» 27 / Neml  70:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 70
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā :
2. تَحْزَنْ (TḪZN) = teHzen : üzülme
3. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlar(ın sözlerin)e
4. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
5. تَكُنْ (TKN) = tekun : olma
6. فِي (FY) = fī :
7. ضَيْقٍ (ŽYG) = Deyḳin : sıkıntıda
8. مِمَّا (MME) = mimmā : -ndan
9. يَمْكُرُونَ (YMKRVN) = yemkurūne : tuzakları-
| üzülme | onlar(ın sözlerin)e | ve | olma | | sıkıntıda | -ndan | tuzakları- |

[] [ḪZN] [] [] [KVN] [] [ŽYG] [] [MKR]
VLE TḪZN ALYHM VLE TKN FY ŽYG MME YMKRVN

ve lā teHzen ǎleyhim ve lā tekun Deyḳin mimmā yemkurūne
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون

 » 27 / Neml  Suresi: 70
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
تحزن ح ز ن | ḪZN TḪZN teHzen üzülme grieve
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlar(ın sözlerin)e over them
ولا | VLE ve lā ve and not
تكن ك و ن | KVN TKN tekun olma be
في | FY in
ضيق ض ي ق | ŽYG ŽYG Deyḳin sıkıntıda distress
مما | MME mimmā -ndan from what
يمكرون م ك ر | MKR YMKRVN yemkurūne tuzakları- they plot.

27:70 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| üzülme | onlar(ın sözlerin)e | ve | olma | | sıkıntıda | -ndan | tuzakları- |

[] [ḪZN] [] [] [KVN] [] [ŽYG] [] [MKR]
VLE TḪZN ALYHM VLE TKN FY ŽYG MME YMKRVN

ve lā teHzen ǎleyhim ve lā tekun Deyḳin mimmā yemkurūne
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون

[] [ح ز ن] [] [] [ك و ن] [] [ض ي ق] [] [م ك ر]

 » 27 / Neml  Suresi: 70
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تحزن ح ز ن | ḪZN TḪZN teHzen üzülme grieve
Te,Ha,Ze,Nun,
400,8,7,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlar(ın sözlerin)e over them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تكن ك و ن | KVN TKN tekun olma be
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ضيق ض ي ق | ŽYG ŽYG Deyḳin sıkıntıda distress
Dad,Ye,Gaf,
800,10,100,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مما | MME mimmā -ndan from what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يمكرون م ك ر | MKR YMKRVN yemkurūne tuzakları- they plot.
Ye,Mim,Kef,Re,Vav,Nun,
10,40,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | تَحْزَنْ: üzülme | عَلَيْهِمْ: onlar(ın sözlerin)e | وَلَا: ve | تَكُنْ: olma | فِي: | ضَيْقٍ: sıkıntıda | مِمَّا: -ndan | يَمْكُرُونَ: tuzakları- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | تحزن TḪZN üzülme | عليهم ALYHM onlar(ın sözlerin)e | ولا WLE ve | تكن TKN olma | في FY | ضيق ŽYG sıkıntıda | مما MME -ndan | يمكرون YMKRWN tuzakları- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | teHzen: üzülme | ǎleyhim: onlar(ın sözlerin)e | ve lā: ve | tekun: olma | : | Deyḳin: sıkıntıda | mimmā: -ndan | yemkurūne: tuzakları- |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: | TḪZN: üzülme | ALYHM: onlar(ın sözlerin)e | VLE: ve | TKN: olma | FY: | ŽYG: sıkıntıda | MME: -ndan | YMKRVN: tuzakları- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve üzülme onlar için ve daralma kurdukları düzenlerden.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Onların yüzünden tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma.
Ahmed Hulusi : Onlar üzerine mahzun olma. . . Kurmakta oldukları hilelerinden sıkıntı da duyma!
Ahmet Tekin : Rasulüm, onlara üzülme. İslâm’ın yükselişini önleme, müslümanlarının ilerlemesinin önünü kesme planlarından, sinsice kurmaya devam ettikleri tuzaklardan, asılsız iddialardan dolayı telaşlanıp, kaygı duyma, sıkıntıya düşme.
Ahmet Varol : Sen onlara karşı üzülme ve onların tuzak kurmalarından dolayı sıkıntıya düşme.
Ali Bulaç : Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, inkârlarından ve yüz çevirmelerinden dolayı) onlara karşı mahzun olma ve yaptıkları hilelerden ötürü bir sıkıntıya düşme.
Bekir Sadak : Onlara uzulme. Hilelerine karsi da sikilma.
Celal Yıldırım : Ve artık (ey Peygamber! Bu inkâr ve inatlarından dolayı) onlara karşı (onlardan yana) üzüntü çekme ve plânladıkları hile ve düzenden de sıkıntıya kapılma.
Diyanet İşleri : Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme.
Diyanet İşleri (eski) : Onlara üzülme. Hilelerine karşı da sıkılma.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Onların yüzünden tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma.
Edip Yüksel : Onlara üzülme, planladıkları şeylerden ötürü de canını sıkma.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Habibim!) Onlara karşı mahzun olma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntı duyma!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlara karşı üzülme ve yaptıkları hileler yüzünden bir darlığa düşme!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve onlara karşı mahzun olma, yaptıkları mekirlerden bir darlığa da düşme
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed, onlar için üzülme ve sana kurdukları tuzaklarda canını sıkmasın.
Gültekin Onan : Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma.
Hakkı Yılmaz : Sen onlara karşı hüzne de kapılma ve onların kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sıkıntı içinde olma!–
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) onlara karşı tasalanma. Kurmakda oldukları tuzaklardan dolayı da darlıkda olma.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Artık onlara karşı üzülme ve (size) tuzak kurmakta olduklarından dolayı sıkıntıda olma!
İbni Kesir : Üzülme onlara. Düzenlerinden dolayı da sıkılma.
İskender Evrenosoğlu : Ve artık onlara üzülme (onlar için mahzun olma)! Ve onların kurduğu tuzaklardan (onların yaptığı hilelerden) bir sıkıntı içinde olma!
Muhammed Esed : Fakat sen yine de onlar için kaygılanma; (Allah'ın mesajlarına karşı) ileri sürdükleri asılsız iddialardan ötürü de canını sıkma.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlara karşı mahzun olma ve onların hilelerinden dolayı bir darlığa düşme.
Ömer Öngüt : Resulüm! Onların yüzünden tasalanma. Aleyhinde kurdukları tuzaklardan sıkıntı duyma.
Şaban Piriş : Onlar için üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme!
Suat Yıldırım : Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma!
Süleyman Ateş : (Ey Muhammed) onlar(ın sözlerin)e üzülme, tuzak kurmalarından da sıkılma.
Tefhim-ul Kuran : Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve onların kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sıkıntı içinde olma.
Ümit Şimşek : Onlar için tasalanma; kurdukları tuzaklar yüzünden de için daralmasın.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}