» 24 / Nûr  46:

Kuran Sırası: 24
İniş Sırası: 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 » 24 / Nûr  Suresi: 46
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَقَدْ (LGD̃) = leḳad : andolsun
2. أَنْزَلْنَا (ÊNZLNE) = enzelnā : biz indirdik
3. ايَاتٍ ( ËYET) = āyātin : ayetler
4. مُبَيِّنَاتٍ (MBYNET) = mubeyyinātin : (gerçekleri) açıklayan
5. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ve Allah
6. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : iletir
7. مَنْ (MN) = men : kimseyi
8. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
9. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
10. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yola
11. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
andolsun | biz indirdik | ayetler | (gerçekleri) açıklayan | ve Allah | iletir | kimseyi | dilediği | | yola | doğru |

[] [NZL] [EYY] [BYN] [] [HD̃Y] [] [ŞYE] [] [ṦRŦ] [GVM]
LGD̃ ÊNZLNE ËYET MBYNET VELLH YHD̃Y MN YŞEÙ ÎL ṦREŦ MSTGYM

leḳad enzelnā āyātin mubeyyinātin vallahu yehdī men yeşā'u ilā SirāTin musteḳīmin
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 » 24 / Nûr  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Verily,
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā biz indirdik We have sent down
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātin ayetler Verses
مبينات ب ي ن | BYN MBYNET mubeyyinātin (gerçekleri) açıklayan clear.
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletir guides
من | MN men kimseyi whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.

24:46 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

andolsun | biz indirdik | ayetler | (gerçekleri) açıklayan | ve Allah | iletir | kimseyi | dilediği | | yola | doğru |

[] [NZL] [EYY] [BYN] [] [HD̃Y] [] [ŞYE] [] [ṦRŦ] [GVM]
LGD̃ ÊNZLNE ËYET MBYNET VELLH YHD̃Y MN YŞEÙ ÎL ṦREŦ MSTGYM

leḳad enzelnā āyātin mubeyyinātin vallahu yehdī men yeşā'u ilā SirāTin musteḳīmin
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

[] [ن ز ل] [ا ي ي] [ب ي ن] [] [ه د ي] [] [ش ي ا] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 24 / Nûr  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Verily,
Lam,Gaf,Dal,
30,100,4,
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā biz indirdik We have sent down
,Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
,50,7,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātin ayetler Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
مبينات ب ي ن | BYN MBYNET mubeyyinātin (gerçekleri) açıklayan clear.
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,Te,
40,2,10,50,1,400,
ADJ – accusative feminine plural indefinite adjective
صفة منصوبة
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletir guides
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimseyi whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – genitive masculine indefinite (form X) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَقَدْ: andolsun | أَنْزَلْنَا: biz indirdik | ايَاتٍ: ayetler | مُبَيِّنَاتٍ: (gerçekleri) açıklayan | وَاللَّهُ: ve Allah | يَهْدِي: iletir | مَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | إِلَىٰ: | صِرَاطٍ: yola | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لقد LGD̃ andolsun | أنزلنا ÊNZLNE biz indirdik | آيات ËYET ayetler | مبينات MBYNET (gerçekleri) açıklayan | والله WELLH ve Allah | يهدي YHD̃Y iletir | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |leḳad: andolsun | enzelnā: biz indirdik | āyātin: ayetler | mubeyyinātin: (gerçekleri) açıklayan | vallahu: ve Allah | yehdī: iletir | men: kimseyi | yeşā'u: dilediği | ilā: | SirāTin: yola | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |LGD̃: andolsun | ÊNZLNE: biz indirdik | ËYET: ayetler | MBYNET: (gerçekleri) açıklayan | VELLH: ve Allah | YHD̃Y: iletir | MN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | ÎL: | ṦREŦ: yola | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki biz, her şeyi açıklayan deliller indirdik; ve Allah, dilediğini doğru yola sevk eder.
Adem Uğur : Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki açıklayıcı işaretler inzâl ettik. Allâh dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.
Ahmet Tekin : Andolsun biz, her şeyi delilli, gerekçeli, ayrıntılı açıklanmış âyetler, helâli, haramı, şer’î hükümleri, ahlâkî kuralları içinde bulunduran Kur’ân’ı indirdik. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata iletir.
Ahmet Varol : Andolsun ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
Ali Bulaç : Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten biz, (emir ve yasaklarımızı bildiren) apaçık ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola (İslâm dinine) iletir.
Bekir Sadak : And olsun ki, aciklayici ayetler indirmisizdir. Allah diledigini dogru yola eristirir.
Celal Yıldırım : And olsun ki, nice açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediğini (sünneti uyarınca) doğru yola iletir.
Diyanet İşleri : Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, açıklayıcı ayetler indirmişizdir. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.
Edip Yüksel : Apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. ALLAH dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, gerçekten açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru bir caddeye iletir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kasem olsun ki cidden beyan edici âyetler indirdik ve kimi dilerse Allah, doğru bir caddeye hidayet eyler
Fizilal-il Kuran : Biz gerçekten ayrıntılı açıklamalar içeren ayetler indirdik. Allah, dilediği kimseleri doğru yola iletir.
Gültekin Onan : Andolsun, biz açıklayıcı ayetler indirdik. Tanrı, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.
Hakkı Yılmaz : Andolsun ki Biz, açıkça ortaya koyan âyetler indirdik. Ve Allah, dileyen kimseyi dosdoğru yola iletir.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz açık açık âyetler indirdik. Allah, kimi dilerse onu doğru yola iletir.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, (biz size hakikati) açıklayıcı âyetler indirdik. Allah ise, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.
İbni Kesir : Andolsun ki Biz; açıklayıcı ayetler indirdik, Ve Allah; dilediğini doğru yola iletir.
İskender Evrenosoğlu : Andolsun biz, açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediğini Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, Biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik; fakat, yine de Allah (doğru yola gerçekten ulaştırılmak) isteyen kimseyi doğru yola eriştirir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Kasem olsun ki, açık açık beyan eden âyetler indirdik ve Allah dilediği kimseyi dosdoğru bir yola iletir.
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi dosdoğru yola iletir.
Şaban Piriş : Apaçık ayetler indirmişizdir. Allah, dilediği kimseyi dosdoğru yola yöneltir.
Suat Yıldırım : Gerçekten Biz hükümlerimizi açıklayan âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidâyet eder.
Süleyman Ateş : Andolsun biz, (gerçekleri) açıklayan âyetler indirdik. Allâh dilediğini, doğru yola iletir.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.
Ümit Şimşek : Doğrusu Biz herşeyi açıklayıcı âyetler indirmiş bulunuyoruz. Böylece, Allah, dilediğini dosdoğru bir yola iletir.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, biz açık seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah, dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletiyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}