» 24 / Nûr  42:

Kuran Sırası: 24
İniş Sırası: 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 » 24 / Nûr  Suresi: 42
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (VLLH) = velillahi : ve Allah'ındır
2. مُلْكُ (MLK) = mulku : mülkü
3. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
4. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
5. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā : ve
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'adır
7. الْمَصِيرُ (ELMṦYR) = l-meSīru : dönüş
ve Allah'ındır | mülkü | göklerin | ve yerin | ve | Allah'adır | dönüş |

[] [MLK] [SMV] [ERŽ] [] [] [ṦYR]
VLLH MLK ELSMEVET VELÊRŽ VÎL ELLH ELMṦYR

velillahi mulku s-semāvāti vel'erDi ve ilā llahi l-meSīru
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

 » 24 / Nûr  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'ındır And to Allah (belongs)
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü (the) dominion
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth.
وإلى | VÎL ve ilā ve And to
الله | ELLH llahi Allah'adır Allah
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru dönüş (is) the destination.

24:42 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Allah'ındır | mülkü | göklerin | ve yerin | ve | Allah'adır | dönüş |

[] [MLK] [SMV] [ERŽ] [] [] [ṦYR]
VLLH MLK ELSMEVET VELÊRŽ VÎL ELLH ELMṦYR

velillahi mulku s-semāvāti vel'erDi ve ilā llahi l-meSīru
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

[] [م ل ك] [س م و] [ا ر ض] [] [] [ص ي ر]

 » 24 / Nûr  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'ındır And to Allah (belongs)
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو عاطفة
جار ومجرور
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü (the) dominion
Mim,Lam,Kef,
40,30,20,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth.
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وإلى | VÎL ve ilā ve And to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'adır Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru dönüş (is) the destination.
Elif,Lam,Mim,Sad,Ye,Re,
1,30,40,90,10,200,
N – nominative noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: ve Allah'ındır | مُلْكُ: mülkü | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | وَإِلَى: ve | اللَّهِ: Allah'adır | الْمَصِيرُ: dönüş |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH ve Allah'ındır | ملك MLK mülkü | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وإلى WÎL ve | الله ELLH Allah'adır | المصير ELMṦYR dönüş |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: ve Allah'ındır | mulku: mülkü | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | ve ilā: ve | llahi: Allah'adır | l-meSīru: dönüş |
Kırık Meal (Transcript) : |VLLH: ve Allah'ındır | MLK: mülkü | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | VÎL: ve | ELLH: Allah'adır | ELMṦYR: dönüş |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbîri ve her şey, dönüp Allah tapısına varır.
Abdullah Aydın : Göklerin ve yerin hükümdarlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
Adem Uğur : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dönüş de ancak O'nadır.
Ahmed Hulusi : Semâların ve arzın varlığı (dilediği mânâları seyretmek için onları ilminde vareden) Allâh içindir ve dönüş Allâh'adır!
Ahmet Davudoğlu : Göklerle yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
Ahmet Tekin : Göklerin ve yerin mülkü ve hâkimiyeti Allah’ındır. Sonuçta yalnız Allah’ın huzuruna varıp hesap verecekler.
Ahmet Varol : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de Allah'adır.
Ali Arslan : Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de O'nadır.
Ali Bulaç : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve dönüş yalnızca O'nadır.
Ali Fikri Yavuz : Bütün göklerin ve yerin mülkiyet ve tasarrufu Allah’ındır. Hep dönüş de, yalnız Allah’adır.
Arif Pamuk : Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş Allah'adır.
Ayntabî Mehmet Efendi : Göklerin ve yerin mülkü Allahû Tealâ'nındır. Ve dönüş ancak O'nadır.
Bahaeddin Sağlam : Göklerin ve yerin hakimiyet ve malikiyeti Allah'ındır. Bütün varışlar Allah'adır. (Herşeyin mercii O'dur.)
Bekir Sadak : Goklerin ve yerin hukumranligi Allah'indir. Donus Allah'adir.
Bir Heyet : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dönüş de ancak O'nadır.
Celal Yıldırım : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; gidiş ancak Allah'adır.
Diyanet İşleri : Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak Allah’adır.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş Allah'adır.
Diyanet Vakfi : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dönüş de ancak O'nadır.
Diyanet Vakfı (1993) : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır.
Edip Yüksel : Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH'a aittir. Dönüş de ALLAH'adır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dönüş de ancak O'nadır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bütün o göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; hem bütün gidiş O'nadır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve bütün o Göklerin ve Yerin mülkü Allahın, hem bütün gidiş ona
Fizilal-il Kuran : Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ın tekelindedir ve herkes Allah'a dönecektir.
Gültekin Onan : Göklerin ve yerin mülkü Tanrı'nındır ve dönüş yalnızca O'nadır.
Hakkı Yılmaz : Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı yalnızca Allah'a aittir. Dönüş de ancak Allah'adır.
Hasan Basri Çantay : Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Allahındır. Dönüş ancak Allâhadır.
Hasan Tahsin Feyizli : Göklerin ve yerin mülkü (ve idâresi) Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır.
Hayrat Neşriyat : Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Ve dönüş ancak Allah’adır.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş Allah'adır.
Hüseyin Kaleli : “Göklerin ve yerin mülkiyeti yalnız Allâh’ındır. Dönüş de ancak Allâh’adır.”
İbni Kesir : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de yalnız Allah'adır.
İskender Evrenosoğlu : Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Göklerin ve yerlerin mülkü Allah'ındır. Dönüşte Allah'adır.
Muhammed Esed : Çünkü, göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir ve bütün yollar Allah'a varmaktadır.
Mustafa İslamoğlu : Zira göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’a aittir ve nihâî dönüş de yalnızca Allah’adır.
Nedim Yılmaz : Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah’ındır. Dönüş sadece O’nadır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve göklerin de yerin de mülkü, Allah'ındır ve gidiş de Allah'adır.
Ömer Öngüt : Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
Ömer Rıza Doğrul : Göklerle yerin mülkü Allah’ındır. Dönüş O’nadır.
Şaban Piriş : Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dönüş de Allah’adır.
Suat Yıldırım : Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. Bütün işler O’na götürülür, hüküm O’nun kapısından çıkar.
Süleyman Ateş : Göklerin ve yerin mülkü Allâh'ındır. Dönüş de Allah'adır.
Talat Koçyiğit : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; varış da O'nadır.
Tefhim-ul Kuran : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve dönüş yalnızca O'nadır.
Ümit Şimşek : Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Dönüş de Onadır.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi Allah'ındır. Dönüş Allah'adır.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Göklerin ve yerin mülkü Allahû Teâlâ'nındır. Ve nihayet dönüş ancak Allah'adır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}