» 23 / Mü’minûn  79:

Kuran Sırası: 23
İniş Sırası: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 79
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
3. ذَرَأَكُمْ (Z̃RÊKM) = ƶeraekum : sizi yaratıp yayan
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
6. وَإِلَيْهِ (VÎLYH) = ve ileyhi : ve O'nun (huzurunda)
7. تُحْشَرُونَ (TḪŞRVN) = tuHşerūne : toplanacaksınız
ve O'dur | | sizi yaratıp yayan | | yeryüzünde | ve O'nun (huzurunda) | toplanacaksınız |

[] [] [Z̃RE] [] [ERŽ] [] [ḪŞR]
VHV ELZ̃Y Z̃RÊKM FY ELÊRŽ VÎLYH TḪŞRVN

ve huve lleƶī ƶeraekum l-erDi ve ileyhi tuHşerūne
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 79
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
ذرأكم ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊKM ƶeraekum sizi yaratıp yayan multiplied you
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'nun (huzurunda) and to Him
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne toplanacaksınız you will be gathered.

23:79 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | | sizi yaratıp yayan | | yeryüzünde | ve O'nun (huzurunda) | toplanacaksınız |

[] [] [Z̃RE] [] [ERŽ] [] [ḪŞR]
VHV ELZ̃Y Z̃RÊKM FY ELÊRŽ VÎLYH TḪŞRVN

ve huve lleƶī ƶeraekum l-erDi ve ileyhi tuHşerūne
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

[] [] [ذ ر ا] [] [ا ر ض] [] [ح ش ر]

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 79
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
ذرأكم ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊKM ƶeraekum sizi yaratıp yayan multiplied you
Zel,Re,,Kef,Mim,
700,200,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'nun (huzurunda) and to Him
Vav,,Lam,Ye,He,
6,,30,10,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne toplanacaksınız you will be gathered.
Te,Ha,Şın,Re,Vav,Nun,
400,8,300,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: | ذَرَأَكُمْ: sizi yaratıp yayan | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | وَإِلَيْهِ: ve O'nun (huzurunda) | تُحْشَرُونَ: toplanacaksınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y | ذرأكم Z̃RÊKM sizi yaratıp yayan | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | وإليه WÎLYH ve O'nun (huzurunda) | تحشرون TḪŞRWN toplanacaksınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: | ƶeraekum: sizi yaratıp yayan | : | l-erDi: yeryüzünde | ve ileyhi: ve O'nun (huzurunda) | tuHşerūne: toplanacaksınız |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: | Z̃RÊKM: sizi yaratıp yayan | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | VÎLYH: ve O'nun (huzurunda) | TḪŞRVN: toplanacaksınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve o, bir mâbuttur ki sizin için bitirdi yeryüzündekileri ve onun tapısında haşrolacaksınız.
Adem Uğur : Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur ki; sizi arzda (bedende) yaratıp çoğalttı. . . O'na haşr olunacaksınız!
Ahmet Tekin : O, sizi yeryüzünde üretip çoğaltan ve yayandır. Haşrolup, yalnız onun huzurunda toplanacaksınız.
Ahmet Varol : Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Ali Bulaç : O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na (döndürülüp) toplanacaksınız.
Ali Fikri Yavuz : Sizi yer yüzünde yaratan O’dur. Kıyamet gününde hep O’na dönüb toplanacaksınız.
Bekir Sadak : Sizi yerde yaratip yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksiniz.
Celal Yıldırım : O ki sizi yeryüzünde yaratıp yaydı ve ancak (dirilip) O'nun huzurunda biraraya getirileceksiniz.
Diyanet İşleri : O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O’nun huzurunda toplanacaksınız.
Diyanet İşleri (eski) : Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Diyanet Vakfi : Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Edip Yüksel : O'dur sizi yeryüzüne yerleştiren; O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve sizi yeryüzünde yaratıp türeden O'dur. Sırf O'nun huzuruna toplanacaksınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur; hep O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve sizi Arzda yaratıp yayan o, hep ona haşrolunacaksınız
Fizilal-il Kuran : Sizi yeryüzüne yerleştiren O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Gültekin Onan : O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na (döndürülüp) toplanacaksınız.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah, sizi yeryüzünde türetip üretendir. Ve sadece O'na toplanacaksınız.
Hasan Basri Çantay : O, sizi yer (yüzün) de yaratıb türetendir. Hepiniz ancak Ona (dönüb) toplanacaksınız.
Hayrat Neşriyat : Hem O, sizi yeryüzünde yaratıp, yayandır. Ve ancak O’nun huzûruna toplanacaksınız.
İbni Kesir : Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve O'nun huzurunda toplanacaksınız
İskender Evrenosoğlu : Ve sizi, arzda (yeryüzünde) yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız (döndürüleceksiniz).
Muhammed Esed : Sizi çoğaltıp yeryüzüne yayan da O'dur; ve sonunda toplanıp O'na döndürüleceksiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sizi yerde yaratıp yayan, O'dur ve O'na haşrolunacaksınızdır.
Ömer Öngüt : Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Şaban Piriş : Sizi yeryüzünde yaratıp, yayan O’dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız.
Suat Yıldırım : Sizi çoğaltıp dünyaya yayan da O’dur. Muhakkak yine O’nun huzuruna götürüleceksiniz.
Süleyman Ateş : O'dur ki, sizi yeryüzünde yaratıp yaydı ve O'na götürüleceksiniz.
Tefhim-ul Kuran : O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na (döndürülüp) toplanacaksınız.
Ümit Şimşek : Sizi yeryüzünde yayan da Odur; yine Onun huzurunda toplanacaksınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}