» 24 / Nûr  57:

Kuran Sırası: 24
İniş Sırası: 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 » 24 / Nûr  Suresi: 57
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَا (LE) = lā :
2. تَحْسَبَنَّ (TḪSBN) = teHsebenne : sanma
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
4. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(lerin)
5. مُعْجِزِينَ (MACZYN) = muǎ'cizīne : (Allah'ı) aciz bırakacaklarını
6. فِي (FY) = fī :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
8. وَمَأْوَاهُمُ (VMÊVEHM) = ve me'vāhumu : ve onların varacağı yer
9. النَّارُ (ELNER) = n-nāru : ateştir
10. وَلَبِئْسَ (VLBÙS) = velebi'se : ve ne kötü
11. الْمَصِيرُ (ELMṦYR) = l-meSīru : bir varış yeridir
| sanma | kimselerin | inkar eden(lerin) | (Allah'ı) aciz bırakacaklarını | | yeryüzünde | ve onların varacağı yer | ateştir | ve ne kötü | bir varış yeridir |

[] [ḪSB] [] [KFR] [ACZ] [] [ERŽ] [EVY] [NVR] [BES] [ṦYR]
LE TḪSBN ELZ̃YN KFRVE MACZYN FY ELÊRŽ VMÊVEHM ELNER VLBÙS ELMṦYR

teHsebenne elleƶīne keferū muǎ'cizīne l-erDi ve me'vāhumu n-nāru velebi'se l-meSīru
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

 » 24 / Nûr  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE (Do) not
تحسبن ح س ب | ḪSB TḪSBN teHsebenne sanma think
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve
معجزين ع ج ز | ACZ MACZYN muǎ'cizīne (Allah'ı) aciz bırakacaklarını (can) escape
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth.
ومأواهم ا و ي | EVY VMÊVEHM ve me'vāhumu ve onların varacağı yer And their abode
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāru ateştir (will be) the Fire
ولبئس ب ا س | BES VLBÙS velebi'se ve ne kötü and wretched is
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru bir varış yeridir the destination.

24:57 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| sanma | kimselerin | inkar eden(lerin) | (Allah'ı) aciz bırakacaklarını | | yeryüzünde | ve onların varacağı yer | ateştir | ve ne kötü | bir varış yeridir |

[] [ḪSB] [] [KFR] [ACZ] [] [ERŽ] [EVY] [NVR] [BES] [ṦYR]
LE TḪSBN ELZ̃YN KFRVE MACZYN FY ELÊRŽ VMÊVEHM ELNER VLBÙS ELMṦYR

teHsebenne elleƶīne keferū muǎ'cizīne l-erDi ve me'vāhumu n-nāru velebi'se l-meSīru
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

[] [ح س ب] [] [ك ف ر] [ع ج ز] [] [ا ر ض] [ا و ي] [ن و ر] [ب ا س] [ص ي ر]

 » 24 / Nûr  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تحسبن ح س ب | ḪSB TḪSBN teHsebenne sanma think
Te,Ha,Sin,Be,Nun,
400,8,60,2,50,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
EMPH – emphatic suffix nūn
فعل مضارع مجزوم والنون للتوكيد
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
معجزين ع ج ز | ACZ MACZYN muǎ'cizīne (Allah'ı) aciz bırakacaklarını (can) escape
Mim,Ayn,Cim,Ze,Ye,Nun,
40,70,3,7,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ومأواهم ا و ي | EVY VMÊVEHM ve me'vāhumu ve onların varacağı yer And their abode
Vav,Mim,,Vav,Elif,He,Mim,
6,40,,6,1,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāru ateştir (will be) the Fire
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
ولبئس ب ا س | BES VLBÙS velebi'se ve ne kötü and wretched is
Vav,Lam,Be,,Sin,
6,30,2,,60,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل ماض
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru bir varış yeridir the destination.
Elif,Lam,Mim,Sad,Ye,Re,
1,30,40,90,10,200,
N – nominative noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَا: | تَحْسَبَنَّ: sanma | الَّذِينَ: kimselerin | كَفَرُوا: inkar eden(lerin) | مُعْجِزِينَ: (Allah'ı) aciz bırakacaklarını | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | وَمَأْوَاهُمُ: ve onların varacağı yer | النَّارُ: ateştir | وَلَبِئْسَ: ve ne kötü | الْمَصِيرُ: bir varış yeridir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لا LE | تحسبن TḪSBN sanma | الذين ELZ̃YN kimselerin | كفروا KFRWE inkar eden(lerin) | معجزين MACZYN (Allah'ı) aciz bırakacaklarını | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | ومأواهم WMÊWEHM ve onların varacağı yer | النار ELNER ateştir | ولبئس WLBÙS ve ne kötü | المصير ELMṦYR bir varış yeridir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | teHsebenne: sanma | elleƶīne: kimselerin | keferū: inkar eden(lerin) | muǎ'cizīne: (Allah'ı) aciz bırakacaklarını | : | l-erDi: yeryüzünde | ve me'vāhumu: ve onların varacağı yer | n-nāru: ateştir | velebi'se: ve ne kötü | l-meSīru: bir varış yeridir |
Kırık Meal (Transcript) : |LE: | TḪSBN: sanma | ELZ̃YN: kimselerin | KFRVE: inkar eden(lerin) | MACZYN: (Allah'ı) aciz bırakacaklarını | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | VMÊVEHM: ve onların varacağı yer | ELNER: ateştir | VLBÙS: ve ne kötü | ELMṦYR: bir varış yeridir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanlar, hiç ummasınlar ki yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacaklar ve yurtları ateştir onların ve dönüp varılacak ne de kötü yerdir orası.
Adem Uğur : İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacaklarını sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeri!
Ahmed Hulusi : Sakın hakikat bilgisini inkâr edenlerin arzda aciz bırakacaklarını (Din'i geçersiz kılacaklarını, sistemi atlayacaklarını) sanma! Onların barınağı Nâr'dır! Ne kötü bir dönüş yeridir!
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin yeryüzünde kesinlikle Allah’ı âciz bırakacaklarını, koyduğu kanunların dışına çıkarak yakalarını kurtarabileceklerini sanma. Onların mekânları cehennemdir. Orası ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir.
Ahmet Varol : Sakın inkar edenlerin yeryüzünde (bizi) aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
Ali Bulaç : İnkâra sapanların, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), sakın o kâfirleri, yer yüzünde (kendilerine helâk erişmesinden, bizi) aciz bırakıcılar sanma. Onların varacakları yer ateştir. O ne fena varış yeridir!...
Bekir Sadak : Inkar edenlerin, Bizi yeryuzunde aciz birakacaklarini sanmayasin. Varacaklari yer atestir. Ne kotu donustur! *
Celal Yıldırım : Küfre sapanların (bizi) yeryüzünde âciz bırakacaklarını sakın sanma ; onların varacağı yer ateştir ve o ne kötü bir gidiştir!
Diyanet İşleri : İnkâr edenlerin (Allah’ı) yeryüzünde âciz bırakacaklarını sanma! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o!
Diyanet İşleri (eski) : İnkar edenlerin, Bizi yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanmayasın. Varacakları yer ateştir. Ne kötü dönüştür!
Diyanet Vakfi : İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacaklarını sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeri!
Edip Yüksel : İnkar edenlerin bizi aciz bırakacaklarını sanmayın. Onların varacağı yer ateştir; ne kötü bir varış noktasıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacaklarını sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sakın o küfredenlerin yeryüzünde aciz bırakabileceklerini sanma! Onların varacakları yer ateştir! Şüphesiz o, pek kötü bir gidiştir!
Elmalılı Hamdi Yazır : Sakın o küfr edenleri Arzda âciz bırakabilirler sanma, onların varacakları yer ateştir ve her halde o pek fena gidiştir
Fizilal-il Kuran : Kâfirlerin yeryüzündeki güçlerinin karşı konulmaz olduğunu sanmayınız. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varılacak yerdir!..
Gültekin Onan : Küfredenlerin, yeryüzünde (Tanrı'yı) aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o.
Hakkı Yılmaz : "Sakın, kâfirlerin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş şu kimselerin, yeryüzünde âciz bırakacaklarını sanma/sakın sanmasınlar! Onların da varacağı yer Ateş'tir. Kesinlikle de o, ne kötü bir varış yeridir! "
Hasan Basri Çantay : Sakın o küfredenlerin yer (yüzün) de (bizi) aaciz bırakıcı olduklarını sanma. Onların varacakları yer ateşdir. Şübhesiz o, ne kötü bir dönüşdür!
Hayrat Neşriyat : Sakın inkâr edenleri, yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakacak kimseler sanma! Onların varacağı yer, ateştir. Ve o, ne kötü varılacak yerdir!
İbni Kesir : Sakın küfredenlerin, Bizi yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların barınakları ateştir. Ne kötü dönüştür.
İskender Evrenosoğlu : Sakın kâfirleri, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü (bir yer)dir.
Muhammed Esed : (Ve) hakkı inkara şartlanmış olan kimseler de (hak ettikleri cezayı) bu dünyada (bulmasalar bile, nihai yargıdan) kaçabileceklerini zannetmesinler: Çünkü onların (öte dünyada) varacakları yer ateştir; gerçekten de, varılacak ne kötü bir sondur bu!
Ömer Nasuhi Bilmen : Sakın kâfir olan kimseleri, Bizi yeryüzünde aciz bırakacak kimseler sanma ve onların varacakları yer ateştir ve elbette ne fena bir gidiştir.
Ömer Öngüt : İnkâr edenlerin bizi yeryüzünde âciz bırakacaklarını sanma. Varacakları yer ateştir. Ne kötü bir gidiş yeridir o!
Şaban Piriş : Küfredenlerin yeryüzünde kaçıp kurtulacaklarını sanma. Onların barınakları ateştir. Ne kötü dönüş!
Suat Yıldırım : İnkâr edenlerin dünyada Allah’ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme! Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu!
Süleyman Ateş : Nankörlerin, yer yüzünde (Allâh'ı) âciz bırakacaklarını, (Allâh'ın azâbına engel olacaklarını) sanma. Onların varacağı yer ateştir. Ne kötü bir gidiş yeridir o!
Tefhim-ul Kuran : Küfre sapanların, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacaklarını sanma. Onların son barınma yerleri ateştir. Ne kötü bir dönüştür o.
Ümit Şimşek : İnkâr edenlerin dünyada Allah'ın elinden kurtulacaklarını sanma. Onların varacakları yer ateştir. Gidilecek ne kötü yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk : Sakın o küfre sapanların, yeryüzünde âciz bırakıcı güçler olduklarını zannetme. Varacakları yer ateştir onların. Ne kötü dönüş yeridir o, ne kötü!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}