» 23 / Mü’minûn  21:

Kuran Sırası: 23
İniş Sırası: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için vardır
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَنْعَامِ (ELÊNAEM) = l-en'ǎāmi : hayvanlarda
5. لَعِبْرَةً (LABRT) = leǐbraten : ibret
6. نُسْقِيكُمْ (NSGYKM) = nusḳīkum : size içiriyoruz
7. مِمَّا (MME) = mimmā : -ndekinden
8. فِي (FY) = fī : içi-
9. بُطُونِهَا (BŦVNHE) = buTūnihā : karınlarının
10. وَلَكُمْ (VLKM) = velekum : ve sizin için
11. فِيهَا (FYHE) = fīhā : onlarda vardır
12. مَنَافِعُ (MNEFA) = menāfiǔ : faydalar
13. كَثِيرَةٌ (KS̃YRT) = keṧīratun : daha birçok
14. وَمِنْهَا (VMNHE) = ve minhā : ve onlardan
15. تَأْكُلُونَ (TÊKLVN) = te'kulūne : yersiniz
ve şüphesiz | sizin için vardır | | hayvanlarda | ibret | size içiriyoruz | -ndekinden | içi- | karınlarının | ve sizin için | onlarda vardır | faydalar | daha birçok | ve onlardan | yersiniz |

[] [] [] [NAM] [ABR] [SGY] [] [] [BŦN] [] [] [NFA] [KS̃R] [] [EKL]
VÎN LKM FY ELÊNAEM LABRT NSGYKM MME FY BŦVNHE VLKM FYHE MNEFA KS̃YRT VMNHE TÊKLVN

ve inne lekum l-en'ǎāmi leǐbraten nusḳīkum mimmā buTūnihā velekum fīhā menāfiǔ keṧīratun ve minhā te'kulūne
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
لكم | LKM lekum sizin için vardır for you
في | FY in
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlarda the cattle
لعبرة ع ب ر | ABR LABRT leǐbraten ibret surely, (is) a lesson.
نسقيكم س ق ي | SGY NSGYKM nusḳīkum size içiriyoruz We give you drink
مما | MME mimmā -ndekinden from what
في | FY içi- (is) in
بطونها ب ط ن | BŦN BŦVNHE buTūnihā karınlarının their bellies,
ولكم | VLKM velekum ve sizin için and for you
فيها | FYHE fīhā onlarda vardır in them
منافع ن ف ع | NFA MNEFA menāfiǔ faydalar (are) benefits
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīratun daha birçok many
ومنها | VMNHE ve minhā ve onlardan and of them
تأكلون ا ك ل | EKL TÊKLVN te'kulūne yersiniz you eat.

23:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve şüphesiz | sizin için vardır | | hayvanlarda | ibret | size içiriyoruz | -ndekinden | içi- | karınlarının | ve sizin için | onlarda vardır | faydalar | daha birçok | ve onlardan | yersiniz |

[] [] [] [NAM] [ABR] [SGY] [] [] [BŦN] [] [] [NFA] [KS̃R] [] [EKL]
VÎN LKM FY ELÊNAEM LABRT NSGYKM MME FY BŦVNHE VLKM FYHE MNEFA KS̃YRT VMNHE TÊKLVN

ve inne lekum l-en'ǎāmi leǐbraten nusḳīkum mimmā buTūnihā velekum fīhā menāfiǔ keṧīratun ve minhā te'kulūne
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون

[] [] [] [ن ع م] [ع ب ر] [س ق ي] [] [] [ب ط ن] [] [] [ن ف ع] [ك ث ر] [] [ا ك ل]

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
لكم | LKM lekum sizin için vardır for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlarda the cattle
Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
1,30,,50,70,1,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لعبرة ع ب ر | ABR LABRT leǐbraten ibret surely, (is) a lesson.
Lam,Ayn,Be,Re,Te merbuta,
30,70,2,200,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
نسقيكم س ق ي | SGY NSGYKM nusḳīkum size içiriyoruz We give you drink
Nun,Sin,Gaf,Ye,Kef,Mim,
50,60,100,10,20,40,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
مما | MME mimmā -ndekinden from what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
في | FY içi- (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
بطونها ب ط ن | BŦN BŦVNHE buTūnihā karınlarının their bellies,
Be,Tı,Vav,Nun,He,Elif,
2,9,6,50,5,1,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولكم | VLKM velekum ve sizin için and for you
Vav,Lam,Kef,Mim,
6,30,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā onlarda vardır in them
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
منافع ن ف ع | NFA MNEFA menāfiǔ faydalar (are) benefits
Mim,Nun,Elif,Fe,Ayn,
40,50,1,80,70,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīratun daha birçok many
Kef,Se,Ye,Re,Te merbuta,
20,500,10,200,400,
ADJ – nominative feminine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
ومنها | VMNHE ve minhā ve onlardan and of them
Vav,Mim,Nun,He,Elif,
6,40,50,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
تأكلون ا ك ل | EKL TÊKLVN te'kulūne yersiniz you eat.
Te,,Kef,Lam,Vav,Nun,
400,,20,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنَّ: ve şüphesiz | لَكُمْ: sizin için vardır | فِي: | الْأَنْعَامِ: hayvanlarda | لَعِبْرَةً: ibret | نُسْقِيكُمْ: size içiriyoruz | مِمَّا: -ndekinden | فِي: içi- | بُطُونِهَا: karınlarının | وَلَكُمْ: ve sizin için | فِيهَا: onlarda vardır | مَنَافِعُ: faydalar | كَثِيرَةٌ: daha birçok | وَمِنْهَا: ve onlardan | تَأْكُلُونَ: yersiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve şüphesiz | لكم LKM sizin için vardır | في FY | الأنعام ELÊNAEM hayvanlarda | لعبرة LABRT ibret | نسقيكم NSGYKM size içiriyoruz | مما MME -ndekinden | في FY içi- | بطونها BŦWNHE karınlarının | ولكم WLKM ve sizin için | فيها FYHE onlarda vardır | منافع MNEFA faydalar | كثيرة KS̃YRT daha birçok | ومنها WMNHE ve onlardan | تأكلون TÊKLWN yersiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve inne: ve şüphesiz | lekum: sizin için vardır | : | l-en'ǎāmi: hayvanlarda | leǐbraten: ibret | nusḳīkum: size içiriyoruz | mimmā: -ndekinden | : içi- | buTūnihā: karınlarının | velekum: ve sizin için | fīhā: onlarda vardır | menāfiǔ: faydalar | keṧīratun: daha birçok | ve minhā: ve onlardan | te'kulūne: yersiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎN: ve şüphesiz | LKM: sizin için vardır | FY: | ELÊNAEM: hayvanlarda | LABRT: ibret | NSGYKM: size içiriyoruz | MME: -ndekinden | FY: içi- | BŦVNHE: karınlarının | VLKM: ve sizin için | FYHE: onlarda vardır | MNEFA: faydalar | KS̃YRT: daha birçok | VMNHE: ve onlardan | TÊKLVN: yersiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şüphe yok ki dört ayaklı hayvanlarda da ibret var sizin için elbette; karınlarındakini içiririz size ve onlarda, size daha birçok da faydalar var ve bir kısmını yersiniz.
Adem Uğur : Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden (sütlerinden) size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır; etlerinden de yersiniz.
Ahmed Hulusi : En'amda (kurban olabilecek çiftlik hayvanları; bedendeki o tür kuvveler) da sizin için elbette bir ibret vardır. . . Onların karınlarında olanlardan sizi besleriz. . . Onlarda sizin için pek çok menfaatlar vardır ve onlardan yersiniz de.
Ahmet Tekin : Sağmal hayvanlarda da, sizin için ibretler vardır. Onların karınlarındakinden, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır. Etlerinden de yersiniz.
Ahmet Varol : Şüphesiz hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Onların karınlarında olanlardan size içiririz. Onlarda sizin için çok yararlar vardır ve onlardan yersiniz.
Ali Bulaç : Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır; karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz.
Ali Fikri Yavuz : Davarlarda da sizin için muhakkak bir ibret vardır. Karınlarındaki sütten size içiririz. sizin için onlarda daha bir çok faydalar vardır. Hem onların etlerinden de yersiniz.
Bekir Sadak : Ehli Hayvanlarda size ders vardir; onlardan cikan sutten size iciririz; onlarda daha bircok menfaatiniz vardir. Onlardan yersiniz.
Celal Yıldırım : Sizin için şüphesiz ki (bazı bineklerde ve) davarlarda da bir ibret (öğüt ve ders) vardır. Karınlarında oluşandan size içiririz ve sizin için onlarda daha nice yararlı şeyler vardır; onlardan yersiniz.
Diyanet İşleri : Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.
Diyanet İşleri (eski) : Ehli hayvanlarda size ders vardır; onlardan çıkan sütten size içiririz; onlarda daha birçok menfaatiniz vardır. Onlardan yersiniz.
Diyanet Vakfi : Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden (sütlerinden) size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır; etlerinden de yersiniz.
Edip Yüksel : Çiftlik hayvanlarında sizin için bir ders vardır. Karınlarındaki maddeden sizi içiriyoruz, onlarda sizin için bir çok yararlar mevcuttur; hatta onlardan yiyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerden size içiririz. Onlarda sizin için birtakım faydalar daha vardır; ayrıca etlerini yersiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır, hem de etlerinden yersiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : En'amda da sizin için cidden bir ıbret vardır, karınlarındakinden sizi iska ediyoruz sizin için de onlarda hem bir çok menafi' vardır, hem de onlardan yersiniz
Fizilal-il Kuran : Büyükbaş hayvanlarda sizin için alınacak dersler vardır. Karınlarındaki sütten size içiriyoruz. Onlardan başka birçok yararlar sağlıyorsunuz ve etlerini yiyorsunuz.
Gültekin Onan : Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır; karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz.
Hakkı Yılmaz : (21,22) Dört bacaklı, iki tırnaklı geviş getiren ve ot yiyen hayvanlarda da sizin için kesinlikle bir ibret vardır. Onların karınlarındaki şeylerden size içiririz. Onlarda sizin için birtakım yararlar daha vardır. Ve siz, onlardan yersiniz, onların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız/yüklenirsiniz.
Hasan Basri Çantay : Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içinde bulunanlardan size içiririz. Onlarda size daha bir çok fâideler vardır. Onlardan yersiniz de.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki sizin için sağmal hayvanlarda da elbette bir ibret vardır. Karınlarında bulunandan (sütlerinden) size içiririz. Onlarda sizin için (daha) birçok faydalar vardır; hem onlardan yersiniz.
İbni Kesir : Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Onların karınlarındakinden size içiririz. Sizin için onlarda daha bir çok faydalar vardır. Ve onlardan yersiniz de.
İskender Evrenosoğlu : Ve muhakkak ki hayvanlarda, sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda, sizin için çok menfaatler (faydalar) vardır ve ondan yersiniz.
Muhammed Esed : Ve evcil hayvanlarda (da) sizin için, şüphesiz, çıkarılacak bir ders vardır: onların karınlarındaki (süt)ten size içiriyoruz; onlardan, başka pek çok bakımlardan yararlanıyorsunuz: (sözgelimi,) onların etiyle besleniyorsunuz,
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, sizin için en'amda (ehli hayvanlarda) bir ibret vardır. Size onların karınlarındakinden içiririz ve sizin için onlarda birçok menfaatler de vardır. Ve onlardan yersiniz.
Ömer Öngüt : Sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha pek çok faydalar vardır. Ayrıca etlerinden de yersiniz.
Şaban Piriş : Davarlarda da sizin için bir ibret vardır. Karınlarında olandan size içiriyoruz, onlarda daha birçok faydalar vardır. Onların etlerini de yiyorsunuz.
Suat Yıldırım : Davarlarda da sizin için ibretler vardır. Onların içinden çıkan sütle sizi besleriz. Daha onlarda sizin için nice faydalar bulunur. Onların etinden de yersiniz.
Süleyman Ateş : Hayvanlarda da sizin için ibret vardır: Karınlarının içindekinden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar var, aynı zamanda onlardan yersiniz.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır; karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz.
Ümit Şimşek : Davarlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarında olan şeyden size içiririz. Onda sizin için daha nice faydalar vardır; üstelik onlardan yersiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır! Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için birçok yarar var. Onlardan yiyorsunuz da.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}