» 24 / Nûr  24:

Kuran Sırası: 24
İniş Sırası: 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 » 24 / Nûr  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : o gün
2. تَشْهَدُ (TŞHD̃) = teşhedu : şahidlik edecektir
3. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : kendilerine
4. أَلْسِنَتُهُمْ (ÊLSNTHM) = elsinetuhum : dilleri
5. وَأَيْدِيهِمْ (VÊYD̃YHM) = ve eydīhim : ve elleri
6. وَأَرْجُلُهُمْ (VÊRCLHM) = ve erculuhum : ve ayakları
7. بِمَا (BME) = bimā : şeylere
8. كَانُوا (KENVE) = kānū : oldukları
9. يَعْمَلُونَ (YAMLVN) = yeǎ'melūne : yapıyor(lar)
o gün | şahidlik edecektir | kendilerine | dilleri | ve elleri | ve ayakları | şeylere | oldukları | yapıyor(lar) |

[YVM] [ŞHD̃] [] [LSN] [YD̃Y] [RCL] [] [KVN] [AML]
YVM TŞHD̃ ALYHM ÊLSNTHM VÊYD̃YHM VÊRCLHM BME KENVE YAMLVN

yevme teşhedu ǎleyhim elsinetuhum ve eydīhim ve erculuhum bimā kānū yeǎ'melūne
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

 » 24 / Nûr  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (On a) Day,
تشهد ش ه د | ŞHD̃ TŞHD̃ teşhedu şahidlik edecektir will bear witness
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine against them
ألسنتهم ل س ن | LSN ÊLSNTHM elsinetuhum dilleri their tongues,
وأيديهم ي د ي | YD̃Y VÊYD̃YHM ve eydīhim ve elleri and their hands
وأرجلهم ر ج ل | RCL VÊRCLHM ve erculuhum ve ayakları and their feet
بما | BME bimā şeylere for what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyor(lar) (to) do.

24:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | şahidlik edecektir | kendilerine | dilleri | ve elleri | ve ayakları | şeylere | oldukları | yapıyor(lar) |

[YVM] [ŞHD̃] [] [LSN] [YD̃Y] [RCL] [] [KVN] [AML]
YVM TŞHD̃ ALYHM ÊLSNTHM VÊYD̃YHM VÊRCLHM BME KENVE YAMLVN

yevme teşhedu ǎleyhim elsinetuhum ve eydīhim ve erculuhum bimā kānū yeǎ'melūne
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

[ي و م] [ش ه د] [] [ل س ن] [ي د ي] [ر ج ل] [] [ك و ن] [ع م ل]

 » 24 / Nûr  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (On a) Day,
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
تشهد ش ه د | ŞHD̃ TŞHD̃ teşhedu şahidlik edecektir will bear witness
Te,Şın,He,Dal,
400,300,5,4,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine against them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ألسنتهم ل س ن | LSN ÊLSNTHM elsinetuhum dilleri their tongues,
,Lam,Sin,Nun,Te,He,Mim,
,30,60,50,400,5,40,
"N – nominative masculine plural noun → Tongue
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأيديهم ي د ي | YD̃Y VÊYD̃YHM ve eydīhim ve elleri and their hands
Vav,,Ye,Dal,Ye,He,Mim,
6,,10,4,10,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأرجلهم ر ج ل | RCL VÊRCLHM ve erculuhum ve ayakları and their feet
Vav,,Re,Cim,Lam,He,Mim,
6,,200,3,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بما | BME bimā şeylere for what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne yapıyor(lar) (to) do.
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: o gün | تَشْهَدُ: şahidlik edecektir | عَلَيْهِمْ: kendilerine | أَلْسِنَتُهُمْ: dilleri | وَأَيْدِيهِمْ: ve elleri | وَأَرْجُلُهُمْ: ve ayakları | بِمَا: şeylere | كَانُوا: oldukları | يَعْمَلُونَ: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM o gün | تشهد TŞHD̃ şahidlik edecektir | عليهم ALYHM kendilerine | ألسنتهم ÊLSNTHM dilleri | وأيديهم WÊYD̃YHM ve elleri | وأرجلهم WÊRCLHM ve ayakları | بما BME şeylere | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: o gün | teşhedu: şahidlik edecektir | ǎleyhim: kendilerine | elsinetuhum: dilleri | ve eydīhim: ve elleri | ve erculuhum: ve ayakları | bimā: şeylere | kānū: oldukları | yeǎ'melūne: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: o gün | TŞHD̃: şahidlik edecektir | ALYHM: kendilerine | ÊLSNTHM: dilleri | VÊYD̃YHM: ve elleri | VÊRCLHM: ve ayakları | BME: şeylere | KENVE: oldukları | YAMLVN: yapıyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : O günde ki kendi dilleri, elleri ve ayakları, yaptıkları şeylere dâir kendilerinin aleyhinde tanıklık eder.
Adem Uğur : O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir.
Ahmed Hulusi : O süreçte; onların dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları yüzünden kendilerine karşı şahitlik eder.
Ahmet Tekin : İşlemeye devam ettikleri amellerine, dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şâhitlik edeceği gün onlara büyük bir ceza vardır.
Ahmet Varol : O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıkları hakkında aleyhlerine şahitlik eder.
Ali Bulaç : O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Kıyamet gününde (iftiracıların) aleyhlerinde olarak dilleri, elleri ve ayakları bütün yaptıklarına şahidlik edecektir.
Bekir Sadak : (23-24) Iffetli, habersiz, mumin kadinlara zina isnat edenler dunya ve ahirette lanetlenmislerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayaklari, yapmis olduklarina sahidlik ettikleri gun onlar buyuk azaba ugrayacaklardir.
Celal Yıldırım : Öyle bir gündeki elleri ve ayakları onların yaptıklarına, işlediklerine karşılık aleyhlerinde şâhidlik ederler.
Diyanet İşleri : (23-24) İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.
Diyanet İşleri (eski) : (23-24) İffetli, habersiz, mümin kadınlara zina isnat edenler dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına şahidlik ettikleri gün onlar büyük azaba uğrayacaklardır.
Diyanet Vakfi : (23-24) Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır.
Edip Yüksel : O gün ki, dilleri, elleri ve ayakları onların yapmış oldukları her şeye tanıklık edeceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dilleri, elleri ve ayaklarının yaptıklarına şahitlik edecekleri gün,
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki aleyhlerinde dilleri ve elleri ve ayakları yaptıklarına şehâdet edecektir
Fizilal-il Kuran : O gün dilleri, elleri ve ayakları işledikleri kötülük konusunda aleyhlerinde şahitlik edecektir.
Gültekin Onan : O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır.
Hakkı Yılmaz : O gün onların dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerinde şâhitlik edecektir.
Hasan Basri Çantay : O günde ki aleyhlerinde kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayakları onların neler yapıyor idiklerine şâhidlik edecekdir.
Hayrat Neşriyat : O gün, dilleri, elleri ve ayakları, yapmakta oldukları şeylere dâir aleyhlerinde şâhidlik edecektir.
İbni Kesir : O gün; kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şeylere şahidlik edecektir.
İskender Evrenosoğlu : O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları (hayat filmleri) yapmış olduklarına şahitlik edecek.
Muhammed Esed : o Gün ki, kendi dilleri, elleri ve ayakları bütün (bu) yaptıklarını (açığa vurarak) onların aleyhine şahitlik edecektir!
Ömer Nasuhi Bilmen : O günde ki onların aleyhine dilleri ve elleri ve ayakları neler yapmış olduklarına dair şehâdette bulunacaktır.
Ömer Öngüt : O gün ki kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları, aleyhlerinde olarak bütün yaptıklarına şâhitlik edecektir.
Şaban Piriş : O gün, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şeylere, aleyhlerinde şahitlik ederler.
Suat Yıldırım : Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir.
Süleyman Ateş : O gün, dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şâhidlik edecektir.
Tefhim-ul Kuran : O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır.
Ümit Şimşek : O gün onların dilleri, elleri ve ayakları kendileri aleyhinde şahitlik eder ve onların yaptıklarını anlatır.
Yaşar Nuri Öztürk : Gün gelecek onların kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayakları, yapıp ettikleri işler hakkında kendi aleyhlerine tanıklık edecektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}