» 24 / Nûr  34:

Kuran Sırası: 24
İniş Sırası: 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 » 24 / Nûr  Suresi: 34
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve andolsun ki
2. أَنْزَلْنَا (ÊNZLNE) = enzelnā : indirdik
3. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : size
4. ايَاتٍ ( ËYET) = āyātin : ayetler
5. مُبَيِّنَاتٍ (MBYNET) = mubeyyinātin : açıklayıcı
6. وَمَثَلًا (VMS̃LE) = ve meṧelen : ve bir temsil
7. مِنَ (MN) = mine : -den
8. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler-
9. خَلَوْا (ḢLVE) = ḣalev : gelip geçen
10. مِنْ (MN) = min :
11. قَبْلِكُمْ (GBLKM) = ḳablikum : sizden önce
12. وَمَوْعِظَةً (VMVAƵT) = ve mev'ǐZeten : ve bir öğüt
13. لِلْمُتَّقِينَ (LLMTGYN) = lilmutteḳīne : muttakiler için
ve andolsun ki | indirdik | size | ayetler | açıklayıcı | ve bir temsil | -den | kimseler- | gelip geçen | | sizden önce | ve bir öğüt | muttakiler için |

[] [NZL] [] [EYY] [BYN] [MS̃L] [] [] [ḢLV] [] [GBL] [VAƵ] [VGY]
VLGD̃ ÊNZLNE ÎLYKM ËYET MBYNET VMS̃LE MN ELZ̃YN ḢLVE MN GBLKM VMVAƵT LLMTGYN

veleḳad enzelnā ileykum āyātin mubeyyinātin ve meṧelen mine elleƶīne ḣalev min ḳablikum ve mev'ǐZeten lilmutteḳīne
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين

 » 24 / Nûr  Suresi: 34
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun ki And verily,
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirdik We have sent down
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātin ayetler Verses
مبينات ب ي ن | BYN MBYNET mubeyyinātin açıklayıcı clear,
ومثلا م ث ل | MS̃L VMS̃LE ve meṧelen ve bir temsil and an example
من | MN mine -den of
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who
خلوا خ ل و | ḢLV ḢLVE ḣalev gelip geçen passed away
من | MN min before you,
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önce before you,
وموعظة و ع ظ | VAƵ VMVAƵT ve mev'ǐZeten ve bir öğüt and an admonition
للمتقين و ق ي | VGY LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for those who fear (Allah).

24:34 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun ki | indirdik | size | ayetler | açıklayıcı | ve bir temsil | -den | kimseler- | gelip geçen | | sizden önce | ve bir öğüt | muttakiler için |

[] [NZL] [] [EYY] [BYN] [MS̃L] [] [] [ḢLV] [] [GBL] [VAƵ] [VGY]
VLGD̃ ÊNZLNE ÎLYKM ËYET MBYNET VMS̃LE MN ELZ̃YN ḢLVE MN GBLKM VMVAƵT LLMTGYN

veleḳad enzelnā ileykum āyātin mubeyyinātin ve meṧelen mine elleƶīne ḣalev min ḳablikum ve mev'ǐZeten lilmutteḳīne
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين

[] [ن ز ل] [] [ا ي ي] [ب ي ن] [م ث ل] [] [] [خ ل و] [] [ق ب ل] [و ع ظ] [و ق ي]

 » 24 / Nûr  Suresi: 34
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun ki And verily,
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirdik We have sent down
,Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
,50,7,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātin ayetler Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
مبينات ب ي ن | BYN MBYNET mubeyyinātin açıklayıcı clear,
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,Te,
40,2,10,50,1,400,
ADJ – accusative feminine plural indefinite adjective
صفة منصوبة
ومثلا م ث ل | MS̃L VMS̃LE ve meṧelen ve bir temsil and an example
Vav,Mim,Se,Lam,Elif,
6,40,500,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
خلوا خ ل و | ḢLV ḢLVE ḣalev gelip geçen passed away
Hı,Lam,Vav,Elif,
600,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min before you,
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önce before you,
Gaf,Be,Lam,Kef,Mim,
100,2,30,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وموعظة و ع ظ | VAƵ VMVAƵT ve mev'ǐZeten ve bir öğüt and an admonition
Vav,Mim,Vav,Ayn,Zı,Te merbuta,
6,40,6,70,900,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
للمتقين و ق ي | VGY LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for those who fear (Allah).
Lam,Lam,Mim,Te,Gaf,Ye,Nun,
30,30,40,400,100,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form VIII) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve andolsun ki | أَنْزَلْنَا: indirdik | إِلَيْكُمْ: size | ايَاتٍ: ayetler | مُبَيِّنَاتٍ: açıklayıcı | وَمَثَلًا: ve bir temsil | مِنَ: -den | الَّذِينَ: kimseler- | خَلَوْا: gelip geçen | مِنْ: | قَبْلِكُمْ: sizden önce | وَمَوْعِظَةً: ve bir öğüt | لِلْمُتَّقِينَ: muttakiler için |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun ki | أنزلنا ÊNZLNE indirdik | إليكم ÎLYKM size | آيات ËYET ayetler | مبينات MBYNET açıklayıcı | ومثلا WMS̃LE ve bir temsil | من MN -den | الذين ELZ̃YN kimseler- | خلوا ḢLWE gelip geçen | من MN | قبلكم GBLKM sizden önce | وموعظة WMWAƵT ve bir öğüt | للمتقين LLMTGYN muttakiler için |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve andolsun ki | enzelnā: indirdik | ileykum: size | āyātin: ayetler | mubeyyinātin: açıklayıcı | ve meṧelen: ve bir temsil | mine: -den | elleƶīne: kimseler- | ḣalev: gelip geçen | min: | ḳablikum: sizden önce | ve mev'ǐZeten: ve bir öğüt | lilmutteḳīne: muttakiler için |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve andolsun ki | ÊNZLNE: indirdik | ÎLYKM: size | ËYET: ayetler | MBYNET: açıklayıcı | VMS̃LE: ve bir temsil | MN: -den | ELZ̃YN: kimseler- | ḢLVE: gelip geçen | MN: | GBLKM: sizden önce | VMVAƵT: ve bir öğüt | LLMTGYN: muttakiler için |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki biz, size apaçık deliller, sizden önce gelip geçenlere ait örnekler ve çekinenlere öğütler indirdik.
Adem Uğur : Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki, size gerçeği açıkça gösteren işaretler, sizden önce gelip geçmişlerden örnekler ve korunmak isteyenler için ibret alınacak öğüt inzâl ettik.
Ahmet Tekin : Andolsun, biz size delilli, gerekçeli, ayrıntılı açıklanmış âyetler, şer’î hükümler, cezalar ve ahlâkî kurallar; sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler; Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, cezadan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler, takvâ sahipleri için öğütler, sorumluluklarıyla ilgili uyarılar indirdik.
Ahmet Varol : Andolsun size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçmiş olanlardan örnek(ler) ve takva sahipleri için öğüt(ler) indirdik.
Ali Bulaç : Andolsun, size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki size, din hükümlerini apaçık bildiren ayetler, sizden önce gelib geçen kimselerden misaller ve takva sahibleri için bir takım öğütler indirdik.
Bekir Sadak : And olsun ki, size apacik ayetler, sizden once gecenlerden misal ve sakinanlara ogut indirdik. *
Celal Yıldırım : And olsun ki size çok açık-seçik âyetler, sizden önce gelip geçenlerden birtakım misaller ve Allah'tan korkup fenalıklardan sakınanlar, ilâhî sınırlara saygılı (ve bağlı) olanlar için öğüt(ler) indirdik.
Diyanet İşleri : Andolsun, biz size açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden misal ve sakınanlara öğüt indirdik.
Diyanet Vakfi : Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.
Edip Yüksel : Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçenkilerinki kabilinden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kasem olsun ki size beyan edici âyetler ve sizden evvel geçenkilerinki kabîlinde bir mesel ve müttekıler için bir mev'ıza indirdik
Fizilal-il Kuran : And olsun ki Biz apaçık ayetler ve sizden önce geçenlerden misaller ve takvaya erenler için de öğütler indirdik.
Gültekin Onan : Andolsun, size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.
Hakkı Yılmaz : Ve andolsun ki Biz, size açık açık bildiren âyetler, sizden önce geçen kişilerden örnekler ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için öğütler indirdik.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz (dîn hükümlerini) açık açık bildiren âyetler, sizden evvel gelib geçmiş olanlardan misâl (ler), takvaya erenler için de öğüd (ler) indirdik.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, (biz) size açıklayıcı âyetler, hem sizden önce gelip geçenlerden bir misâl ve takvâ sâhibleri için bir nasîhat indirdik.
İbni Kesir : Andolsun ki Biz; apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden misaller ve takvaya erenler için de öğütler indirdik.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki size, açıklanmış âyetler ve sizden önce geçmiş (nesillerden) örnek(ler) ve muttakiler (takva sahipleri) için öğütler (emirler) indirdik.
Muhammed Esed : Ve gerçek şu ki, Biz size gerçeği bütün açıklığıyla gösteren mesajlar, sizden önce geçip gitmiş toplumlar(ın başına gelenler)den bir (nice) ders ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için bir (nice) öğüt indirdik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Kasem olsun ki, size apaçık beyan eden âyetler ve sizden evvel gelip geçmiş olanlardan bir mesel ve muttakîler için bir öğüt indirdik.
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz size açıklayıcı âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan misaller ve takvâya erenler için bir öğüt indirdik.
Şaban Piriş : Size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden örnekler ve takva sahipleri için de öğütler indirmişizdir.
Suat Yıldırım : Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan âyetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah’a karşı gelmekten sakınacaklar için birtakım öğütler indirdik.
Süleyman Ateş : Andolsun ki size, açıklayıcı âyetler ve sizden önce gelip geçenlerden bir temsil ve korunanlar için bir öğüt indirdik.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için de bir öğüt indirdik.
Ümit Şimşek : Doğrusu, Biz size herşeyi açıklayan âyetler, sizden önce gelip geçmiş olanlara dair misaller ve takvâ sahipleri için öğütler indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun ki, size, gerçeği açık seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}