» 27 / Neml  19:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَتَبَسَّمَ (FTBSM) = fetebesseme : tebessüm etti
2. ضَاحِكًا (ŽEḪKE) = DāHiken : gülümseyerek
3. مِنْ (MN) = min :
4. قَوْلِهَا (GVLHE) = ḳavlihā : onun sözüne
5. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : ve dedi
6. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
7. أَوْزِعْنِي (ÊVZANY) = evziǎ'nī : gönlüme ilham eyle
8. أَنْ (ÊN) = en : diye
9. أَشْكُرَ (ÊŞKR) = eşkura : şükredeyim
10. نِعْمَتَكَ (NAMTK) = niǎ'meteke : ni'metine
11. الَّتِي (ELTY) = lletī :
12. أَنْعَمْتَ (ÊNAMT) = en'ǎmte : lutfettiğin
13. عَلَيَّ (ALY) = ǎleyye : bana
14. وَعَلَىٰ (VAL) = ve ǎlā : ve
15. وَالِدَيَّ (VELD̃Y) = velideyye : anama babama
16. وَأَنْ (VÊN) = ve en : ve diye
17. أَعْمَلَ (ÊAML) = eǎ'mele : yapayım
18. صَالِحًا (ṦELḪE) = SāliHen : faydalı bir iş
19. تَرْضَاهُ (TRŽEH) = terDāhu : senin beğeneceğin
20. وَأَدْخِلْنِي (VÊD̃ḢLNY) = ve edḣilnī : ve beni sok
21. بِرَحْمَتِكَ (BRḪMTK) = biraHmetike : rahmetinle
22. فِي (FY) = fī : arasına
23. عِبَادِكَ (ABED̃K) = ǐbādike : kullarının
24. الصَّالِحِينَ (ELṦELḪYN) = S-SāliHīne : iyi
tebessüm etti | gülümseyerek | | onun sözüne | ve dedi | Rabbim | gönlüme ilham eyle | diye | şükredeyim | ni'metine | | lutfettiğin | bana | ve | anama babama | ve diye | yapayım | faydalı bir iş | senin beğeneceğin | ve beni sok | rahmetinle | arasına | kullarının | iyi |

[BSM] [ŽḪK] [] [GVL] [GVL] [RBB] [VZA] [] [ŞKR] [NAM] [] [NAM] [] [] [VLD̃] [] [AML] [ṦLḪ] [RŽV] [D̃ḢL] [RḪM] [] [ABD̃] [ṦLḪ]
FTBSM ŽEḪKE MN GVLHE VGEL RB ÊVZANY ÊN ÊŞKR NAMTK ELTY ÊNAMT ALY VAL VELD̃Y VÊN ÊAML ṦELḪE TRŽEH VÊD̃ḢLNY BRḪMTK FY ABED̃K ELṦELḪYN

fetebesseme DāHiken min ḳavlihā ve ḳāle rabbi evziǎ'nī en eşkura niǎ'meteke lletī en'ǎmte ǎleyye ve ǎlā velideyye ve en eǎ'mele SāliHen terDāhu ve edḣilnī biraHmetike ǐbādike S-SāliHīne
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 » 27 / Neml  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتبسم ب س م | BSM FTBSM fetebesseme tebessüm etti So he smiled -
ضاحكا ض ح ك | ŽḪK ŽEḪKE DāHiken gülümseyerek laughing
من | MN min at
قولها ق و ل | GVL GVLHE ḳavlihā onun sözüne her speech
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi and said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
أوزعني و ز ع | VZA ÊVZANY evziǎ'nī gönlüme ilham eyle Grant me (the) power
أن | ÊN en diye that
أشكر ش ك ر | ŞKR ÊŞKR eşkura şükredeyim I may thank You
نعمتك ن ع م | NAM NAMTK niǎ'meteke ni'metine (for) Your Favor
التي | ELTY lletī which
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmte lutfettiğin You have bestowed
علي | ALY ǎleyye bana on me
وعلى | VAL ve ǎlā ve and on
والدي و ل د | VLD̃ VELD̃Y velideyye anama babama my parents
وأن | VÊN ve en ve diye and that
أعمل ع م ل | AML ÊAML eǎ'mele yapayım I may do
صالحا ص ل ح | ṦLḪ ṦELḪE SāliHen faydalı bir iş righteous (deeds),
ترضاه ر ض و | RŽV TRŽEH terDāhu senin beğeneceğin that will please You.
وأدخلني د خ ل | D̃ḢL VÊD̃ḢLNY ve edḣilnī ve beni sok And admit me
برحمتك ر ح م | RḪM BRḪMTK biraHmetike rahmetinle by Your Mercy
في | FY arasına among
عبادك ع ب د | ABD̃ ABED̃K ǐbādike kullarının Your slaves
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne iyi "righteous."""

27:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

tebessüm etti | gülümseyerek | | onun sözüne | ve dedi | Rabbim | gönlüme ilham eyle | diye | şükredeyim | ni'metine | | lutfettiğin | bana | ve | anama babama | ve diye | yapayım | faydalı bir iş | senin beğeneceğin | ve beni sok | rahmetinle | arasına | kullarının | iyi |

[BSM] [ŽḪK] [] [GVL] [GVL] [RBB] [VZA] [] [ŞKR] [NAM] [] [NAM] [] [] [VLD̃] [] [AML] [ṦLḪ] [RŽV] [D̃ḢL] [RḪM] [] [ABD̃] [ṦLḪ]
FTBSM ŽEḪKE MN GVLHE VGEL RB ÊVZANY ÊN ÊŞKR NAMTK ELTY ÊNAMT ALY VAL VELD̃Y VÊN ÊAML ṦELḪE TRŽEH VÊD̃ḢLNY BRḪMTK FY ABED̃K ELṦELḪYN

fetebesseme DāHiken min ḳavlihā ve ḳāle rabbi evziǎ'nī en eşkura niǎ'meteke lletī en'ǎmte ǎleyye ve ǎlā velideyye ve en eǎ'mele SāliHen terDāhu ve edḣilnī biraHmetike ǐbādike S-SāliHīne
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

[ب س م] [ض ح ك] [] [ق و ل] [ق و ل] [ر ب ب] [و ز ع] [] [ش ك ر] [ن ع م] [] [ن ع م] [] [] [و ل د] [] [ع م ل] [ص ل ح] [ر ض و] [د خ ل] [ر ح م] [] [ع ب د] [ص ل ح]

 » 27 / Neml  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتبسم ب س م | BSM FTBSM fetebesseme tebessüm etti So he smiled -
Fe,Te,Be,Sin,Mim,
80,400,2,60,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
ضاحكا ض ح ك | ŽḪK ŽEḪKE DāHiken gülümseyerek laughing
Dad,Elif,Ha,Kef,Elif,
800,1,8,20,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
من | MN min at
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قولها ق و ل | GVL GVLHE ḳavlihā onun sözüne her speech
Gaf,Vav,Lam,He,Elif,
100,6,30,5,1,
N – genitive masculine verbal noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi and said,
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أوزعني و ز ع | VZA ÊVZANY evziǎ'nī gönlüme ilham eyle Grant me (the) power
,Vav,Ze,Ayn,Nun,Ye,
,6,7,70,50,10,
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperative verb
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل أمر والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أن | ÊN en diye that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
أشكر ش ك ر | ŞKR ÊŞKR eşkura şükredeyim I may thank You
,Şın,Kef,Re,
,300,20,200,
V – 1st person singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
نعمتك ن ع م | NAM NAMTK niǎ'meteke ni'metine (for) Your Favor
Nun,Ayn,Mim,Te,Kef,
50,70,40,400,20,
N – accusative feminine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
التي | ELTY lletī which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmte lutfettiğin You have bestowed
,Nun,Ayn,Mim,Te,
,50,70,40,400,
V – 2nd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
علي | ALY ǎleyye bana on me
Ayn,Lam,Ye,
70,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
وعلى | VAL ve ǎlā ve and on
Vav,Ayn,Lam,,
6,70,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
والدي و ل د | VLD̃ VELD̃Y velideyye anama babama my parents
Vav,Elif,Lam,Dal,Ye,
6,1,30,4,10,
N – genitive masculine dual noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأن | VÊN ve en ve diye and that
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
SUB – subordinating conjunction
الواو عاطفة
حرف مصدري
أعمل ع م ل | AML ÊAML eǎ'mele yapayım I may do
,Ayn,Mim,Lam,
,70,40,30,
V – 1st person singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
صالحا ص ل ح | ṦLḪ ṦELḪE SāliHen faydalı bir iş righteous (deeds),
Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,
90,1,30,8,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
ترضاه ر ض و | RŽV TRŽEH terDāhu senin beğeneceğin that will please You.
Te,Re,Dad,Elif,He,
400,200,800,1,5,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وأدخلني د خ ل | D̃ḢL VÊD̃ḢLNY ve edḣilnī ve beni sok And admit me
Vav,,Dal,Hı,Lam,Nun,Ye,
6,,4,600,30,50,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperative verb
PRON – 1st person singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
برحمتك ر ح م | RḪM BRḪMTK biraHmetike rahmetinle by Your Mercy
Be,Re,Ha,Mim,Te,Kef,
2,200,8,40,400,20,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY arasına among
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
عبادك ع ب د | ABD̃ ABED̃K ǐbādike kullarının Your slaves
Ayn,Be,Elif,Dal,Kef,
70,2,1,4,20,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne iyi "righteous."""
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Ye,Nun,
1,30,90,1,30,8,10,50,
ADJ – genitive masculine plural active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَتَبَسَّمَ: tebessüm etti | ضَاحِكًا: gülümseyerek | مِنْ: | قَوْلِهَا: onun sözüne | وَقَالَ: ve dedi | رَبِّ: Rabbim | أَوْزِعْنِي: gönlüme ilham eyle | أَنْ: diye | أَشْكُرَ: şükredeyim | نِعْمَتَكَ: ni'metine | الَّتِي: | أَنْعَمْتَ: lutfettiğin | عَلَيَّ: bana | وَعَلَىٰ: ve | وَالِدَيَّ: anama babama | وَأَنْ: ve diye | أَعْمَلَ: yapayım | صَالِحًا: faydalı bir iş | تَرْضَاهُ: senin beğeneceğin | وَأَدْخِلْنِي: ve beni sok | بِرَحْمَتِكَ: rahmetinle | فِي: arasına | عِبَادِكَ: kullarının | الصَّالِحِينَ: iyi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فتبسم FTBSM tebessüm etti | ضاحكا ŽEḪKE gülümseyerek | من MN | قولها GWLHE onun sözüne | وقال WGEL ve dedi | رب RB Rabbim | أوزعني ÊWZANY gönlüme ilham eyle | أن ÊN diye | أشكر ÊŞKR şükredeyim | نعمتك NAMTK ni'metine | التي ELTY | أنعمت ÊNAMT lutfettiğin | علي ALY bana | وعلى WAL ve | والدي WELD̃Y anama babama | وأن WÊN ve diye | أعمل ÊAML yapayım | صالحا ṦELḪE faydalı bir iş | ترضاه TRŽEH senin beğeneceğin | وأدخلني WÊD̃ḢLNY ve beni sok | برحمتك BRḪMTK rahmetinle | في FY arasına | عبادك ABED̃K kullarının | الصالحين ELṦELḪYN iyi |
Kırık Meal (Okunuş) : |fetebesseme: tebessüm etti | DāHiken: gülümseyerek | min: | ḳavlihā: onun sözüne | ve ḳāle: ve dedi | rabbi: Rabbim | evziǎ'nī: gönlüme ilham eyle | en: diye | eşkura: şükredeyim | niǎ'meteke: ni'metine | lletī: | en'ǎmte: lutfettiğin | ǎleyye: bana | ve ǎlā: ve | velideyye: anama babama | ve en: ve diye | eǎ'mele: yapayım | SāliHen: faydalı bir iş | terDāhu: senin beğeneceğin | ve edḣilnī: ve beni sok | biraHmetike: rahmetinle | : arasına | ǐbādike: kullarının | S-SāliHīne: iyi |
Kırık Meal (Transcript) : |FTBSM: tebessüm etti | ŽEḪKE: gülümseyerek | MN: | GVLHE: onun sözüne | VGEL: ve dedi | RB: Rabbim | ÊVZANY: gönlüme ilham eyle | ÊN: diye | ÊŞKR: şükredeyim | NAMTK: ni'metine | ELTY: | ÊNAMT: lutfettiğin | ALY: bana | VAL: ve | VELD̃Y: anama babama | VÊN: ve diye | ÊAML: yapayım | ṦELḪE: faydalı bir iş | TRŽEH: senin beğeneceğin | VÊD̃ḢLNY: ve beni sok | BRḪMTK: rahmetinle | FY: arasına | ABED̃K: kullarının | ELṦELḪYN: iyi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Süleyman, onun sözünü duyunca hafifçe güldü de Rabbim dedi, bana ve anamla babama verdiğin nîmetlere şükretmemi ve razı olacağın iyi işlerde bulunmamı ilhâm et bana ve rahmetinle, beni temiz kullarının arasına kat.
Adem Uğur : (Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.
Ahmed Hulusi : Karıncanın sözünden dolayı tebessüm etti (Süleyman) ve şöyle dedi: "Rabbim. . . Bana ve ana-babama bahşettiğin nimete şükretmeme, razı olacağın sâlih amel yapmama beni muvaffak kıl ve (hakikatimdeki Rahıym isminden gelen) rahmetinle beni sâlih kullarının içine dâhil et. "
Ahmet Tekin : Süleyman onun sözlerine tebessüm ederek güldü: 'Rabbim, bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hâlis niyet ve amaçlarla, hoşnut olacağın, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirmemi, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlamamı, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olmamı, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işlememi gönlüme ilham et, gazabını davet eden şeylerden uzak tut. Rahmetinle beni dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi mü’minlerin, sâlih kullarının arasına kat.' dedi.
Ahmet Varol : (Süleyman) onun bu sözüne gülümsedi ve dedi ki: 'Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi, senin hoşnut olacağın salih amel işlememi bana ilham et ve rahmetinle salih kullarının arasına kat.'
Ali Bulaç : (Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat."
Ali Fikri Yavuz : (Karıncaların konuştuğu sözü anlıyan Süleyman) karıncanın bu sözünden gülercesine tebessüm etti ve şöyle dedi: “- Ey Rabbim! Bana ilham et ki, hem bana, hem de ebeveynime ihsan buyurduğun nimetine şükredeyim; ve razı olacağın iyi bir amel yapayım. Beni de rahmetinle salih kullarının arasına (cennete) koy.”
Bekir Sadak : Suleyman, onun sozune hafifce guldu ve: «Rabbim! Bana ve ana babama verdigin nimete sukurde, hosnut olacagin isi yapmakta beni muvaffak kil. Rahmetinle, beni iyi kullarinin arasina koy» dedi.
Celal Yıldırım : Bunun üzerine Süleyman, karıncanın o sözüne gülerek tebessüm etti ve «Ey Rabbim!» dedi, «bana, anama-babama verdiğin nimetlere şükretmemi ve senin hoşnut olacağın iyi-yararlı işde bulunmamı bana ilham eyle ve beni kendi rahmetinle sâlih kulların arasına sok.»
Diyanet İşleri : Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”
Diyanet İşleri (eski) : Süleyman, onun sözüne hafifçe güldü ve: 'Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükürde, hoşnut olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına koy' dedi.
Diyanet Vakfi : (Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.
Edip Yüksel : Onun sözüne gülerek, 'Rabbim, senin bana ve ana babama bağışladığın nimetlerine şükretmeye ve hoşnut olacağın erdemli davranışlarda bulunmaya beni yönelt. Rahmetinle, beni erdemli kullarının arasına sok.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Süleyman) onun sözüne gülümseyerek dedi ki: «Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O da, onun bu sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve: «Ey Rabbim, beni nefsime hakim kıl ki, bana ve anama babama verdiğin nimetlere şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım ve beni rahmetinle iyi kulların arasına sok!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : O da bunun sözünden gülercesine tebessüm etti de ya rabb! Dedi: beni nefsime zâbıt kıl ki bana ve valideynime in'am buyurduğun ni'metine şükredeyim ve razı olacağın iyi bir amel yapayım ve beni rahmetinle salih kulların miyanına idhal buyur
Fizilal-il Kuran : Süleyman, karıncanın dediklerini işitince gülümseyerek dedi ki; «Ya Rabbi gerek bana ve gerekse ana babama bağışladığın nimetlere olanca gücümle şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat.»
Gültekin Onan : (Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat."
Hakkı Yılmaz : Sonra da Süleymân, dişi karıncanın sözünden/kararından dolayı gülerek tebessüm etti. Ve “Rabbim! Bana, anne-babama lütfettiğin nimetinin karşılığını ödememi, hoşnut olacağın sâlihi işlememi gönlüme getir ve rahmetinle beni sâlih kullarının içine kat” dedi.
Hasan Basri Çantay : (Süleyman) onun bu sözünden gülercesine tebessüm etdi de: «Ey Rabbim, dedi, bana ve ana ve babama lûtfetdiğin ni'metine şükr etmemi ve (geri kalan ömrüm içinde) Senin raazî olacağın iyi (işler) yapmamı bana ilham et. Rahmetinle beni de (cennetde) saalih kullarının arasına sok».
Hayrat Neşriyat : Bunun üzerine (Süleymân) onun sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve dedi ki: 'Rabbim! Beni ve ana-babamı ni'metlendirdiğin ni'metine şükretmemi ve râzı olacağın sâlih ameller işlememi bana ilhâm eyle ve rahmetinle beni sâlih kullarının arasına kat!'
İbni Kesir : Onun bu sözü üzerine gülerek tebessüm etti ve dedi ki: Rabbım; bana ve ana babama verdiğin nimete şükürde ve hoşnud olacağın şeyi yapmakta beni muvaffak kıl ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat.
İskender Evrenosoğlu : Bunun üzerine (Süleyman A.S), onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve: "Rabbim, bana, anne ve babama en'am buyurduğun ni'metlere şükretmekte ve Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına dahil et." dedi.
Muhammed Esed : (Süleyman temsildeki karıncanın) bu sözüne neşeyle güldü ve "Ey Rabbim!" dedi, "İçimde öyle düşünceler uyandır ki, bana ve ana babama bahşettiğin nimetler için sana hep şükreden biri olayım; ve hep Senin hoşnut olacağın dürüst ve erdemli işler yapıyor olayım; ve beni, rahmetinle, dürüst ve erdemli kulların arasına sok!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (Hazreti Süleyman) Artık onun sözünden gülercesine tebessüm etti ve dedi ki: «Yarabbi! Bana ilham buyur, bana ve anama babama in'am buyurmuş olduğun nîmetine şükredeyim ve senin razı olacağın sâlih amelde bulunayım ve beni rahmetinle sâlihler olan kullarının zümresine idhal buyur.»
Ömer Öngüt : Onun bu sözüne gülercesine tebessüm etti ve şöyle dedi: “Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnud olacağın iyi işi yapmamı gönlüme ihsan eyle. Rahmetinle beni sâlih kullarının arasına kat!”
Şaban Piriş : Süleyman, karıncanın bu sözüne gülerek tebessüm edip: -Rabbim! bana ve anama babama verdiğin nimetine şükretmemi ve hoşnut olacağın işi yapmamı bana kolay kıl, beni rahmetinle iyi kulların arasına kat.
Suat Yıldırım : Onun sesini işiten Süleyman tebessüm ederek: "Ya Rabbî, dedi, beni nefsime öyle hâkim kıl ki gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim, Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle!"
Süleyman Ateş : (Süleymân) Onun sözüne gülümseyerek dedi: "Rabbim, bana ve anama, babama lutfettiğin ni'mete şükretmemi, senin beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına sok."
Tefhim-ul Kuran : (Süleyman) Onun bu sözü üzerine gülerek tebessüm etti ve dedi ki: «Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.»
Ümit Şimşek : Bu söze gülümseyen Süleyman 'Rabbim,' dedi. 'Bana, anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretmeyi ve seni razı edecek güzel işler yapmayı bana ilham et. Ve beni, salih kullarınla birlikte rahmetine al.'
Yaşar Nuri Öztürk : Bunun üzerine Süleyman, karıncanın sözüne güldü ve dedi: "Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkân ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}