» 23 / Mü’minûn  23:

Kuran Sırası: 23
İniş Sırası: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve andolsun
2. أَرْسَلْنَا (ÊRSLNE) = erselnā : biz gönderdik
3. نُوحًا (NVḪE) = nūHen : Nuh'u
4. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : -ne
5. قَوْمِهِ (GVMH) = ḳavmihi : kavmi-
6. فَقَالَ (FGEL) = fe ḳāle : dedi
7. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
8. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
9. اعْبُدُوا (EABD̃VE) = ǎ'budū : kulluk edin
10. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
11. مَا (ME) = mā : yoktur
12. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
13. مِنْ (MN) = min : hiçbir
14. إِلَٰهٍ (ÎLH) = ilāhin : ilah
15. غَيْرُهُ (ĞYRH) = ğayruhu : O'ndan başka
16. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
17. تَتَّقُونَ (TTGVN) = tetteḳūne : korunmaz mısınız?
ve andolsun | biz gönderdik | Nuh'u | -ne | kavmi- | dedi | EY/HEY/AH | kavmim | kulluk edin | Allah'a | yoktur | sizin için | hiçbir | ilah | O'ndan başka | | korunmaz mısınız? |

[] [RSL] [] [] [GVM] [GVL] [Y] [GVM] [ABD̃] [] [] [] [] [ELH] [ĞYR] [] [VGY]
VLGD̃ ÊRSLNE NVḪE ÎL GVMH FGEL YE GVM EABD̃VE ELLH ME LKM MN ÎLH ĞYRH ÊFLE TTGVN

veleḳad erselnā nūHen ilā ḳavmihi fe ḳāle ḳavmi ǎ'budū llahe lekum min ilāhin ğayruhu efelā tetteḳūne
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And verily
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent
نوحا | NVḪE nūHen Nuh'u Nuh
إلى | ÎL ilā -ne to
قومه ق و م | GVM GVMH ḳavmihi kavmi- his people,
فقال ق و ل | GVL FGEL fe ḳāle dedi and he said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship
الله | ELLH llahe Allah'a "Allah;"
ما | ME yoktur not
لكم | LKM lekum sizin için for you
من | MN min hiçbir (is) any
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhin ilah god
غيره غ ي ر | ĞYR ĞYRH ğayruhu O'ndan başka other than Him.
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
تتقون و ق ي | VGY TTGVN tetteḳūne korunmaz mısınız? "you fear?"""

23:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | biz gönderdik | Nuh'u | -ne | kavmi- | dedi | EY/HEY/AH | kavmim | kulluk edin | Allah'a | yoktur | sizin için | hiçbir | ilah | O'ndan başka | | korunmaz mısınız? |

[] [RSL] [] [] [GVM] [GVL] [Y] [GVM] [ABD̃] [] [] [] [] [ELH] [ĞYR] [] [VGY]
VLGD̃ ÊRSLNE NVḪE ÎL GVMH FGEL YE GVM EABD̃VE ELLH ME LKM MN ÎLH ĞYRH ÊFLE TTGVN

veleḳad erselnā nūHen ilā ḳavmihi fe ḳāle ḳavmi ǎ'budū llahe lekum min ilāhin ğayruhu efelā tetteḳūne
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

[] [ر س ل] [] [] [ق و م] [ق و ل] [ي] [ق و م] [ع ب د] [] [] [] [] [ا ل ه] [غ ي ر] [] [و ق ي]

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And verily
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
,200,60,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
نوحا | NVḪE nūHen Nuh'u Nuh
Nun,Vav,Ha,Elif,
50,6,8,1,
"PN – accusative masculine proper noun → Nuh"
اسم علم منصوب
إلى | ÎL ilā -ne to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
قومه ق و م | GVM GVMH ḳavmihi kavmi- his people,
Gaf,Vav,Mim,He,
100,6,40,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فقال ق و ل | GVL FGEL fe ḳāle dedi and he said,
Fe,Gaf,Elif,Lam,
80,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship
Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
1,70,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'a "Allah;"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ما | ME yoktur not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir (is) any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhin ilah god
,Lam,He,
,30,5,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
غيره غ ي ر | ĞYR ĞYRH ğayruhu O'ndan başka other than Him.
Ğayn,Ye,Re,He,
1000,10,200,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تتقون و ق ي | VGY TTGVN tetteḳūne korunmaz mısınız? "you fear?"""
Te,Te,Gaf,Vav,Nun,
400,400,100,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve andolsun | أَرْسَلْنَا: biz gönderdik | نُوحًا: Nuh'u | إِلَىٰ: -ne | قَوْمِهِ: kavmi- | فَقَالَ: dedi | يَا: EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | اعْبُدُوا: kulluk edin | اللَّهَ: Allah'a | مَا: yoktur | لَكُمْ: sizin için | مِنْ: hiçbir | إِلَٰهٍ: ilah | غَيْرُهُ: O'ndan başka | أَفَلَا: | تَتَّقُونَ: korunmaz mısınız? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun | أرسلنا ÊRSLNE biz gönderdik | نوحا NWḪE Nuh'u | إلى ÎL -ne | قومه GWMH kavmi- | فقال FGEL dedi | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | اعبدوا EABD̃WE kulluk edin | الله ELLH Allah'a | ما ME yoktur | لكم LKM sizin için | من MN hiçbir | إله ÎLH ilah | غيره ĞYRH O'ndan başka | أفلا ÊFLE | تتقون TTGWN korunmaz mısınız? |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve andolsun | erselnā: biz gönderdik | nūHen: Nuh'u | ilā: -ne | ḳavmihi: kavmi- | fe ḳāle: dedi | : EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | ǎ'budū: kulluk edin | llahe: Allah'a | : yoktur | lekum: sizin için | min: hiçbir | ilāhin: ilah | ğayruhu: O'ndan başka | efelā: | tetteḳūne: korunmaz mısınız? |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve andolsun | ÊRSLNE: biz gönderdik | NVḪE: Nuh'u | ÎL: -ne | GVMH: kavmi- | FGEL: dedi | YE: EY/HEY/AH | GVM: kavmim | EABD̃VE: kulluk edin | ELLH: Allah'a | ME: yoktur | LKM: sizin için | MN: hiçbir | ÎLH: ilah | ĞYRH: O'ndan başka | ÊFLE: | TTGVN: korunmaz mısınız? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki Nûh'u kavmine gönderdik de ey kavmim dedi, kulluk edin Allah'a, size yoktur ondan başka bir mâbut, hâlâ mı çekinmeyeceksiniz?
Adem Uğur : Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik ve o: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka bir tanrı yoktur. Hâla sakınmaz mısınız? dedi.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki Nuh'u kavmine irsâl ettik de (o kavmine) dedi ki: "Ey kavmim! Allâh'a kulluk edin (bunu fark edin)! "HÛ"nun gayrı olarak bir tanrınız olamaz! Hâlâ ittika etmiyor musunuz = korkup korunmuyor musunuz?"
Ahmet Tekin : Nûh’u kavmine özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak gönderdik. Nûh: 'Ey kavmim, Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanın, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edin. Sizin ondan başka ilâhınız yoktur. Hâlâ Allah’a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?' dedi.
Ahmet Varol : Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O da şöyle dedi: 'Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Artık sakınmaz mısınız?'
Ali Bulaç : Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey Kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur, yine de sakınmayacak mısınız?"
Ali Fikri Yavuz : Yemin olsun ki, biz Nuh’u kavmine Peygamber gönderdik de (onlara) şöyle dedi: “- Ey kavmim! Allah’a ibadet edin. O’ndan başka bir İlâhınız yoktur. Artık azabından korkmaz mısınız?”
Bekir Sadak : And olsun ki Nuh'u milletine gonderdik; onlara: «Ey milletim! Allah'a kulluk edin; O'ndan baska tanriniz yoktur; sakinmaz misiniz?» dedi.
Celal Yıldırım : And olsun ki, biz Nuh'u kavmine gönderdik. O, «ey kavmim!» dedi, «Allah'a ibâdet edin, O'ndan başka sizin hiçbir (hakiki) tanrınız yoktur. Artık (putlara tapmaktan, azgınlıktan ve kötülüklerden) sakınmaz mısınız ?»
Diyanet İşleri : Andolsun biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Allah’a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki Nuh'u milletine gönderdik; onlara: 'Ey milletim! Allah'a kulluk edin; O'ndan başka tanrınız yoktur; sakınmaz mısınız?' dedi.
Diyanet Vakfi : Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik ve o: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka bir tanrı yoktur. Hâla sakınmaz mısınız? dedi.
Edip Yüksel : Nuh'u halkına göndermiştik de, 'Halkım, ALLAH'a kulluk ediniz. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Saygı duyup erdemli davranmaz mısınız,' demişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : And olsun biz, Nûh'u kavmine gönderdik. «Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Hâlâ sakınmaz mısınız?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yüceliğime andolsun ki, Biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de Nuh dedi ki: «Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlim hakkı için biz Nuhu kavmine Resul gönderdik de dedi ki: ey benim kavmim: Allaha ıbadet edin, ondan başka bir tanrınız yoktur, binaenaleyh korunmaz mısınız?
Fizilal-il Kuran : Biz Nuh'u soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. O dedi ki; «Ey soydaşlarım, Allah'a kulluk ediniz, O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Allah'dan korkmaz mısınız?»
Gültekin Onan : Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey Kavmim, Tanrı'ya kulluk edin. Onun dışında sizin başka tanrınız yoktur, yine de sakınmayacak mısınız?"
Hakkı Yılmaz : Andolsun ki Biz, Nûh'u toplumuna elçi gönderdik de o, “Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Hâlâ Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz?” dedi.
Hasan Basri Çantay : Andolsun biz Nuuhu kavmine (peygamber olarak) gönderdik de dedi ki: «Ey kavmim, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiçbir Tanrınız yokdur. (Haalâ Onun ıkaabından) sakınmayacak mısınız»?
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, Nûh’u kavmine (peygamber olarak) gönderdik de (onlara) dedi ki: 'Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. (O’nun azâbından) hiç sakınmaz mısınız?'
İbni Kesir : Andolsun ki; Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur, sakınmaz mısınız?
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki Nuh (A.S)'ı kendi kavmine gönderdik. O zaman (onlara): “Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için O'ndan başka İlâh yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” dedi.
Muhammed Esed : Ve yine, gerçek şu ki, Nuh'u kendi kavmine gönderdik; onlara: "Ey kavmim!" dedi, "(yalnızca) Allah'a kulluk edin, çünkü sizin O'ndan başka tanrınız yok! Hal böyleyken, yine de, O'na karşı sorumluluk duymayacak mısınız?"
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, Nûh'u kavmine gönderdik de dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a ibadet edin, sizin için O'ndan başka bir ilâh yoktur. Artık ittikada bulunmaz mısınız?»
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz, Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara: “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Hâlâ O'ndan korkmayacak mısınız?” dedi.
Şaban Piriş : Nuh’u kavmine (elçi olarak) göndermiştik. Dedi ki: -Ey kavmim, Allah’a kulluk ediniz. O’ndan başka bir ilahınız yoktur. O halde korunmaz mısınız?
Suat Yıldırım : Bir zaman, halkını irşad etmesi gayesiyle Nûh’u gönderdik de: "Ey halkım, dedi, yalnız Allah’a ibadet ediniz. Zira sizin Ondan başka ilahınız yoktur. Gerçek bu iken hâlâ şirkten sakınmaz mısınız?"
Süleyman Ateş : Andolsun biz, Nûh'u kavmine gönderdik: "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur, korunmaz mısınız?"
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: «Ey Kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur, yine de korkup sakınmayacak mısınız?»
Ümit Şimşek : Biz Nuh'u da kavmine peygamber olarak göndermiştik. O da 'Ey kavmim, yalnız Allah'a kulluk edin,' demişti. 'Sizin Ondan başka tanrınız yoktur. Hiç sakınmaz mısınız?'
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, Nûh'u toplumuna resul olarak gönderdik de o şöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk/ibadet edin! O'ndan başka tanrınız yok sizin. Hâlâ sakınmayacak mısınız?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}