» 16 / Nahl  121:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 121
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. شَاكِرًا (ŞEKRE) = şākiran : şükredici idi
2. لِأَنْعُمِهِ (LÊNAMH) = lien'ǔmihi : O'nun ni'metlerine
3. اجْتَبَاهُ (ECTBEH) = ctebāhu : onu seçmiş
4. وَهَدَاهُ (VHD̃EH) = ve hedāhu : ve iletmişti
5. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
6. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yola
7. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
şükredici idi | O'nun ni'metlerine | onu seçmiş | ve iletmişti | | yola | doğru |

[ŞKR] [NAM] [CBY] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
ŞEKRE LÊNAMH ECTBEH VHD̃EH ÎL ṦREŦ MSTGYM

şākiran lien'ǔmihi ctebāhu ve hedāhu ilā SirāTin musteḳīmin
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

 » 16 / Nahl  Suresi: 121
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
شاكرا ش ك ر | ŞKR ŞEKRE şākiran şükredici idi Thankful
لأنعمه ن ع م | NAM LÊNAMH lien'ǔmihi O'nun ni'metlerine for His favors.
اجتباه ج ب ي | CBY ECTBEH ctebāhu onu seçmiş He chose him
وهداه ه د ي | HD̃Y VHD̃EH ve hedāhu ve iletmişti and guided him
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola the way
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.

16:121 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şükredici idi | O'nun ni'metlerine | onu seçmiş | ve iletmişti | | yola | doğru |

[ŞKR] [NAM] [CBY] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
ŞEKRE LÊNAMH ECTBEH VHD̃EH ÎL ṦREŦ MSTGYM

şākiran lien'ǔmihi ctebāhu ve hedāhu ilā SirāTin musteḳīmin
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

[ش ك ر] [ن ع م] [ج ب ي] [ه د ي] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 16 / Nahl  Suresi: 121
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
شاكرا ش ك ر | ŞKR ŞEKRE şākiran şükredici idi Thankful
Şın,Elif,Kef,Re,Elif,
300,1,20,200,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
لأنعمه ن ع م | NAM LÊNAMH lien'ǔmihi O'nun ni'metlerine for His favors.
Lam,,Nun,Ayn,Mim,He,
30,,50,70,40,5,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
اجتباه ج ب ي | CBY ECTBEH ctebāhu onu seçmiş He chose him
Elif,Cim,Te,Be,Elif,He,
1,3,400,2,1,5,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وهداه ه د ي | HD̃Y VHD̃EH ve hedāhu ve iletmişti and guided him
Vav,He,Dal,Elif,He,
6,5,4,1,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola the way
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – genitive masculine indefinite (form X) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |شَاكِرًا: şükredici idi | لِأَنْعُمِهِ: O'nun ni'metlerine | اجْتَبَاهُ: onu seçmiş | وَهَدَاهُ: ve iletmişti | إِلَىٰ: | صِرَاطٍ: yola | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |شاكرا ŞEKRE şükredici idi | لأنعمه LÊNAMH O'nun ni'metlerine | اجتباه ECTBEH onu seçmiş | وهداه WHD̃EH ve iletmişti | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |şākiran: şükredici idi | lien'ǔmihi: O'nun ni'metlerine | ctebāhu: onu seçmiş | ve hedāhu: ve iletmişti | ilā: | SirāTin: yola | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |ŞEKRE: şükredici idi | LÊNAMH: O'nun ni'metlerine | ECTBEH: onu seçmiş | VHD̃EH: ve iletmişti | ÎL: | ṦREŦ: yola | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onun nîmetlerine şükrederdi. Tanrı onu seçmiş ve doğru yola sevketmişti.
Abdullah Aydın : Rabbinin nimetlerine şükredendi. Rabbi de onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Adem Uğur : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Ahmed Hulusi : O'nun nimetlerine şükredendi. . . (O), Onu seçmiş ve Onu sırat-ı müstakime yönlendirmişti.
Ahmet Davudoğlu : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. (Allah) onu seçmiş ve doğru yola hidâyet buyurmuştu.
Ahmet Tekin : Allah’ın nimetlerine şükrederdi. Allah, dinini tebliğ için onu seçmiş ve onu doğru muhkem, güvenli yola, islâmî hayata iletmişti.
Ahmet Varol : (Allah'ın) nimetlerine şükredendi. (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti.
Ali Arslan : Allah'ın nimetlerine şükredici idi. Allah onu seçip doğru yola iletti.
Ali Bulaç : O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve doğru yola iletti.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın nimetlerine şükredendi. Allah da onu seçmiş, doğru bir yola iletmişti.
Arif Pamuk : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Rabbi de onu beğenip seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Ayntabî Mehmet Efendi : Allahû Teâlâ'nın ni'metlerine şâkirdi. Allahû Teâlâ, o'nu seçmiş ve doğru bir yola hidâyet buyurmuştu.
Bahaeddin Sağlam : O, Allah'ın bütün nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçti ve ona doğru yolu gösterdi.
Bekir Sadak : Rabbinin nimetlerine sukrederdi; Rabbi de onu secti ve dogru yola eristirdi.
Bir Heyet : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Celal Yıldırım : İlâhî nimetlere şükrederdi. Allah onu seçip dosdoğru bir yola iletmişti.
Diyanet İşleri : O’nun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbinin nimetlerine şükrederdi; Rabbi de onu seçti ve doğru yola eriştirdi.
Diyanet Vakfi : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Diyanet Vakfı (1993) : Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Edip Yüksel : O'nun nimetlerine şükredici idi. Onu seçti ve onu doğru yola iletti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'nun nimetlerine şükredendi. Allah, onu seçmiş ve doğru bir yola iletmişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onun ni'metlerine şâkir idi, o onu seçmiş ve doğru bir yola hidayet buyurmuştu
Fizilal-il Kuran : Rabbinin nimetlerine şükreden bir kuldu, Allah onu seçip dosdoğru yola iletmişti.
Gültekin Onan : O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Tanrı) Onu seçti ve doğru yola iletti.
Hakkı Yılmaz : (120,121) Şüphesiz İbrâhîm içtenlikle Allah'a boyun eğen, ortak koşma inancından dönmüş, Allah'ın nimetlerine karşılık ödeyen başlı başına bir ümmet idi. Ve o, ortak koşanlardan olmadı. Ve Allah, o'nu seçti ve dosdoğru yola kılavuzladı.
Hasan Basri Çantay : O, (Allahın) ni'metlerine şükredendi. (Allah) onu beğenib seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmîşdi.
Hasan Tahsin Feyizli : O'nun nimetlerine şükredendi. (Allah) onu (peygamber) seçti ve kendisini doğru yola iletti.
Hayrat Neşriyat : O’nun ni'metlerine şükrediciydi. (Allah da) onu (peygamberliğe) seçmiş ve onu dosdoğru bir yola hidâyet etmişti.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Rabbinin nimetlerine şükrederdi; Rabbi de onu seçti ve doğru yola eriştirdi.
Hüseyin Kaleli : “Nimetlerine şükredendi. O’nu seçti ve kendini dosdoğru yola iletti.”
İbni Kesir : Rabbının nimetlerine şükrederdi. Onu beğenip seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmişti.
İskender Evrenosoğlu : O'nun (Allah'ın) ni'metlerine şükredici idi. (Allah), onu seçti. Ve onu Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet etti (ulaştırdı).
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : O, Allah'ın nimetlerine şükreden bir kul idi. Allah da onu seçkin kıldı ve dos doğru bir yola iletti.
Muhammed Esed : (Çünkü) o, kendisini seçip doğru yola yönelmesini sağlayan (Allah'a), nimetlerinden ötürü her zaman şükranla doluydu.
Mustafa İslamoğlu : O, kendisini seçip dosdoğru bir yola yönelten (Allah’ın) nimetlerine hep şükretti.
Nedim Yılmaz : Allah’ın nimetlerine şükredediciydi. Allah O’nu(peygamber) seçti. Ve dosdoğru bir yola iletti.
Ömer Nasuhi Bilmen : O'nun nîmetlerine şükredici idi. (Cenâbı Hak da) O'nu mümtaz kıldı. Ve O'nu dosdoğru bir yola hidâyet buyurdu.
Ömer Öngüt : Rabbinin nimetlerine şükredici idi. Rabbi onu seçti ve doğru yola eriştirdi.
Ömer Rıza Doğrul : Allah'ın ni’metlerine şükrediciydi. (Hak Tealâ onu) seçti ve dosdoğru yola iletti.
Şaban Piriş : Allah’ın nimetlerine şükredici idi. Allah, onu seçti ve onu dosdoğru yola iletti.
Suat Yıldırım : Allah’ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Süleyman Ateş : O'nun ni'metlerine şükredici idi. (Allâh) onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
Talat Koçyiğit : Allah'ın nimetlerine karşı da şükredici idi. Allah onu seçmiş ve dosdoğru yola hidayet etmiştir.
Tefhim-ul Kuran : O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve doğru yola iletti.
Ümit Şimşek : O, Allah'ın nimetlerine şükredici idi. Allah da onu seçkin kıldı ve dosdoğru bir yola iletti.
Yaşar Nuri Öztürk : O'nun nimetlerine şükrediyordu. Allah onu seçip yüceltti ve dosdoğru bir yola kılavuzladı.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : (Allah'ın) ni'metlerine şükredendi. Allah onu beğenip seçti ye doğru yola hidâyet buyurdu.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}