» 23 / Mü’minûn  50:

Kuran Sırası: 23
İniş Sırası: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 50
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَعَلْنَا (VCALNE) = ve ceǎlnā : ve kıldık
2. ابْنَ (EBN) = bne : oğlunu
3. مَرْيَمَ (MRYM) = meryeme : Meryem
4. وَأُمَّهُ (VÊMH) = ve ummehu : ve annesini
5. ايَةً ( ËYT) = āyeten : bir mu'cize
6. وَاوَيْنَاهُمَا (V ËVYNEHME) = ve āveynāhumā : ve onları yerleştirdik
7. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
8. رَبْوَةٍ (RBVT) = rabvetin : bir tepeye
9. ذَاتِ (Z̃ET) = ƶāti :
10. قَرَارٍ (GRER) = ḳarārin : oturmaya uygun
11. وَمَعِينٍ (VMAYN) = ve meǐynin : ve suyu bulunan
ve kıldık | oğlunu | Meryem | ve annesini | bir mu'cize | ve onları yerleştirdik | | bir tepeye | | oturmaya uygun | ve suyu bulunan |

[CAL] [BNY] [] [EMM] [EYY] [EVY] [] [RBV] [] [GRR] [AYN]
VCALNE EBN MRYM VÊMH ËYT V ËVYNEHME ÎL RBVT Z̃ET GRER VMAYN

ve ceǎlnā bne meryeme ve ummehu āyeten ve āveynāhumā ilā rabvetin ƶāti ḳarārin ve meǐynin
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 50
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve kıldık And We made
ابن ب ن ي | BNY EBN bne oğlunu (the) son
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam
وأمه ا م م | EMM VÊMH ve ummehu ve annesini and his mother
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir mu'cize a Sign,
وآويناهما ا و ي | EVY V ËVYNEHME ve āveynāhumā ve onları yerleştirdik and We sheltered them
إلى | ÎL ilā to
ربوة ر ب و | RBV RBVT rabvetin bir tepeye a high ground,
ذات | Z̃ET ƶāti of tranquility
قرار ق ر ر | GRR GRER ḳarārin oturmaya uygun of tranquility
ومعين ع ي ن | AYN VMAYN ve meǐynin ve suyu bulunan and water springs.

23:50 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kıldık | oğlunu | Meryem | ve annesini | bir mu'cize | ve onları yerleştirdik | | bir tepeye | | oturmaya uygun | ve suyu bulunan |

[CAL] [BNY] [] [EMM] [EYY] [EVY] [] [RBV] [] [GRR] [AYN]
VCALNE EBN MRYM VÊMH ËYT V ËVYNEHME ÎL RBVT Z̃ET GRER VMAYN

ve ceǎlnā bne meryeme ve ummehu āyeten ve āveynāhumā ilā rabvetin ƶāti ḳarārin ve meǐynin
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين

[ج ع ل] [ب ن ي] [] [ا م م] [ا ي ي] [ا و ي] [] [ر ب و] [] [ق ر ر] [ع ي ن]

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 50
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجعلنا ج ع ل | CAL VCALNE ve ceǎlnā ve kıldık And We made
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
ابن ب ن ي | BNY EBN bne oğlunu (the) son
Elif,Be,Nun,
1,2,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam
Mim,Re,Ye,Mim,
40,200,10,40,
"PN – accusative feminine proper noun → Maryam"
اسم علم منصوب
وأمه ا م م | EMM VÊMH ve ummehu ve annesini and his mother
Vav,,Mim,He,
6,,40,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir mu'cize a Sign,
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
وآويناهما ا و ي | EVY V ËVYNEHME ve āveynāhumā ve onları yerleştirdik and We sheltered them
Vav,,Vav,Ye,Nun,Elif,He,Mim,Elif,
6,,6,10,50,1,5,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person dual object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ربوة ر ب و | RBV RBVT rabvetin bir tepeye a high ground,
Re,Be,Vav,Te merbuta,
200,2,6,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
ذات | Z̃ET ƶāti of tranquility
Zel,Elif,Te,
700,1,400,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
قرار ق ر ر | GRR GRER ḳarārin oturmaya uygun of tranquility
Gaf,Re,Elif,Re,
100,200,1,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ومعين ع ي ن | AYN VMAYN ve meǐynin ve suyu bulunan and water springs.
Vav,Mim,Ayn,Ye,Nun,
6,40,70,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine singular indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَعَلْنَا: ve kıldık | ابْنَ: oğlunu | مَرْيَمَ: Meryem | وَأُمَّهُ: ve annesini | ايَةً: bir mu'cize | وَاوَيْنَاهُمَا: ve onları yerleştirdik | إِلَىٰ: | رَبْوَةٍ: bir tepeye | ذَاتِ: | قَرَارٍ: oturmaya uygun | وَمَعِينٍ: ve suyu bulunan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجعلنا WCALNE ve kıldık | ابن EBN oğlunu | مريم MRYM Meryem | وأمه WÊMH ve annesini | آية ËYT bir mu'cize | وآويناهما W ËWYNEHME ve onları yerleştirdik | إلى ÎL | ربوة RBWT bir tepeye | ذات Z̃ET | قرار GRER oturmaya uygun | ومعين WMAYN ve suyu bulunan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ceǎlnā: ve kıldık | bne: oğlunu | meryeme: Meryem | ve ummehu: ve annesini | āyeten: bir mu'cize | ve āveynāhumā: ve onları yerleştirdik | ilā: | rabvetin: bir tepeye | ƶāti: | ḳarārin: oturmaya uygun | ve meǐynin: ve suyu bulunan |
Kırık Meal (Transcript) : |VCALNE: ve kıldık | EBN: oğlunu | MRYM: Meryem | VÊMH: ve annesini | ËYT: bir mu'cize | V ËVYNEHME: ve onları yerleştirdik | ÎL: | RBVT: bir tepeye | Z̃ET: | GRER: oturmaya uygun | VMAYN: ve suyu bulunan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Meryemoğlunu ve anasını kudretimize birer delil olarak yaratmış, onları düz, otlak ve sulak bir tepede barındırmıştık.
Adem Uğur : Meryem oğlunu ve annesini de (kudretimize) bir alâmet kıldık; onları, yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik.
Ahmed Hulusi : Meryemoğlu'nu ve anasını bir mucize kıldık. . . Ve o ikisini akarsuyu olan yüksek bir yere yerleştirdik.
Ahmet Tekin : Meryem’in oğlunu, Îsâ’yı ve annesini de sınırsız kudretimizi gösteren bir mûcize olarak ortaya koyduk. Onları yerleşmeye elverişli akarsuyu bulunan bir tepeye, yaylaya yerleştirdik.
Ahmet Varol : Meryem oğlunu ve annesini de bir ayet kıldık ve onları oturmaya uygun ve çeşmeli bir tepeye yerleştirdik.
Ali Bulaç : Biz, Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık ve ikisini barınmaya elverişli ve akar suyu olan bir tepede yerleştirdik.
Ali Fikri Yavuz : Meryem’in oğlu İsa’yı da annesiyle (kudretimize delâlet eden) bir alâmet kıldık; (çünkü onu babasız yarattık, annesine bir insan dokunmamıştı). İkisini düz ve suyu bulunan yüksek bir yerde barındırdık.
Bekir Sadak : Meryem oglunu da, annesini de mucize kildik. Her ikisini de, pinari bulunan, oturmaya elverisli yuksek bir yere yerlestirdik. *
Celal Yıldırım : Meryem'in oğlu ile onun anasını da bir mu'cize olarak sunduk. Onları yüksekçe pınarı olan düz, oturmaya elverişli bir tepeye yerleştirip barındırdık.
Diyanet İşleri : Meryem oğlu İsa’yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.
Diyanet İşleri (eski) : Meryem oğlunu da, annesini de mucize kıldık. Her ikisini de, pınarı bulunan, oturmaya elverişli yüksek bir yere yerleştirdik.
Diyanet Vakfi : Meryem oğlunu ve annesini de (kudretimize) bir alâmet kıldık; onları, yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik.
Edip Yüksel : Meryem oğlunu ve annesini bir işaret kıldık, ve onları yerleşmeye elverişli ve pınarı olan bir tepede barındırdık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Meryemoğlunu ve annesini de (kudretimize) bir alâmet kıldık; onları, yerleşmeye elverişli, sulu bir tepeye yerleştirdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Meryem oğlunu ve annesini bir mucize kıldık ve ikisini oturaklı ve temiz sulu bir tepede barındırdık.
Elmalılı Hamdi Yazır : İbni Meryemi de anasiyle bir âyet kıldık ve ikisini bir oturaklı ve temiz sulu bir tepeye barındırdık
Fizilal-il Kuran : Meryemoğlu İsa ile annesini gücümüzün bir kanıtı olarak ortaya çıkardık. Onları yaşamaya elverişli ve akarsulu bir tepeye yerleştirdik.
Gültekin Onan : Biz, Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık ve ikisini barınmaya elverişli ve akar suyu olan bir tepede yerleştirdik.
Hakkı Yılmaz : Ve Biz, Meryem'in oğlunu ve Îsâ'nın annesini bir alâmet/ gösterge yaptık ve ikisini, yerleşmeye uygun, suyu olan bir tepeye yerleştirdik.
Hasan Basri Çantay : Meryemin oğlunu da, anasını da (kudretimize) bir âyet (ibret) kıldık. Onları düz (ya'ni oturmıya yarar) ve akar suya mâlik bir tepede barındırdık.
Hayrat Neşriyat : Meryemoğlunu (Îsâ’yı) da, annesini de bir mu'cize kıldık ve onları barınmaya elverişli ve suyu akan bir tepeye yerleştirdik.
İbni Kesir : Biz; Meryem'in oğlunu da, annesini de bir ayet kıldık. Her ikisini de sulak, oturmaya elverişli yüksek bir yere yerleştirdik.
İskender Evrenosoğlu : Ve Hz. Meryem oğlunu (Hz. İsa'yı) ve onun annesini âyet (mucize) kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye, ikisini yerleştirdik.
Muhammed Esed : Ve (Musa'yı nasıl onurlandırdıysak) Meryem oğlunu ve anasını da (rahmetimiz için) bir sembol kıldık: Ve o'nların her ikisini de ebedi esenliğin, berrak çeşmelerin bulunduğu yüce bir makama eriştirdik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Meryem'in oğlunu ve anasını bir harika kıldık ve ikisini bir oturaklı ve akar sulu yüksek bir mekanda barındırdık.
Ömer Öngüt : Meryem oğlunu ve annesini bir âyet (mucize) kıldık. Her ikisini de yerleşmeye elverişli, suyu bulunan, yüksek bir yere yerleştirdik.
Şaban Piriş : Meryem’in oğlunu da, annesini de bir belge kıldık. O; İkisini akar sulu, yüksek ve meskun bir yere yerleştirdik.
Suat Yıldırım : Meryem’in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarları akan ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik.
Süleyman Ateş : Meryem oğlunu ve annesini bir mu'cize kıldık ve onları oturmaya uygun, çeşmeli bir tepeye yerleştirdik.
Tefhim-ul Kuran : Biz, Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık ve ikisini barınmaya elverişli ve akar suyu olan bir tepede yerleştirdik.
Ümit Şimşek : Meryem oğlu ile annesini de bir âyet yaptık ve kalınabilecek sulak bir tepede barındırdık.
Yaşar Nuri Öztürk : Meryem'in oğluyla annesini birer ayet kıldık ve onları oturmaya uygun pınarlı bir tepeye yerleştirdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}