ANTM) = ǎnittum : size sıkıntı verecek
16. قَدْ (GD̃) = ḳad : doğrusu
17. بَدَتِ (BD̃T) = bedeti : taşmaktadır
18. الْبَغْضَاءُ (ELBĞŽEÙ) = l-beğDā'u : öfke
19. مِنْ (MN) = min : -ndan
20. أَفْوَاهِهِمْ (ÊFVEHHM) = efvāhihim : onların ağızları-
21. وَمَا (VME) = ve mā : şeyler (kin) ise
22. تُخْفِي (TḢFY) = tuḣfī : gizledikleri
23. صُدُورُهُمْ (ṦD̃VRHM) = Sudūruhum : göğüslerinde
24. أَكْبَرُ (ÊKBR) = ekberu : daha büyüktür
25. قَدْ (GD̃) = ḳad : elbette
26. بَيَّنَّا (BYNE) = beyyennā : açıkladık
27. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size
28. الْايَاتِ (EL ËYET) = l-āyāti : ayetleri
29. إِنْ (ÎN) = in : eğer
30. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
31. تَعْقِلُونَ (TAGLVN) = teǎ'ḳilūne : düşünüyor
EY/HEY/AH | SİZ! | ki onlar | inanan(lar) | sakın | edinmeyin | kendinize dost | | kendinizden başkasını | | onlar sizi geri durmazlar | bozmaktan | isterler | şeyleri | size sıkıntı verecek | doğrusu | taşmaktadır | öfke | -ndan | onların ağızları- | şeyler (kin) ise | gizledikleri | göğüslerinde | daha büyüktür | elbette | açıkladık | size | ayetleri | eğer | iseniz | düşünüyor |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [EḢZ̃] [BŦN] [] [D̃VN] [] [ELV] [ḢBL] [VD̃D̃] [] [ANT] [] [BD̃V] [BĞŽ] [] [FVH] [] [ḢFY] [ṦD̃R] [KBR] [] [BYN] [] [EYY] [] [KVN] [AGL]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TTḢZ̃VE BŦENT MN D̃VNKM LE YÊLVNKM ḢBELE VD̃VE ME ANTM GD̃ BD̃T ELBĞŽEÙ MN ÊFVEHHM VME TḢFY ṦD̃VRHM ÊKBR GD̃ BYNE LKM EL ËYET ÎN KNTM TAGLVN

eyyuhā elleƶīne āmenū tetteḣiƶū biTāneten min dūnikum ye'lūnekum ḣabālen veddū ǎnittum ḳad bedeti l-beğDā'u min efvāhihim ve mā tuḣfī Sudūruhum ekberu ḳad beyyennā lekumu l-āyāti in kuntum teǎ'ḳilūne
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ki onlar who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe[d]!
لا | LE sakın (Do) not
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃VE tetteḣiƶū edinmeyin take
بطانة ب ط ن | BŦN BŦENT biTāneten kendinize dost (as) intimates
من | MN min from
دونكم د و ن | D̃VN D̃VNKM dūnikum kendinizden başkasını other than yourselves,
لا | LE not
يألونكم ا ل و | ELV YÊLVNKM ye'lūnekum onlar sizi geri durmazlar they will spare you
خبالا خ ب ل | ḢBL ḢBELE ḣabālen bozmaktan (any) ruin.
ودوا و د د | VD̃D̃ VD̃VE veddū isterler They wish
ما | ME şeyleri what
عنتم ع ن ت | ANT ANTM ǎnittum size sıkıntı verecek distresses you.
قد | GD̃ ḳad doğrusu Indeed,
بدت ب د و | BD̃V BD̃T bedeti taşmaktadır (has become) apparent
البغضاء ب غ ض | BĞŽ ELBĞŽEÙ l-beğDā'u öfke the hatred
من | MN min -ndan from
أفواههم ف و ه | FVH ÊFVEHHM efvāhihim onların ağızları- their mouths,
وما | VME ve mā şeyler (kin) ise and what
تخفي خ ف ي | ḢFY TḢFY tuḣfī gizledikleri conceals
صدورهم ص د ر | ṦD̃R ṦD̃VRHM Sudūruhum göğüslerinde their breasts
أكبر ك ب ر | KBR ÊKBR ekberu daha büyüktür (is) greater.
قد | GD̃ ḳad elbette Certainly
بينا ب ي ن | BYN BYNE beyyennā açıkladık We made clear
لكم | LKM lekumu size for you
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Verses,
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you were
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne düşünüyor (to use) reason.

3:118 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | ki onlar | inanan(lar) | sakın | edinmeyin | kendinize dost | | kendinizden başkasını | | onlar sizi geri durmazlar | bozmaktan | isterler | şeyleri | size sıkıntı verecek | doğrusu | taşmaktadır | öfke | -ndan | onların ağızları- | şeyler (kin) ise | gizledikleri | göğüslerinde | daha büyüktür | elbette | açıkladık | size | ayetleri | eğer | iseniz | düşünüyor |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [EḢZ̃] [BŦN] [] [D̃VN] [] [ELV] [ḢBL] [VD̃D̃] [] [ANT] [] [BD̃V] [BĞŽ] [] [FVH] [] [ḢFY] [ṦD̃R] [KBR] [] [BYN] [] [EYY] [] [KVN] [AGL]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE LE TTḢZ̃VE BŦENT MN D̃VNKM LE YÊLVNKM ḢBELE VD̃VE ME ANTM GD̃ BD̃T ELBĞŽEÙ MN ÊFVEHHM VME TḢFY ṦD̃VRHM ÊKBR GD̃ BYNE LKM EL ËYET ÎN KNTM TAGLVN

eyyuhā elleƶīne āmenū tetteḣiƶū biTāneten min dūnikum ye'lūnekum ḣabālen veddū ǎnittum ḳad bedeti l-beğDā'u min efvāhihim ve mā tuḣfī Sudūruhum ekberu ḳad beyyennā lekumu l-āyāti in kuntum teǎ'ḳilūne
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [] [ا خ ذ ] [ب ط ن] [] [د و ن] [] [ا ل و] [خ ب ل] [و د د] [] [ع ن ت] [] [ب د و] [ب غ ض] [] [ف و ه] [] [خ ف ي] [ص د ر] [ك ب ر] [] [ب ي ن] [] [ا ي ي] [] [ك و ن] [ع ق ل]

 » 3 / Âl-i Imrân  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ki onlar who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لا | LE sakın (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃VE tetteḣiƶū edinmeyin take
Te,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
400,400,600,700,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بطانة ب ط ن | BŦN BŦENT biTāneten kendinize dost (as) intimates
Be,Tı,Elif,Nun,Te merbuta,
2,9,1,50,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونكم د و ن | D̃VN D̃VNKM dūnikum kendinizden başkasını other than yourselves,
Dal,Vav,Nun,Kef,Mim,
4,6,50,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يألونكم ا ل و | ELV YÊLVNKM ye'lūnekum onlar sizi geri durmazlar they will spare you
Ye,,Lam,Vav,Nun,Kef,Mim,
10,,30,6,50,20,40,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
خبالا خ ب ل | ḢBL ḢBELE ḣabālen bozmaktan (any) ruin.
Hı,Be,Elif,Lam,Elif,
600,2,1,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ودوا و د د | VD̃D̃ VD̃VE veddū isterler They wish
Vav,Dal,Vav,Elif,
6,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
عنتم ع ن ت | ANT ANTM ǎnittum size sıkıntı verecek distresses you.
Ayn,Nun,Te,Mim,
70,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
قد | GD̃ ḳad doğrusu Indeed,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
بدت ب د و | BD̃V BD̃T bedeti taşmaktadır (has become) apparent
Be,Dal,Te,
2,4,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
البغضاء ب غ ض | BĞŽ ELBĞŽEÙ l-beğDā'u öfke the hatred
Elif,Lam,Be,Ğayn,Dad,Elif,,
1,30,2,1000,800,1,,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أفواههم ف و ه | FVH ÊFVEHHM efvāhihim onların ağızları- their mouths,
,Fe,Vav,Elif,He,He,Mim,
,80,6,1,5,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā şeyler (kin) ise and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
تخفي خ ف ي | ḢFY TḢFY tuḣfī gizledikleri conceals
Te,Hı,Fe,Ye,
400,600,80,10,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
صدورهم ص د ر | ṦD̃R ṦD̃VRHM Sudūruhum göğüslerinde their breasts
Sad,Dal,Vav,Re,He,Mim,
90,4,6,200,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أكبر ك ب ر | KBR ÊKBR ekberu daha büyüktür (is) greater.
,Kef,Be,Re,
,20,2,200,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
قد | GD̃ ḳad elbette Certainly
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
بينا ب ي ن | BYN BYNE beyyennā açıkladık We made clear
Be,Ye,Nun,Elif,
2,10,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لكم | LKM lekumu size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Verses,
Elif,Lam,,Ye,Elif,Te,
1,30,,10,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you were
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne düşünüyor (to use) reason.
Te,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
400,70,100,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: ki onlar | امَنُوا: inanan(lar) | لَا: sakın | تَتَّخِذُوا: edinmeyin | بِطَانَةً: kendinize dost | مِنْ: | دُونِكُمْ: kendinizden başkasını | لَا: | يَأْلُونَكُمْ: onlar sizi geri durmazlar | خَبَالًا: bozmaktan | وَدُّوا: isterler | مَا: şeyleri | عَنِتُّمْ: size sıkıntı verecek | قَدْ: doğrusu | بَدَتِ: taşmaktadır | الْبَغْضَاءُ: öfke | مِنْ: -ndan | أَفْوَاهِهِمْ: onların ağızları- | وَمَا: şeyler (kin) ise | تُخْفِي: gizledikleri | صُدُورُهُمْ: göğüslerinde | أَكْبَرُ: daha büyüktür | قَدْ: elbette | بَيَّنَّا: açıkladık | لَكُمُ: size | الْايَاتِ: ayetleri | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | تَعْقِلُونَ: düşünüyor |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN ki onlar | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | لا LE sakın | تتخذوا TTḢZ̃WE edinmeyin | بطانة BŦENT kendinize dost | من MN | دونكم D̃WNKM kendinizden başkasını | لا LE | يألونكم YÊLWNKM onlar sizi geri durmazlar | خبالا ḢBELE bozmaktan | ودوا WD̃WE isterler | ما ME şeyleri | عنتم ANTM size sıkıntı verecek | قد GD̃ doğrusu | بدت BD̃T taşmaktadır | البغضاء ELBĞŽEÙ öfke | من MN -ndan | أفواههم ÊFWEHHM onların ağızları- | وما WME şeyler (kin) ise | تخفي TḢFY gizledikleri | صدورهم ṦD̃WRHM göğüslerinde | أكبر ÊKBR daha büyüktür | قد GD̃ elbette | بينا BYNE açıkladık | لكم LKM size | الآيات EL ËYET ayetleri | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | تعقلون TAGLWN düşünüyor |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: ki onlar | āmenū: inanan(lar) | : sakın | tetteḣiƶū: edinmeyin | biTāneten: kendinize dost | min: | dūnikum: kendinizden başkasını | : | ye'lūnekum: onlar sizi geri durmazlar | ḣabālen: bozmaktan | veddū: isterler | : şeyleri | ǎnittum: size sıkıntı verecek | ḳad: doğrusu | bedeti: taşmaktadır | l-beğDā'u: öfke | min: -ndan | efvāhihim: onların ağızları- | ve mā: şeyler (kin) ise | tuḣfī: gizledikleri | Sudūruhum: göğüslerinde | ekberu: daha büyüktür | ḳad: elbette | beyyennā: açıkladık | lekumu: size | l-āyāti: ayetleri | in: eğer | kuntum: iseniz | teǎ'ḳilūne: düşünüyor |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: ki onlar | ËMNVE: inanan(lar) | LE: sakın | TTḢZ̃VE: edinmeyin | BŦENT: kendinize dost | MN: | D̃VNKM: kendinizden başkasını | LE: | YÊLVNKM: onlar sizi geri durmazlar | ḢBELE: bozmaktan | VD̃VE: isterler | ME: şeyleri | ANTM: size sıkıntı verecek | GD̃: doğrusu | BD̃T: taşmaktadır | ELBĞŽEÙ: öfke | MN: -ndan | ÊFVEHHM: onların ağızları- | VME: şeyler (kin) ise | TḢFY: gizledikleri | ṦD̃VRHM: göğüslerinde | ÊKBR: daha büyüktür | GD̃: elbette | BYNE: açıkladık | LKM: size | EL ËYET: ayetleri | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | TAGLVN: düşünüyor |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, birbirinizi bırakıp da başkalarını dost edinmeye kalkışmayın. Onlar, size zarar vermekten, kötülükte bulunmaktan geri kalmazlar, sizin zahmete düşmenizi dilerler. Düşmanlıkları, ağızlarından dökülen sözlerden açıkça belli olur, yüreklerinde gizledikleri düşmanlıksa daha da büyüktür. İşte, aklınızı başınıza almanız için size bu delilleri açıkladık.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız, âyetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler. . . Sizden olmayan kişilerle (inancınıza, itikadınıza uymayanlarla) dostluk kurmayın. (Onlar) size zarar vermek için fırsat beklerler ve sizi sıkıntı içinde görmekten mutlu olurlar. Görmüyor musunuz düşmanlıkları ağızlarından taşıyor! İçlerinde sakladıkları ise daha büyüktür. İşte gereken işaretleri size apaçık bildirdik. Aklınızı kullanın (değerlendirin).
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, kendi dışınızdakilerden müsteşar, danışman, sırlarınıza vâkıf olacak çalışma arkadaşı edinmeyin. Onlar, size fenalık etmekten, ortalık bulandırmaktan, bozgunculuk etmekten geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri düşmanlıkları ise, daha fazladır. Aklınızı kullanırsanız eğer, size karşı azılı düşman olduklarının delillerini açıkladığımızı anlayacaksınız.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar aranızda fesat çıkarmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar. Kinleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediğiyse daha büyüktür. Eğer akıl ediyorsanız size ayetleri açıkladık.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık; belki akıl erdirirsiniz.
Ali Fikri Yavuz : Ey müminler! Din kardeşlerinizden başkasını (kâfir ve münafıkları) dost edinmeyin: Onlar size fenalık yapmakta, fesad çıkarmakta kusur etmezler ve sıkıntaya girmenizi arzu ederler. Onların size karşı olan kin ve düşmanlıkları ağızlarından meydana dökülmüştür. Kalblerinde gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür. Onların düşmanlıklarına dâir âyetleri açıkladık, eğer düşünür ve anlarsanız...
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Sizden olmayani sirdas edinmeyin, onlar sizi sasirtmaktan geri durmazlar, sikintiya dusmenizi isterler. Onlarin ofkesi agizlarindan tasmaktadir, kablerinin gizledigi ise daha buyuktur. Eger aklediyorsaniz, suphesiz size ayetleri acikladik.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Kendinizden başkasını dost ve sırdaş edinmeyin. Onlar sizi şaşırtıp bozmakta kusur etmezler. Sıkıntıya düşmenizi çok arzu ederler. Size olan aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Kalblerinin gizlediği (kin ve düşmanlık) daha büyüktür. Eğer aklınızı kullanırsanız size âyetlerimizi yeterince açıkladık.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır, kalblerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer aklediyorsanız, şüphesiz size ayetleri açıkladık.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız, âyetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.
Edip Yüksel : İnananlar, size kötülük etmekten geri durmayan, sizin sıkıntıya düşmenizi isteyen kimseleri sırdaş edinmeyin. Ağızlarından kin ve nefret taşmaktadır. Göğüslerinde gizledikleri ise daha büyük. Size ayetleri açıkladık; düşünürseniz,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Düşünürseniz, biz size âyetleri açıkladık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, sizden olmayanları dost edinmeyin; onlar, sizi şaşırtmakta kusur etmezler, sıkıntıya düşmenizi arzu ederler. Baksana, öfkeleri ağızlarından taşmaktadır; sinelerinin gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz, sizlere ayetleri açıkça bildirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iman edenler! Ağyarınızdan yar tutmayın, sizi şaşırtmakta kusur etmezler, sarpa sarmanızı arzu ederler, görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta, sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür, işte size âyetleri sarih bildirdik aklederseniz
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, kendinizden başkasını sırdaş ve dost edinmeyiniz. Olanca güçleri ile size zarar dokundurmaya, dirliğinizi bozmaya çalışırlar, karşılaştığınız her sıkıntı onları sevindirir. Gerçi kinleri ağızlarından taşmıştır ama kalplerinde saklı tuttukları kin daha büyüktür. Eğer düşünecek olursanız size ayetlerimizi açık açık anlattık.
Gültekin Onan : Ey inananlar, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor; size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetleri açıkladık; belki akledersiniz.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kimseler! Kendi seviyenizde olmayanlardan sırdaş/sıkı arkadaş edinmeyin. Onlar, size fenalık etmekten geri kalmazlar. Onlar, sıkıntıya düşmenizi istediler. Kesinlikle kinleri ağızlarından dışa vurmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şeyler de daha büyüktür. Eğer siz, aklınızı kullanacaksanız, Biz, sizin için âyetleri/alâmetleri/göstergeleri kesinlikle açığa koymuşuzdur.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, kendi (din kardeş) ferinizden başkasını (dost ve) sırdaş edinmeyin. (Çünkü) onlar size şer ve fesâd yapmakda hiç kusur etmezler, size sıkıntı verecek şey (ler) i arzu ederler. Hakikat, onların (kîn ve) buğzları ağızlarından (taşıb) meydana vurmuşdur. Göğüslerinde gizlemekde oldukları (düşmanlık) ise daha büyükdür. Size âyetlerimizi (kat'î suretde) açıkladık, eğer düşünürseniz.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Kendinizden başkasını sırdaş edinmeyin; onlar size fesad çıkarmakta kusûr etmezler. (Her zaman) sıkıntıya düşmenizi istediler. Doğrusu kinleri ağızlarından taşmıştır (hep aleyhinizde konuşurlar). Sînelerinin gizlediği (kin ve düşmanlık)ise daha büyüktür. Eğer akıl erdirirseniz, doğrusu âyetlerimizi size iyice açıkladık.
İbni Kesir : Ey iman edenler; sizden başkalarını dost edinmeyin. Onlar; sizi, şaşırtmaktan geri kalmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. Düşünürseniz size ayetlerimizi açıkladık.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar! Kendinizden (mü'minlerden) başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından (sözlerinden) belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey (kinleri) daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size âyetleri açıklamıştık.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Sizden olmayan kişileri dost edinmeyin. Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden gelen hiçbir çabayı esirgemezler ve sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar. Şiddetli öfke ağızlarından taşmaktadır; kalplerinde sakladıkları ise daha da kötüdür. Biz (bununla ilgili) işaretleri sizin için (işte böylesine) açık ve anlaşılır kıldık, eğer aklınızı kullanırsanız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Sizden başka olanları dost ittihaz etmeyiniz. Size fesat eriştirmekte asla kusur etmezler. Size meşakkat verecek şeyi temenni ederler. Muhakkak buğzları ağızlarından zahir olmuştur. Sinelerinin gizlediği şey ise daha büyüktür. Şüphe yok size âyetleri apaçık beyan ettik, eğer teakkul eder oldunuz ise!
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri sakın sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten aslâ geri kalmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isteyip dururlar. Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz, âyetleri size açıklamış bulunuyoruz.
Şaban Piriş : - Ey iman edenler, sizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Zira onlar size ellerinden gelen her türlü kötülüğü yaparlar, size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Kinleri / öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. İçlerinde gizledikleri (nefret) ise daha da büyüktür. Eğer aklınızı kullanıyorsanız işte size ayetleri açıkladık.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Siz Müslümanlardan başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat çıkarmada ellerinden geleni bırakmazlar. Dâima sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan düşmanlıkları, zaten ağızlarından taşıp meydana çıkmıştır. Kalplerinin gizlediği düşmanlık ise daha fazladır. Âyetlerimizi size iyice açıkladık. (Eğer akıllarınızı kullanırsanız, onlardan yararlanırsınız).
Süleyman Ateş : Ey inananlar, kendinizden başkasını kendinize dost edinmeyin; onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Onların ağızlarından öfke taşmaktadır. Göğüslerinde gizledikleri (kin) ise daha büyüktür. Düşünürseniz, size âyetleri açıkladık.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık; belki akıl erdirirsiniz.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Sizden olmayanları içli dışlı dost edinmeyin. Onlar size zarar vermekte kusur etmezler, sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır; gönüllerinde sakladıkları ise daha da büyüktür. Size âyetlerimizi böylece açıklamış bulunuyoruz-eğer aklınızı kullanacaksanız.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman sahipleri! Kendi dışınızdakilerden/seviyenizin altındakilerden bir kimseyi sırdaş edinmeyin. Sizi sarpa sardırıp perişan etmekten çekinmezler. Size sıkıntı verecek şeyi pek severler. Ağızlarından nefret ve öfke taşmaktadır. Göğüslerinin saklamakta olduğu ise daha büyüktür. Eğer aklınızı işletirseniz Allah size ayetlerini açık-seçik göstermiştir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}