» 23 / Mü’minûn  19:

Kuran Sırası: 23
İniş Sırası: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَأَنْشَأْنَا (FÊNŞÊNE) = feenşe'nā : sonra yetiştirdik
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
3. بِهِ (BH) = bihi : onunla (suyla)
4. جَنَّاتٍ (CNET) = cennātin : bahçeleri
5. مِنْ (MN) = min :
6. نَخِيلٍ (NḢYL) = neḣīlin : hurma
7. وَأَعْنَابٍ (VÊANEB) = ve eǎ'nābin : ve üzüm
8. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
9. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içlerinde bulunan
10. فَوَاكِهُ (FVEKH) = fevākihu : meyvalar
11. كَثِيرَةٌ (KS̃YRT) = keṧīratun : birçok
12. وَمِنْهَا (VMNHE) = ve minhā : ve onlardan
13. تَأْكُلُونَ (TÊKLVN) = te'kulūne : yiyorsunuz
sonra yetiştirdik | size | onunla (suyla) | bahçeleri | | hurma | ve üzüm | sizin için | içlerinde bulunan | meyvalar | birçok | ve onlardan | yiyorsunuz |

[NŞE] [] [] [CNN] [] [NḢL] [ANB] [] [] [FKH] [KS̃R] [] [EKL]
FÊNŞÊNE LKM BH CNET MN NḢYL VÊANEB LKM FYHE FVEKH KS̃YRT VMNHE TÊKLVN

feenşe'nā lekum bihi cennātin min neḣīlin ve eǎ'nābin lekum fīhā fevākihu keṧīratun ve minhā te'kulūne
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأنشأنا ن ش ا | NŞE FÊNŞÊNE feenşe'nā sonra yetiştirdik Then We produced
لكم | LKM lekum size for you
به | BH bihi onunla (suyla) by it
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin bahçeleri gardens
من | MN min of date-palms
نخيل ن خ ل | NḢL NḢYL neḣīlin hurma of date-palms
وأعناب ع ن ب | ANB VÊANEB ve eǎ'nābin ve üzüm and grapevines,
لكم | LKM lekum sizin için for you,
فيها | FYHE fīhā içlerinde bulunan in it
فواكه ف ك ه | FKH FVEKH fevākihu meyvalar (are) fruits
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīratun birçok abundant
ومنها | VMNHE ve minhā ve onlardan and from them
تأكلون ا ك ل | EKL TÊKLVN te'kulūne yiyorsunuz you eat.

23:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra yetiştirdik | size | onunla (suyla) | bahçeleri | | hurma | ve üzüm | sizin için | içlerinde bulunan | meyvalar | birçok | ve onlardan | yiyorsunuz |

[NŞE] [] [] [CNN] [] [NḢL] [ANB] [] [] [FKH] [KS̃R] [] [EKL]
FÊNŞÊNE LKM BH CNET MN NḢYL VÊANEB LKM FYHE FVEKH KS̃YRT VMNHE TÊKLVN

feenşe'nā lekum bihi cennātin min neḣīlin ve eǎ'nābin lekum fīhā fevākihu keṧīratun ve minhā te'kulūne
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون

[ن ش ا] [] [] [ج ن ن] [] [ن خ ل] [ع ن ب] [] [] [ف ك ه] [ك ث ر] [] [ا ك ل]

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأنشأنا ن ش ا | NŞE FÊNŞÊNE feenşe'nā sonra yetiştirdik Then We produced
Fe,,Nun,Şın,,Nun,Elif,
80,,50,300,,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
به | BH bihi onunla (suyla) by it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin bahçeleri gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min of date-palms
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
نخيل ن خ ل | NḢL NḢYL neḣīlin hurma of date-palms
Nun,Hı,Ye,Lam,
50,600,10,30,
"N – genitive masculine plural indefinite noun → Date Palm"
اسم مجرور
وأعناب ع ن ب | ANB VÊANEB ve eǎ'nābin ve üzüm and grapevines,
Vav,,Ayn,Nun,Elif,Be,
6,,70,50,1,2,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural indefinite noun → Grape"
الواو عاطفة
اسم مجرور
لكم | LKM lekum sizin için for you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā içlerinde bulunan in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
فواكه ف ك ه | FKH FVEKH fevākihu meyvalar (are) fruits
Fe,Vav,Elif,Kef,He,
80,6,1,20,5,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīratun birçok abundant
Kef,Se,Ye,Re,Te merbuta,
20,500,10,200,400,
ADJ – nominative feminine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
ومنها | VMNHE ve minhā ve onlardan and from them
Vav,Mim,Nun,He,Elif,
6,40,50,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
تأكلون ا ك ل | EKL TÊKLVN te'kulūne yiyorsunuz you eat.
Te,,Kef,Lam,Vav,Nun,
400,,20,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَأَنْشَأْنَا: sonra yetiştirdik | لَكُمْ: size | بِهِ: onunla (suyla) | جَنَّاتٍ: bahçeleri | مِنْ: | نَخِيلٍ: hurma | وَأَعْنَابٍ: ve üzüm | لَكُمْ: sizin için | فِيهَا: içlerinde bulunan | فَوَاكِهُ: meyvalar | كَثِيرَةٌ: birçok | وَمِنْهَا: ve onlardan | تَأْكُلُونَ: yiyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فأنشأنا FÊNŞÊNE sonra yetiştirdik | لكم LKM size | به BH onunla (suyla) | جنات CNET bahçeleri | من MN | نخيل NḢYL hurma | وأعناب WÊANEB ve üzüm | لكم LKM sizin için | فيها FYHE içlerinde bulunan | فواكه FWEKH meyvalar | كثيرة KS̃YRT birçok | ومنها WMNHE ve onlardan | تأكلون TÊKLWN yiyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |feenşe'nā: sonra yetiştirdik | lekum: size | bihi: onunla (suyla) | cennātin: bahçeleri | min: | neḣīlin: hurma | ve eǎ'nābin: ve üzüm | lekum: sizin için | fīhā: içlerinde bulunan | fevākihu: meyvalar | keṧīratun: birçok | ve minhā: ve onlardan | te'kulūne: yiyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |FÊNŞÊNE: sonra yetiştirdik | LKM: size | BH: onunla (suyla) | CNET: bahçeleri | MN: | NḢYL: hurma | VÊANEB: ve üzüm | LKM: sizin için | FYHE: içlerinde bulunan | FVEKH: meyvalar | KS̃YRT: birçok | VMNHE: ve onlardan | TÊKLVN: yiyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onunla da size hurmalıklar ve üzüm bağları meydana getirdik, oralarda sizin için birçok meyveler var, onlardan yemedesiniz.
Adem Uğur : Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
Ahmed Hulusi : Onunla sizin için hurma ağaçlarından ve üzümlerden bahçeler (cennetler - şuur boyutunun yaşanası güzellikleri) inşa ettik. . . Onlarda sizin için birçok meyveler (marifetler, kemâlâtlar) vardır ve onlardan yiyorsunuz da.
Ahmet Tekin : Yağmur sayesinde, size hurma bahçeleri ve üzüm bağları yetiştirdik. Bağlarda, bahçelerde sizin için birçok meyvalar vardır. Onlardan yersiniz.
Ahmet Varol : Onunla sizin için hurmalardan ve üzümlerden bahçeler oluşturduk. Sizin için onların içlerinde çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz.
Ali Bulaç : Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler, bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz.
Ali Fikri Yavuz : İşte bu su sebebiyle size hurmalıklardan, üzümlüklerden bağlar - bahçeler yaptık. İçlerinde sizin için bir çok yemişler var. Onlardan yer ve geçinirsiniz.
Bekir Sadak : (19-20) Onunla, icinde, yediginiz bircok meyvalar bulunan hurmalik ve uzum baglari, Turi Sina'da yetisen, yiyenlere, yag ve katik veren zeytin agacini var ettik.
Celal Yıldırım : Böylece onunla size hurmalıklar, üzüm bağları, bahçeleri meydana getirdik ki, sizin için onlarda birçok meyveler vardır ve onlardan yeyip geçinirsiniz.
Diyanet İşleri : Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.
Diyanet İşleri (eski) : (19-20) Onunla, içinde, yediğiniz birçok meyvalar bulunan hurmalık ve üzüm bağları, Tur-i Sina'da yetişen, yiyenlere, yağ ve katık veren zeytin ağacını var ettik.
Diyanet Vakfi : Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
Edip Yüksel : Onunla, sizin için bir çok meyvelar içeren hurma ve üzüm bahçeleri yaptık; onlardan yiyip duruyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki, bunlarda sizin için bir çok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Öyle iken durdurduk da onunla sizin için hurma bahçeleri üzüm bağları yaptık; sizin için içlerinde bir çok meyveler vardır, onlardan yer ve geçinirsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Öyle iken durdurduk da onunla sizin için hurmalıklar, üzümlükler kabîlinden bağlar, bağçeler yaptık ki içlerinde sizin için bir çok yemişler var onlardan yer ve geçinirsiniz
Fizilal-il Kuran : Bu su sayesinde sizin için hurma ve üzüm bağları yarattık. Bu bağlarda size yararlı birçok meyvalar yetişir, onları yiyorsunuz.
Gültekin Onan : Böylelikle bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler, bağlar getiştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz.
Hakkı Yılmaz : Sonra da Biz, onun sayesinde sizin için hurmadan ve üzümden bahçeler meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
Hasan Basri Çantay : İşte bununla sizin için hurmalıklardan, üzümlüklerden nice bağçeler, bağlar yapdık ki içlerinde sizin için bir çok yemişler vardır, onlardan yersiniz de.
Hayrat Neşriyat : Böylece onunla (o yağmurla) sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Oralarda sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan yersiniz.
İbni Kesir : Onunla sizin için hurmalıklardan, üzümlüklerden nice bağlar ve bahçeler yaptık ki içlerinde sizin için bir çok yemişler vardır. Onlardan yersiniz
İskender Evrenosoğlu : Böylece onunla, sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik (oluşturduk). Orada sizin için onların pekçok meyveleri vardır ve onlardan yersiniz.
Muhammed Esed : Ve onunla sizin için, içinde yediğiniz pek çok meyvenin bulunduğu hurma ve üzüm bahçeleri meydana getiriyoruz;
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra sizin için onunla hurmalıklardan, üzümlüklerden bağlar inşa ettik ki, onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan yersiniz.
Ömer Öngüt : Onunla size içlerinde sizin için birçok meyveler bulunan hurma ve üzüm bahçeleri yetiştirdik. Siz onlardan yersiniz.
Şaban Piriş : O suyla, sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştirdik ki oralarda sizin için birçok meyveler vardır. Siz de onlardan yersiniz.
Suat Yıldırım : O su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştiririz ki onlarda size çok faydalar vardır, onlardan yersiniz de.
Süleyman Ateş : Onunla size, içlerinde sizin için birçok meyvalar bulunan hurma ve üzüm bahçeleri yetiştirdik, onlardan yiyorsunuz.
Tefhim-ul Kuran : Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler, bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz.
Ümit Şimşek : Biz o suyla sizin için hurmalıklar ve üzüm bağları inşa ettik. O bağ ve bahçelerde sizin için daha nice meyveler vardır ki, onlarda sizin için pek çok faydalar bulunur; hem de onlardan yiyip duruyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Onunla size hurmalardan ve üzümlerden bahçeler yetiştirdik, onlarda sizin için birçok meyveler vardır; onlardan yiyorsunuz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}