"NAM" ifadesi tarandı:
# "N-" öntakısı olmadan "AM" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "NAM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "NAM" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ن ع م|NAMأفبنعمةÊFBNAMTefebiniǎ'metini'metini mi?Then is it the Favor1x
ن ع م|NAM أفبنعمة ÊFBNAMT efebiniǎ'meti ni'metini mi? Then is it the Favor 16:71
ن ع م|NAMأنعامÊNAEMen'ǎāmunhayvanlardır(are) cattle1x
ن ع م|NAM أنعام ÊNAEM en'ǎāmun hayvanlardır (are) cattle 6:138
ن ع م|NAMأنعاماÊNAEMEen'ǎāmenhayvanlardancattle2x
ن ع م|NAM أنعاما ÊNAEME en'ǎāmen hayvanlardan cattle 25:49
ن ع م|NAM أنعاما ÊNAEME en'ǎāmen nice hayvanlar cattle, 36:71
ن ع م|NAMأنعامكمÊNAEMKMen'ǎāmekumhayvanlarınızıyour cattle.1x
ن ع م|NAM أنعامكم ÊNAEMKM en'ǎāmekum hayvanlarınızı your cattle. 20:54
ن ع م|NAMأنعامهمÊNAEMHMen'ǎāmuhumhayvanları datheir cattle1x
ن ع م|NAM أنعامهم ÊNAEMHM en'ǎāmuhum hayvanları da their cattle 32:27
ن ع م|NAMأنعمÊNAMen'ǎmelutfetti(had) favored5x
ن ع م|NAM أنعم ÊNAM en'ǎme ni'metlendirdiği has bestowed (His) Favor 4:69
ن ع م|NAM أنعم ÊNAM en'ǎme lutfetti (has) favored 4:72
ن ع م|NAM أنعم ÊNAM en'ǎme ni'met verdiği (had) favored 5:23
ن ع م|NAM أنعم ÊNAM en'ǎme ni'met verdiği Allah bestowed favor 19:58
ن ع م|NAM أنعم ÊNAM en'ǎme ni'met verdiği Allah bestowed favor 33:37
ن ع م|NAMأنعمتÊNAMTen'ǎmtelutfettiğinI bestowed7x
ن ع م|NAM أنعمت ÊNAMT en'ǎmte ni'met verdin You have bestowed (Your) Favors 1:7
ن ع م|NAM أنعمت ÊNAMT en'ǎmtu ni'metlendirdim I bestowed 2:40
ن ع م|NAM أنعمت ÊNAMT en'ǎmtu ni'metlendirdim I bestowed 2:47
ن ع م|NAM أنعمت ÊNAMT en'ǎmtu verdiğim I bestowed 2:122
ن ع م|NAM أنعمت ÊNAMT en'ǎmte lutfettiğin You have bestowed 27:19
ن ع م|NAM أنعمت ÊNAMT en'ǎmte lutfettiğin ni'metler You have favored 28:17
ن ع م|NAM أنعمت ÊNAMT en'ǎmte verdiğin You have bestowed 46:15
ن ع م|NAMأنعمناÊNAMNEen'ǎmnābir ni'met verdiğimizdeWe bestow favor3x
ن ع م|NAM أنعمنا ÊNAMNE en'ǎmnā ni'met versek We bestow favor 17:83
ن ع م|NAM أنعمنا ÊNAMNE en'ǎmnā bir ni'met verdiğimizde We bestow favor 41:51
ن ع م|NAM أنعمنا ÊNAMNE en'ǎmnā ni'met verdiğimiz We bestowed Our favor 43:59
ن ع م|NAMأنعمهاÊNAMHEen'ǎmehāonları nimetlendirdiğiwhich He had bestowed1x
ن ع م|NAM أنعمها ÊNAMHE en'ǎmehā onları nimetlendirdiği which He had bestowed 8:53
ن ع م|NAMالأنعامELÊNAEMl-en'ǎāmi(kurbanlık)(of) cattle.14x
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanların (of) the cattle 4:119
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlar (of) the grazing livestock 5:1
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanların cattle 6:139
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlar- the cattle 6:142
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlarda the cattle 16:66
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvan (of) the cattle 16:80
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlar- (of) cattle. 22:28
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmu hayvanlar the cattle 22:30
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi (kurbanlık) (of) cattle. 22:34
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlarda the cattle 23:21
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi davarlar- the cattle 39:6
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāme hayvanları the cattle, 40:79
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlardan the cattle 42:11
ن ع م|NAM الأنعام ELÊNAEM l-en'ǎāmu hayvanların the cattle, 47:12
ن ع م|NAMالنعمELNAMn-neǎmihayvan-the cattle,1x
ن ع م|NAM النعم ELNAM n-neǎmi hayvan- the cattle, 5:95
ن ع م|NAMالنعمةELNAMTn-neǎ'metini'met(of) the ease,1x
ن ع م|NAM النعمة ELNAMT n-neǎ'meti ni'met (of) the ease, 73:11
ن ع م|NAMالنعيمELNAYMn-neǐyminaim(of) Bliss.10x
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi ni'meti bol (of) Bliss. 5:65
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi naim (of) Delight. 10:9
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi ni'met (of) Delight. 22:56
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi ni'met(i bol olan) (of) Delight. 26:85
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi ni'meti bol (of) Delight, 31:8
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi Ni'met (of) Delight 37:43
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi Ni'met (of) Pleasure, 56:12
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi ni'met (of) Delight. 68:34
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi ni'metin (of) bliss. 83:24
ن ع م|NAM النعيم ELNAYM n-neǐymi ni'metler- the pleasures. 102:8
ن ع م|NAMبأنعامBÊNAEMbien'ǎāmindavarlarwith cattle1x
ن ع م|NAM بأنعام BÊNAEM bien'ǎāmin davarlar with cattle 26:133
ن ع م|NAMبأنعمBÊNAMbien'ǔmini'metlerine(the) Favors of Allah,1x
ن ع م|NAM بأنعم BÊNAM bien'ǔmi ni'metlerine (the) Favors of Allah, 16:112
ن ع م|NAMبنعمةBNAMTbiniǎ'metinbir ni'metle(the) Favor4x
ن ع م|NAM بنعمة BNAMT biniǎ'metin ni'metini of Favor 3:171
ن ع م|NAM بنعمة BNAMT biniǎ'metin bir ni'metle with (the) Favor 3:174
ن ع م|NAM بنعمة BNAMT biniǎ'meti ni'metiyle by (the) Grace 68:2
ن ع م|NAM بنعمة BNAMT biniǎ'meti ni'metini (the) Favor 93:11
ن ع م|NAMبنعمتBNAMTbiniǎ'metini'meti sayesinde(are) by (the) grace2x
ن ع م|NAM بنعمت BNAMT biniǎ'meti ni'metiyle by (the) Grace 31:31
ن ع م|NAM بنعمت BNAMT biniǎ'meti ni'meti sayesinde (are) by (the) grace 52:29
ن ع م|NAMبنعمتهBNAMTHbiniǎ'metihiO'un ni'metiyleby His Favor1x
ن ع م|NAM بنعمته BNAMTH biniǎ'metihi O'un ni'metiyle by His Favor 3:103
ن ع م|NAMفلنعمFLNAMfe leniǎ'mene güzeland Best1x
ن ع م|NAM فلنعم FLNAM fe leniǎ'me ne güzel and Best 37:75
ن ع م|NAMفنعمFNAMfe niǎ'mene güzeland Best5x
ن ع م|NAM فنعم FNAM fe niǎ'me ne güzel And excellent 13:24
ن ع م|NAM فنعم FNAM feniǎ'me ne güzel so an Excellent 22:78
ن ع م|NAM فنعم FNAM feniǎ'me ne güzeldir So excellent 39:74
ن ع م|NAM فنعم FNAM feniǎ'me ne güzel how excellent 51:48
ن ع م|NAM فنعم FNAM fe niǎ'me ne güzel and Best 77:23
ن ع م|NAMفنعماFNAMEfeniǐmmāne güzeldirthen good1x
ن ع م|NAM فنعما FNAME feniǐmmā ne güzeldir then good 2:271
ن ع م|NAMكالأنعامKELÊNAEMkālen'ǎāmihayvanlar gibidir(are) like cattle,2x
ن ع م|NAM كالأنعام KELÊNAEM kālen'ǎāmi hayvanlar gibidir (are) like cattle, 7:179
ن ع م|NAM كالأنعام KELÊNAEM kālen'ǎāmi hayvanlar gibidir like cattle. 25:44
ن ع م|NAMلأنعمهLÊNAMHlien'ǔmihiO'nun ni'metlerinefor His favors.1x
ن ع م|NAM لأنعمه LÊNAMH lien'ǔmihi O'nun ni'metlerine for His favors. 16:121
ن ع م|NAMناعمةNEAMTnāǐmetunni'met içinde mutludur(will be) joyful.1x
ن ع م|NAM ناعمة NEAMT nāǐmetun ni'met içinde mutludur (will be) joyful. 88:8
ن ع م|NAMنعمNAMniǎ'mene güzelan excellent5x
| نعم NAM neǎm evet """Yes.""" 7:44
| نعم NAM neǎm evet """Yes," 7:114
ن ع م|NAM نعم NAM niǎ'me O, ne güzel Excellent 8:40
ن ع م|NAM نعم NAM niǎ'me ne güzel Excellent 18:31
| نعم NAM neǎm evet """Yes," 26:42
ن ع م|NAM نعم NAM niǎ'me ne güzeldir Excellent is 29:58
| نعم NAM neǎm evet """Yes," 37:18
ن ع م|NAM نعم NAM niǎ'me ne güzel an excellent 38:30
ن ع م|NAM نعم NAM niǎ'me ne güzel an excellent 38:44
ن ع م|NAMنعماNAMEniǐmmāne güzelexcellently1x
ن ع م|NAM نعما NAME niǐmmā ne güzel excellently 4:58
ن ع م|NAMنعماءNAMEÙneǎ'mā'ebir nimet(of) favor1x
ن ع م|NAM نعماء NAMEÙ neǎ'mā'e bir nimet (of) favor 11:10
ن ع م|NAMنعمةNAMTniǎ'metebir ni'met(As) a favor16x
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'mete ni'metini Favor 2:211
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 5:7
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 5:20
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'meten ni'meti a favor 8:53
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor of Allah 14:6
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'mete ni'metini the Favors of Allah, 16:18
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'metin her ni'met favor 16:53
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'metun ni'met (is the) favor 26:22
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 33:9
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'metu ni'meti (for the) Grace 37:57
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'meten bir ni'met a favor 39:8
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'meten bir ni'met a favor 39:49
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'mete ni'metini (the) favor 43:13
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'meten bir ni'met olarak (As) a favor 54:35
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'metun bir ni'metin a Favor 68:49
ن ع م|NAM نعمة NAMT niǎ'metin ni'meti favor 92:19
ن ع م|NAMنعمتNAMTniǎ'meteni'metine(for the) Favor8x
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favors 2:231
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 3:103
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 5:11
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 14:28
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor of Allah 14:34
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 16:83
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metine (for the) Favor 16:114
ن ع م|NAM نعمت NAMT niǎ'mete ni'metini (the) Favor 35:3
ن ع م|NAMنعمتكNAMTKniǎ'metekeni'metine(for) Your Favor2x
ن ع م|NAM نعمتك NAMTK niǎ'meteke ni'metine (for) Your Favor 27:19
ن ع م|NAM نعمتك NAMTK niǎ'meteke ni'metine (for) Your favor 46:15
ن ع م|NAMنعمتهNAMTHniǎ'metehuni'metiniHis Favor4x
ن ع م|NAM نعمته NAMTH niǎ'metehu ni'metini His Favor 5:6
ن ع م|NAM نعمته NAMTH niǎ'metehu ni'metini His Favor 12:6
ن ع م|NAM نعمته NAMTH niǎ'metehu ni'metini His Favor 16:81
ن ع م|NAM نعمته NAMTH niǎ'metehu ni'metini His favor 48:2
ن ع م|NAMنعمتيNAMTYniǎ'metiyeni'metiMy Favor6x
ن ع م|NAM نعمتي NAMTY niǎ'metiye ni'metleri My Favor 2:40
ن ع م|NAM نعمتي NAMTY niǎ'metiye ni'metimi My Favor 2:47
ن ع م|NAM نعمتي NAMTY niǎ'metiye ni'meti My Favor 2:122
ن ع م|NAM نعمتي NAMTY niǎ'metī ni'metimi My favor 2:150
ن ع م|NAM نعمتي NAMTY niǎ'metī ni'metimi My Favor 5:3
ن ع م|NAM نعمتي NAMTY niǎ'metī ni'metimi My Favor 5:110
ن ع م|NAMنعمهNAMHniǎmehuni'metleriniHis Bounties1x
ن ع م|NAM نعمه NAMH niǎmehu ni'metlerini His Bounties 31:20
ن ع م|NAMنعيمNAYMneǐymunni'met(is) bliss5x
ن ع م|NAM نعيم NAYM neǐymun nimetler (is) bliss 9:21
ن ع م|NAM نعيم NAYM neǐymin ni'met (of) Pleasure. 56:89
ن ع م|NAM نعيم NAYM neǐymin ni'met (of) Delight? 70:38
ن ع م|NAM نعيم NAYM neǐymin ni'metler bliss, 82:13
ن ع م|NAM نعيم NAYM neǐymin ni'met bliss, 83:22
ن ع م|NAMنعيماNAYMEneǐymenbir ni'metblessings1x
ن ع م|NAM نعيما NAYME neǐymen bir ni'met blessings 76:20
ن ع م|NAMوأنعامVÊNAEMve en'ǎāmunve hayvanlarand cattle2x
ن ع م|NAM وأنعام VÊNAEM ve en'ǎāmun ve hayvanlar And cattle, 6:138
ن ع م|NAM وأنعام VÊNAEM ve en'ǎāmun ve hayvanlar and cattle 6:138
ن ع م|NAMوأنعمتVÊNAMTve en'ǎmteve senin ni'met verdiğinand you bestowed favor1x
ن ع م|NAM وأنعمت VÊNAMT ve en'ǎmte ve senin ni'met verdiğin and you bestowed favor 33:37
ن ع م|NAMوالأنعامVELÊNAEMvel'en'ǎāmidavarlardanand the cattle6x
ن ع م|NAM والأنعام VELÊNAEM vel'en'ǎāmi davarlardan and [the] cattle 3:14
ن ع م|NAM والأنعام VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve hayvanlar(dan) and the cattle 6:136
ن ع م|NAM والأنعام VELÊNAEM vel'en'ǎāmu ve hayvanlar and the cattle, 10:24
ن ع م|NAM والأنعام VELÊNAEM vel'en'ǎāme ve hayvanları da And the cattle, 16:5
ن ع م|NAM والأنعام VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve davarlardan and the cattle 35:28
ن ع م|NAM والأنعام VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve hayvanlar and the cattle 43:12
ن ع م|NAMوبنعمةVBNAMTve biniǎ'metive ni'metineand in (the) Favor1x
ن ع م|NAM وبنعمة VBNAMT ve biniǎ'meti ve ni'metine and in (the) Favor 29:67
ن ع م|NAMوبنعمتVBNAMTve biniǎ'metive ni'metineand the Favor1x
ن ع م|NAM وبنعمت VBNAMT ve biniǎ'meti ve ni'metine and the Favor 16:72
ن ع م|NAMولأنعامكمVLÊNAEMKMvelien'ǎāmikumve hayvanlarınız içinand for your cattle.2x
ن ع م|NAM ولأنعامكم VLÊNAEMKM velien'ǎāmikum ve hayvanlarınız için and for your cattle. 79:33
ن ع م|NAM ولأنعامكم VLÊNAEMKM velien'ǎāmikum ve hayvanlarınız için and for your cattle. 80:32
ن ع م|NAMولنعمVLNAMveleniǎ'meve ne güzeldirAnd surely excellent1x
ن ع م|NAM ولنعم VLNAM veleniǎ'me ve ne güzeldir And surely excellent 16:30
ن ع م|NAMونعمVNAMve niǎ'meve ne güzeland (He is the) best4x
ن ع م|NAM ونعم VNAM ve niǎ'me ve ne güzeldir And an excellent 3:136
ن ع م|NAM ونعم VNAM ve niǎ'me ve ne güzel and (He is the) best 3:173
ن ع م|NAM ونعم VNAM ve niǎ'me ve ne güzel and Excellent 8:40
ن ع م|NAM ونعم VNAM ve niǎ'me ve ne güzel and an Excellent 22:78
ن ع م|NAMونعمةVNAMTve neǎ'metinve ni'metdirand favor.2x
ن ع م|NAM ونعمة VNAMT ve neǎ'metin ve ni'metler(den) And pleasant things 44:27
ن ع م|NAM ونعمة VNAMT ve niǎ'meten ve ni'metdir and favor. 49:8
ن ع م|NAMونعمهVNAMHve neǎǎmehuve ona ni'met verseand favors him,1x
ن ع م|NAM ونعمه VNAMH ve neǎǎmehu ve ona ni'met verse and favors him, 89:15
ن ع م|NAMونعيمVNAYMve neǐyminve ni'metlerand pleasure,1x
ن ع م|NAM ونعيم VNAYM ve neǐymin ve ni'metler and pleasure, 52:17


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}