» 23 / Mü’minûn  84:

Kuran Sırası: 23
İniş Sırası: 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 84
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. لِمَنِ (LMN) = limeni : kimindir?
3. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : dünya
4. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve bulunanlar
5. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içinde
6. إِنْ (ÎN) = in : eğer
7. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
8. تَعْلَمُونَ (TALMVN) = teǎ'lemūne : biliyor
de ki | kimindir? | dünya | ve bulunanlar | içinde | eğer | iseniz | biliyor |

[GVL] [] [ERŽ] [] [] [] [KVN] [ALM]
GL LMN ELÊRŽ VMN FYHE ÎN KNTM TALMVN

ḳul limeni l-erDu ve men fīhā in kuntum teǎ'lemūne
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لمن | LMN limeni kimindir? """To whom (belongs)"
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu dünya the earth
ومن | VMN ve men ve bulunanlar and whoever
فيها | FYHE fīhā içinde (is) in it,
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne biliyor "know?"""

23:84 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | kimindir? | dünya | ve bulunanlar | içinde | eğer | iseniz | biliyor |

[GVL] [] [ERŽ] [] [] [] [KVN] [ALM]
GL LMN ELÊRŽ VMN FYHE ÎN KNTM TALMVN

ḳul limeni l-erDu ve men fīhā in kuntum teǎ'lemūne
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون

[ق و ل] [] [ا ر ض] [] [] [] [ك و ن] [ع ل م]

 » 23 / Mü’minûn  Suresi: 84
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لمن | LMN limeni kimindir? """To whom (belongs)"
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu dünya the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
ومن | VMN ve men ve bulunanlar and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
فيها | FYHE fīhā içinde (is) in it,
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne biliyor "know?"""
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,70,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | لِمَنِ: kimindir? | الْأَرْضُ: dünya | وَمَنْ: ve bulunanlar | فِيهَا: içinde | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | تَعْلَمُونَ: biliyor |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | لمن LMN kimindir? | الأرض ELÊRŽ dünya | ومن WMN ve bulunanlar | فيها FYHE içinde | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | تعلمون TALMWN biliyor |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | limeni: kimindir? | l-erDu: dünya | ve men: ve bulunanlar | fīhā: içinde | in: eğer | kuntum: iseniz | teǎ'lemūne: biliyor |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | LMN: kimindir? | ELÊRŽ: dünya | VMN: ve bulunanlar | FYHE: içinde | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | TALMVN: biliyor |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Kimindir yeryüzü ve orada bulunanlar biliyorsanız eğer?
Adem Uğur : (Resûlüm!) de ki: Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?
Ahmed Hulusi : De ki: "Kim içindir arz ve onda olan kim? Eğer biliyorsanız (söyleyin). "
Ahmet Tekin : Onlara: 'Bu dünya ve içindekiler kimin? Eğer biliyorsanız söyleyin?' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Eğer bilirseniz yeryüzü ve onun içindekiler kimindir?'
Ali Bulaç : De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir?"
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Mekke kâfirlerine) de ki: “- Kimin o arz ve ondaki bütün varlıklar, biliyor musunuz?”
Bekir Sadak : De ki: «Biliyorsaniz soyleyin, yer ve onda bulunanlar kimindir?»
Celal Yıldırım : De ki: Yerküre ve içinde olanlar kime aittir? Eğer biliyorsanız (haydi cevap verin).
Diyanet İşleri : De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Biliyorsanız söyleyin, yer ve onda bulunanlar kimindir?'
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) de ki: Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?
Edip Yüksel : De ki, 'Biliyorsanız, yer, gökler ve içlerinde bulunanlar kimindir?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Resulüm!) de ki: «Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Yeryüzü ve onda bulunan kimseler kime aittir; eğer biliyorsanız?»
Elmalılı Hamdi Yazır : «Kimin o Arz ve ondaki kimseler, eğer biliyorsanız?» de!
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki, «Eğer biliyorsanız, söyleyiniz, yeryüzü ve üzerindeki tüm varlıklar kimindir?»
Gültekin Onan : De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin:) "Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir?"
Hakkı Yılmaz : De ki: “Eğer biliyorsanız, bu yeryüzü ve onun içindeki kimseler kime aittir?”
Hasan Basri Çantay : (Sen Habîbim, onlara) de ki: «Kimindir o yer ve ondaki (bütün mahlûk) lar, biliyor musunuz»?
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) De ki: 'Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu yer ve içinde bulunanlar kimindir?'
İbni Kesir : De ki: Yer ve onda bulunanlar kimindir? Biliyorsanız söyleyin.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Arzın (yeryüzünün) ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız (söyleyin).”
Muhammed Esed : De ki: "Peki, yeryüzü ve orada var olanlar kimin, öyleyse? Biliyorsanız (hadi, söyleyin bana)!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Yer ve onda olanlar, kimindir? Eğer siz bilir kimseler oldunuz ise (söyleyin).»
Ömer Öngüt : De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Bu dünya ve onda bulunanlar kime âittir?”
Şaban Piriş : De ki: -Yeryüzü ve içindekiler kime aittir, eğer biliyorsanız?
Suat Yıldırım : De ki: "Bütün dünya ve içinde yaşayanlar kimindir söyleyin bakalım, biliyorsanız."
Süleyman Ateş : De ki: "Biliyorsanız dünyâ ve içinde bulunanlar kimindir?"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir?»
Ümit Şimşek : Sen de ki: 'Yeryüzü ve içindekiler kimindir? Biliyorsanız söyleyin.'
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Eğer biliyorsanız, yeryüzü ve içindekiler kimindir?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}