» 23 / Mü’minûn  66:

Kuran Sırası: 23
İniş Sırası: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 66
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَدْ (GD̃) = ḳad : gerçekten
2. كَانَتْ (KENT) = kānet : idi
3. ايَاتِي ( ËYETY) = āyātī : ayetlerim
4. تُتْلَىٰ (TTL) = tutlā : okunuyor
5. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
6. فَكُنْتُمْ (FKNTM) = fekuntum : fakat siz
7. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzere
8. أَعْقَابِكُمْ (ÊAGEBKM) = eǎ'ḳābikum : arkanız
9. تَنْكِصُونَ (TNKṦVN) = tenkiSūne : dönüyordunuz
gerçekten | idi | ayetlerim | okunuyor | size | fakat siz | üzere | arkanız | dönüyordunuz |

[] [KVN] [EYY] [TLV] [] [KVN] [] [AGB] [NKṦ]
GD̃ KENT ËYETY TTL ALYKM FKNTM AL ÊAGEBKM TNKṦVN

ḳad kānet āyātī tutlā ǎleykum fekuntum ǎlā eǎ'ḳābikum tenkiSūne
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قد | GD̃ ḳad gerçekten Verily,
كانت ك و ن | KVN KENT kānet idi were
آياتي ا ي ي | EYY ËYETY āyātī ayetlerim My Verses
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunuyor recited
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you,
فكنتم ك و ن | KVN FKNTM fekuntum fakat siz but you used
على | AL ǎlā üzere (to) on
أعقابكم ع ق ب | AGB ÊAGEBKM eǎ'ḳābikum arkanız your heels
تنكصون ن ك ص | NKṦ TNKṦVN tenkiSūne dönüyordunuz turn back

23:66 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gerçekten | idi | ayetlerim | okunuyor | size | fakat siz | üzere | arkanız | dönüyordunuz |

[] [KVN] [EYY] [TLV] [] [KVN] [] [AGB] [NKṦ]
GD̃ KENT ËYETY TTL ALYKM FKNTM AL ÊAGEBKM TNKṦVN

ḳad kānet āyātī tutlā ǎleykum fekuntum ǎlā eǎ'ḳābikum tenkiSūne
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون

[] [ك و ن] [ا ي ي] [ت ل و] [] [ك و ن] [] [ع ق ب] [ن ك ص]

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قد | GD̃ ḳad gerçekten Verily,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
كانت ك و ن | KVN KENT kānet idi were
Kef,Elif,Nun,Te,
20,1,50,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
آياتي ا ي ي | EYY ËYETY āyātī ayetlerim My Verses
,Ye,Elif,Te,Ye,
,10,1,400,10,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunuyor recited
Te,Te,Lam,,
400,400,30,,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you,
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فكنتم ك و ن | KVN FKNTM fekuntum fakat siz but you used
Fe,Kef,Nun,Te,Mim,
80,20,50,400,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
على | AL ǎlā üzere (to) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أعقابكم ع ق ب | AGB ÊAGEBKM eǎ'ḳābikum arkanız your heels
,Ayn,Gaf,Elif,Be,Kef,Mim,
,70,100,1,2,20,40,
"N – genitive masculine plural noun → Heel
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
تنكصون ن ك ص | NKṦ TNKṦVN tenkiSūne dönüyordunuz turn back
Te,Nun,Kef,Sad,Vav,Nun,
400,50,20,90,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَدْ: gerçekten | كَانَتْ: idi | ايَاتِي: ayetlerim | تُتْلَىٰ: okunuyor | عَلَيْكُمْ: size | فَكُنْتُمْ: fakat siz | عَلَىٰ: üzere | أَعْقَابِكُمْ: arkanız | تَنْكِصُونَ: dönüyordunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قد GD̃ gerçekten | كانت KENT idi | آياتي ËYETY ayetlerim | تتلى TTL okunuyor | عليكم ALYKM size | فكنتم FKNTM fakat siz | على AL üzere | أعقابكم ÊAGEBKM arkanız | تنكصون TNKṦWN dönüyordunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳad: gerçekten | kānet: idi | āyātī: ayetlerim | tutlā: okunuyor | ǎleykum: size | fekuntum: fakat siz | ǎlā: üzere | eǎ'ḳābikum: arkanız | tenkiSūne: dönüyordunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |GD̃: gerçekten | KENT: idi | ËYETY: ayetlerim | TTL: okunuyor | ALYKM: size | FKNTM: fakat siz | AL: üzere | ÊAGEBKM: arkanız | TNKṦVN: dönüyordunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Size âyetlerimiz okunduğu zaman gerisin geriye dönerdiniz.
Adem Uğur : Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.
Ahmed Hulusi : "İşaretlerim size bildiriliyordu da, siz topuklarınız üzerine gerisin geri dönüyordunuz. "
Ahmet Tekin : 'Âyetlerimiz, düşünüp anlamanız ve iman etmeniz için size okunuyordu. Siz de hayra hizmetten kaçınarak tutup arkanızı dönüyordunuz.'
Ahmet Varol : Size ayetlerim okunuyordu, ama siz topuklarınızın üzerine geri dönüyordunuz.
Ali Bulaç : Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz;
Ali Fikri Yavuz : Size, ayetlerim okunuyordu da, gerisin geri dönüyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz).
Bekir Sadak : (66-67) «Ayetlerim size okundugunda buyukluk taslayip, gece agziniza geleni soyleyerek ardiniza donuyordunuz.»
Celal Yıldırım : (66-67) Âyetlerimiz cidden size okunuyordu, ama siz onu onurunuza, gururunuza yediremiyerek geceleyin yakışıksız sözler söyleyerek ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz.
Diyanet İşleri : (66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.
Diyanet İşleri (eski) : (66-67) 'Ayetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.'
Diyanet Vakfi : (66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.
Edip Yüksel : Size ayetlerim okunuyordu da ardınıza dönüyordunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Çünkü âyetlerimiz size okunurdu da, buna karşı siz arkanızı dönerdiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Karşınızda ayetlerim okunuyordu da siz sırt çeviriyordunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Karşınızda âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz
Fizilal-il Kuran : Vaktiyle ayetlerimiz size okunduğunda yüzünüzü arkanıza çevirirdiniz.
Gültekin Onan : Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz;
Hakkı Yılmaz : (65-67) Bugün feryat etmeyin! Şüphesiz siz, Bizden yardım göremezsiniz. Şüphesiz âyetlerimiz size okunurdu da, buna karşı siz kibirlenerek ve geceleyin hezeyanlar savurarak arkanızı dönüp gidiyordunuz.
Hasan Basri Çantay : (66-67) Karşınızda âyetlerimiz okunuyordu da siz bunu kibrinize yediremiyerek gerisin geri dönüyor, geceleyin de (cemâat hâlinde ve Beytin etrafında) hezeyanlarda bulunuyordunuz.
Hayrat Neşriyat : (66-67) 'Hakikaten âyetlerim size okunuyordu da, büyüklük taslayanlar olarak ökçeleriniz üzerinde geriye dönüyordunuz; geceleyin toplanarak saçmalıyordunuz.'
İbni Kesir : Ayetlerimiz size okunuyordu da siz, ona arkanızı dönüyordunuz.
İskender Evrenosoğlu : Âyetlerimiz size tilâvet edilmişti (okunmuştu). O zaman siz, topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız.
Muhammed Esed : "Size mesajlarım tekrar tekrar okunduğunda, siz (her defasında) ökçelerinizin üzerinde dönüveriyor
Ömer Nasuhi Bilmen : «Muhakkak ki, size karşı benim âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz.»
Ömer Öngüt : “Âyetlerim size okunuyordu da, siz topuklarınız üzerinde gerisin geri gidiyordunuz. ”
Şaban Piriş : Ayetlerim size okunuyordu; ama siz ona arkanızı dönüyordunuz.
Suat Yıldırım : (66-67) "Âyetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz, geceleyin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız."
Süleyman Ateş : "Âyetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten benim ayetlerim size okunmaktaydı, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz;
Ümit Şimşek : Size Benim âyetlerim okunduğunda arkanızı dönüyordunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ayetlerimiz size okunuyordu da siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}