» 24 / Nûr  38:

Kuran Sırası: 24
İniş Sırası: 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 » 24 / Nûr  Suresi: 38
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِيَجْزِيَهُمُ (LYCZYHM) = liyecziyehumu : karşılığını vermesi için
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. أَحْسَنَ (ÊḪSN) = eHsene : en güzel
4. مَا (ME) = mā : şeylerin
5. عَمِلُوا (AMLVE) = ǎmilū : yaptıkları
6. وَيَزِيدَهُمْ (VYZYD̃HM) = ve yezīdehum : ve daha fazlası için
7. مِنْ (MN) = min : -ndan
8. فَضْلِهِ (FŽLH) = feDlihi : lutfu-
9. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ve Allah
10. يَرْزُقُ (YRZG) = yerzuḳu : rızıklandırır
11. مَنْ (MN) = men : kimseyi
12. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
13. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : -sız olarak
14. حِسَابٍ (ḪSEB) = Hisābin : hesap-
karşılığını vermesi için | Allah | en güzel | şeylerin | yaptıkları | ve daha fazlası için | -ndan | lutfu- | ve Allah | rızıklandırır | kimseyi | dilediği | -sız olarak | hesap- |

[CZY] [] [ḪSN] [] [AML] [ZYD̃] [] [FŽL] [] [RZG] [] [ŞYE] [ĞYR] [ḪSB]
LYCZYHM ELLH ÊḪSN ME AMLVE VYZYD̃HM MN FŽLH VELLH YRZG MN YŞEÙ BĞYR ḪSEB

liyecziyehumu llahu eHsene ǎmilū ve yezīdehum min feDlihi vallahu yerzuḳu men yeşā'u biğayri Hisābin
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

 » 24 / Nûr  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليجزيهم ج ز ي | CZY LYCZYHM liyecziyehumu karşılığını vermesi için That Allah may reward them
الله | ELLH llahu Allah That Allah may reward them
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene en güzel (with the) best
ما | ME şeylerin (of) what
عملوا ع م ل | AML AMLVE ǎmilū yaptıkları they did,
ويزيدهم ز ي د | ZYD̃ VYZYD̃HM ve yezīdehum ve daha fazlası için and increase them
من | MN min -ndan from
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty.
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
يرزق ر ز ق | RZG YRZG yerzuḳu rızıklandırır provides
من | MN men kimseyi whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri -sız olarak without
حساب ح س ب | ḪSB ḪSEB Hisābin hesap- measure.

24:38 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

karşılığını vermesi için | Allah | en güzel | şeylerin | yaptıkları | ve daha fazlası için | -ndan | lutfu- | ve Allah | rızıklandırır | kimseyi | dilediği | -sız olarak | hesap- |

[CZY] [] [ḪSN] [] [AML] [ZYD̃] [] [FŽL] [] [RZG] [] [ŞYE] [ĞYR] [ḪSB]
LYCZYHM ELLH ÊḪSN ME AMLVE VYZYD̃HM MN FŽLH VELLH YRZG MN YŞEÙ BĞYR ḪSEB

liyecziyehumu llahu eHsene ǎmilū ve yezīdehum min feDlihi vallahu yerzuḳu men yeşā'u biğayri Hisābin
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

[ج ز ي] [] [ح س ن] [] [ع م ل] [ز ي د] [] [ف ض ل] [] [ر ز ق] [] [ش ي ا] [غ ي ر] [ح س ب]

 » 24 / Nûr  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليجزيهم ج ز ي | CZY LYCZYHM liyecziyehumu karşılığını vermesi için That Allah may reward them
Lam,Ye,Cim,Ze,Ye,He,Mim,
30,10,3,7,10,5,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah That Allah may reward them
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene en güzel (with the) best
,Ha,Sin,Nun,
,8,60,50,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
ما | ME şeylerin (of) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
عملوا ع م ل | AML AMLVE ǎmilū yaptıkları they did,
Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
70,40,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ويزيدهم ز ي د | ZYD̃ VYZYD̃HM ve yezīdehum ve daha fazlası için and increase them
Vav,Ye,Ze,Ye,Dal,He,Mim,
6,10,7,10,4,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty.
Fe,Dad,Lam,He,
80,800,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
يرزق ر ز ق | RZG YRZG yerzuḳu rızıklandırır provides
Ye,Re,Ze,Gaf,
10,200,7,100,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimseyi whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri -sız olarak without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
حساب ح س ب | ḪSB ḪSEB Hisābin hesap- measure.
Ha,Sin,Elif,Be,
8,60,1,2,
N – genitive masculine indefinite (form III) verbal noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِيَجْزِيَهُمُ: karşılığını vermesi için | اللَّهُ: Allah | أَحْسَنَ: en güzel | مَا: şeylerin | عَمِلُوا: yaptıkları | وَيَزِيدَهُمْ: ve daha fazlası için | مِنْ: -ndan | فَضْلِهِ: lutfu- | وَاللَّهُ: ve Allah | يَرْزُقُ: rızıklandırır | مَنْ: kimseyi | يَشَاءُ: dilediği | بِغَيْرِ: -sız olarak | حِسَابٍ: hesap- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ليجزيهم LYCZYHM karşılığını vermesi için | الله ELLH Allah | أحسن ÊḪSN en güzel | ما ME şeylerin | عملوا AMLWE yaptıkları | ويزيدهم WYZYD̃HM ve daha fazlası için | من MN -ndan | فضله FŽLH lutfu- | والله WELLH ve Allah | يرزق YRZG rızıklandırır | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | بغير BĞYR -sız olarak | حساب ḪSEB hesap- |
Kırık Meal (Okunuş) : |liyecziyehumu: karşılığını vermesi için | llahu: Allah | eHsene: en güzel | : şeylerin | ǎmilū: yaptıkları | ve yezīdehum: ve daha fazlası için | min: -ndan | feDlihi: lutfu- | vallahu: ve Allah | yerzuḳu: rızıklandırır | men: kimseyi | yeşā'u: dilediği | biğayri: -sız olarak | Hisābin: hesap- |
Kırık Meal (Transcript) : |LYCZYHM: karşılığını vermesi için | ELLH: Allah | ÊḪSN: en güzel | ME: şeylerin | AMLVE: yaptıkları | VYZYD̃HM: ve daha fazlası için | MN: -ndan | FŽLH: lutfu- | VELLH: ve Allah | YRZG: rızıklandırır | MN: kimseyi | YŞEÙ: dilediği | BĞYR: -sız olarak | ḪSEB: hesap- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın onları, yaptıkları işlerin daha da güzeliyle mükâfatlandırması ve haklarında, lûtfunu arttırması için ve Allah, dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.
Adem Uğur : Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Ahmed Hulusi : (Bu yüzdendir ki), Allâh onlara, çalışmalarının sonucunu en güzel şekilde yaşatır ve onlara lütfuyla, fazlasını da bağışlar. . . Allâh dilediğini ölçüsüz yaşam gıdasıyla besler!
Ahmet Tekin : O gün, Allah onları, devamlı, bilinçli olarak işledikleri amellerin en güzelini, en değerlisini ölçü alarak mükâfatlandıracak, lütfundan onlara fazlasını verecektir. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere hesapsız nimet ve rızık verir.
Ahmet Varol : Çünkü Allah onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi lütfundan artıracaktır. Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır.
Ali Bulaç : Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından arttıracaktır. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü Allah, kendilerine yaptıkları işlerin en güzeli ile mükâfat verecek ve fazlından da, onlara daha ziyadesini verecektir. Allah, dilediği kimseye hesabsız rızık verir.
Bekir Sadak : Allah, onlari islediklerinin en guzeliyle mukafatlandirir ve lutfundan onlara fazlasiyla verir. Allah diledigini hesapsiz sekilde riziklandirir.
Celal Yıldırım : (Bu da) Allah'ın onları işlediklerinin en güzeliyle mükâfatlandırması ve kendi bol nîmetini, geniş rahmetini onlara fazlasiyle vermesi içindir. Allah dilediği kimseleri hesapsız rızıklandırır.
Diyanet İşleri : (Bütün bunları) Allah, kendilerini yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye (yaparlar). Allah, dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, onları işlediklerinin en güzeliyle mükafatlandırır ve lütfundan onlara fazlasıyla verir. Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır.
Diyanet Vakfi : Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Edip Yüksel : ALLAH onların güzel işlerini kuşkusuz ödüllendirecek ve onlara lütfunu arttıracaktır. ALLAH dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Çünkü Allah, kendilerine işledikleri amellerin en güzeli ile ecir verecek, lütfundan fazlasını da bahşedecektir ve Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü Allah, kendilerini yaptıkları işlerin en güzeli ile mükafatlandıracak, onlara lütfundan daha fazlasını da bahşedecektir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Çünki Allah kendilerine işledikleri amellerin en güzeliyle ecir verecek, fazlından da ziyadesini bahşeyleyecekdir ve Allah dilediğine hisabsız rızık verir
Fizilal-il Kuran : Amaçları, Allah'ın kendilerini işledikleri amellerin en güzel karşılığı ile ödüllendirmesi ve lütfu ile bundan da daha fazlasını vermesidir. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık bağışlar.
Gültekin Onan : Çünkü Tanrı, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından arttıracaktır. Tanrı, dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Hakkı Yılmaz : (36-38) "Allah'ın, yükseltilmesine, içersinde Kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerde, devamlı olarak Kendisini arındıran öyle er kişiler vardır ki, ticaret ve alış-veriş onları, Allah'ı anmaktan, salâtı ikame etmekten [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturmaktan, ayakta tutmaktan] ve zekâtı/vergilerini vermekten alıkoymaz. Onlar, Allah, kendilerine işledikleri amellerin en güzeli ile karşılık versin ve kendilerine armağanlarından artırsın diye kalplerin ve gözlerin ters döndüğü bir günden korkarlar. Ve Allah, dilediği kişileri hesapsız rızıklandırır. "
Hasan Basri Çantay : Çünkü Allah, kendilerini işledikleri amellerin en güzeliyle mükâfatlandıracak, onlara fazlından daha ziyâdesini de verecekdir. Allah kimi dilerse onu sayısız rızıklandırır (Sevaba kavuşdurur).
Hayrat Neşriyat : Tâ ki, Allah onları amellerinin daha güzeliyle mükâfâtlandırsın ve lütfundan onlara daha fazlasını da versin! Çünki Allah, dilediği kimseyi hesabsız rızıklandırır.
İbni Kesir : Allah; onları işledikleri amellerin en güzeliyle mükafatlandıracak, onlara lutfunu fazlasıyla verecektir. Ve Allah; dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır.
İskender Evrenosoğlu : Allah, onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.
Muhammed Esed : (Ve ancak böyleleri) Allah('ın kendilerini) yapıp ettiklerinin en iyisi, en güzeliyle ödüllendireceğini ve onlara, lütuf ve cömertliğinden, (hak ettiklerinden de) fazlasını vereceğini (umabilirler); çünkü dilediğine hesapsız rızık bahşeden (yalnızca) Allah'tır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Tâ ki, Allah Teâlâ onlara amellerinin en güzeli ile mükâfaat versin ve onlara ziyâdesini de kendi kereminden ihsan buyursun ve Allah Teala dilediğini hesapsız derecelerde merzûk buyurur.
Ömer Öngüt : Tâ ki, Allah onları işledikleri amellerin en güzeli ile mükâfatlandırsın ve lütfundan onlara fazlasıyla versin. Ve Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.
Şaban Piriş : Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracak, onlara katından fazla fazla verecektir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Suat Yıldırım : Allah Teâlâ onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükâfatı verecek, onların mükâfatlarını kendi lütfundan artıracaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.
Süleyman Ateş : Ki Allâh onlara yaptıklarının en güzel karşılığını versin ve lutfundan onlara daha fazlasını da ihsan etsin. Allâh dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Tefhim-ul Kuran : Çünkü Allah, onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından arttıracaktır. Allah, dilediğini hesapsız olarak rızıklandırmaktadır.
Ümit Şimşek : Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendirecek ve lütuf ve ihsanıyla bundan daha fazlasını da onlara verecektir. Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ki Allah kendilerine, yapıp işlediklerinin en güzelini versin ve lütfundan onlara artışlar sağlasın. Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}